محل برگزاری  |    کسانی که به نام دعوت شده اند   |    درآمدها، مخارج، کمبودها    |   آلبوم عکس     |  مقالات    |   پيام ها

 

سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

فرانکفورت    ـ    4 و 5 جولای 2015    ـ    13 و 14 تيرماه 1394

ورود برای عموم آزاد است

پخش زندهء نشست های کنگره در روزهای 4 و5 ماه جولای در اين پيوند:

http://watch.mihantv.com/liveevent.htm

 

کنگرهء سوم افتتاح شد:

 

موضوع کلی کنفرانس: «چرا سکولار دموکرات ها هنوز متحد نشده اند؟»

برنامه، گردانندگان، سخنرانان نخست، و سخنرانان هشت گانه بعدی هر نشست کنگره

رئيس افتخاری کنگرهء سوم

سکولار دمکرات های ايران:

  دکتر سيروس آموزگار 

نويسنده، حقوقدان، استاد دانشگاه، سياستمدار

و شخصيت پيشکسوت مطبوعات ايران

مراسم افتتاح کنگره: شنبه 13 تير 1394 ـ ساعت 9 صبح

سرود ايران

گزارش کميتهء محلی

گزارش دکتر حسن  کيانزاد، رئيس کميتهء برگزاری کنگره

سخنان دکتر اسماعيل خوئی، رئيس افتخاری کنگره های اول و دوم

سخنان دکتر سيروس آموزگار، رئيس افتخاری کنگره سوم

نشست اول

شنبه صبح

نشست دوم

شنبه بعد از ظهر

نشست سوم

يکشنبه صبح

نشست چهارم

يکشنبه بعد از ظهر

موانع و ضرورت اتحاد

نيروهای سکولار دموکرات

در راستای ايجاد آلترناتيو

فعاليت ها و قراردادهای خارجی ِ

حکومت اسلامی و وظيفهء متحد

 اپوزيسيون سکولار دموکرات

حفظ تماميت ارضی ايران و عدم تمرکز

همچون پيش شرط های استقرار

سکولار دموکراسی در ايران

مشکل «فقدان زمين بی طرف»

و عدم توجه به تفاوت های

مسائل داخل و خارج کشور

ناظم جلسات: حسن اعتمادی

سرپرستان نشست ها

دکتر سياوش عبقری

احمد تاج الدينی

محسن ذاکری

اقبال اقبالی

سخنرانان آغازين نشست ها

دکتر حسن ماسالی

دکتر رضا تقی زاده

کورش اعتمادی

دکتر شهريار آهی

سخنرانان داوطلب برای هر نشست

حميدرضا برهانی

دکتر مريم مؤذن زاده

دکتر شهلا عبقری

دکتر سياوش عبقری

کورش اعتمادی

مراد معلم

زمان فيلی

رضا پرچی زاده

(ظرفيت اين نشست پر شده است)

دکتر کورش فرزين

احمد تاج الدينی

دکتر اسماعيل نوری علا

....

دکتر حسن کيانزاد

محسن بهزاد کريمی

دکتر رضا حسين بر

آريا قجر

دکتر اسماعيل نوری علا

 

 

محسن بهزاد کريمی

محسن ذاکری

اقبال اقبالی

مهران اميراحمدی

آريا قجر

رحيم حديدی ماسوله

دکتر اسماعيل نوری علا

 

 
 

اين فهرست به تدريج تکميل می شود

به ترتيب حروف الفبا (همراه با عکس):

          

وحيد آبان - محجوبهء آذرمينا - ويکتوريا آزاد - مهین ارجمند - محيد آژنگ - شهريار آهی -  حسن اعتمادی

            

کورش اعتمادی - اقبال اقبالی - مظفر احمدی - مهران اميراحمدی - فاروق اميری ـ پگاه امينی

           

مينا احدی - کامبيز باسطوت - حميدرضا برهانی - رحيم بندوئی - سعيد بهبهانی - محسن بهزاد کريمی

          

 صبری بهمنی -  نيلوفر بيضائی - ژانيار پناهی - احمد تاج الدينی - محمدحسين ترکمان -  دکتر رضا تقی زاده

