جستجو در اين سايت

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

آرشيو بيانيه های سازمان ها

مقالاتی دربارهء مفاهيم اصلی

ويدئوهای آموزشی

سردبير: اسماعيل نوری علا

 Fax: 509-352-9630

ای ميل

  iraniansdm@gmail.com

توجه: در اين لينک

شمارهء سوم نشريهء

اينترنتی گيتی مداری

در دسترس شما است◄

دعوت به مطالعه و امضای

بیانیهء جدایی کامل حکومت

و مذهب در ایران

سایت تدارک پلاتفرمی

برای حزبی آینده نگر

 

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی کسی را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

 

2. و از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن جز خواست انحلال مطالبه ای نداريم؛

 

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

 

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر سرزمين مان حمايت می کنيم.

 

5. آنچه در اين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاهی سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که  در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

 

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

 

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

 

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت رژيم ايران يا رژيم مسلط بر ايران را بکار می بريم.

تأسيس: 14 امرداد 1392

تاريخ انتشار اين شماره:  دوشنبه 27 وت سه شنبه 28 آذر ماه 1396 - 18 و19 دسامبر 2017

پيوند به سايت ها و وبلاگ های  سکولار دموکرات

اينطور هم می شود - ناصر امين پور، عضو مهستان

گزارش نشست مقدماتی تشکیل مِهستان

منوچهر يزديان

کميتهء برگزار کننده، نشست به‌خاطر محدودیت‌های ناشی از تشکیل جلسه‌‌ای با حضور تعداد زیادی از متقاضیانِ شرکت در مِهستان، تصميم گرفت که ابتدا نشست‌هائی با شرکت حداکثر پنجاه نفر از متقاضيان عضويت در مهستان تشکیل گردد. به این منظور نخستین گروه پنجاه نفره، متشکل از کسانی ‌که زودتر درخواست شرکت در مهستان را داده بودند، برای شرکت در نخستين جلسه دعوت شد و اين جلسه در هجدهم آذر ماه اخير (نهم دسامبر)، همزمان با سالگشت روز جهانی حقوق بشر، بر روی اينترنت و با کمک نرم افزار موسوم به زووم با حضور چهل و سه نفر اول از داوطلبان عضويت تشکيل شد.

ترفند تازه

حمیدرضا رحیمی

* دویچه وله: فرماندار تهران ایدهء ایجاد یک پارک مخصوص برای تجمعات و اعتراضات را مطرح کرده است. عیسی فرهادی (فرماندار) از عبارت "تخلیهء اعتراضات مردمی" سخن می‌گوید. مدعی است که چنین پارکی به مردم معترض امکان می‌دهد، بیایند و خشم و اعتراض خود را "تخلیه" کنند.

* فدوی: بین خودمان باشد، ضد انقلاب نشنود، ملت خوف آن دارد که برادران حوصله شان در ارتباط با بازداشت و انتقال یکی یکی روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان مدنی و کارگری به آرامسايشگاه ها سر رفته و بنا دارند که همه را فله ای به هتل چند ستارهء اوین منتقل فرمایند!

اکبر گنجی، در مقام مشاور دو دولت متخاصم!

سام قندچی

در سی و هشت سال گذشته یکی از پدیده های بی سابقه در اپوزیسیون حکومت اسلامی مسلط بر ايران آن بوده که عده ای پیدا شده اند که در رسانه های فارسی زبان خود را اپوزیسیون می نامند اما کارشان این است که گویی مشاور رژیم اسلامی یا دولت آمریکا هستند و حتی گامی جلوتر نهاده و  گویی در مسابقه بوکس ایران و آمریکا مربی هر دو طرف باشند، به مشت زنان می گویند شما باید طرف راست حریف مشت می زدی چرا طرف چپ را زدی؟ و مضحک تر هم اینکه مدعی هستند دارند به امر پیشگیری از جنگ دو کشور یاری می کنند در حالی که سال هاست از رعايت عدم شفافیت و مذاکره کردن پشت پرده حمایت کرده اند، بجای اينکه شفافیت را در مناسبات کشورهای متخاصم یا دوست، ترویج کنند.

