: 14 1392     |    Ә ی     |      107  

    |   ی   |   ϐ  |       |      |    Ә

22 اه 1394 ـ  13  2015

یی یی

ی

  Ә ی ی ی یی ی ی ѐ ی. ی ی ی ی ی یی ј . јی ی ј ϐ - ی Ӂی ی ی ی ی ی. ј ϐ ϐی ی یی ی - یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی 捘 ѐ ی ی.

ی ی ی ی ј ϐ ی ی - ǘی Ԑ  ϡ ȡ , Ԙ, ѡ ѡ ...

ی یϐ ی یی ی - ی یی ی ʡ یی   ی ی ѐ ی یی . ی ј ϐ ی یی  Ԙ ی یی ی ϡ ی یی ی ی ی ی ј ی .

ی ی یی ی یی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی Ә.

ی Ә ی ی ی ی ј ϐ ی یی ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی . یʐ یی ی ی ی یی ѐ ی ی . ی ی ی ی . сϐ ی ی ی ی ی ی ی . ј ϐ ј Ә ی ی   ی ی ی یی ی : ͘ ی ی ϡ ی ییی یی ی ی ی  ی یی ی ҡ . ی ی ی یی یی یی ی .

11 ی 2015

Ґ