            

بهنام چنگائی - رحیم حدیدی ماسوله - دکتر رضا حسين بر - دکتر اسماعيل خويی - خليل دشتی - محسن ذاکری

             

        اکبر ذوالقرنين - مهدی رضائی تازيک - محمدرضا روحانی - دکتر فرخ زندی - محمد (شاهين) سرتيپی - شهرزاد شاه بخشی

           

 - شهناز شاه بخشی - آرشاک شجاعی - فرد صابری - دکتر سياوش عبقری - دکتر شهلا عبقری - مراد عزيزی

         

 نسترن نيکی عليی - فاضل غيبی - دکتر کورش فرزين -  زمان فيلی - آريا قجر - ناصر کرمی

            

 دکتر حسن کيانزاد - آذر ماجدی - دکتر حسن ماسالی -  قردين محمدی - وريا محمدی -  ابراهيم مرادی

             

گلمراد مرادی - مراد معلم - مهدی مفخمی - سيروس ملکوتی - علی منجزی - اسفنديار منفردزاده

           

 دکتر مريم مؤذن زاده - نويد مهرآور - شکوه ميرزادگی - دکتر اسماعيل نوری علا  - احمد وحدانی  - جهانگير وريانی

به ترتيب حروف الفبا (بدون عکس):

آرمان آریامهر - کيوان احمری ـ  فردوس تاج الدينی - مهدی جوادی نژاد - حميدرضا حاجی اشرفی

حنيف حيدرنژاد - نريمان حيدری - نادر خليلی - مهدی راد - منصور راستی ـ آريو شهبانی - بهزاد صميمی

ابراهيم منيری -  ناهيد همت بلند ـ منوچهر يزديان

____________________________________________________________________________________________-

پاسخی به بهنام چنگائی

محسن ذاکری

اگرچه در اسناد جنبش سکولار دموکراسی به شفافیت گفته شده است، و نه برای اولین بار، که داشته های ما چه است و بنیان کارمان چیست و «پیمان نامهء عصر نو»، یا همان سند تفاهم و مشترکات مان، از چه می گوید، اما باز می بینم بعضی از هموطنان، با نگرش استراتژیک خود، «استراتژی جنبش» را نقد می کنند و گویی ما را ابداً نمی بینند و نمی شنوند مگر اینکه «پژواکی» از نگرش آنها باشیم..

به برگزار کنند گان گرامی کنگرهء سوم

بهنام چنگائی

آشکارا بگوئید. اگر شما به ضرورت همبستگی و همراهی با اراده ی مردمی و پائینی ها و کارگران علیه خودسری فردی و گروهی امیدوارید و می خواهید پاسخی درخور و ژرف به سیاستگذاری خودمدیریتی فردای آزاد و آباد بدهید و به تبع آن بتوانید چاره ای مشترک برای گردهمائی ها، سمتگیری ها و اراده ی دگرگونسازی اجتماعی توده ای علیه خودکامگی شاهی و ولائی دست یازید و اعتماد اجتماعی را به خود تشویق کنید و در درون آن مبارزه ی مسالمت آمیز توده ای وظایف خویش را بیابید؟! این جویش و بینش شما با همه ی ناسازگاری های نظری که در چهارچوب سکولار دمکراسی دارد، آن هم در جامعه چند دست ما به راستی هم عالی و هم ناهمخوان است.

در راه «کنگرهء سکولار دمکرات های ایران»

اقبال اقبالی

من بر این باور هستم که جنبش سکولار دمکراسی کنونی از چنان پتانسیلی برخوردار است که می تواند به نماد "جنبش اتحاد در عمل، رسمیت اختلاف در نظر" فراروید. ما کوله باری از تجارب مبارزات آزادیخواهانه در دو نظام استبدادی داریم و بر آن تجارب، آموزه های سه دهه زندگی در اروپا، امریکا و .. افزوده شده است. تانسیل عظیمی برای ساختن ایران پس از حکومت اسلامی، در ایران و خارج از کشور وجود دارد که با برچیدن حکومت اسلامی، این نیرو آزاد می شود و دنیائی از تازه ترین تجارب جهانی به ایران سرازیر خواهد شد.

