تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

19 آبان ماه 1396 ـ  10 نوامبر 2017

اعلام همبستگی مجاهدین سابق مقيم آلباني

با پنجمین کنگرۀ سالانۀ ‏سکولار ‏دموکرات های ایران

  ما اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی، با پنجمین کنگرۀ سالانۀ سکولار ‏دموکرات های ایران ‏که روزهای شنبه و یکشنبه 28 و 29 اکتبر 2017 به دعوت حزب سکولار ‏دموکرات ایرانیان در شهر کلن آلمان ‏برگزار شد، ضمن حمایت از شعارها و مواضع این کنگره مبنی ‏بر اینکه وحدت حول محور ‏ایران یکپارچه و منافع ملی تنها در سایۀ پذیرش کثرت و تعدد و تحمل ‏همدیگر امکان پذیر می باشد اعلام همبستگی می کنیم.‏

  ما همچنین تنها ضامن برپایی و تداوم ‏آزادی و دموکراسی و برابری در میهن خویش را که ما ‏سالیان طولانی از عمرمان را صادقانه به نیت تحقق آنها برای ‏مردم و میهن خودمان گذاشتیم، ‏سکولاریسم و پایبندی به روابط و مناسبات دموکراتیک انسانی در صفوف ‏مبارزه و مبارزین نیز ‏می دانیم، زیرا انسانهایی که خود موضوع بندگی و اسارت فکری و حزبی و تشکیلاتی ‏باشند نمی‌توانند منادی آزادی برای ‏مردمشان بشوند.‏

  ما مجاهدین سابق جداشده از تشکیلات سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در آلبانی که سالیان دراز با ‏دست شستن از ‏خانه و خانمان و تمامی زندگی عادی مان و آمادگی برای فدای حتی جانمان و با کار ‏شبانه روزی به نیت محقق ساختن ‏هدف والای آزادی و دموکراسی و برابری به سازمان مجاهدین ‏پیوسته بودیم با درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته ناشی ‏از اشتباهات و انحرافات حاصل تکروی ‏رهبری ایدئولوژیک و مذهبی از ارتجاعی ترین نوع آن در این سازمان، اینک هم آوا با نسل جوان ‏ایران راه ‏سکولار دموکراسی را در مبارزۀ پیگیر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی غیر ایدئولوژیک ‏با پیوند خودمان به جنبش ‏آزادیخواهانۀ مردم و جوانان داخل ایران و به عنوان آلترناتیو برای ‏رهائی میهن و مردممان از ستم رژیم مذهبی حاکم ‏و تحقق آزادی و دموکراسی و برابری برگزیده ‏ایم چرا که با تجربه کردن هر دو سیستم مذهبی دگماتیست غالب و مغلوب ‏دریافته ایم که امروز ‏تنها نیروی جانشین مستقل باید یک نیروی سکولار دمکرات باشد.‏

  ما ضمن ارج گذاشتن بر موارد انتقاد بجا بر رهبری کنونی سازمان مجاهدین که در این کنگره ‏توسط مسئولین و ‏سخنرانان به عمل آمد و قدردانی از مسئولین و برگزار کنندگان این کنگره، از ‏دوستان همرزممان اعضا و مسئولان ‏سابق سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت مقیم ‏کشورهای مختلف اروپا که ضمن شرکت و دیدارها و سخنرانی ‏هایشان چه در دیداربا سیاستمداران ‏اروپا و پارلمانهای اروپایی و چه در این کنگره سکولار دمکراتهای ایران به اظهارات نمایندۀ ‏سازمان مجاهدین با منطق و استدلال پاسخ داده و مشکلات و خواسته های ‏جداشدگان از سازمان ‏و حتی افراد داخل تشکیلات آن مشخصا در آلبانی بویژه ضرورت تماس و ارتباط افراد با دنیای ‏‏بیرون و در درجۀ اول با خانواده هایشان را مطرح ساخته و خواستار همکاری ایرانیان در این ‏زمینه شدند، نهایت ‏سپاسگزاری را داریم.

ضمنا برای تمامی فعالین سیاسی شرکت کننده در این ‏کنگره و سازماندهندگان آن ضمن تشکر آرزوی موفقیت داریم.‏
          اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین در تیرانا - آلبانی

31‏ اکتبر 2017 – 9 آبان 1396‏
‎‎
          امضاها محفوظ. نوضيح: به علت اختناق و کنترل شدید و تضبیقات شدیدی که سران سازمان مجاهدین – فرقۀ ‏رجوی – در آلبانی علیه ما جداشدگان از آن ‏نیز در این کشور اعمال میکند و هر گونه ابراز مخالفت ‏با آن را با قطع حقوق پناهندگی که متأسفانه کمیساریای آلبانی به ‏دست آنان داده است و با انواع ‏کارشکنی های اداری و ترور شخصیت پاسخ می دهد از امضا با اسامی مان تا رفع این تضییقات ‏خودداری می ‏کنیم.‏

http://nototerrorism-cults.com/?p=10967

 

 مصاحبۀ یک کانال تلویزیونی آلبانی با دو تن از مجاهدین جدیداً جدا شده

بازگشت به خانه