جمعه 21 تا يکشنبه 23 آبان 1395 ـ   11 تا 13 نوامبر  2016

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

>>>>

دو ماه از بازداشت زعیم گذشت؛

ما چه کردیم؟!

(گپی با دکتر موسویان)

جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

او با اونا، بای بای!

نامه ای از سعيد، ساکن حومهء تهران، خطاب به صدای امريکا

من دیگه راجع به اوباما حرفی نمی زنم. همین باخت براش کافی بود. همین که ملت امریکا پیام محکم رو بهش فرستادن؛ در حالی که من رو یاد پیامبر اسلام می انداخت که دست علی رو برده بود بالا و می گفت هر کی با منه بايد با علی باشه. اوباما هم همین کارو برای هیلاری عزیزش کرد و البته زود معلوم شد که اشتباه کرده. بهرحال، نوبتی هم باشه نوبت یه رئیس جمهور جمهوری خواهه. البته ممکنه بیاد و معامله کنه و ده برابر بدتر از اوباما بشه. اما مطمئنم از موضع ضعف نخواهد بود بلکه با قدرت میاد؛ و حکومت آخوندی هم موش میشه و قلاف ش می کنه  و می شینه عقب، سر جاش. >>>

چه کسی در حبس خانگی است؟

سیامک مهر (پورشجری(

توضيح: با کمال خوشحالی خبر شديم که نويسندهء گرامیِ وبلاگ گزارش به خاک ايران، که سال ها با نام مستعار سيامک مهر به افشای چهرهء حيله گر و ايران ستيز اسلاميست های حاکم بر کشور می پرداخت و در اين راه به زندان افتاد و شکنجه شد و تا پای مرگ رفت، مطابق خبری که دختر عزيزش ميترا پورشجری (که چند سالی است مقيم سوئد است و از فعالان پابرجای مطالبهء حقوق بشر محسوب می شود) منتشر کرده، توانسته است از کشور خارج شده و پس از اينکه دورانی را به سکوت گذرانده، نوشتن در وبلاگ ديرينهء خود را ديگرب اره آغاز کند. نوشته های گذشتهء او در سايت سکولاريسم نو در اين پيوند (+) موجود است و وبلاگ گزارش به خاک ايران نيز که اکنون دوباره فعال شده در اين لينک (*) قابل دسترسی است. ما آرزوی عمر بلند و سرشار از پيروزی را برای سيامک مهر داريم. او نخستين نوشته ء خود را چنين آغاز کرده است:

... مافیای روحانیت شیعه نیز به جهت اغفال و انحراف افکار مردم ایران از واقعیت تلخ سرنوشت خود و روزگار تیره و تاریکی که حکومت اسلام بپا ساخته و به قصد حبس و حصر و اسارت ملتی کهن در خانه خویش و بستن راه ها و ریه های تنفس او و همزمان غارت ثروت ها و دارایی های این ملت و تداوم زندگی انگلی خود، هر لحظه و هر روزش در تلاش تدارک و تاسیس توطئه ای است جدید و متفاوت...

چرا فکر و ذکر بنیادگرایان اسلامی بدن زنان است؟

مصاحبه با شهلا شفیق

در روزنامهء اومانیته فرانس

حجاب زنان بیانگر موقعیت اجتماعی و سیاسی جامعه است. به محض اینکه مذهب پا از عرصه معنویت بیرون می‌گذارد و به قانونی برای اداره زندگی فردی و جمعی آدمی بدل می‌شود، فرآیند ایدئولوژی سازی از دین آغاز می‌شود. ‌حجاب پرچم افراشته اسلامگرائی در متن پروژۀ ای سیاسی است. رشد و گسترش اسلام سیاسی از دههء هفتاد میلادی، در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، به نحوی سیستماتیک با ایدئولوژی سازی از مذهب در پیوند بوده است. مصر، ایران، الجزایر، تونس یا مراکش و... از این جمله اند. در خلاء فرهنگی سياسی ناشی از نظام‌های دیکتاتوری، و ضعف و ناتوانی جنبش‌های انسان محور، ایدئولوژی اسلاميسم پا به ميدان می‌گذارد . هدف اسلاميست‌ها تأثیر گذاشتن بر قوانین و دستاوردهای سکولار و سپس تسلط کامل بر تمامی عرصه‌های زندگی و استقرار جامعه اسلامی است، چه به وسيله تبليغ و ترويج ، چه به واسطه مبارزه انتخاباتی و چه از راه زور و اسلحه.