پيوند گفتگوی سعيد بهبهانی با اقبال اقبالی دربارهء کنگره >>>

آیا تأخیر بیش از این جایز است؟

احمد تاج الدینی

در میان ما عده ای اساساً نسبت به فعالیت های سیاسی و سیاست ورزان بدبین شده اند و هر گونه فعالیت سیاسی را طرد و رد می کنند. برای این بد بینی ها دلایل بسیاری وجود دارند، مانند سوء استفاده از اعتماد کسانی که جان و جوانی خود را صادقانه در احزاب، سازمان ها و دستجات سیاسی صرف کردند، و در نهایت حاصل زحمات آنان در دست رهبرانی ناشایست، به عمد یا غیرعمد، به هدر رفته و یا دست مایهء زد و بندهای پنهانی قرار گرفته است. این نیروها، با تجربه های سیاسی ای که به بهای سنگینی کسب کرده اند، از سرمایه های بزرگ انسانی در جامعهء برون مرز و درون مرز به حساب می آیند. بازگرداندن اعتماد به این هموطنان از طریق ایجاد یک فضای سیاسی متفاوت و سالم امکان پذیر است.

چرا باید به کنگره  رفت؟

گفتگو: با دکتر حسن کیانزاد

 رئيس کميتهء برگزاری کنگره

 

 

پاسخ به پرسشی دربارهء

کنگرهء سکولار دمکرات ها

مهندس حسن شريعتمداری

(توضيح: دعوتنامه مجدداً برای

 ايشان فرستاده شد).

چرا در کنگره شرکت می کنم

فرهنگ قاسمی

نهايت كوشش خود را بكار

 خواهم برد كه به زيارت شما

در فرانكفورت نائل شوم.

پروفسور شاهين فاطمی 

چرا در  کنگره شرکت می کنم

گفتگو: شکوه ميرزادگی

مسئول اجرائی بنياد پاسارگاد

چرا سکولار دموکراسی

گفتگو با محسن بهزاد کریمی

عضو دفتر سياسی جنبش

از عضویت در حزب مشروطه

تا همراهی و همکاری در

 جنبش سکولار دموکراسی

مهدی مفخمی

سه  مقاله از

دکتر اسماعيل نوری علا

1   2    3

چرا سکولار دموکراسی

گفتگو با محسن ذاکری

عضو کميتهء برگزاری کنگره

دربارهء سومين کنگره

گفتگو: حسن اعتمادی

عضو کميتهء برگزاری کنگره

زمينه های سياسی کنگره

گفتگو:مهران اميراحمدی

نويسنده و روزنامه نگار

ضرورت خروج از تفرق

 ايرج مصداقی

پاسخ به پرسش سعيد بهبهانی

از نرمش قهرمانانه تا

کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

الاهه بقراط و نوری علا

در برنامه ای از

عليرضا ميبدی

در راستای تقويت همدلی ها

به نمايندگی از حزبم می آيم!

رحيم بندوئی

چرا نباید حضور یافت؟!

زمان فیلی

 پيام های عذرخواهی بخاطر نيامدن  

ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا - محمد ارسی - رؤيا طلوعی  - رضا گوهرزاد - مهرانگيز کار

دکتر ماشاالله آجودانی - جليل بهار - دکتر سيروس بينا - مهرداد خوانساری - دکتر علی طايفی

افسانهء خاکپور - دکتر علی اکبر مهدی - محمدرضا نيکفر - دکتر بهرام آبار - پرويز دستمالچی

حسن داعی - خسرو اکمل - حميد آقائی - علی صدارت - منيرهء برادران - شاهين فاطمی ـ انور ميرستاری

 

 

 

 

  پيام مهندس عباس امير انتظام  

  به سومين سکولارهای ايران 

دوستان و هم اندیشان گرامی،

از اینکه شما در غربت اندیشه وطن در سر دارید و برای آینده این کشور بلازده چاره جویی می کنید، سپاسگزارم و قدردانی می کنم. من افسوس می خورم که با شرایطی که دارم نمی توانم در کنار شما باشم. تنها خواستی که دارم اینست که همبستگی خود حفظ کنید. این راه درست را پی بگیرید، که شاید روزی بتوانیم دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر را با کمک شما در ایران عزیزمان برقرار کنیم.

