تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم

پيوند به پايگاه رسمی کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران

 

 دوشنبه 18 و سه شنبه 19 آبان ماه 1394 ـ  9 و 10 نوامبر 2015 

 

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

  شورای مشاوران جنبش

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

از تنگنای کدام دوزخی

که زمين با نفير تو برهنه می شود از بهار

و دل در گذار تو سنگ مى شود؟

پاسدار کدام ترانه ای
که زخمه های چنگ
در هوای تو به چرک می نشيند؟

وامدار ِ کدام سرگذشت
که پيش آهنگ کاروانت
خون و خنجر است؟


از دوزخ كدام گناهى
كه عشق را در بهشت تو جايى نيست؟

(ابراهيم هرندی)

نتيجهء تطبيقی

حمیدرضا رحیمی

گاه که فدوی، بقول برادران، الاهم و فی الاهم می کند، در می یابد که حکومت اسلامی درونمرزیِ خودمان، نسبت به سایر حکومت های توتالیتر و مستبد، چقدر دلرحم و در عين حال نگران است!.. برای اینکه خوانندگان محترم ضد انقلاب به نگرانی فدوی برسند، مقدمتاً به انگیزهء نگرانی اش اشاره و عرض می کند که برادرمان، "هیون یونگ چول"، وزیر دفاع کرهء شمالی، سرانجام به سزای اعمال ننگین خود، که همانا چُرت زدن در جلسه ای که مقام معظم رهبری کرهء شمالی، برادر ديگر مان " کیم جونگ اون"، حضور داشته است رسید و، بطریقهء گوشتِ دمِ توپ، به اعدام محکوم شد!.. در این صورت،  آیا حکومت اسلامی درونمرزی حکم سرطانی خوش خیم را نداشته، و برادرانی که در مجلس چرت می زنند خوش شانس نیستند؟!

دربارهء محمد ملکی

برگرفته از سايت توانا

من پیرمردی هفتاد و هشت ساله و بیمار ولی برای تحمل هر حکمی آماده هستم زیرا هدفم مبارزه با ظلم و بیدادگری حاکمان و قدرت بدستان ایران بوده و هست و خواهد بود. به خدا و خلق تکیه دارم و از هیچ عقوبتی ترس ندارم و آرزویم ملاقات با شما و بیان حقایقی است از آنچه در سه دههء اخیر در ایران گذشته و ظلمی که بر این ملت روا رفته است. (از نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران)

می زنم به سیم آخر!
محمد نوری زاد 

پسرم، ما گذشته و آینده ی شما را بخاطر حفظ نظام سوختیم. چرا نگویم: بخاطرِ همین جمله ی غلطِ حفظ نظام اوجب واجبات است چه زندگی ها که روفته نشده و چه دودمان ها که به باد داده نشده؟ این جمله ی حفظ نظام اوجب واجبات است ناجوانمردانه ترین سخنی است که دست مأموران سپاهی و امنیتی را برای هر جنایتی در هر کجا واگشوده است؛ مأمورانی که حاضرند برای حفظ نظام شان به هر دروغ و به هر فریب و به هر خیانت و به هر کشتار و غارتی حریص شوند و نه تنها از جنایات شان احساس شرم نکنند، بل همزمان خود را نور چشمی خدا و مجاهدِ راه خدا بدانند. و من، عزیزم، اینگونه بودم با شما. که برای حفظ نظام، در حوزه ی کوچک خانواده، تا توانستم شما را آزردم و شأن و شخصیت شما را در سایه ی حفظ نظام به حاشیه بردم.

