ǐ ی  Ә

ی یی یی ͘ ی

ی ј ی ی ی ی

ی ی

<<< Ә ی >>>

: ی ی Ә >>>

: 14 1392                                     :   28 29 1396   19 20 ی 2017

ی  

ϐ

ی ی

ی ی

ی ی

iranian.sdmcc@gmail.com

: ی 

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. ما به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت رژيم ايران يا رژيم مسلط بر ايران را بکار می بريم.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و

 

Ԙی ی ی!

یی ǘ ی ی ی (!) ی ǘ ǘ ǘ ی ʡ ی یی یی ی ی ʘ ی ی ! ی И ی ی ی ی ی ی ی Ԙی " ی" ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی !) Ԙی ی!

ʻ!

ی

ی ی ی ی ی ی ʝی ی ی یی ʝی ی . ی ی ی ی یӝ ی ی ی یی ѡ یی ی ی ی ی ǘ . э ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ѡ ی ʡ ی ی ͘ ی ϡ Ǎی ȁیی یی ی ȁی.

یی ی ی

Ԙ یϐی

ی ѐ ی یی یی Ԙ ی ی . ی یی ی ی ی ԡ 1994 ی ی ی یی ی ی ی ј یی یی ی ی ی ی ی. ی ی یϡ ی یی ی ی یϡ ی . ی ی .>>>

(ی ѐ )

یی یی ی

ی

ی یی ی ی ی ی یʝ ی Ϻ ی ی ʡ ی ی یی یϻ ی ی . ǐэ ی ی ی ϐی ی ϐی ی ی ϡ ѐ ی ی֝ یی یی ی ی ی ی ی.

!

ی یی

ی ی ی ی ͘ ی ϡ ی ی ی ی ی ی ! (ǐ ی) ی ̐ (ǐ ی) یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј Ӂ ی Ԑ ی ی ی ی ی یϡ ی ییϡ ی()!:

ی

ی

یی یی ی یی ͘ ی Ԙ ی ی یی ͘ Ґی ی ی ی ی ͘ یϡ ی ی ǐ ی ی ... ی یی ی یی ی ی ی یی ͘ ʡ ی ی یی ͘ ی ی ی ی ی. ی یی یی.

ی ی Ͽ

ی

ی ی ی . ʘ ی ی ی ی ی ی. ݘی ی. ی ی ی یʡ ی. ی یی: یی یϺ ی یی یϡ ی ی یی . ی یی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی یی ی ͘ : ی ی ی ی ی ی .

Ә ی ͘ ی

ی

ʐی ی ی

ݘ ی ی ی ی Ә ѡ . ی یی یی یی Ԙی یی ی ǡ ی ی ی : ی ݘ ی ی ی ی ی. ی . ǿ ی ی ی ییی ی ی ی ی ی Șی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی>>>

ی      ی

ی ی ی ی

ی ی

ύی

ی ی ی ی . ݘ ی ی ی یی ی ј ی Ȑی јی ی ʡ ی . ی ی ی یی ی ی э . ی ی ی ی ی ȁی ی юیی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی

ی.ی.ی

ی یی ی یی ی ی یی . ی ی Ԑ یѐ ی یی ی仡 ی ˜ی ییی ی ی ی. ی یی یی: ѝ ی ی ی. یی ϐی ی. ی ѝ یی ی ی. ی: ی ی ییی. ϡ یی ی ی ʺ ʝ э یڝ ی ی ی ی ی یی ی ی یی ѝ ی.

                    

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000