جمعه 4 تا يک شنبه 6 فروردين 1396 ـ  24 تا 26 مارس 2017

پيمان نامهء عصر نو

شمارهء اول نشريهء گيتی مداری، فصلنامهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان،  منتشر شد >>>

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

تأسيس: 14 امرداد 1392

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا  

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

ویرانی بزرگ!

فیروز نجومی

اگرچه لیست عرصه هایی که دچار بجران اند، کامل نیست، با این وجود بخش هایی از جامعه را در بر می گیرد که گردش سالم و منظم آنها شرط ضروری نظم و ثبات جامعه است. این ویرانی، اما، چنان وسیع و گسترده است که نمی توان بسادگی آن را به تصمیمات غلط در گذشته، نسبت داد. چون تصمیمات غلط خود می تواند معلول محاسبات عقلانی، اما، نادرست بوده باشد. حال آنکه در شرایطی که شرع اسلام حاکم بر جامعه است، و دین، قدرت را قبضه کرده است، تصمیمات نه بر اساس عقل محاسبه گر که بر اساس عقل اجتهادی اتخاذ می گردد؛ عقلی که معطوف است به شناخت الله، خداوند بی همتا و فهم قوانین و مقررات تغییر ناپذیر ماورایی!

خدعه ممنوع!

سیاوش ایراندوست - از ايران

خاصیت کلمهء دوم در ترکیب های جمهوری اسلامی، ملی مذهبی، دموکراسی دینی تهی کردن کلمهء اول از معنا و کاربرد معمول اش است. این فقط خاصیت کلمه نیست، بلکه محتوای این ترکیب ها نیز بیانگر به ابتذال کشاندن کلمهء اول در راستای دروغ پردازی ها و دغلبازی های گوناگون برای توجیه کارکرد کلمهء دوم است. از اعتبار کلمهء اول برای قالب کردن کلمهء دوم در سیاست سوء استفاده می شود. مثلاً، دخالت دین در سیاست و حکومت مذهبی جز به صورت دیکتاتوری ممکن نیست. تحریف کلمهء اول تا حدی است که در عمل به معنای ضد خود به کار می رود: معنای دموکراسی دینی در عمل همان دیکتاتوری دینی است. ملی - مذهبی نوعی اسلامگرایی است نه ملی گرایی، و از آبرو و اعتبار ملی گرایی برای تسلط اسلامگرایی سوء استفاده می کند.

بخش هایی از پیام های نوروزی سال های گذشته

 کورش زعیم، زندانی حکومت اسلامی

ملتی زنده است و هرگز نخواهد مرد که زیر شمشیر و چکمهء دشمنی که جان و توان او را می گیرد، هویت تاریخی و فرهنگ ملی خود را از جان عزیزتر محافظت کند. این هویت فرهنگی جهان پسند یک ملت است که او را جاویدان می سازد؛ و ملت جاوید ایران در بدترین و خشن ترین شرایط، و زیر یورش وحشی ترین دشمنان، فرهنگ خود را چون حلقهء نجات در بر گرفت و غرق نشد. اکنون هم که زیر شمشیر و چکمه دشمنان هویت و فرهنگ ملی خود هستیم، بیش از پیش و آنقدر و آن چنان ایستادگی می کنیم و از خود گذشتگی نشان می دهیم تا این توفان فرهنگ کش هم بگذرد.>>>

عـید در قفـس!

فرخی يزدی

سوگواران را مجال بازدید و دید نیست

باز گرد ای عید از زندان، که ما را عید نیست

وای بر شهری که در آن مزد مردان درست

از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست

بی گناهی گر به زندان مُرد با حال تباه

ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست>>>

بازگشت عارف!