حاج طوسی مظلوم!

این قبیل برخوردهای جناحی با مشاهیر و نخبگان کشور صحیح نیست و نباید کاری کرد که دلسرد شده و از کشور خارج شوند و بروند در اروپا و آمریکا کارشان را ادامه دهند! آخر به چه دليل عقلی و نقلی! موضوع عمليات حاجی طوسی را توی بوق کرده و جار می زنند؟ مگر تولید کننده ای که آبلیموی تقلبی را بدون استفاده از لیمو توی شکم مردم می کند عمل اش با عمل حاجی سعید فرق دارد؟ مگر تولید کنندهء سوسیس و کالباس تقلبی که با ضایعات مرغ و امعاء و احشاء و نجاسات حیوانات سوسیس و کالباس توی شکم مردم می کند عمل اش غیر لواط است؟ مگر سیاست باز دروغگویی که یک مشت وعده و وعید دروغ به مردم تحويل می دهد عمل اش با کاری که حاجی سعید کرده فرق دارد؟ مظلوم گير آورده ايد؟!

معمای تاريخی و باقی قضايا

حمیدرضا رحیمی

*شجاع از بوکان: افشاگری‌های کیهان در مورد افراد معلوم‌الحالی که در تخت جمشید تجمع کرده و به بهانه تولد کوروش ماهیت ارتجاعی و عقب ‌افتاده خودشان را رو کرده‌اند اقدام به جایی بود.

فدوی: والله برادر شجاع، بقول سید قاسم (مش قاسم سابق ـ م) دروغ چرا؟ تا اعدام آ آ آآ.. بین خودمان باشد، ضد انقلاب نشنود، ناظران در حیرت اند که چگونه است که ملت، پس از  فقط سه دهه، از حضرات شدیداً متنفر، لکن پس از بيست و پنج قرن به  کورش مهر می ورزند!؛ فدوی که نمی داند، شما می دانید؟!

پیروزی دانالد ترامپ و پی آمد های آن در جهان

گفتگو با حسن اعتمادی، دبير کل حزب سکولار دموکرات ايرانيان

گفتگوگر: جمشيد چالنگی در برنامهء تفسیر خبر، شبکه، ایران فردا

معرفی حزب سکولار دموکرات ايرانيان

سخنرانان: حسن اعتمادی، دبیر کل،

و منوچهر یزدیان، مسئول دفتر عضويت های حزب

از اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان

در جلسهء دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

کوروش آزاده ‌کیش و چپ کُهنه ‌اندیش

مزدک بامدادان

من اگرچه ناسیونالیسم انسانگرا و بازگشت به ریشه‌های راستین کیستی ایرانی را تنها پادزهر کارآمد بنیادگرائی اسلامی میدانم، برآنم که هنوز برای داوری دربارهM گردهمائی ایرانیان در آرامگاه کوروش هخامنشی زود است و باید دست نگاه‌داشت و دید بر پیشانی این جنبش خودجوش و ناهماهنگ و بی‌رهبر، کدام گرایش مُهر خود را خواهد کوفت و کدام گفتمان سویه و راه آن را از آن خود خواهد کرد. آنچه که می‌خواهم در این جُستار بدان بپردازم، واکنش آن بخش از چپ ایرانی است که هنوز در کوچه‌های پُر گَردوغُبار انترناسیونالیسم پرولتری گام برمی‌دارد و در هوای خانه دائی‌یوسف دم می‌زند.

ما و کوروش

بهزاد کریمی

گردهمایی چند هزار نفرهء جمعه 7 آبان در پاسارگارد شیراز و با شعار محوری "ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست"، بدرستی و بجا اذهان کنجکاو سیاسی را وادار به فهم چند و چون این پدیده کرده است. چرا که این اقدام، بیان از یک گفتمان عمومی دارد. ترکیب جمعیت گرد آمده و نیز سر داده شدن برخی شعارهای گروهی در کنار شعار عمومی، نشانه‌هایی‌ بودند از تنوع جمعیت و خودجوش بودن حرکت. در این گردهمایی، هم آریاپرستی دیده شد، هم شاه دوستی به نمایش درآمد و هم عرب ستیزی وجود داشت. اما وجه مشترک و فراگیر در آن، تاکید بر "ایران" بود - همچون خیزشی مشترک برای مقابله با هویت سازی تحمیلی حکومت دینی و بدیلی ملی در برابر "امت سازی" ورشکسته جمهوری اسلامی.

