جمعه 5 تا يک شنبه 7 خرداد 1396 ـ  26 تا 28 ماه مه 2017

پيمان نامهء عصر نو

تأسيس: 14 امرداد 1392

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا  

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. ما به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت رژيم ايران يا رژيم مسلط بر ايران را بکار می بريم.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

ریشهء شکست اپوزیسیون چپ ایران، در جای دیگری است

بهرام خراسانی

انتخابات اخير نه قرار است یک دگرگونی بزرگ در پی داشته باشد و نه می تواند چنین باشد. ایرانیان برای رهایی از شرایط کنونی هم راه درازی در پیش دارند و هم به رهبرانی ورزیده نیاز دارند. اما آیا این انبوه اپوزیسیون برون مرزی که در فضای دموکراتیک و آزاد زندگی می کنند و بختک حکومت اسلامی بر آنها سایه نیفکنده است، می تواند خود را از طلسم پولادین سکتاریسم و پوچ گرایی رها سازد؟ این عقاب عرصهء آزادی، پر کم کاری یا پراکنده کاری و ره گم کردگی خود را در پهلو دارد و خودش خویشتن را در دام روزمرگی گرفتار ساخته است. ما باید با عصای دانش نو راه را به ملت و قوم خویش نشان دهیم نه با با آیین های کهن و پر راز و رمز. باید برای رسیدن به هدف ورجاوند خود، از اسب خسته و رو به مرگ دون کیشوت پیاده شویم و اسب راهوار و جانداری را برگزینیم.

ماه عسل صدساله به پایان رسید!

جعفر محمدی

ماه عسل "ایرانی ها و نفت" که بیش از یک قرن به طول انجامید، به پایان خود نزدیک می شود و در همین یکی دو سال آینده، برای همیشه به تاریخ خواهد پیوست. نفت، را بی تردید می توان یکی از مهم ترین بازیگران و مؤلفه های تاریخ معاصر ایران دانست که نه فقط در حیات سیاسی و اجتماعی ما ایرانیان، که در زندگی فرد فرد ما، آثار مثبت و منفی اش را به یادگار گذاشته است که در این مقال، مجال پرداختن به آن نیست؛ سخن این است که هر چه بوده تمام شده و عصر "ایران بدون نفت" در حال آغاز شدن است.

تفاوت دو حکومت

خیلی از امت همیشه سرگردان و سر در گریبان سئوال می کنند که چرا ژاپن یا کره جنوبی بدون داشتن ثروت های زیر زمینی و موقعیت سرزمینی مناسب پیشرفت های محیرالعقول کرده اند و ایران عقب مانده است! برای پاسخ به این سئوال کافی است توجه کنید در کره جنوبی یک وزیر دولت ویژه خواریِ کوچکی انجام داده و سفارش یک کمپانی را برای پیروزی در یک مناقصه کرده است، نخست وزیر برای این اتفاق از مردم عذرخواهی می کند و با چشمانی گریان کنار می رود، اما در حکومت اسلامی وقتی وزیری قاچاق کرده باشد فوراً موضوع را لاپوشانی می کنند و داد می زنند که موضوع رقابت جناحی است و اصولگرایان چشم دیدن اینوری ها رو ندارن، تازه مگه چقدر بوده؟ فقط دویست میلیون تومان ناقابل!

پیروزی روحانی: جام زهر جدید نظام

کورش عرفانی

با به پایان رسیدن انتخابات و اعلام نتایج آن می بایست به بررسی برخی جزییات بپردازیم تا بببینیم آن چه که می گویند و آن چه گذشته است چقدر مشابهت یا تفاوت هست و بر اساس آن وزن سیاسی این رویداد را سنجید. هم چنین معنای این اعلام نتیجه و چشم اندازهای ناشی از این معنا را می بایست مورد مداقه قرار داد. و از آن جا که نظارت مستقل و حضور نهادهای بین المللی و یا مردمی بر انتخابات در ایران وجود ندارد، برای سنجش آن چه گذشته است باید به سراغ یک تناسب بین کل آراء به دست آمده و اسناد تصویری مرتبط با آن رفت. به یاد داریم که در انتخابات سال هشتاد و هشت شمار تصاویر مربوط به ازدحام جمعیت در حوزه های رای گیری فراوانی در سراسر کشور بسیار بود، چنین چیزی را در انتخابات امسال نداريم و نوعی قحطی مشکوک تصاویر صف های عظیم مشهود بود.

بی.بی.سی، رئیس جمهور و مبارزه طبقاتی!

محسن ابراهیمی

روحانی و بی.بی.سی، هر دو، دلواپسی مشترک شان دربارهء یک حقیقت سیاسی را نشان می دهند: زیر پوست این همه کشاکش سیاسی و اجتماعی، کمشکش عمیق تری میان طبقات در جریان است که حتی در جریان یک نمایش دورن حکومتی هم دست از سرحکومت - و البته بی.بی.سی - برنمی دارد. و این اتفاقاً نگرانی مشترک ولی فقیه و دار و دسته اش با خود روحانی و دار و دسته اش هم هست.

از کرامات جعبهء مارگیری

حمیدرضا رحیمی

فدوی در جراید شریفه ی دارالخرافه به انبوهی اسناد منگوله دار دست یافت که نشان می دهند که امت ورجاوند (ملت سابق - م)، از همان سوراخ مألوف، دوباره گزیده شده و طرفه اینکه، بابت آن، جشن هم گرفته است!.. و اين هم دو فرموده از مقام معظم رهبری: در ایران دولت ها تأثیری ندارند! و پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند!