تعریف و تمجید محمد جواد ظریف از قوه قضائیه

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، با اعلام اینکه این وزارت‌خانه ارتباط بسیار نزدیک و گسترده‌ای با قوه قضائیه دارد از صادق لاریجانی٬ رئیس این قوه تعریف و تمجید کرده است. آقای ظریف افزوده وزارت امور خارجه با واحد ارتباطات قوه قضائیه در خارج از کشور در حوزه معاضدت قضایی و همچنین در حوزه حقوق بشر ارتباط نزدیک و گسترده‌ای دارد. وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود از نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از ایران خواسته به توصیه‌های رئیس قوه قضائیه توجه کرده و آن‌ها را مدنظر خود قرار دهند. وی گفته با رهنمودهای رهبری و صحبت‌های رئیس قوه قضائیه وظیفهء ما در وزارت امور خارجه سنگین‌تر شده است چرا که همه آن‌ها مطالب را در چارچوب قانون اساسی و با دیدگاه قرآنی بیان کردند. این اظهارات تمجید‌آمیز ظریف از رئیس قوه قضائیه در شرایطی بیان می‌شود که گزارش‌ها از آغاز موج جدید بازداشت‌ها در جمهوری اسلامی حکایت دارد. عیسی سحر‌خیز و احسان مازندرانی دو نفری هستند که گزارش شده روز دوشنبه از سوی نیرو‌های امنیتی بازداشت شده‌اند. مقام‌های دولت حسن روحانی در کنفرانس‌های خارجی با اعلام اینکه دستگیری‌ها و بازداشت‌ها در ایران ارتباطی با آن‌ها ندارد٬ همواره تلاش کرده‌اند از پاسخگویی در این زمینه خودداری کنند. سال گذشته نیز محمدجواد ظریف در یک گفتگوی تلویزیونی در آمریکا منکر وجود زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شده بود.

 >>>

تلاش تقی زاده در گیتی مدار کردن حکومت

(مروری بر يک کتاب)

علی سجادی

تلاش پیگیر و موثر بنیان گذارانۀ تقی زاده در تدوین نخستین قوانین لائیک و عرفی، به‌ویژه اصول متمم قانون اساسی، و هویت‌بخشی‌اش به نظام مشروطه، در تقابل با سنت و خودکامگی فردی، بر اساس اسناد معتبرِ در دست به بحث گذارده شده است. به گمان این کتاب، برخی روشنفکران پیشرو ایران و به ویژه تقی زاده در آغاز سدۀ بیستم مروّج گیتی مداری و نوگرایی در تقابل با جزمیت، واپس‌گرایی، و سنت پرستی و هرگونه اصالت جویی توهم آمیز بودند. آنان جهل، جزمیت، گذشته نگریِ ستایشگر، و ثبات و رکود جامعۀ سنتی ایران را بستر عقب ماندگی جامعه می‌شناختند. در راه برطرف‌کردن این موانع تا حد امکان و دانایی خود جویا، کوشا، و مبتکر بودند. (از مقدمهء کتاب)

هزاران زمینه براى سرمایه‌گذاری و سود بردن وجود دارد

گفتگو  با على رشیدى، رئیس انجمن اقتصاد دانان ایران

گفتگوگر: روشنک آسترکی

اقتصاد ایران در سه دهه‌ء گذشته همواره روی خط بحران حرکت کرده؛ بحرانی که در سال هاى اخیر و همزمان با مناقشهء هسته ای ایران و غرب و وضع تحریم های اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور به اوج خود رسید و زنگ خطرها را در تمام بخش های اقتصادی به صدا درآورد. اکنون با توجه به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای گروه پنج بعلاوهء يک، بیشترین نگاه ها معطوف به آینده اقتصادی ایران است. در همین زمینه گفتگویی اختصاصی با دکتر علی رشیدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه انجام شده است تا نظر او در مورد تاثیر توافق هسته ای بر آینده اقتصاد ایران و نحوه برون رفت آن از بن بست را روشن شود (سايت پايا مديا).

متن نامهء سه امضائی به محمدرضا شاه در 22 خرداد 1356

کریم سنجابی ـ شاپور بختیار ـ داریوش فروهر

تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگنا‌ها و دشواری هایی که آیندهٔ ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیهء جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.

به یاران و همرزمان سابقم در جبههء ملی ايران

یک نامهء تاریخی از شاپور بختيار

يادداشت داريوش مجلسی: این نامه را در میان مقالات و نامه هائی که از زمان فعالیت ام در نهضت مقاومت ملی داشتم پیدا کردم و نمی دانم آیا تاکنون انتشار بیرونی داشته یا نه. متءسفانه تاریخ آن مشخص نیست ولی تا آنجا که حافظه ام یاری می کند باید چهار سال بعد از آغاز فتنهء خمینی باشد. در این نامه، دکتر بختیار یکبار دیگر کوشش میکند تا یاران سابق خود را متوجه انتخاب وحشتناکی بنماید که آنها در یک بزنگاه حساس تاریخی نموده اند، به این امید که شاید در کنار هم، در چهار چوب نهضت مقاومت ملی ایران، مبارزه علیه رژیم تازه پای خمینی را شدت بخشند. با کمال تاسف این نامه وی بدون جواب ماند. یادش گرامی.

13 کرسی تا سلطان رجب!

