توجه: در اين لينک

شمارهء سوم نشريهء

اينترنتی «گيتی مداری»

در دسترس شما است

جستجو در اين سايت

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

آرشيو بيانيه های سازمان ها

مقالاتی دربارهء مفاهيم اصلی

ويدئوهای آموزشی

سردبير: اسماعيل نوری علا

 Fax: 509-352-9630

ای ميل

  iraniansdm@gmail.com

دعوت به مطالعه و امضای

بیانیهء «جدایی کامل حکومت

و مذهب در ایران»

سایت تدارک پلاتفرمی

برای حزبی آینده نگر

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی کسی را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

 

2. و از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن جز خواست انحلال مطالبه ای نداريم؛

 

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

 

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر سرزمين مان حمايت می کنيم.

 

5. آنچه در اين سايت «اختصاصی و غير خبری» منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاهی سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که  در «پيمان نامهء عصر نو» منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

 

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

 

7. به احترام «جمهوريت»، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء «جمهوری» به «حکومت» يا «رژيم»  تبديل می شود.

 

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت «رژيم ايران» يا «رژيم مسلط بر ايران» را بکار می بريم.

پيمان نامهء عصر نو

تأسيس: 14 امرداد 1392

تاريخ انتشار اين شماره:  دوشنبه 22 . سه شنبه 23 آبان  ماه 1396 - 13 و 14 نوامبر 2017

پيوند به سايت ها و وبلاگ های  سکولار دموکرات

    

خودزنی!

حمیدرضا رحیمی

راست اش فدوی نمی دانست که آیا برخی مؤمنین و مؤمنات، کثرالله امثالهم، در تعریف "بشر" می گنجند یا نه؟ از خوانندگان محترم ضدانقلاب نیز چه پنهان، که سر و گردن اضافه هم نداشت که از خودشان بپرسد! تا اینکه خود بزرگوارشان، در یک حرکت انقلابی، نشان دادند که بشر نیستند!  سند مصور و منگوله دارش را هم در بالا ملاحظه می فرمائيد.

«استادان مسلمان پیرو  خط امام»

در حاشیه نقد زیبا کلام به اصل ولایت فقیه

ثریا شهابی

حکومت اسلامي ايران اپوزيسيون خود است. امروز از مقام معظم تا روحاني و خاتمي، از مهره هاي اصلي انقلاب فرهنگي چون دکتر زيباکلام ها و عبدالکريم سروش ها تا ابراهيم يزدي ها و رفسنجاني ها، از رئيس جمهورهاي قبلي و رئيس جمهور فعلي و کانديد بعدي آن، از نمايندگان قبلي و حاضر در مجلس تا وزراي سابق و شاغل، همه و همه امروز اپوزيسيون نظام و مخالف مصائب نظام اند. همه از محصولات چهارمين دهه حاکميت نظام شان "کسل" و بسيار شاکي اند! ظاهراً قطار سريع السير حاکميت حکومت اسلامي ايران، که هرجنبده اي که بر سر راه حرکت اش در رسيدن به کعبه آمال حکومت "عدل علي" مانعي ايجاد کرد را "درو" و ريشه کن کرد، صاحب ندارد!

توطئهء مصادره کردن روز کوروش و اسلامی کردن آن

شکوه میرزادگی

مقامات حکومتی می خواهند روز 29 اکتبر (7 آبان) را، که طبق تاریخ های جهانی روز ورود کوروش بزرگ به بابل و اعلام آزادی مذهب، عقیده، و رفع بیگاری ست، و با هیچ روز سیاسی و مذهبی ربطی ندارد، با روزی دیگر (به احتمال زیاد یکی از روزهای مذهبی) عوض کنند تا هم صدای مردمان را خاموش کرده و هم به نفرت پایان ناپذیر خود نسبت به میراث فرهنگی و شخصیت های بزرگ فرهنگ ایرانزمین اوجی تازه دهند. آن ها اما یک چیز را نمی توانند تغییر دهند: اگر کوروش بزرگ اهمیتی برای مردمان با فرهنگ ایران و جهان دارد در این است که او در 2560 سال قبل در چنين روزی به آزادی عقیده و مذهب فرمان داد؛ چیزی که حکومت اسلامی ضد آزادی مذهب و عقیده، از گفتن آن هم می هراسد.

