يکشنبه 31 ارديبهشت و دوشنبه 1 خرداد 1396 ـ  21 و 22 ماه مه 2017

پيمان نامهء عصر نو

شمارهء اول نشريهء گيتی مداری، فصلنامهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان،  منتشر شد >>>

تأسيس: 14 امرداد 1392

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا  

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

ناچار، کاروان شما نیز بگذرد!

سیف الدین فرغانی

بادی که در زمانه ، بسی شمع ها بکُشت / هم بر چراغدان ِ  شما نیز بگذرد // زین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت / ناچار، کاروانِ شما نیز بگذرد // زین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت / ناچار، کاروانِ شما نیز بگذرد // بر تیر ِ جورتان، ز تحمل سپر کنیم / تا سختی ِ کمان ِ شما نیز بگذرد // این نوبت از کسان، به شما ناکسان رسید /نوبت، ز ناکسان ِ شما نیز بگذرد // در مملکت، چو غرش ِ شیران، گذشت وُ رفت / این عوعوی ِ سگان ِ شما نیز بگذرد.

ابراهیم رییسی از ولایت فقیه حذف شد
سام قندچی

براستی چرا طیف بسیار بزرگ سکولار دموکرات ها در اپوزیسیون ایران، واقعیات آشکار را به این سادگی نادیده می گیرند و حتی منعکس نمی کنند، و از نفوذ خود در رسانه های فارسی زبان خارج کشور نیز، برای آگاه سازی مردم در مورد این حقایق، که امروز دیگر عیان است، استفاده نمی کنند؟ پاسخ در یک کلمه این است: اکثریت سکولار دموکرات های ایران دنباله روی اصلاح طلبان هستند، چه زمان انتخابات باشد و چه نباشد. لذا ضروری است که سکولار دموکرات های ایران استراتژی تازه ای را برگزینند وگرنه همچنان در بر همان پاشنه ای می چرخد که سی و هشت سال است چرخیده.

خدا را صد هزار مرتبه شکر

من به سهم خودم خدا را صدهزار مرتبه شکر می کنم که مناظره های تلویزیونی کاندیداهای رسیدن به قدرت و شوکت و ثروت تمام شد و کار به فحش های چارواداری و ناموسی نرسید! مثلاً در این سه مناظرات معلوم شد که شهردار تهران زمانی که رئس پلیس بوده از قاچاقچیان مواد مخدر حق و حساب می گرفته، و گند قضیه که درآمده حسن روحانی که عضو شورای امنیت ملی بوده رفیق بازی کرده و با زیر پا گذاشتن قانون گند کاری مشهدی قالیباف را لا پوشانی کرده است! کلاً در این مناظرات همهء شرکت کنندگان یکدیگر را دزد و رانت خوار و کلاهبردار و ویژه خوار و فامیل باز و فاسد و خراب خواندند و اگر مناظره ها ادامه می یافت صد در صد پرونده زمان بچگی آقایان هم رو می شد و کاندیداهای مومن و متعهد و نماز خوان کار را به لات بازی و یقه گیری و فحش زن و بچه می کشاندند و تتمه آبروی رژیم اسلامی را هم باقی مانده است جلوی چشم جهانیان می بردند! لذا بنده به سهم خودم از تمام شدن مناظره ها خرسند و خوشحال و شکر گذارم!

بایکوت کنندگان از دکمه های ترس نمی ترسند!

