بازگشت به صفحهء اول کنگرهء چهارم

مطالبی از ديروز و امروز، مربوط به کنگره های سالانهء سکولار دموکرات ها

دربارهء کنگرهء چهارم

دربارهء کنگرهء سوم

دربارهء کنگرهء دوم

دربارهء کنگرهء اول

آرشيو کامل: هامبورگ، آلمان، 2016 آرشيو کامل: فرانکفورت، آلمان، 2015 آرشيو کامل: بوخوم، آلمان، 2014

آرشيو کامل: واشنگتن ، امريکا، 2013

پيام های رسيده به کنگره>>>

پيام های رسيده به کنگره>>>

پيام های رسيده به کنگره>>>

پيام های رسيده به کنگره>>>

وضع موجود و کنگرهء سکولار دموکرات ها

مجيد آژنگ

به سومين کنگرهء سکولار دموکرات ها

کورش زعيم

گامی واقعی بسوی وحدت ملی ایرانیان!

اقبال اقبالی

پيمان نامهء عصر نو

گزارش کيهان لندن>>>

درسی از کنگرهء سوم

محسن ذاکری

گذری بر دومین کنگره سکولار دموکرات ها

محسن بهزاد کریمی

توضيح دربارهء کنگره و دعوت به پيوستن به آن

گزارش مصور اختر قاسمی در سايت گويا>>>

نقطه درخشان کنگرهء فرانکفورت

شکوه ميرزادگی

آنجا که فرهنگ وسیاست بیکدیگر گره خورده اند

شاهرخ رئیسی

 

به بهانهء چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات ها

ف . سخن

سومين کنگره؛ انتقادات و نکات قابل تأمل

حنيف حيدرنژاد

نگاهی به کنگرهء دوم سکولار دمکرات ها

حنیف حیدرنژاد

گزارش کامل برگزاری کنگره

تقی مختار

 

نمایشی از ارادهء سیاسی

احمد تاج الدينی

آنچه در کنگرهء سکولار دموکرات ها گذشت

اسماعيل نوری علا

چند ملاحظه دربارهء حواشی يک کنگره

اسماعيل نوری علا

 

دست آوردهای يک کنار هم نشستن

اسماعيل نوری علا

حاشيه های دلشکن يک کنگره

اسماعيل نوری علا

 

 

چرا سکولار دمکرات ها هنوز متحّد نشده اند؟

ناصر کرمی

مطالب موافقان و مخالفان کنگره

 

 

لحظهء حقیقت سکولار دموکرات‌های ایران

بهمن زاهدی

 

 

 

آلترناتیو سکولار دموکرات یک ضرورت تاریخی

مهران اميراحمدی

 

 

       
       
       

 

 

 

 

)))))))))))))))))))))))))))))))))