بازگشت به صفحهء اول کنگرهء چهارم

محل برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران در هامبورگ ـ آلمان

Commundo Tagungshotel Hamburg

Oberer Landweg 27HamburgHH21033Tyskland

قيمت های اطاق های هتل، مخصوص شرکت کنندگان در کنگره، برای هر شب (همراه با صبحانه):

Single rooms (September 9 to September 12, 2016 for EUR 47.00 per night)

Double rooms (September 9 to September 12, 2016 for EUR 66.00 per night)

رزرو و پرداخت هزينهء اطاق ها و مخارج انجام شده در آنها بر عهدهء شرکت کنندگان است

لطفاً هنگام رزرو اطاق اين شماره را يادآور شويد.

Event #210018450

راه های رزرو اطاق:

https://www.commundo-tagungshotels.de/en/hamburg/overview-hamburg.html

e-mail at: Service-Center@commundo-tagungshotels.de

Or call this free number: 0800 8 330 330

 

 

)))))))))))))))))))))))))))))))))