ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

tتأسيس: 14 امرداد 1392                                                             سردبير: اسماعيل نوری علا  

چهارشنبه 12 و پنجشنبه 13 اسفند ماه 1394 ـ  2 و 3 مارس 2016

 

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

1. در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

2. انتخاب تيتر مقالات وارده

با سردبير است.

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

آنچه در حواشی انتخابات گذشت

در بعضی کشورها (که از بردن نامشان معذورم!) افراد حقه باز و حیله گر برای رسیدن به قدرت و سواری گرفتن از مردم وعده های دروغ انتخاباتی و به اصطلاح بچه گول زن میدهند تا مردم بی سواد و نا آگاه و ابله را پشت سر خود جمع کنند و آنها را نردبان ترقی خود قرار دهند. فی المثل می گویند اگر ما به قدرت برسیم نان و آب شما را مجانی می کنیم و روزی سه وعده غذای گرم مجانی به خوردتان می دهی... خوشبختانه در مملکت ما از این خبرها نیست و کاندیداها اعم از کاندیداهای مجلس یا ریاست جمهوری چون جملگی مسلمان و خدا ترس هستند و در دین مبین اسلام دروغ مذموم و گناه شمرده می شود (بجز در مواقع لزوم جهت تقیه کردن و یا خدعه کردن شرعی) و هدف کاندیداها از ورود به مجلس یا رسیدن به پست ریاست جمهوری فقط و فقط خدمت به امت همیشه در حال فریب خوردن است و برای خود و فرزندان شان کیسه ای ندوخته اند، نیازی هم به وعده و وعید دادن دروغ ندارند و حرفی هم نمی زنند که نتوانند انجام دهند.

انتخابات

انتخابات هم به پايان رسيد و بار ديگر تحليل هاي كليشه اي از يك دواليته درون حاكميتي توانست ذهنيت ساده انگارانه و مسخ شده را به تصرف خود در آورده و به نمايش انتخاباتي و در نتيجه تاييد نظام از منظر حقوقي بپردازد. رژيم و فراكسيونهاي دروني و لابيهاي گوناگون ايراني و خارجي اش بار ديگر توانستند در امتداد و استمرار موازي سازيهاي خود ارتفاع دادخواهي را در شمارش ارقام بدرون دايره بسته حكومتي معطوف ساخته و تمناي گذار از خود را به امكان ترميم خواهي درون خود سوق دهند. وعده اي كه هرگز به لمس تجربه نميشود و طرحي مكرر در خيالي مكرر باقي ميماند. در واقع مهندسي انتخابات امداديست براي مديريت بر بحراني كه همواره با هستي نظام جمهوري اسلامي گره خورده است. هنگامي كه يك نظام توتاليتر قادر گردد دادخواهي قربانيان خود را بدرون دايره بسته حكومتي خود بكشاند و در حيطه كنترل خود قرار دهد مرگ سياسي مخالفين هستي خود را و يا بيهوشي انان را در كارزار مبارزاتي فراهم مي اورد. اين فرايند نوعي نهيليزم سياسي را در طرح باور و رفتار حتي در ميان نخبگان جامعه مي افريند كه در هر تظاهر و مرتبه تكرار خود بر شمار سرخوردگيها از سويي و تمكين به ماكت هاي سياسي پيش ساخته را افزون ميبخشد. حجره هاي تو در توي انديشكده حفظ نظام بدرستي اگاهند كه بدون ماكت سازي دواليته سياسي قادر نخواهند شد مهره هاي تبليغاتي از پيش تدارك ديده و چيده مان شده خود را به ويترينهاي تماشا بنشانند ، ويترينهايي كه قرار است به ارعاب حقيقتي در بطن مانده به مثابه دادخواهي و اما در حاشيه قرار گرفته به مثابه توان سازماندهي بپردازند. اينگونه است كه به يكباره حضور اين و ان چهره مقبول اجتماعي كه چندي با ابزار تبليغ و ترويج نيروي مخالف توانستند بر بوم باور و عاطفه ترسيم شوند به يكباره در اين ويترينها قرار داده ميشوند تا بيهوده واره گي هستي مخالفين يك نظام توتاليته را وعده اورند. همه اين ابتكارات و تدابير نظام مدارانه هنگامي رخ برميكشند كه مديريت مبارزاتي در اپوزيسيون سياسي حتي در خيال و عزمي قادر به سازماندهي خود نميگردد و همچنان در وادي سرگرداني خود به تفسير حوادثي ميپردازد كه در افرينشش جز نقش قرباني بازي ديگري براي خود نمي يابد.