پیام «جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی»

به «پنجمین کنگرهء سکولار دموکرات های ایران»

قرائت شده در کنگره بوسيلهء دکتر مسعود نقره کار

ما برگزاری پنجمین کنگرهء سکولار دموکرات های ایران – کنگره وحدت در کثرت- را تبریک می گوئیم و موفقیت شما را در برگزاری ثمربخش این کنگره آرزو می کنیم. ما امیدواریم این کنگره سبب نزدیکی و تفاهم هرچه بیشتر نیروها و شخصیت های سکولار دمکرات شود. ما تردید نداریم که بستر و بنای این نزدیکی و تفاهم، راه پیشروی بسوی اتحاد عمل و وحدتی که زمینهء شکل گیری نیروئی سکولار، دموکرات و عدالت خواه را، به عنوان جایگزین و آلترناتیو حکومت اسلامی، هموار خواهد ساخت.

سپاه در مخمصه ای بزرگ:

موشک هایی که در جنگ اقتصادی بی‏‌استفاده مانده

گزارش کيهان لندن

پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران سه شنبه نهم آبان، ساعاتی قبل از آنکه نام او در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد، ادعا کرده بود با نظر علی خامنهای افزایش بُرد موشک‌ها به بیش از دو هزار کیلومتر ضروری نیست چون منافع و نیروهای آمریکایی در همین برد موشکی هم حضور دارند. اینکه سردار جعفری وقتی این حرف‌ها را در همایش «جهان بدون ترور» در تهران می‌گفت، آیا خبر داشت که خودش و جمعی از هم لباسان او تحریم میشوند یا بی‌خبر از ماجرا برای آمریکا خط و نشان می‌کشید مشخص نیست، اما آنچه مشخص است نگرانی‌های جمهوری اسلامی از پیامدهای مرگبار این تحریم ‌ها ست.

گزارش تشکيل اولين کنگرهء عادی حزب سکولار دموکرات ايرانيان

نخستين کنگره عادی حزب در شهر کلن آلمان با شرکت اعضاء رسمی و نيز اعضاء موقت (بدون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) و حضور اينترنتی آن گروه از اعضاء که موفق به آمدن به کلن نشده و رأی خود را بوکالت به ديگران داده بودند، در ساعت 10 صبح روز جمعه 27 اکتبر 2017 تشکيل شد. در ابتدای جلسه، یادآوری گردید که در دستور کار کنگره رسيدگی به چند سند و سپس انجام انتخابات درون حربی منظور شده است. آنگاه اسناد مربوطه (ارائه شده به کنگره بوسيلهء کميسيون برگزاری کنگره) به شرح زير يک يک مورد بررسی قرار گرفت: 1) گزارش فعاليت های حزب در سالی که گذشت؛ 2) مرامنامهء جديد حزب.   3) بنياد نامهء جديد حزب، 4) گزارش مالی حزب، 5) گزارش آينده نگر حزب برای سال 2018. اين اسناد با جرح و تعديلات لازم به تصويب کنگره رسيد. آنگاه، در انجام انتخابات داخلی حزب، آقای دکتر اسماعيل نوری علا بعنوان دبير کل حزب و آقای حسن اعتمادی بعنوان رئيس شورای مرکزی حزب انتخاب شدند.

برنامه های آينده نگر حزب برای سال 2018

نامردی برادران هم مسلک چینی!

در دوران تحریم، برای آنکه جریان صدور نفت ایران متوقف و باعث خوشحالی استکبار و صهیونیزم و منافقین و روح صدام حسین و بعثیون کافر نشود، حکومت اسلامی به چین و هند نفت می فرستاد و آنها هم تحریم های بانکی را بهانه کرده و پول نفت خریداری شده را نمی دادند و می گفتند برایتان نگه می داریم، و اینجا باشد بهتر است تا به ایران و خزانه دولت برسد و توسط وابستگان حکومت اختلاس گردد!.. حال، پس از دو سال، چینی ها آب پاکی را روی سم و نعل مسئولان جمهوری اسلامی ریختند و گفتند همکاری بانکی با ایران ممنوع است! بانک های چین، در آستانهء سفر دونالد ترامپ به پکن، به دستور دولت، ارائه هرگونه خدمات بانکی به سه کشور سوریه، کره شمالی و ایران را ممنوع اعلام کردند! در واقع در حالی که کل دولت اسلامی برای راهپیمایی و رفتن زوار به کربلا بسیج شده و دل به عزاداری باشکوه داده اند، عزای جدیدی دامن ایرانیان را گرفته است.