شاد و موفق باشید. عباس امیرانتظام

تهران - ۱٤تیر ۱۳۹٤خ

  هشدار: آلترناتيو سازی غلط است

نوشتهء ناصر پاک نژاد

جنبش سکولاردمکراسی ایران

از آنجائی که سومین نشست سالیانه سکولاردمکراتها بزودی انجام میشود، و محور نشست نیز در ارتباط با «چراسکولار دموکراتها هنوز متحد نشده‌اند» میباشد، وظیفه خود میدانم مخالفت خودم را با ایجاد آلترناتیو سکولاردمکراسی علنیترنمایم و تأکید کنم، یگانه راه حل نجات ایران و ایرانی در ایجاد «جبهه آزاد‌‌ی‌خواهی» است. در عین حال، به برگزارکنندگان و شرکت کنندگان درنشست نیز باید بگویم: اگر به واقع میخواهید بدانید که چرا سکولار دمکراتها هنوز متحد نشده‌اند، ابتدا تفکر و برنامهن و برخوردهای‌تان را با دیگران به نقد بکشید تا متوجه شوید تا چه میزان خودتان در متحد نشدن سکولار دمکراتها نقش داشته‌اید و تا چه میزان با خط و مشی‌ای که برگزیده‌اید خود مانعی برای ایجاد آلترناتیو رژیم و حتی متحد کردن سکولاردمکراتها بوده‌اید. از آنجائی که نظریه‌پرداز و پیش ‌برندهء خط و مشی سکولار دمکراتت ها، آقای نوری‌علا میباشد و ایشان نیز نقش بسزایی حتی در متحد نشدن سکولاردمکراتها و عدم ایجاد آلترناتیو رژیم دارند، بدین جهت ایشان را مخاطب نظراتم قرار میدهم. >>>

  همراه با پاسخی از کورش اعتمادی

  اخلاف نظر داريم! 

دکتر نوری علا گرامی

با سپاس از دعوت شما، به دلیل اختلاف در باورها، شرایط حضور در کنگره مذکور میسر نیست، ولی امیدوارم زحمات شما در راه اندازی این گردهمایی بی ثمر نماند.

با احترام

شاهین نژاد

   شرکت نمی کنيم! 

با درود،

در راستای باورمان به لازمهء تلاش در جهت ساماندهی سياسی پروسه براندازی، از شرکت در نشست هايی که در خارج از محور براندازی باشند معذوريم. تلاش به ساماندهی درون گروهی و بين گروهی می تواند انگيزهء مناسبی برای نشست و گفتگو باشد، ولی نشست های سالانه تنها برای سخنرانی و اظهار نظر و بدون توافقنامه و کارنامهء پايانی بيهوده به نظر می آيند. 

با احترام

آرش مهدوی

کانون کنشگرايان ايران

آزادگان نروژ

  نمی توانم بيايم اما می نويسم 

دوست والا و ارجمند، جناب اسماعيل نورى علا،

با تشكر إز دعوتى كه از اينجانب كرده ايد، عرض مي شود كه چون در حال حاضر گرين كارت ندارم ،سفر به خارج از مريكا برايم ممكن نيست. اما نظر به اهميت بالاى ايدهء سكولاريزمى انسانى در تأسيس آزادى و دموكراسى سازى در ايران، و حفظ تماميت ارضى سرزمين مان، نيز به سبب نقش وحدت دهنده اى كه خودتان در اين مورد حياتى ايفاء مى كنيد اينجانب به احترام كنگره اى كه در فرانكفورت خواهيد داشت، مقاله اى در باب سكولاريزم مى نويسم  و در اختيار شما و سايت هاى ايرانى قرار مى دهم.