عبدالرضا داوری، از مشاوران باند انتخاباتی اوس محمود احمدی نژاد، در صفحهء توئیتر خود نوشت: در صورت انتخاب حاج حمید بقایی به ریاست حکومت، عارف باز می گردد! در عکس های اخيراً منتشر شده نيز "عارف" در حال بازگشت با متروی تهران دیده می شود!  و حتی گفته شده که عارف، موقع پیاده شدن از مترو، به دست فروشان حاضر در ایستگاه گفته: من جایی نرفته بودم که بخواهم برگردم! آب اینجا، نون اینجا، کجا برم بهتر از اینجا؟! اما بعداً خبر شديم که عبدالرضا داوری همچنين نوشته است: امیدوارم در دولت دوازدهم، به ریاست حمید بقایی، زمینهء بازگشت و فعالیت هنرمندانی که دل در گرو ایران و ایرانی دارند، فراهم شود. و این پست ايشان با تصاویری از چهار خوانندهء ایرانی مقیم لس آنجلس و دوبی یعنی عارف، معین، امید و سیاوش قمیشی همراه بوده است! که معلوم می شود ما اشتباه کرده ايم و اين عارف آن عارف نيست بلکه آن يکی عارف است.

حدود ترُخصّ و ترُقّص نوروزی!

حمیدرضا رحیمی

بر اهل فقه و تقليد آشکار است که مؤمنان محترم در صورت سفر و دور شدن از مبداء سفر به حدی که حدّ ترخصّ خوانده می شود، حق دارند نماز را شکسته بخوانند و روزه نگيرند. و اما، به فتوای فدوی، تنها فایدهء حدّ ترخصّ آن است که پس از دور شدن از مبداء سفر به اندازهء 1350 متر، یعنی آنگاه که مسافر از تیر رس مؤمنین و مؤمنات، کثرالله امثالهم، دور شده و اطمینان حاصل کنند که به تیرغیب آنان دچار نمی شوند، حد ترقص آغاز می شود! >>>

هفت خوان دموکراسی در ایران

(از مجموعهء خاطراتی برای آينده)

محمد رهبر

کار رستم در هفت‌خوان، و رهاندن کیکاووس و لشگر ایران از بند دیو سفید، بسی ساده‌تر بود تا کار ما ملت در رسیدن به دموکراسی. دیو سفید تنها مازنداران را گرفته بود و مصیبت اینکه دیو سیاه استبداد همه جا را گرفته، و حتی در درون و روح ما رخنه کرده است؛ چنان دهشتناک که ما خود نیز گاهی دست و پای استبداد می‌شویم. حال اگر توان رفتن به سوی دموکراسی هم نداریم، شناخت راه حتی بی قدم، بخشی از سفر است؛ که وصف العیش، نصف العیش.

سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم
سام قندچی

حکومت داعش در عراق و سوریه در حال فروریختن است اما می تواند به لطف سایه روشن های دیگر اسلامگرایی با لباسی تازه برگردد. اکنون بهترین فرصت است که تعهد خود را به سکولاریسم که آینده خاورمیانه را رقم می زند، اعلام کنیم. جهان لطمات زیادی را بخاطر حمایت غرب از اسلامگرایی در یک قرن گذشته در دوران جنگ سرد متحمل شده است. متأسفانه حتی هنگامیکه دولت طالبان در افغانستان در سال 2001 که جنگ سرد به پایان رسیده بود، سرنگون شد، هنوز غرب از اسلامگرایی در قانون اساسی تازه افغانستان پشتیبانی کرد و نخواست به سخنان منتقدین، گوش کند.

