پيوند به ويدئوی اعلام برگزاری کنگره

توضيحات کميتهء برگزاری دربارهء گزينش مضمون وحدت در کثرت

اطلاعات دربارهء نحوهء شرکت در کنگرهء پنجم

اطلاعات دربارهء محل برگزاری کنگرهء و هتل های اطراف آن

Introductory Notes in English

هايدهء توکلی

دکتر اسماعيل خوئی

علی اصغر سليمی   -   داريوش مجلسی

دکتر مسعود نقره کار

اسماعيل نوری علا

جهانشاه رشيديان

هنا رياحی

جدول برنامه ها و سخنرانان

نيمساعت

استراحت

4. ناظم جلسات

منوچهر يزديان

3. سخنان ميهمان افتخاری

ناصر کاخساز

2. گزارش کميتهء برگزاری

حسن اعتمادی

1. خوش آمدگوئی

از سوی پشتیبانان کلن

علی اصغر سليمی

شنبه 28 اکتبر 2017

ساعت 9 صبح

مراسم افتتاح کنگره:

سرود ملی ايران

توجه: کميته برگزاری کنگره، در راستای هماهنگ کردن نشست ها، حق تغيير جای سخنرانی ها را برای خود محفوظ می دارد.

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست اول

شنبه 28 اکتبر

 11 صبح:

تضاد وهماهنگی

بين وحدت وکثرت

کيوان شريفی

آريو شهبانی

جهانشاه رشيديان

شمی صلواتی

ابراهيم عليپور

ثريا شهابی

فريدون احمدی

آرش مهدوی

پرسش و پاسخ               تعطيل برای صرف نهار

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست دوم

شنبه 28 اکتبر

2.5 بعد از ظهر

سه تجربهء متفاوت

در وحدت :

مشروطه،

نهضت ملی،

وانقلاب 57

افشار مختاری

دارا صالح زاده

آريا قجر

امير بيگلر

رضا حسين بر

داود باقروند ارشد

علی اصغر سليمی

مهدی مفخمی

پرسش و پاسخ و گفتگوی حضار               تعطيل نشست های روز اول

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست سوم:

يکشنبه 29 اکتبر

10 صبح :

معنای اپوزيسيون

در غياب وحدت چيست؟

عبدالستاردوشوکی

محمد زمانی

فريدون فرحی

ناهيد بهمنی

مينا احدی

مصطفی آزمايش

جمشيد آرياداد

هنا رياحی

پرسش و پاسخ و گفتگوی حضار               تعطيل برای صرف نهار

سخنران هفتم سخنران ششم سخنران پنچم سخنران چهارم سخنران سوم سخنران دوم سخنران اول

رئيس جلسه

نشست چهارم:

يکشنبه 29 اکتبر

2 بعد از ظهر:

 

به کجا می رويم؟

اسماعيل نوری علا

محسن ذاکری

آرش مهدوی

داريوش مجلسی

هوشنگ اسدی

دانيال خنده رو

زرين مجی الدين

نسترن عليی

پرسش و پاسخ و گفتگوی حضار               مراسم اختتام کنگره

 پيوند به کنگره های قبلی

توجه: اگر قصد آمدن به کنگره را داريد، بمنظور دريافت کارت ورودی و نهار،

خبر آمدن و يک قطعه عکس خود را با آدرس ای ميل زير برای ما بفرستيد:

isd.congress5@gmail.com

 کمک های مالی رسيده ، مخارج، کمبودها  |   نحوهء ارسال کمک مالی   تماس با کميته   

آئين نامه و اعضاء کميتهء برگزاری |  توضيحات صوتی و ويدئوئی

مطالب مخالف و موافق کنگره                  انصراف از آمدن

برخی از پشتيبانان کنگره که قرار است به کلن بيايند:

جمشيد آريا داد امير آرام منش

محجوبه آذرنيا

مجيد آذرنيا نعمت آذرم کتايون آذرلی
شهريار آهی سيروس آموزگار

ميلاد آقائی

مهدی آشوغ مصطفی آزمايش شهرام آريان
مهبد اسفندی هوشنگ اسدی شهلا اردلان مهين ارجمند فريدون احمدی مينا احدی
کامبيز باسطوت

افشين بابازاده

پگاه امينی

فاروق اميری

حسن اعتمادی شيرين اسفندارمذ
محسن بهزادکريمی سعيد بهبهانی الاهه بقراط حميد رضا برهانی

اسدالله باقری

داود باقروند ارشد

محمدرضا پاشنا پريسيما پاشائی راد فؤاد پاشائی امير بيگلر خسرو بيت اللهی ناهيد بهمنی
بهيه جيلانی سهيل ثابت راسخ هايده توکلی کيانوش توکلی رضا تقی زاده رضا پيرزاده

محمدرضا حيدری ناهيد حسينی علی حسين نژاد امجد حسين پناهی رضا حسين بر

رضا چاوشی

حسن دانشور شمس الدين دارابی اسماعيل خوئی دانيال خنده رو عباس خرسندی

ابراهيم خاکی

مهدی رضائی تازيک وحيد رضائی

جهانشاه رشیدیان

محسن ذاکری عبدالستار دوشوکی لادن داور
محمد زمانی نادر زاهدی بهمن زاهدی هنا رياحی شاهپور رنجبر بيژن رنجبر
جهان شادانلو فريدون سيار علی اصغر سليمی جعفر سليمانزاده

مهين سلطانی

مهدی زمانی
ثريا شهابی کیوان شریفی حسن شريعتمداری آرشاک شجاعی

شهناز شاه بخشی

شهرزاد شاه بخشی
رضا ضرابی شمی صلواتی راضيه صلواتی امير صدری دارا صالح زاده

آريو شهبانی

ابراهيم عليپور

مراد عزيزی

مانی عزيزی

مهران عباسيان

شهرام عباسپور عباس طباطبائی
خسرو فروهر فريدون فرحی مژگان فانی سالک شاهين فاطمی عوض غيبی پور

نسترن عليی

سپيده قياس وند عباس قره گوزلو

آريا قجر

اختر قاسمی

زمان فيلی

احمدرضا فلاحی
نازيلا گلستان مجيد گلبابائی

حميد گلبابائی

محمود گرگين زاده امير کامرانی ناصر کاخساز

محمود مرادخانی افشار مختاری عليرضا محسنی داريوش مجلسی آذر ماجدی محمدعلی گلی

احمد مقيمی

بهمن مقصودلو

مهدی مفخمی

مراد معلم مهدی مظفری مريخ مرادی

آرش مهدوی مريم مؤذن زاده فرنگيس منفردزاده اسفنديار منفردزاده

علی منجزی

سيروس ملکوتی

منيژه ناظم مريم نادری زرين محی الدين شکوه ميرزادگی محمد ميدانشاهی حميد مهدی پور
مسعود نقره کار اصغر نصرتی وحيد نصر آبادی آرمان نجم شيرين نجفی زاده آتوسا نجف لوی
ياور وطن خواه عبدالحميد وحيدی

احمد وحدانی

اسماعيل نوری علا مريم نوری مرتضی نگهداری
     
      ولی يوسفی منوچهر يزديان تقی هاشمی