اسماعيل نوری علا

قلت اعتناء مردم به تحريم های اعلام شده از جانب اپوزيسيون و، در عين حال (بر اساس آمار اعلام شده از جانب حکومتی که هميشه دروغ گفته است) شرکت نکردن 16 ميليون ايرانی صاحب رأی در اين انتخابات (حتی اگر همين عدد را واقعی بدانيم) نشان از عمق و گسترندگی آگاهی مردم نسبت به بازی های رژيم و امتناع آگاهانهء آنها از شرکت در اين بازی ها دارد. اينان همان بايکوت کنندگان انتخابات، يا بهتر بگويم کل رژيم اند، که به خيابان نيامده و رأی نداده اند. اينان همان کسانی هستند که از عواقب رأی ندادن نترسيده و با عدم حضور خود در حوزه های رأی گيری اعلام کرده اند که اين رژيم را در کليت خود نمی خواهند و اين امتناع نه از آن سر است که کسی در اپوزيسيون خارج کشور شرکت در انتخابات را حرام اعلام کرده است. اينها آگاهانه تصميم گرفته و بخواست حکومت تن در نداده اند. اينگونه بايکوت اگر رهبرانی هم داشته باشد آنها را بايد در جمع کسانی همچون مهندس امير انتظام، کورش زعيم، دکتر ملکی، زندانیان سياسی و بسياری ديگر از چهره هائی جستجو کرد که، نه با تحريم کردن و اعلاميه دادن، که يا با تکذيب خبر شرکت خود در انتخابات و يا با امتناع از اظهار نظر در اين مورد، و تنها با رفتار خود به ضرورت عدم شرکت در اين مضحکه رأی داده اند. و بدرستی که مخاطب اپوزيسيون سکولار دموکرات ايران هم همين گروه هر دم گسترنده از ايرانيان اند. اپوزيسيون هرگاه از سودای اعلاميه صادر کردن و تحريم دست برداشت، در زير پرچم خواستاری حکومتی غيرمذهبی (سکولار) و غيراستبدادی (دموکرات) گرد هم آمد، و برای مخاطبان اش برنامه های مثبت آزادی و آبادی را ارائه داد، و اعتماد آنها را به جمع خود جلب کرد، آنگاه می تواند مطمئن باشد که حاميان پيروزی اش بر حکومت اسلامی بسا بيش از 16 ميليون بايکوت کنندهء مذکور در آمارهای فروکاهنده و دروغين کنونی اند.>>>

روز انتخابات!

پوريا حسنی

متأسفانه، فعلاً چیزی به اسم منافع ملی وجود ندارد و آنچه که هست منافع فردی کوتاه مدت است در چرخهء انتخاب بین بد و بدتر. چند روز پیش دیدم که آقای رضا پهلوی انتخابات را تحریم کرده اند. الان چقدر دلم می خواست که صدایم به ایشان می رسید و می گفتم: شما چه چیز جایگزینی به مردم ارائه داده اید؟ حتی حسن داعی رو دیدم که می گفت: شرکت در این انتخابات احمقانه است. آخر حسن داعی عزیز! باید گزینهء دیگری جلو روی مردم گذاشته شود تا مردم رو به آن گزینه بیاورند و  از چرخهء انتخاب بین بد و بدتر دست بردارند.

شکست مفتضحانهء اپوزیسیون در انتخابات

عبدالستار دوشوکی

من وقتی صف های طویل رأی دهندگان در داخل و خارج از کشور را مشاهده کردم، با حیرت و اندوه دلم به حال زندانیان سیاسی دربند و "تنها" سوخت، که مفهوم بی ریای رفاقت و بی فریب صداقت بوده و در عزلت زندان هستند. زیرا بقول ترانهء معروف فرهاد، در جمعهء غمگین دیروز هزاران ایرانی در شهرهای بارانی چون لندن که در آن از ابر سیاه خون می چکید، خنجر از پشت به زندانیان سیاسی و بیگناه زدند... و به همین دلیل نگارنده از شخصیت ها، احزاب، سازمان ها و فعالان اپوزیسیون درخواست می کند که بجای بستنن چشم ها و نفی حقیقت تلخ، باید حادثهء تاریخی این "جمعه سیاه" را مورد نقد و کالبد شکافی قرار بدهند. و این نقد را باید از درون شروع کنند. صد البته منظور من تخطئه اپوزیسیون نیست اما نقد از درون را در این فرصت تاریخی امری ضروری می دانم.

روحانی و شروع وضع جدید

رضا وضعی

انتخاب دوبارهء حسن روحانی نشان از آن دارد که، بدلیل فشارها غربيان و پيش کشیده شدن موضوع بازبینی برجام، که موافقت اولیهء انگلیس، آلمان و فرانسه را نیز با خود دارد، عمر رژیم، در شکل چهار دهه ای خود، رو به پايان گرفته و در سناريوی در دست اجرا - ورای باج دادن‌ های ظاهری دولت به سپاه  که برای نرم کردن آتش تند اسلحه ‌داران نظام بکار می رود - قرار بر اين است که مجموعهء نیروهای حاضر در ساختار قدرت، که به هر قيمت خواهان قرار ندادن رژيم در مقابل خطر نابودی هستند، موفق به مهار سپاه و به حاشیه راندن آن ‌شوند؛ که در صورت تحقق این امر، نظام به طور خود خواسته و از درون دچار استحاله می‌شود. و اکنون روند استحاله نظام، با انتخاب شدن کاندید مطلوب غرب، کليد خورده است.

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000