بازگشت به خانه

نحوهء پشتيبانی يا عضويت

 

علاقمندان به عضويت در نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ايران می توانند

همراه با نام و نام خانوادگی واقعی خود (به فارسی و لاتين)

و ذکر شهر محل اقامت و شمارهء تلفن

متن زير را از اينجا کپی کرده

و کل مطالب را

به آدرس نهاد هماهنگی جنبش ای ميل کنند:

iranian.sdmcc@gmail.com

**************************************************

دوستان گردانندهء جنبش سکولار دموکراسی ايران

من، ارسال کنندهء اين درخواست،

همراه با اعلام موافقت خود با مفاد مندرج در

«پيمان نامهء عصر نو» (>>>)

و اساسنامهء نهاد هماهنگی جنبش (>>>)

آمادگی خود را برای پشتيبانی / عضويت (يکی را انتخاب کنيد)

 در اين «نهاد» اعلام می دارم

خواهشمند است ترتيبی دهيد که نحوهء پرداخت مبلغی که برای پشتيبانی در نظر دارم / حق عضويت (يکی را انتخاب کنيد)

با ای ميل به اطلاع من رسانده شود.

**********************

 

create counter