تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

Iranian Secular Democracy Movement

iraniansdm@gmail.com

January 2. 2018

Breaking News

According to the reliable reports coming from Iran, the lives of many Iranian are in dire danger, especially the lives of the young Iranians who are struggling for their freedom and rights.

In small cities and towns that are hidden from the eyes of international reporters, thousands of demonstrators have been detained. In some of the cities, large buildings, including the governors' offices are being used as temporary jails.

We ask all the freedom loving authorities to use their influence to save the lives of countless detained young Iranians.

 

Iranian Secular Democracy Movement

Fax:  509-352-9630

URL: isd.movement.com

E-mail: iraniansdm@gmail.com

 

*****

دوم ژانویه 2018

اطلاعيه

براساس خبرهایی که به جنبش سکولار دموکراسی ایران (برون مرزی) می رسد، جان و زندگی بسیاری از مردمان ایران، به ويژه جوانانی که این روزها فریاد حق طلبی و آزادی خواهی سر داده اند در خطر است.

در شهرهایی که دور از چشم خبرگزاری های جهانی ست، هزاران تن بازداشت و شکنجه شده اند. در برخی از این شهرها، حتی استانداری ها و فرمانداری ها را تبدیل به زندان آزادی خواهان کرده اند.

از همه ی مقامات آزاديخواه تقاضا داریم برای نجات جان این جوان ها هر چه زودتر اقدامی به عمل آورید

جنبش سکولاردمکراسی ایران

بازگشت به خانه