شهباز نخعی

از دیدگاه رجب طیب اردوغان، "سمت و سوی جدید" روشن و آشکار است: سرکوب هر چه بیشتر و شدیدتر مخالفان، تغییر قانون اساسی و در پی آن تبدیل نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، تا آقای اردوغان بتواند با خودکامگی بر مسند "ریاست جمهوری مادام العمر" و چرا نه موروثی تکیه زند! اما آیا این رویا تعبیر می شود؟! آیا جامعهء ترکیه، که از میراث نیرومند سکولاریسم به جا مانده از مصطفی کمال آتاترک برخوردار است، به آسانی در برابر جاه طلبی های مستبدانه رجب طیب اردوغان کوتاه می آید و اجازه می دهد که رویای او در مورد احیای امپراتوری عثمانی تحقق یابد و با کسب به هر قیمت سيزده کرسی مورد نیاز به سلطان رجب تبدیل شود؟!

از انتخابات اسفند ماه تا نقش رسانه ها

حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

ضرورت تشکیل نیروی آلترناتیو

مهدی مؤيدی ـ حسن اعتمادی

در برنامهء تلويزيونی آوای مردم

فسادِ فرهنگ و فرهنگِ فساد

ناصر فکوهی

فرهنگ فساد به معنای ساختارمند شدن فساد به‌مثابه پدیده‌ای متعارف و از آن بدتر، ارزش‌یافتن ساز و کارهای فساد برانگیزی به‌مثابه نوعی زیرکی و مهارت در جامعه است. خودنمایی و نوکیسِگی در جامعهء ما روز به ‌روز در حال نهادینه‌تر شدن و تبدیل‌شدن به ساختار ثابت فرهنگ فساد هستند. گمان می‌کنیم هر اندازه قوانین بیشتر و سخت‌گیرانه ‌تری تصویب و آنها را با شدت بیشتری اجرا کنیم، می‌توانیم فساد و فرهنگ اش را به عقب برانیم. اشتباه دقیقاً در اینجاست! خود فساد از این‌گونه حرکت‌ها تغذیه می‌کند و قدرتمند‌تر می‌شود.

اصلاح طلبان نام و نشاندار به صحنه نیایند!

گفتوگو با احمد شیرزاد

گفتگوگر: احسان اسقایی

اصلاح‌طلبان بر آن هستند که برای ورود به انتخابات پیشرو برنامه‌ریزی کنند. هر چند این دولت و رئیس آن برآمده از راست سنتی است اما نشانه‌های اصلاح‌طلب بودن و مقابله با تندروی در این دولت به خوبی دیده می‌شود. از این رو اصلاح‌طلبان به خوبی از دستاوردهای دولت حمایت می‌کنند، هر چند که گاهی بنا به روحیه نقاد خود در پنهان و آشکارا برخی از برنامه‌های دولت را نقد می‌کنند. دولت به خوبی توانسته است از گردنهء هسته‌ای با تدبیر خاص عبور کند. بعد از عبور از این گردنه، اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان و بدنه اجتماعی دولت توقعاتی را از دولت فعلی دارند، از جمله اینکه زمینه‌های یک انتخابات رقابتی میان همه جناح‌های سیاسی در ایران را همانند هر دولتی فراهم کند. به بهانه انتخابات مجلس و حمایت اصلاح‌طلبان از دولت، آرمان با دکتر احمد شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.

دربارهء‌ خط‌ و ربط حزب اتحاد ملت

حمیدرضا جلائی‌پور

برای توصیف واقع‌نمایانه‌ی حزب اتحاد ملت باید جایگاه فعالان این حزب را در میان جریان های سیاسی اصلی فوق روشن كرد. حزب اتحاد در موقعیت كنونی جامعه سیاسی ایران یك حزب "اصلاح ‏طلب و مردم‏ سالار" است که توسط "مسلمانان" تاسیس شده است و در میان جریان دوم (یا اصلاح طلبان) قرار دارد. این حزب علاقه دارد همچون سایر نیروهای اصلاح‏ طلب، توسعهء متوازن، حكومت قانون، حكمرانی خوب و ارتقای سیستم های رفاه عمومی را در چارچوب جمهوری اسلامی تقویت كند. از این رو واژه‏ چپِ اسلامی واژهء راهگشایی برای حزب اتحاد نیست و كاربرد این واژه فضای بحث را بجای روشنگری، مبهم و تاریك می‏كند.

 
     

کنگره سکولار دموکرات ها

     

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999