تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

9 فروردين ماه 1396 ـ  29 مارس 2017

چپی های خط امامی از ما می پرسند کدام سکولاریسم!

سام قندچی 

هفتهء پيش مقالهء "سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم"(1)، در سایت "جنبش سکولار دموکراسی ایران"(2)، منتشر شد. با شگفتی دیده شد که آقایان چپی خط امامی(3)، در برخی از شبکه های اجتماعی به این نوشته واکنش نشان داده و پرسیدند "کدام سکولاریسم؟" دلیل شگفت زده شدن ما هم اینکه در همهء 25 سال گذشته در اینترنت این دوستان تا توانستند تلاش کردند حتی موجودیت سکولار دموکرات های جمهوری خواهی را که در اپوزیسیون خواستار تغییر رژیم هستند انکار کنند(4). و نه تنها این واقعیت سال هاست که در نشریات به ظاهر عمومی این فرقه های کمونیستی، نظیر "اخبار روز"(5)، آشکار بوده، بلکه عملکرد نشریات دیگر آنها نظیر سایت "ایران امروز"(6) نیز از نگاه های تیزبین، پوشیده نیست، که نه تنها کنگرهء جنبش سکولار دموکراسی را همه ساله می بینند و خبرش را منتشر نمی کنند، بلکه در اواخر سال گذشته، تأسیس "حزب سکولار دموکرات ایرانیان" را نیز نادیده گرفتند(7). در نتیجه، حالا چطور این دوستان به ناگاه به فکر افتاده اند که پس از بحث سقوط داعش، درباره "کدام سکولاریسم" سؤال کنند؟

واقعیت این است که آن قصه های همیشگی که می گفتند سکولار دموکرات های خواهان تغییر رژیم عوامل سلطنت طلبان و مجاهدین هستند دیگر خریداری در میان حتی طرفداران شان ندارد. تازه طرفداران پادشاهی پهلوی، به حق، نوستالژی دوران سکولار پهلوی را دارند و اگر دوستان، نوشتار "حضرت خضر، چپ، جبهه ملی"(8) را که همزمان با مقالهء مربوط به داعش منتشر شد، بخوانند، متوجه می شوند که حرف مردم با آنها در مورد ضررهایی که ندانم کاری هایشان، چه پیش از انقلاب و چه 38 سال بعد از انقلاب، به ایران و ایرانی وارد آورده، چه حقیقت دردناکی است(9). 

چهارده سال پیش، دربارهء اشتباه بزرگ پست مدرنیسم(10) و نسبیت فرهنگی - که، از نظر تئوریک، پایهء فکری حمایت این دوستان از اسلامگرایی شد - به تفصیل بحث شد؛ اما کجا بود گوش شنوا؟ آنها تا توانستند یا ما را به این و آن نسبت دادند و یا که ادعا کردند دنبال حملهء نظامی به ایران هستیم، در صورتی که مسألهء واقعی اعتیاد خود این دوستان به افیون کمونیستی است(11)؛ افيونی که پس از همهء تجربه های شوروی و چین و کامبوج و ویتنام و کوبا، هنوز به آن معتادند، و برای توجیه  اعتياد خود، دیگران را به تجاوز طلبی متهم می کنند و نظرات ما را برای هراساندن جوانان از آینده نگری و سکولار دموکراسی، تحریف می کنند(12).

پوسیدگی چپ(13) دیگر برای هر صاحب عقل سلیمی واضح و مبرهن است و، پس از همهء این تجربه های اردوگاه سوسیالیستی، کافی است به ویتنام بروید و بگویید برای دموکراسی، آلترناتیو کمونیستی دیگری را دنبال می کنید و ببینید که مردم به شما می خندند؛ اما متأسفانه هنوز شمار زیادی از روشنفکران ایران عرض خود می برند و زحمت ما می دارند(14)، و بجای آنکه درک کنند چه بلایی با دیدگاه چپِ خود بر سر مردم ایران آورده و می آورند(15)، هنوز طلبکارند و درک نمی کنند که اصلاح طلبان بیش از اصولگرایان، ضد سکولارند(16)؛ و اصلاح طلبی امید کاذب چپ ایران است(17). همهء اين بحث هم، از نظر تئوریک، دقیقاً در نوشتار "کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران" مطرح شده است. آنها ختی نمی دانند که بحث بر سر چیست؛ که اگر می دانستند ما، پس از 38 سال، در این وضع نبودیم. پس بهتر آن است که لطف کنند، به خود زحمت دهند، و بخوانند(18). 