سکولار دموکراسی و

سردی حمایت از جانب جويندگان مدينه های فاضله
 سام قندچی

چرا کمونیست های پیشین و اسلامیون سابق - که دیگر به راه های گذشته اعتقادی ندارند و سکولار دموکراسی را درست می دانند - برای پیشبرد آلترناتیو سکولار دموکرات آنقدر پرحرارت نیستند که برای مدینهء فاضله ایدئولوژی و مذهب گذشته شان بودند؟ در حالی که آنها نه ناصادق اند و نه می خواهند بیرون گود نشسته و «لنگش کن» بگويند. علت واقعی اين «بی حرارتی» را در دلايلی دو گانه بايد جست.

زلزلهء سیاسی در خاورمیانه: جنگ مرد، زنده‌باد جنگ!

خالد صالح

سرعت و دامنهء وقوع درگیری‌ها در خاورميانه افزایش یافته است. از هم اکنون، دو عرصهء جدید و غیرمنتظره درگیری گشوده شده است: میان نیروهای حکومت اسد و نیروهای اتحاد دموکراتیک سوریه (ائتلاف کرد و عرب تحت حمایت آمریکا) و از سوی دیگر، در لبنان، پس از استعفای نابه‌هنگام سعد حریری، میان عربستان و ایران، و متحدان محلی‌شان. با این حساب، پرسش‌های ژئوپلتیک خاورمیانه امروز، که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند، بدین قرار‌ اند: نقشهء جنگ پس از داعش چگونه ترسیم خواهیم شد؟ صلح و ثبات مستلزم وقوع چه کنش و واکنش‌هایی روی نقشه است؟ شکل نهایی نقشه صلح چه خواهد بود؟ و مرزها چگونه باید جابه جا شوند تا با تضمین منافع حداقلی طرفین متخاصم داخلی و خارجی حاضر در عراق و سوریه، امکان مصالحه‌ای فراگیر فراهم شود؟

رسوایی مغفول: زیارت کربلا از جیب همگان

مجيد محمدی

یکی از درس‌های بزرگی که حکومت اسلامی از انقلاب سال پنچاه و هفت گرفت این بود که یک گروه چند میلیونی هوادار برای خود ایجاد کند که از انواع امتیازات برخوردار بوده و به نحو «پاکار» برای تداوم نظام حضور اجتماعی داشته باشد (برای راهپیمایی‌ های ادواری یا سرکوب ‌های موردی). حکومت اسلامی بخش کوچکی از درآمدهای نفتی را صرف این چند میلیون می‌کند اما این هزینه‌ای است که بخش بزرگ‌تر درآمدهای نفتی را برای کاست حکومتی تضمین می‌کند... بعد از چهل سال دیگر باید متوجه بود که این گونه مراسم و دین با هم گره خورده‌اند. دین در حکومت اسلامی دین نفتی است و اگر کسانی هنوز این را نمی‌دانند یا تظاهر می‌کنند که نمی‌دانند سر در برف کرده‌اند.

وقوع دگرگونی بزرگ در خاورمیانه

محمد حسین باقی

سی‌ان‌ان، رویترز و نیویورک‌ تایمز، سه رسانهء معتبر غربی، با بررسی سه نشانه، از تحولی بزرگ در خاورمیانه خبر می‌دهند. سی‌ان‌ان این سه نشانه را، که از غروب جمعه تا شنبه ‌شب در منطقه به‌وقوع پیوسته است، به‌عنوان بيست و چهار ساعت شگفت‌انگیز نام می‌برد. این تحولات عبارتند از: استعفای سعدحریری نخست‌وزیر لبنان، پرتاب موشک به قلب ریاض و بازداشت‌های فله‌ای در عربستان. به اعتقاد فواز جرجیس، استاد مدرسه اقتصادی لندن، این 24 ساعت شگفت‌انگیز ممکن است آیندهء خاورمیانه را رقم بزند و حتی نظم جدیدی از دل آن بیرون آید.