ملی گرائی افراطی چه صيغه ای ست؟

اسماعيل نوری علا

توضيح: آنچه می خوانيد بازنشر مقاله ای است که 9 سال پيش، در تاريخ جمعه 11 آبان ماه 1386 (2 نوامبر 2007) در سايت های اينترنتی منتشر شد. علت بازنشر مقاله آن است که، در پی گردهمآئی عظيم جوانان ايران در پاسارگاد و گراميداشت کورش بزرگ در هفتم آّان ماه امسال، بحث های مختلفی در مورد اين که ايران با خطر ملی گرائی افراطی روبرو است مطرح شده است. از جمله کسانی که بعنوان يک شخصيت شناخته شدهء ملی گرا (البته با طعم اسلامی)، در تلويزيون ايران فردا و در گفتگو با آقای عليرضا نوری زاده، دربارهء خطرات مزبور سخن گفت آقای مهندس حسن شريعتمداری، فرزند آيت الله  شريعتمداری، بود که اتفاقاً 9 سال پيش هم به همين خطر ملی گرائی افراطی اشاره کرده بود. از آنجا مقالهء 9 سال پيش من هم در پاسخ به سخنان آن روز ايشان که امسال هم تکرار شده نوشته شده ترجيح دادم همان را باز پخش کنم.

چند نکته دربارهء تظاهرات پاسارگاد

پرویز دستمالچی

در چنین نظامی، که زشتی و پلیدی از سر تا پای آن می بارد، و در شرایط خفقان و ترس کامل، در روز بزرگداشت کوروش، که گویا به روایت تاریخ نویسان بی طرف، روز ورود سپاه ایران به بابل و صدور فرمان "منشور حقوق بشر" کوروش است، هر کس، از پیر و جوان یا زن و مرد، هر کس که توانسته، خطر کرده و رفته است تا به حاکمان بگویند که ما هستیم و ایستاده ایم و تن به قیمومت شما نمایندگان خود خوانده "الله" نخواهیم داد. چرا چنین کرده اند؟ زیرا حاکمان مدعی اند که پیش از اسلام تمام بشریت، از جمله ایرانیان، در "تاریکی" زندگی کرده اند...

ترکیه به سوی فاشیسم می‌رود

جان دوندار، سردبیر متواری جمهوریت

ما از دیر باز نگران آزادی بیان و بیش از آن، نگران وضع روزنامه‌نگاران در ترکیه بودیم. اما متأسفانه موفق نشدیم در برابر حکومت، جبهه‌ای از آزادیخواهان را تشکیل دهیم. همچنین نتوانستیم وضعیت بحرانی‌مان را به خوبی برای اروپا توضیح دهیم. گروهی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده جمهوریت به طرفداری از عبدالله گولن و عده‌ای هم به هواداری از پ.ک.ک متهم شده‌اند. روزنامهء جمهوریت در 40 سال گذشته همواره گزارش ‌هایی انتقادی پیرامون نهضت گولن منتشر کرده است. وقتی ما خطرات این نهضت را آشکار می‌کردیم، اردوغان دست در دست گولن گذاشته بود و با نهضت او همکاری می‌کرد. رجب طیب اردوغان خودش مهم‌ترین هوادار و پشتیبان عبدالله گولن بوده است.

جمهوری فرقه بازان

رامین کامران

دعوایی که اخیراً سر میز اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها بر پا شده، خالی از لطف نیست، بخصوص که همگی سکنجبین خورند و اینطور عربده جویی میکنند! ادعاهای مذهبی سروش که روز به روز بیشتر بسط پیدا میکند و ظاهراً قبضی هم در کارش نیست، سر و صدای برخی از دوستان پیشین را درآورده که خلاصه اغراق هم حدی دارد. صاحب عله هم مریدان را به خط کرده که نخیر، حد برای بقیه دارد، نه برای من. اینکه سروش به کار فرقه سازی بیافتد، جای تعجب ندارد. این سرنوشتی است که از اول بر پیشانی همۀ روشنفکران و اصلاح طلبان مذهبی، نقش است.

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000