نوشتهء قبلی سام قندچی

حضرت خضر، چپ ما، و جبههء ملی

سلام نوروزی، ايران و ترامپ، نگاهی به آينده

گفتگو با اسماعيل نوری علا، حسن اعتمادی و آنجلو طالبی

در برنامهء ياران به مديريت عليرضا ميبدی

عيد نوروز و تعريف حاکميت

در واژه خانهء اسماعيل نوری علا

برنامهء نگاه بمديريت عليرضا ميبدی

فايل تصويری        فايل صوتی         دانلود

2 فروردين

آیا تهدیدات ترامپ به نفع افراطی های ایران است؟

عبدالرحمن الراشد

در سه دههء گذشته همهء آنچه رخ داده ثابت می‌کند که تندروها حاکمان واقعی ایران هستند و هر آن کس که در دایرهء میانه‌روها قرار گرفته، تنها نقش ویترین و برون‌نمای حکومت ایران را ایفا کرده است. حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش، که چهره‌های معتدل نظام ایران به شمار می‌روند، توانسته‌اند با لابی کردن با دولت باراک اوباما، آمریکا را قانع کنند که برداشته شدن تحریم‌ها و تشویق به گشایش به سمت ایران، به نفع میانه‌روها در ایران، منطقه و جهان است. اما بار دیگر دلایل زیادی نادرستی این تصور را ثابت کرده است. حکومت ایران گستاخ‌تر از گذشته شد و برای اولین بار پس از برآمدن حکومت اسلامی ایران، حضور نظامی ‌اش در خارج از مرزها را بیشتر کرد و اکنون چهار جنگ را در خارج از مرزهایش تامین مالی می‌کند.

سال مارتین لوتر: مردی که به قرون وسطی فرمان ایست داد

برگرفته از سايت صدای آلمان

سال جاری سال مارتین لوتر خوانده شده و از پنج ماه پيش برنامه‌های گسترده‌ای برای یادبود و بزرگداشت این مصلح بزرگ دینی شروع شده است. مارتین لوتر، پیشوای جنبشی است که به رفرم یا نوسازی آیین مسیح منتهی شد و پیدایش کیش پروتستان را به دنبال داشت. او تنها اصلاح کلیسا و زندگی معنوی پیروان مسیح را می‌خواست، اما در دورانی که یکسره بر بنیاد دین بنا شده بود، اقدام او به مثابه دگرگونی تمامی دوران بود. مارتین لوتر از نقش بزرگی که در تاریخ تمدن بشر ایفا کرد بی‌خبر بود؛ روحانی ساده‌ای بود که تنها قصد داشت به وظیفه دینی خود عمل کند و ساحت دین را از قیدوبندهای دنیوی بپالاید.

در شکست و پيروزی جشن!

اسماعيل نوری علا

از گذشته های دور هزاره ای، در ميان آنچه برای ما باقی مانده مجموعه ای نيز از جشن ها وجود دارد که سال و فصل و ماه و روزمان را نقطه گزاری می کنند. برخی از ويژگی های اين جشن ها بسيار فکر برانگيزند، آن سان که مرا هم - که نه تاريخ دانم و نه آئين شناس و مقوم - بر می انگيزانند تا درک خود را از برخی از آن ويژگی ها بازگو کنم. نخستين ويژگی اين تقويم اصيل و باستانی آن که در سراسرش از عزاداری و اندوه خبری نيست. نه کسی بر مرگ زرتشت بر سر می کوبد و نه سوم و هفتم و چلهء قديسی را به خاک بر سری می گذراند؛ و داريوش شاه اش، در ستايش خداوندی که بدان باور دارد، از او بابت آفرينش شادی سپاس می گذارد.

در ایران خبری نیست!

بهرام رحمانی

آری در ایران، خبری نیست جز این که همهء سران و مقامات و مسئولین کشور، هر کدام به فراخور حال و پست و مقامش سهم خود را از قدرت و ثروت می‌برد. اما سهم اکثریت مردم ایران، سانسور و اختناق، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام، فقر و سیه‌روزی است. جز این که بسیاری از مزد بگیران، همواره شرمنده خود و خانواده‌هایشان هستند! اگر هم کسی ناشکری کند و از قوانین اسلامی و حاکمیت عدول نماید بی‌شک زندان و شکنجه و حتی اعدام در انتظارش است. این قوانین و منطق دین و مذهب و خدا و سرمایه است.

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000