بواقع، اگر این دوستان قدری به خود بیاندیشند، درک خواهند کرد که اصلاح طلبی اسلامی چگونه آلترناتیو روشنفکران شد(19)، و خواهند توانست خود را از این منجلاب اصلاح طلبی بیرون بکشند(20) و نه اينکه تلاش ورزند تا سکولار دموکرات هایی را که خواهان تغییر رژیم هستند به آنچه که نیستند متهم کنند. آيا آنها تا کی می خواهند خود را گول بزنند که، مثلاً، اگر آقای میر حسین موسوی بجای حسن روحانی نشسته بود(21)، وضع ایران، ایرانیان و سکولارها بهتر می شد؟ و تا کی می خواهند خود را فریب دهند و نبینند که ساختار اقتصاد دولتی اين رژيم با نتیجهء لنینیسم و سوسیال دموکراسی دنباله اش چندان تفاوتی نخواهد داشت؟(22)

راستی اينکه گروه های مارکسیست - لنینیست به هيچ روی مصداق سکولار دموکراسی نیستند(23) و سال هاست که باید منحل می شدند، اما در این حالت برزخی مانده اند، چون موجودیت خود را از یکسو بخاطر کش و قوس با جمهوری اسلامی توجیه کرده اند و، از سوی دیگر، با حمایت از اصلاح طلبی، به بقای جمهوری اسلامی یاری رسانده اند.

اتفاقاً باید از خود این دوستان سؤال کرد که کدام سکولاریسم؟ در ایران امروز سکولاریسم بسیار صریح است و شباهتی هم به آن فقدان آگاهی روشن در عرصهء جدایی حکومت و مذهب که در دوران مشروطه وجود داشت ندارد. پس لطف کنند و نوشتار "انقلاب 57 و سکولاریسم امروز" را دقیق بخوانند و بعد قضاوت کنند(24). 

 

و اما نکاتی هم در مورد منطق تبلیغات این دوستان در مورد بحث داعش:

آنها می گويند که، بر خلاف نظر مطرح شده از جانب ما، سکولاریسم غرب نقطهء مقابل اندیشهء داعش نيست! و چرا؟ زيرا عربستان داعش را پدید آورده و آمریکا پشت عربستان است!

نخست اينکه خود نوشتار "سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم،" جدی ترین نقد را از غرب بخاطر حمایت از اسلامگرایی مطرح کرده است، حال چه اسلامگرایی در عربستان سعودی مطرح باشد یا که در افغانستان، عراق و سوریه؛ چه طالبان و القاعده باشد یا داعش سنی و داعش شیعی.

دو ديگر اينکه بحث ما در مورد قانون اساسی افغانستان و عراق بعد از اشغال آمریکا، این نیست که از آمریکا خواسته باشیم آن کشورها را اشغال کند یا قانون اساسی برای آنها بنویسد. اما حال که آنها، به درست یا به غلط، اشغال شده اند حمایت آمریکا از قانون اساسی اسلامی در این کشورها مورد نقد است.

بحث ما در اينجا سیاست خارجی کشورهای غربی است و نه سکولاریسمی که در خود کشورهای غربی وجود دارد؛ يعنی همان سکولاريسمی که دقیقاً خواستهء ما سکولار دموکرات ها برای ایران و کل خاورمیانه است. دوستان چپ خط امامی، طبق معمول خود، همين بحث سادهء آن نوشته را در شبکه های اجتماعی تحریف می کنند.

همين حمايت غرب از قوانين اساسی اسلامی را شما دوستان چپ خط امامی نيز، نه تنها در ایران دوران گروگانگیری سفارت آمریکا با خط امام و اسلامگرایی تکرار کرده اید، بلکه امروز نیز که در کشورهای غربی زندگی می کنید و حتی در تلویزیونهای بی.بی.سی و صدای آمریکا نفوذ دارید، همچنان اصلاح طلبان اسلامگرا را تقویت می کنید و بر ضد سکولار دموکرات هایی که خواستار تغییر رژیم اسلامی در ایران هستند، دست به توطئهء سکوت و حذف می زنید.