درود هاى صميمانه مرا از دور ببذيريد.

محمد ارسى

  من هم نمی آيم اما می نويسم! 

کيانوش توکلی >>>

  چرا سکولار دموکراسی را انتخاب کرده ام 

کامبيز با سطوت >>>

  با اين اميد به کنگره می آيم که...

احمد وحدانی>>>

  انتظار ما از شما 

دوستان گرامی و جناب آقای نوری علا؛

         از دعوت شما برای شرکت در سومين «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» صمیمانه متشکریم.

ما از جمله کسانی بوده و هستیم که سال هاست برای همکاری و اتحاد عمل تمامی نیروهای دمکرات و سکولار که خواهان استقرار نظامی دمکراتیک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و پیوست هایش بوده، قلم زده و در این راه به سهم خود کوشیده ایم. به همین دلیل سختی های راه را از نزدیک شناخته و برای همهء کسانی که تلاش دارند تا این مسیر دشوار را هموار نمایند احترام قائل هستیم.

         در ایرانی که ما خواهان آن هستیم، حقوق برابر برای تمامی اندیشه ها، مذاهب و احزاب به همراه رفع تبعیض قومی ــ ملی و جنسیت باید امری بدیهی و برسمیت شناخته شده باشد؛ حقوقی که در پیوست های منشور جهانی خقوق بشر برسمیت شناخته شده است.

         در همین رابطه باید اضافه نمائیم که تنها شاخص"عدم تمرکز" در سیستم آیندهء ایران نمی تواند پاسخگوی موزائیک قومی ــ ملی کشورمان ایران باشد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت و پیشگیری از استبداد مرکز، شاید شاخص "عدم تمرکز" برای کشوری هائی که مردمان اش به یک زبان و یا یک فرهنگ تعلق دارند، کافی باشد. اما تجربهء تمامی کشورهای مشابه ایران نشان می دهد که، از جمله برای رفع تبعیض و استبداد مرکزی، نوعی خودمختاری در عرصه های اداری، فرهنگی و اقتصادی ضروری می باشد. برنامه های شما اما در این زمینه متأسفانه دارای کاستی می باشد.

         انتظار ما از شما این است تا، با رفع این کاستی، به سهم خود مانع را برای هماهنگی و نزدیکی با گروهای اتنیکی را مرتفع کنيد تا شرایط از سوی شما برای شرکت این بخش ار مردمان ساکن کشورمان ایران در کنگره هائی این چنینی فراهم شود.

ما راهی جز درک و برسمیت شناختن متقابل یکدیگر، گفتگو و تبادل نظر و سرانجام تفاهم و توافقی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و دمکراسی برای ساختن ایرانی دمکراتیک و سکولار نمی شناسیم. به امید چنین روزی.

         خیلی تمایل داشتیم که می توانستیم در این سومین«کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» شرکت کنیم. اما متاسفانه، از جمله بدلیل داشتن جلسه ای همزمان، امکان شرکت ما مقدور نمی باشد. برای کنگره شما و تمامی نیروهای سکولار دمکراسی آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.  

ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا

4 تیر 1394

 

 خود را در بين شما می بينم 

جليل بهار >>>

  می روم ببينم چه پيشرفتی کرده اند! 

