خانه   |     |   ϐ    |       |      |    Ә

ی یی ی ی

!

ی یی

 19 1392   10 2013

 

ی ی یی یی ی یی 29 2013 یی ј ی.* ی.ی.ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی.ی.ی ی . ǐ ی ی یی ی ی ی.ی.ی ژ ی .

ی یی یی Ґ یی . یی Ȑی 11 1348 ی ی یی Ϙی Ϙ ی ی ی ѐ . ی یی ی ی ی ԡ ی ی ی ییی ی ی یی ϡ ی ی ی یی с ییی ی ی ی ی ی ی ی یی .

ی ی ی ʘی ی ی ʡ ی ی ی ϡ ݘی ی ی ی . ی یی ώ ی ی یی ی یی ی یی ی . ی ی ی یی یی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی یی ی

یی ی ј ی ی ی ј یی ی ی . ی ی یی ǘ ی.

 ی یی ی یی ی ی ی ی ی ј ی یی Ԙی. ی ی ی ی یی . ʐی ی ی ی ییی ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ژ ی ی ی یی ی ییی ی ی ʘ ی ی Ԙ ی ی یی ѐ ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ѐی ϡ ی ی ی ی Ӑ ی ی ی ی ی .یی ی Ԙ ی ی ی یی ј ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی یی یی .

ی ی ی ی ی ϡ Ԑ ی ی ی ی . ی ݘ ی ی ی یی ی . ی ی یی . ѐ ی ی ی ϐی ی . ی ی ی ی ی ی یی یǡ یی ژ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ǘ ی ی یی ی ѐ ی ی ی . ی Ґ ی ی ی ی ǐ ی ی ی . ی . ی ی ی ϡ ی ʐی ی ی( ی ی ) Ϙ ی . یی ی ی ی . ی ی ی ی. . ی ی ی ی یی ی ѐ یی ی ی ی ѐ ی . ی ی ی ی Ͽیی یی ی ییی ی ϡ ییی ی ییی ی ی ϡ ی ʿ ѐ ی . ی ی یی ͘ ϡ ی ی ی ی ی ی ȍ ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ͽ ی یی ی ی ǁ Ͽ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ϡ ی یی ی یی ی یی یی ی ϡ ییی . ی !

2013 /

http://cinemaye-azad.com/1392/09/12/1661/

 

ϐ

 

 

:

: ǐ ϡ .

ی ی .

 

بازگشت به خانه