خود را فريب ندهيد! بسيار مشخص است که ما از کدام سکولاریسم صحبت می کنیم، و چند و چون آن را در بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب نیز به روشنی اعلام کرده ایم(25)، و تفاوت سکولاریسم و لاییسیته را هم بارها توضیح داده ایم(26)؛ اما واقعیت این است که اين شما هستيد که روشن نيست از کدام سکولاریسم یا لاییسیته حمایت می کنید!

شما در همهء این سال ها، نه تنها تا توانسته اید راه ما را در مطبوعات و رادیو و تلویزیون های خارج کشور، سد کرده اید(27)، بلکه به برکت توسل به پسامدرنیسم و نسبیت فرهنگی، همواره  توجيه گر بزرگترین هجمه های نیروهای اسلامگرا علیه سکولاریسم بوده ايد.  آری، سکولاريسم شما پديده ای ساختگی و قلابی است.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com  

http://www.ghandchi.com  

چهارم فروردین ماه 1396

March 24, 2017 

_______________________________ 

1. سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم
http://isdmovement.com/2017/0317/032417/032417.Sam-Ghandchi.Demise-of-daesh-and-secularism.htm

Celebrate Collapse of Daesh by Supporting Secularism
http://www.ghandchi.com/1356-daesh-secularism-english.htm   

2. سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com 

3. آقایان چپی های خط امام بس است
http://www.ghandchi.com/1269-chapihaaye-khateemaam.htm 

4. بلایی که خودسانسوری بر سر اپوزیسیون آورده است
http://www.ghandchi.com/1350-khod-saansoori.htm 

5. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm 

6. آیا چریکهای اکثریت در سال 60 اصلاح طلب بودند
http://www.ghandchi.com/1290-cherikhaaye-aksariat.htm  

7. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm 

8. حضرت خضر، چپ ما، و جبههء ملی
http://isdmovement.com/2017/0317/032217/032217-Sam-Ghandch-chap-jebhemelli.htm 

9. آیا سکولارهای ایران واقعاً سکولار عمل کرده اند

http://www.ghandchi.com/1161-seculars-practice.htm 

10. پسامدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی
http://www.ghandchi.com/304-Postmodernism.htm
Postmodernism Shaping Islamism
http://www.ghandchi.com/304-PostmodernismEng.htm 

11. کمونیسم افیون روشنفکران ایران
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm  

12. پاسخی به تحریفات یک فرقه افراط گرای کمونیست
http://www.ghandchi.com/614-Distortion.htm 

13. پوسیدگی چپ ایران
http://www.ghandchi.com/1291-poosidegie-chap.htm

14. غزلی از حافظ
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh449 

15. روشنفکران ایران و چپ گرائی
http://www.ghandchi.com/385-Leftism.htm

Iranian Intellectuals and Leftism
http://www.ghandchi.com/385-LeftismEng.htm

16. اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند
http://www.ghandchi.com/1259-eslaahtalabi-bishtar-zede-secular.htm  

17. اصلاح طلبی، امید کاذب چپ ایران
http://www.ghandchi.com/1261-chap-eslahtalabi.htm 

18. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm  

19. چگونه اصلاح طلبی اسلامی آلترناتیو روشنفکران شد
http://www.ghandchi.com/1240-eslaahtalabi-roshanfekraan.htm 

20. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm 

21. آیا وضع سکولارها بهتر بود اگر موسوی در جایگاه روحانی نشسته بود
http://www.ghandchi.com/1190-mousavi-rouhani.htm 

22. برای ایران، سوسیال دموکراسی مثل لنینیسم
http://www.ghandchi.com/486-SocialDemocracy.htm

23. آیا گروه های مارکسیست لنینیست مصداق سکولار دموکراسی هستند
http://www.ghandchi.com/1342-marxist-leninists.htm

24. انقلاب 57 و سکولاریسم امروز
http://www.ghandchi.com/1094-enghelaabe57-va-secularism-e-emrooz.htm

25. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

26. گام بعدی جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1320-seculardemocracy-next.htm

27. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm 
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm 

بازگشت به خانه