سومین همایش هجا و مقاومت آنتی بیوتیکی حکومت اسلامی

واقعیت این است که باکتری جمهوری اسلامی، سی و هشت سال پس از انقلاب پنجاه و هفت، که تفاوت روشنفکران و مردم عادی را در این برهه های تحول اجتماعی نشان داد، گویی در برابر آنتی بیوتیک های مختلف مقاوم شده و راه حل های پیشین اپوزیسیون را در خدمت ادامه حیات خود، به کار می گیرد. اقلاً در عرصه بیولوژی، وقتی با چنین وضعیتی روبرو می شویم، روشن است که آنتی بیوتیک های قدیم را، بهتر است از خیرشان بگذریم، و آنتی بیوتیک های تازه ای بسازیم.

يادداشت قبلی:

چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
سام قندچی

سخنی چند پیرامون انتخابات اخیر

هوشنگ کردستانی

خامنه ای با اطلاعاتی که از عمق نارضایتی مردم داشت و مطمئن بود که انتخابات تحریم خواهد شد، با توجه به شرایط روز ایران و منطقه، و به ویژه موضع گیری های تند مقام های آمریکا در ضدیت با جمهوری اسلامی، تصمیم گرفته بود که ریاست جمهوری روحانی برای یک دوره دیگر ادامه یابد. به عبارت دیگر، در واقع شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات کوچکترین تأثیری در نتیجه آن نداشت. اما، طبعاً عدم حضور مردم در حوزه های رأی گیری و تحریم انتخابات ضربه شدیدی به حیثیت نظام وارد می کرد و مشروعیت و پایگاه مردمی آن را زیر سئوال می برد. ترفند ولی فقیه آوردن رئیسی قاتل و جنایتکار بود...

لطفآ کسی مرا از گیجی در آورد!

احمد زیدآبادی

هنگامی که شورای نگهبان آقای روحانی را برای ریاست جمهوری صاحب صلاحیت دانست؛ باورش برای من ساده نبود؛ بخصوص اینکه از سوی هیچکدام از محافل اصولگرا صدای اعتراض و حتی پرسشی از شورای نگهبان بلند نشد که چرا یک آدم غربگرای نئولیبرال را واجد شرایط سخت و سنگین حضور در عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری دانسته است! به منظور رفع این تناقض، به ناچار حدس زدم که لابد همۀ آن هجمه های لفظی و رسانه ای از سر شوخی و سهل انگاری بوده و با گذر آقای روحانی از فیلتر شورای نگهبان که به معنای احراز شرایطی از جمله "حسن سابقه، امانت، تقوا، مدیر و مدبرو مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور" در وی بوده است؛ غائلۀ هجمه ها نیر پایان خواهد یافت...

آيا با رای پنجاه و هشت درصدی روحانی،

فضای سیاسی ایران باز می شود؟

رضا تقی زاده

اگر بپذیریم روحانی، مانند رفسنجانی و شماری دیگر از "خودی ها" ، در آستانه چهل سالگی حکومت، ضرورت اصلاحات آرام، بموقع و از بالا را، پیش از قرار گرفتن مجموعه نظام در آستانه فروپاشی، احساس میکند، و در طرح نظر‌های خود صادق است، باید بپذیریم که قصد او در دور دوم دولت و با آراء پنجاه و هشت درصدی، اعمال فشار برای وادار ساختن "قاضی" به پذیرش استدلال های "وکیل" و صدور بموقع حکم آغاز اصلاحات از بالا و گشودن تدریجی فضای سیاسی کشور است. در وضعیت کنونی اما، رهبری حکومت مذهبی - نظامی ایران، مانند هر حکومت اقتدار گرای دیگر، بحران خفته را سیاه نمایی خوانده و قویاً انکار میکند، و به هیچ وجه آماده شنیدن لایحه دفاعی "وکیل تسخیری‌انتخابی" مردم نیست.

سفر ترامپ به ریاض، تنگناهای حکومت اسلامی ونقش اپوزیسیون
اسماعیل نوری علا، حسن اعتمادی، رامین پرهام
در برنامهء تلويزيونی ياران با مدیریت علیرضا میبدی

پیامد‌های انتخابات، وضعیت اقتصادی، و انزوای حکومت اسلامی

حسن اعتمادی، جمشید اسدی و مازیار شکوری

در برنامه تلويزيونی تفسیر خبر، بمديريت جمشید چالنگی

پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

فریبرز رئیس دانا

من به وجود دو دستگی عمیق و حضور واقعی بخش های تندرو، میانه رو و اصلاح طلب در رژیم اسلامی ایران باور ندارم و برایم روشن است که خواست و هدف مشترک همه اعضای و وابستگان ریز و درشت رژیم یک چیز، یعنی حفظ نظام بوده و معتقدم به صحنه آمدن رییسی در مقابل روحانی نه خواست یک طیف در برابر دیگری، بلکه برنامه ریزی کلیت نظام است. هم چنین به اعتقاد من در این رژیم حتی از میان کاندیداهای کاملا خودی و فیلتر شده، به هیچ وجه کسی با رای مردم انتخاب نشده و در نهایت هر نامی لازم باشد از صندوق بیرون خواهد آمد.

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000