21 شنبه 22 تير 1396 ـ  12 13 جولای 2017

ǐ ی  Ә

دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایرا

ی ј ی ی ی ی

پيمان نامهء عصر نو

فصل نامهء گيتی مداری

<<< Ә ی Ș >>>

توجه: شمارهء دوم گيتی مداری، فصلنامهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان، منتشر شد>>>

تأسيس: 14 امرداد 1392

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا 

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. ما به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت رژيم ايران يا رژيم مسلط بر ايران را بکار می بريم.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و

ǘی ی ی јی

ی ی ی یی Ͽ

ʡ

ییی јȐی ی ی ی э ی ی یϡ ی یی ͘ی ی ی ی ی ی ј . ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی .>>>

ی Ԑی ی ی !

ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ԑی ی ی ی ی ی ی ی ( !) Ϻ : ی یϡ ی ی   ی Ԑی ی ی  Ԑ ی ی  Ԑ ییی یی ی ی ی ! Ӂ ی ی ی Ԑ ییی ی ی ی ی ی ی ی ...

!

حمیدرضا رحیمی

ϐ ی ی یی یǡ ی یϡ ǿ ی ʡ ی !.. ... ȿ یѡ ی ی ی ǐ ی !.. ȡ یی ی ! ی ی ی ی ی   ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی یϡ یی ی ی   ʐ .

ʘ

ی ی

ی

( ی/ ی) ی ی . ی ی ی یӡ یی ی ی ی ی یی ϡ ی . "ی" ی "ی ی ی ی ی" . ی јʝ ی ј ی ی ییǡ . ی ی یی ی ی ȁی.

Ӂ ی !

Ґǡ ϐ Ӂ

ʘ ی ʐی

: ... Ӂ یی ی ی ی یی ی Ԙ ی یی ی ʡ ی ǘی ی یی

: ...ی ی ی ی Ӂ ی ǘ ʡ ی . ی ی ی Ӂ . یی ϡ یی ... ی Ӂی ی یی ی ʝ ʝ ی ی ی ی یی ی یی یی یی ی ی ی ی یی ... ی  ی ی ی Ӂی ی ی ی ی ی . ǘی ی сی ی ی ی. ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی . ( ʐ)

یی ی ԡ ی ی:

ی Șی!

ی ی ی

ی ی ͘ ی

ی

ʐ ی ی -

ԡ ͘ ی !

Ԙ یϐی

ی ی - ی یی - ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ϡ ی ی ییی ی ͘ ϡ ԡ ی ʡ یی Øیی ͘ ی یی ی ǘ یی ی یی ی .

ی ی ی ی

ی

ј ی ی ی ی یی ی ʺ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑʝ ǐ ی ی ԝی ی ی ǁیی ی ϡ ی یی . ی ی ی ی یی یی یԝیی ی ͘ ی ی ʿ

ፘ ی ی ی!

ی ی  - ѐی

ی ی ی ی یی ی . ی ی ی یی ی . ǐ ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی یی ϡ ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی

ύی

ی ی ǁیی ییی ј ی ییی ی ی یی ی ی ی ϡ ǐ ی ییی ϡ ی ی Ԙ . ی یی ی ی ی . ی ی Ȑ ǁیی ی Ϻ ǡ ی ی ی ی ی ǁیی ی ی.

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000