مطالب موافق و مخالف کنگره

مطالب موافق

پلورالسیم، بنیان کنگرهء پنجم سکولار دموکرات ها اعلام شد

سام قندچی

در سايت نويسنده

چند مقاله در مورد جنبش سکولار دموکراسی و اسماعيل نوری علا

سام قندچی

در گوگل سرچ

درخواستی از فعالان سیاسی قدیمی خارج کشور
سام قندچی

مطالب مخالف

اين کنگره ها به چه درد می خورند؟

دارا صالح زاده، جهانگير لقائی، مجيد آژنگ

در برنامه ای از راديو تلويزيون مانی

اعتصاب در کثرت وحدت!

اسماعيل هوشيار

منتشر شده در وبلاک نويسنده

و سايت آزادی بيان (!)

در فيس بوک زری اصفهانی

پيوند 1   پيوند 2

اسمال کوری هوادار ترامپ!

نوشتهء هپلی

منتشر شده در سايت های ايران ليبرال،

مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا

از پرویز داورپناه

منتشر شده در وبلاگ حزب يک نفرهء سکولار دموکرات،

و وبلاگ احترام آزادی(!)