فرمان راه قدس از کربلا رمز سقوط رژیم است

رضا وضعی

از آنجا که رژیم در مقاطع گوناگون نشان داده و صراحتاً گفته است که جبههء مقاومت اش از داخل اهمیت بیشتری دارد، دست به چنین کاری نخواهد زد. می توان گفت که در اين وضعيت رژیم از طريق ادامهء عمل کردن به شعار رهبر انقلاب اش "راه قدس از کربلا" سقوط خواهد کرد؛ چرا که در نهایت توان جوابگویی به معترضین داخل را نخواهد داشت و از آنجا که سیاست مماشات غرب با رژیم نيز پایان یافته و دولتمردان غرب بارها اعلام کرده اند که صدای مردم ایران را می شنوند؛ می توان ديد که رژیم ایران در نهایت محکوم به برکناری خواهد شد.

تا خون در رگ ماست، انگلیس سرور ماست!

خدا شاهد است منظوری ندارم، ولی چه کنم که دست خودم نیست و هر وقت اسم انگلیس می آید ياد سه هزار  آقازاده می افتم که در دانشگاه های کادر ساز انگلستان با بورس های مشکوک سرگرم تحصیل حقه بازی و وطن فروشی و خدمت به استعمار پیر هستند! والله دست خودم نیست، اما هر وقت يک مقام انگلیسی را به اتفاق حاجی حسن معرف الحضور می بینم بی اختیار ياد  دانشگاه گلاسکو و دانشجویان ایرانی می افتم که بدون حضور در دانشگاه و دانستن زبان انگلیسی موفق به دریافت دکترا شده اند!

خورشید صدایمان می زند، بشنو!

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد، به مناسبت جشن ملی یلدا

شکوه ميرزادگی

یلدا، یا شب تولد مهر، هنوز و همچنان، یکی از مهم ترین جشن های ایرانی ست که پاسداشت وجود و اثرش بیش از هر عنصر طبیعی دیگری می تواند به ما رسم و راه زندگی بیاموزد.  و هنوز و همچنان این خورشید است که از دل یلدا صدایمان می زند و به ما یادآور می شود که تنها مهربانان، نجات دهندگان اند، به ما می گوید که پیمان شکنان دروغگو سرزمین مان را ویران می سازند، و به ما می گوید که صحبتِ حکام، ظلمتِ شب یلداست، و تاریکی و زشتی و بدی تنها وقتی فرو می ریزند، که بديل شان روشنایی و زیبایی و نیکی باشد. و اندرز شاعربزرگ مان همیشه با ما همراه است که: نور ز خورشید خواه، بو که برآید.

پشت این روایت مقدس‌نما

پويا ايمانی

وقتی کسی روشنفکران را به الکلی ‌بودن، تا لنگ ظهر خوابیدن، فسق، اعتیاد، علافی، فکل ‌بستن و امثالهم متصف می‌کند، و این‌ همه را هم واضحاً ضد ارزش می‌گیرد، یعنی باید به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبریک گفت که حالا با گذشت قریب بیست سال از قتل‌های زنجیره‌ای، فکر و کلام حاکم را این‌قدر تمیز بازتولید کرده است.

واژه‌ای چند در باره فرقه گرائی

مسعود نقره کار

مقاله ای که می خوانيد در شمارهء رونمائی نشريهء جديد اينترنتی آزادی و عدالت - جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر شده است. ديدار از اين سايت را، که با سليقه و دقت تهيه و تدوين شده، به خوانندگان نشريه جنبش توصيه می کنيم. دکتر نقره کار مقالهء خود را با اين عبارات آغاز می کند: فرقه گرائی، و عطش و تمایل به فرقه زدن، فقط در رگ های حیاتی فرقه گرا جاری نیست، تشکیلات فرقه‌ای در بی توجهی و فاصله گرفتن و جدا سازی و طرد افراد و گروه های اجتماعی، در جدائی طلبی از احزاب و سازمان های غیرخودی نیزحیات جان سخت این ناهنجاری را به نمایش می گذارد.