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

قطعنامهء کنفرانس اروپایی

آلمان، کلن، 7 آبان ماه 1396 (29 اکتبر 2017)

ما ایران یگانه و همبسته را سرزمینی می‌دانیم که منکر تنیدگی رشته‌های نژادی، قومی، زبانی و دینی گوناگون نباشد و هیچ‌یک را بر دیگری برتری ندهد. چنین ایرانی سرزمینی خواهد بود که از تفاوت‌ها جدایی نسازد بلکه خود را از گوناگونی‌ها بسازد. در این لحظه حساس مبارزه و با در نظر گرفتن امکان همکاری و همگامی، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از هم‌اندیشان و دگراندیشان، از ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت می‌کند که در دفاع از ایرانی که برایمان باقی‌مانده است دست یاری اصولی به یکدیگر دهیم و چهرهء دوستی و صلح ‌طلب فرهنگ و ملت ایران را به همسایگان مجاور و غیر مجاور بنماییم.

تلاشی برای فروپاشی «اتحاد نیروهای چپ»

بیانیهء کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

هیات اجرایی «سازمان کارگران انقلابی ایران» (راه کارگر)، که به  "هیات اجرایی راه کارگر" هم معروف است، یکبار دیگر، با سازماندهی انشعابی تازه، با انتشار بیانیه ای از «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست» جدا شده است! این نخستین بار نیست که رهبری "هیات اجرایی" انشعابی را در راستای منافع فرقه ای و روش های غیردمکراتیک سازمان می دهد. آنها در اوج جنبش های اعتراضی مردم ایران در سال 1388 نیز، با تن ندادن به برگزاری کنگرهء مشترک و سپردن امر تصمیم گیری دربارهء اختلافات تشکیلاتی به این عالی ترین ارگان تصمیم گیری سازمان، از ما جدا شدند.

اعلام همبستگی مجاهدین سابق مقيم آلباني

با پنجمین کنگرۀ سالانۀ ‏سکولار ‏دموکرات های ایران

ما اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی، با پنجمین کنگرۀ سالانۀ سکولار ‏دموکرات های ایران ‏که در شهر کلن آلمان ‏برگزار شد، ضمن حمایت از شعارها و مواضع این کنگره مبنی ‏بر اینکه وحدت حول محور ‏ایران یکپارچه و منافع ملی تنها در سایۀ پذیرش کثرت و تعدد و تحمل ‏همدیگر امکان پذیر می باشد اعلام همبستگی می کنیم.‏ ما همچنین تنها ضامن برپایی و تداوم ‏آزادی و دموکراسی و برابری در میهن خویش را که ما ‏سالیان طولانی از عمرمان را صادقانه به نیت تحقق آنها برای ‏مردم و میهن خودمان گذاشتیم، ‏سکولاریسم و پایبندی به روابط و مناسبات دموکراتیک انسانی در صفوف ‏مبارزه و مبارزین نیز ‏می دانیم.

براى رسيدن به جامعهء سكولار

شديداً به مجاهدين نيازمنديم!

مجيد آژنگ

موضوع مقابله با مجاهدين بيشتر از جنبه سياسى است تا مذهبى. چرا اينقدر كه به مجاهدين حمله ميشود به اصلاح طلبان، كه اولين عاملين سركوب و جنايت در اين نظام گنديدهء دينى هستند، نمى شود؟ آخر يك نمونه نشان دهيد كه مجاهدين در سركوب سازمان هاى سياسى، چه قبل و چه بعد از انقلاب، نقشى داشته اند. يك نمونه نشان دهيد كه بعد از انقلاب، به تلافى ضربه هاى سال 54 بر پيكر آنان، اقدامى عليه نيروهاى چپ بطور عام، و سازمان پيكار بطور خاص، انجام داده باشند. مجاهدين يك گرايش و يا يك شاخه از شيعهء 12 امامى است و ما، چه بخواهيم و چه نخواهيم، بعنوان يك نيروى اجتماعى در جامعهء ايران حضور داشته و خواهد داشت و بايد كه در ائتلاف آتى براى سرنگونى رژيم ملايان با آنها به توافق رسيد.

000000000000000000000000

Congress-New