تأسيس: 14 مرداد 1392     |    در نخستين کنگرهء سکولار های ايران     |      همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

17 تير ماه 1394 ـ  8 ماه ژوئيه 2015

سکولار دموکراسی، چراغ راه همبستگی

مریخ مرادی

به عنوان زنی که فعالِ سیاسی است و دغدغه ی آزادی ایران را دارد، در دو روز چهارم و پنجم ژولای 2015 در سومين کنگره سالانه سكولار دموكرات هاى ايران در فرانكفورت شركت كردم.

آنچه موجب خوشحالى من شد روزنه ی اميدى اين چنين بود كه نيروهاى مترقى و چپِ سابق، در كنار ساير نيروهاى مختلف براندازِ حكومت اسلامى ايران، در فضايى بسيار صميمانه و دوستانه به دور از اختلاف نظرهاى سياسى و گرايشات فكرى و ايدئولوژيک با هم به بحث و گفتگو پرداختند.

در اين جريان نوپا نيروهای مزبور، با پذيرش خطاهايى كه در گذشته بوده تلاشى را براى همكارى صميمانه و ايجاد فضاى باز و آزاد براى گفتمان و ديالوگى در جهت يافتن راه حل‌هايى براى فرداى رهايى ايران آغاز كرده‌اند.

با تجاربى كه از سمينارها و کنگره‌هاى ديگر دارم، اين نيروها را داراى روحيه‌اى بسيار رژف‌نگرتر و منطقى‌تر دیدم، كه نه براى ايدئولوژى خود و حزب و سازمان متبوع‌شان، كه براى ايرانى دموكرات و آزاد و آباد تلاش می‌کنند.

با چنين جمعى كه بسيار متفاوت با ساير نيروها و سازمان‌هاى تاكنون موجود بوده‌اند، اميد است كه بشود با پشتوانه‌ی تجارب‌شان راهى براى آزادى ايران يافت.

http://www.tahlilrooz.net/?p=1343

بازگشت به خانه