با سردار مقوایی، ایران را به پرتگاه جنگ می‌برند!
رضا تقی زاده

پس از حصول توافق و لغو تحریم‌ها و دست یافتن به بیش از دويست و پنجاه میلیارد دلار درآمدهای ناشی از آزاد شدن پول‌های مسدود شده و همچنین صادرات از سر گرفته شده سالانه نفت، جمهوری اسلامی حضور خود را در جنگ‌های نیابتی، در دو جبهه اصلی، علیه اسرائیل و عربستان سعودی شدت و وسعت داد. تشدید تحریکات نظامی نیروهای قدس در منطقه و بزرگ‌نمایی قاسم سلیمانی، بدون در اختیار داشتن ابزارهای ابتدایی دفاع از کشور، نسخه‌ای است برای قرار گرفتن  آسمان عربستان در اختیار نیروی هوایی و موشکی اسرائیل.

سپاه برای مقابله با زلزله های اجتماعی آماده می شود!

گزارش راديو فردا

فرمانده سپاه استان تهران، روز یکشنبه نوزدهم آذر، با تاکید بر اینکه زلزله‌های اجتماعی در تهران در حال رخ دادن است، خبر داده بود که این نهاد به زودی گشت‌هایی ویژه را برای جلوگیری از سرقت و مقابله با اراذل و اوباش راه‌اندازی خواهد کرد. در حالی که فرمانده سپاه استان تهران هدف از گشت‌های این نیرو را جلوگیری از سرقت و مقابله با اراذل و اوباش اعلام کرده، براساس گزارش‌ها، پیش از این، برخی از طرح‌هایی با این نام، با هدف آمادگی برای مقابله با اعتراض‌های خیابانی انجام شده بود.

بازگشت تروریست های داعش به اروپا

جلال ایجادی

تروریست های جهادی فراوانی که از فرانسه به سوریه رفتند و به داعش پیوستند خواهان بازگشت هستند. روزگار عجیبی است، این جوانان مسلمان شیفتهء خلیفهء اسلامی، به فرانسه پشت کردند تا برای داعش و علیه غرب جنگ کنند. امروز با فروریزی داعش، آنها با شتاب خواهان بازگشتند و وکلای متعددی بکار دفاع پرداخته اند. روزنامه لوموند می نویسد: بر اساس آمار دولتی، هزار و هشتصد نفر طی سه سال اخیر از فرانسه به سوریه رفتند که از آن میان سيصد نفر کشته شدند، هزار و دويست نفر پس از واژگونی دولت خلیفه در همان مناطق پراکنده هستند و سیصد و سه نفر به فرانسه بازگشته اند!

روزی که،  جسم خاک از عشق بر افلاک شد

شکوه ميرزادگی

امسال هفتاد سالی از پدید آمدن مرامی خواهد گذشت که، بیش از هر مکتب و مذهب و دین و ایدئولوژی، توانسته است سرعت همه گیر شدن داشته باشد. این مرام فقط ظرف چند دهه توانسته در تمامی کشورهای جهان، و در نزد داناترین و مهربان ترین و شریف ترین انسان ها، اعتبار و احترامی شایسته به دست آورد و چراغ امیدی را در دل دردمندان و رنج دیدگان روشن کند؛ مرامی بی پیامبر و  پیشوا؛ مرامی بی امام و قدیس، و بی پشتوانه ی توپ و تفنگ و بمب و موشک، اما مرامی که در دل ظالمان و بیدادگران چنان هراسی بوجود آورده که گفتن از آن را هم ممنوع کرده اند.

ترامپ، بیت‌المقدس و آینده مبهم راه‌حل دو کشور مستقل

ابوالفضل آزاد

آینده مذاکرات صلح اکنون در سایه‌ای از ابهام قرار دارد. اگر تحلیل صائب عریقات درست باشد و تبعات تصمیم ترامپ نابود شدن آینده راه‌حل دو کشوری باشد، چیزی باید جایگزین آن شود. اما این به مفهوم نیست که راه‌ حل "یک کشوری" هم خط قرمزهای خود را نخواهد داشت. اگر بیت‌المقدس/ اورشلیم به گونه‌ای خط قرمز مذاکرات صلح در مدل دو کشوری است، موضوع هویت یهودی دولت اسرائیل هم خط قرمز اصلی هر نوع مذاکرات برای راه‌حل یک کشوری در آینده خواهد بود گرچه این آینده هنوز نیامده و ممکن است که هرگز نیاید.

000000000000000000000000