تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

6 آبان ماه 1396 ـ  28 اکتبر 2017

پيام کميتهء برگزاری کنگره پنجم سکولار دموکرات ها

حسن اعتمادی

هموطنان گرامی،

خانم ها و آقايان ارجمند شرکت کننده در پنجمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

          اجازه می خواهم، بعنوان مسئول کميتهء برگزاری کنگره های سالانهء سکولار دموکرات های ايران، به شما خوش آمد بگويم و آرزو کنم که سفرتان و حضورتان در نشست امروز بدون مشکلی صورت گرفته باشد و اين دو روز را در کنار ديگر سکولار دموکرات های هموطن تان بخوبی و خوشی بگذرانيد و با دل شادمان و فکر روشن و دست پر به خانه هاتان برگرديد.

          کميتهء برگزاری کنگره، با همه تنگ دستی ها و کمبودهائی که ناشی از استقلال طلبی کنگره و پرهيز از کمک گرفتن از بيگانگان است، بدين امر مفتخر است که شما عزيزان دعوت اش را لبيک گفته و بخرج خود از نقاط مختلف دنيا به اين ديدار آرزومندانه آمده ايد. مراتب امتنان و تشکر ما نثار قدوم شما باد.

          نيز لازم است مراتب قدردانی خود را از سازمان ها و شخصيت هائی که امکانات مادی و مالی برگزاری اين کنگره را فراهم ساخته اند تشکر کنيم.

          همچنين اجازه دهيد تا از دوستان شهر کلن و بخصوص آقای علی اصغر سليمی تشکر کنم که با همت و کوشش خود اين گردهمآئی را ميسر ساخته اند.

 

          پنج سال پيش بيش ار سيصد کوشندهء سياسی سندی را امضاء و منتشر کردند که «پيمان نامهء عصر نو» نام داشت و به بيان مشخصات يک انسان سکولار دموکرات می پرداخت. در همان سال، برخی از امضاء کنندگان آن بيانيه توانستند در سالگرد انقلاب مشروطه، در نشستی در شهر واشنگتن امريکا حضور يافته، آغاز بکار «جنبش سکولار دموکراسی ايران» را اعلام داشته و به چند تنی از ميان خود، بعنوان اعضاء کميتهء تدارکات، مأموريت دادند تا، علاوه بر تأسيس پايگاهی مستقل و اينترنتی برای جنبش سکولار دموکراسی ايران، هر ساله در يکی از شهرهای دنيا «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران» را بر پا داشته و برگزاری کنگره را به سنتی پايدار تبديل کنند؛ آن سان که برگزاری آن حتی پس از آزادی ايران از چنگال خونريز حکومت اسلامی ادامه يابد و کنگره تبديل به نهاد مراقبی شود که در جامعهء مدنی آيندهء کشورمان نهادينه شده و پاسدار ارزش های سکولاريسم سياسی باشد.

          ما مفتخريم که، طی پنج سال گذشته، علاوه بر انتشار مرتب سايت اينترنتی جنبش، موفق شده ايم چهار کنگره را برگزار کرده و امروز هم کار پنجمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران را در زير آسمان شهر کلن آغاز کنيم.

          در اين کار، الهام بخش ما گردهمائی های پايدار ديگری همچون انترناسيونال سوسياليست ها بوده که هر ساله سوسياليست های جهان را گرد هم می آوَرَد تا به تبادل انديشه در مورد اهداف و آرزوهای خود بپردازند، بی آنکه لزوماً توقع آن وجود داشته باشد که از دل هر گردهمائی نتيجه ای معين به دست آيد يا برنامه ای خاص به اجرا گذاشته شود.

 

          البته نبايد کتمان کرد که، در شرايط کنونی کشورمان و جهان، آرزوی اصلی ما آن است که سکولار دموکرات های ايران بتوانند از دل اين گردهمآئی ها بديلی سکولار دموکرات را برای مقابله با حکومت اسلامی، و نيزبا  آلترناتيوهای مذهبی و استبدادیاين حکومت، بيرون آورند و آلترناتيوی را بسازند که حاصل پيدايش وحدتی از ميان کثرت سازمان ها و گروه ها و شخصيت های سکولار دموکرات ايرانی باشد.

          ما همگی می دانيم که پيش بينی زمان دقيق فروپاشی رژيم اسلامی کنونی چندان ممکن نيست. در جهانی که پر از حوادث نامنتظره است و ما در همين برههء کوتاه زندگی خود شاهد وقايعی همچون فروپاشی شوروی و انقلاب 57 ايران بوده ايم، احتمال اينکه بزودی شاهد فروپاشی حکومت اسلامی در ايران باشيم نيز چندان دور از ذهن نيست و به نظر می رسد که بخاطر ترکيب خاصی که حضور شما دوستان به اين کنگره بخشيده گردهمائی امسال می تواند در اين لحظات حساس تاريخی جايگاه سکولار دموکراسی را در تحولات آيندهء ايران برجستگی بخشيده و به آن نقشی تعيين کننده را محول سازد.

 

          من از جانب مؤسسان و برگزار کنندگان اين کنگره وظيفه دارم به شما ياران موافقی که رنج آمدن به کنگره را بجان خريده ايد يادآور شوم که ما در اينجا گرد هم آمده ايم برای گفتگو برای ايجاد يگانگی از ميان گونه گونگی؛ بنا بر اين آشکار است که صرف وقت برای حمله به اين و آنی که در جمع ما حضور ندارند و همين غيبت شان نشانهء روشنی از بيگانگی شان با آرزوهای ما است، عاقلانه نيست. بيائيد تا در اين دو روز بکوشيم که از ايجاد تشنج و تفرقه خودداری کرده و زمينه سازی برای ايجاد وحدت را وجههء کار خود قرار دهيم.

          همچنين، با توچه به اينکه قرار است در اين دو روزه 32 سخنرانی انجام شده و در کنار آن ساعاتی را هم به گفتگو و اظهار نظر بگذرانيم، از همگان تقاضا داريم که سخنان خود را در کمترين زمان و بصورت فشرده بيان دارند، از موضوع هر نشست خارج نشوند و اجازه دهند تا بيشترين تعداد از حاضران در کنگره سخن بگويند.

         

          در پايان اجازه می خواهم، از طرف کميتهء برگزاری کنگره، ناظم جلسات را که زحمت نظارت و راهنمائی رؤسای نشست ها و سخنرانان را بر عهده دارند، يعنی آقای منوچهر يزديان را، به شما معرفی کندم و از ايشان بخواهم که به پشت ان تريبون آمده و از ميهمان افتخاری امسال مان، جناب آقای ناصر کاخساز، دعوت کنند تا با سخنان خود کنگره را افتتاح کرده و ما را از تفکرات روشنگر خويش بهره مند سازند.

          پاينده ايران

          برقرار باد حکومتی سکولار دموکرات در آيندهء کشورمان

 

بازگشت به خانه