این که دعوتی از من نشده، می‌خواهم در این کنفرانس به‌عنوان شخصی منفرد شرکت کنم. علت این تصمیم من تقدیم گزارشی به دوستان در همین ستون است. گفتگو با دگراندیشان و آگاه شدن از سطح پیشرفت و پس رفت در مواضع آن‌ها برایم مهم به نظر می‌رسد. امیدوارم که سکولار دموکرات‌ها توانسته باشند در اخلاق سیاسی خود تجدیدنظری کرده باشند. دو روزی را می‌توانم به آن‌ها تقدیم کنم تا شاید بتوانیم به همیاری و همکاری مطلوبی برسیم! رهبر سکولار دموکرات‌ها، اين کنگره را به يافتن پاسخی برای اين پرسش اختصاص داده: «چرا نيروها و شخصیت‌های سکولار دمکرات ايران هنوز عليه حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان با يکديگر ایجاد نکرده‌اند؟» در ادامه رهبر سکولارهای دموکرات می‌خواهد،« فقدان نظر مشترک در مورد چگونگی پياده کردن اصل ساختار نامتمرکز است. رسيدگی به مشکلات اقوام ايرانی که خود نتیجه وجود ساختار مديريتی متمرکز و سرکوبگر است.» را باز کند! یا اصل عدم تمرکز را رهبر سکولار دموکرات‌ها مطالعه نکرده و یا هنوز در تعارف سیاسی با افرادی که خود را قیمم اقوام ایران می‌دانند، انگشت‌به‌دهان منتظر کمک مانده! البته چه چیزی را «نيروها و شخصیت‌های سکولار دمکرات» ایجاد نکرده‌اند هنوز در نا معلومات دنیای متافیزیکی سکولار دمکرات‌ها محفوظ و پنهان در کعبه سکولاریسم است!

بهمن زاهدی

  يک توضيح:   اگر به صفحهء دعوت ها مراجعه شود ديده خواهد شد که آقای بهمن زاهدی، سردبير سايت رسمی حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات) به شرکت در کنگره دعوت شده اند. اما، برای محکم کاری، يک ای ميل شخصی هم برای ايشان فرستاده خواهد شد. در عين حال جنبش سکولار دموکراسی دارای «رهبر» نيست و اگر اشارهء ايشان به مقالات آقای نوری علا است، ايشان «سخنگو»ی فعلی جنبش اند؛ پستی که هر ساله در مهر ماه به انتخاب اعضاء جنبشی گذاشته می شود که ربطی جز همکاری و شرکت با کنگرهء مستقل سکولارهای ايران ندارد. برای اطلاع از استقلال کميتهء برگزاری کنگره، که آقای نوری علا هم عضو آن هستند، به اين پيوند مراجعه کنيد(+). بقيهء مطالب ايشان هم عقايد و برداشت هاي ايشان است و بس. پرسش اما آن است که وقتی کسی با اين همه پيشداوری قصد دارد به قضاوت بنشيند آيا نبايد بر احوال آن دادگاه از هم اکنون گريست؟

  دنبال يک آلترناتيو کارآمد 

درود بر شما، محمد حسين تركمان هستم، عضو سابق سپاه ولي امر مربوط به حفاظت خامنه اي (شاهين) و با عرض ادب و احترام به شما مايلم كه در جمع دوستان در كنگره شركت كنم در فرانكفورت. مي آيم چون به دنبال يك آلترناتيو كارآمد و پر تفكر سازنده براي ايرانم هستم. اگر وقت سخن گفتن هم داشته باشم ممنون مي شوم. با سپاس بيكران  

  شاهزاده در سفر خواهند بود 

هم میهن گرامی،  جناب آقای دکتر نوری علا

با درود و آرزوی تندرستی. شاهزاده رضا پهلوی از دریافت دعوت به کنگره سکولار دموکرات های ایران سپاسگزارند ولی به دلیل همزمانی سفرهای پی در پی که در پیش دارند با تاریخ برگزاری کنگره، متاسفانه امکان حضور ندارند.

برای جنابعالی و شرکت کنندگان در کنگره پیروزی و سرافرازی آرزو داریم

با احترام

دبیرخانه رضا پهلوی

==================

  آرزوی دست يافتنی

دوستان گرامی

من به دمکراسی و جلوه های گوناگون اش، و از آن میان، سکولار دمکراسی، بعنوان آرزوئی دست یافتنی نگاه می کنم و می پندارم که روزی ، که چندان هم دور نیست، به آن خواهیم رسید. هم از این رو است که نیروهائی که در این راستا می کوشند  را باور داشته و ارج می نهم  و از این منظر، با وجود اينکه خود نخواهم نتوانست با شما باشم، برای شرکت کنندگان در کنگرهء سکولار دمکرات هاب ايران در فرانکفورت، موفقیت های چشمگیر آرزو می کنم.

با مهر

حمیدرضا رحیمی