سید علی ماند و حوضش

رضا حقیقت‌‌نژاد

در میدان سیاست، جمع اصول گرایان فروپاشیده، جمعی به حاشیه رفته، جمعی هوادار حسن روحانی شده و رهروان ولایت به لیست خاتمی رفته اند. بوی نعش جبهه پایداری همه را آزار می دهد؛ مانند بوی فساد حلقه احمدی نژاد. نخ تسبیح سعید جلیلی پاره شده، اعتبار جامعه مدرسین مخدوش شده و... تبعات فاجعه لشگرسازی خامنه ای در دنیای سیاست دست کمی از تبعات هوس های هسته ای نداشت؛ آن جا تحریم بود، خسارت و انزوای بین المللی، این جا حصر شد، زندان و انزوای مردمی. او اینک به همان سان که به تماشای ریختن سیمان در قلب رآکتور اراک و جمع کردن بساط برنامه هسته ای نشست، اینک به تماشای شمارش آرای هاشمی رفسنجانی نشسته است و جمع شدن بساط دلواپسان.

شمارهء مخصوص انتخابات شکوهمند

حمیدرضا رحیمی

فدوی، با ارائهء تصاويری از حضور پر شور مردم در اين انتخابات ياد نرفتنی، و دور از جان خوانندگان محترم ضد انقلاب، همینطور ارّه به ماتحت مانده است که وقتی برادران، از  کشتار فله ای سال 60 گرفته تا قتل های زنجیره ای درون و برونمرزی، که هر دو در انظار جهانیان اتفاق افتاده است!، سنگ تمام گذاشته اند، عملیات محیر العقول بیت و توابع، پیرامون انتخابات (!) اخیر، چه لزومی می تواند داشته باشد؟ و تلاش مقام معظم رهبری (ضپ) و نیز رسانه ها برای بازتاب این "معرکه گیری" بوجهی موجه، چه معنائی می تواند داشته باشد؟ شما آيا می دانید؟

باور کنید، خواستم رای بدهم، اما!..

منوچهر مقصودنیا

باید بگویم که دلم برای هر دو نیمهM وجودم سوخت. حتی دو گیلاس ویسکی و کنیاک هم نتوانست غمی را که بر دل جا خوش کرده بود، شسته و از بین ببرد. چرا باید دو نیمه نیروهای سکولار و دمکرات، جدا از هم بوده و بیشتر انرژی و تلاششان برای خنثی کردن یکدیگر؟! تا کی باید در میدانی سیاست کرد که قوانین بازی اش را نظامی تهیه و تدوین کرده که برای هیج یک از این دو نیمه حقی را نمی شناسد...

مردم، صدای انقلاب تان را شنیدم!

البرز

آقای خامنه ای رهبر حکومت اسلامی (ج.ا.)، طبق عادت مألوف اش در سخنرانی اش در جمع مردمی از اهالی نجف آباد، باری دیگر با ربط دادن هر مخالف سیاست های ج.ا. به این و آن، در سمت لوث، بی ارزش و بی اعتبار جلوه دادن منتقدین ج.ا. کوششی بلیغ کرد. ذیلاً می کوشم در باره ی سه واژه ی "ملی"، "تندرو" و "میانه رو" که مرکز ثقل سخنان ایشان بود، مختصری کنکاش داشته باشم.

آیندهء خبرگان رهبری

گزارش راديو زمانه

کشمکش دو جریان اصلی دورن حاکمیت جمهوری اسلامی برای کسب اکثریت مجلس خبرگان، انتخابات پنجمین دوره این مجلس را به یکی از مهم‌ترین انتخابات خبرگان از آغاز تبدیل کرد. چرا که به باور گروهی از ناظران سیاسی ایران این مجلس باید در بارهء سرنوشت رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد. رهبر جمهوری‌ اسلامی نیز تابستان امسال با طرح مسئله نفوذ، منتقدان خود را به تلاش برای نفوذ در ارکان تصمیم‌گیری نظام در دوران پس از رهبری خودش متهم کرد. این سخنان راه را برای رد صلاحیت گسترده منتقدان احتمالی رهبری و مؤتلفان هاشمی رفسنجانی که فرایند حذف او از نهادهای تصمیم‌گیر و ارکان قدرت از یک دهه پیش آغاز شده بود، هموار کرد.

مردم هنوز اصلاح نظام را از طریق صندوق رای پیگیری می کنند!

مهدی کروبی

قسمتی از اعلاميهء خانم کروبی: نماینده دادستان و مقامات حاضر امنیتی اصرار داشتند با همسرم صحبت کنند. ایشان را که بعد از نود روز از جراحی هنوز قادر نیستند پا بر زمین بگذارند و با واکر و کمک قدم برمی دارند، بیدار کردم. با آن شرایط جسمی در نیمه شب آماده دیدار شدند... آقای کروبی گفتند: از صبح بارها پیگیری کردیم، این هم دو لیست رای من برای خبرگان و مجلس که آماده کرده بودم، اگر این حق ابتدایی را نمی خواستند اجابت کنند چرا از ابتدا صریح و شفاف نگفتند؟... آقای کروبی همچنین گفتند: خدا را شکر کنید که مردم علیرغم همهء رفتارهای غیر قانونی و سلیقه ای که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آنها را محدود کرده هنوز اصلاح نظام را از طریق صندوق رای پیگیری می کنند.

در بارهء انتصاباتِ انتخاباتی!

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی

رأی خواهم داد، اگر ...

مزدک بامدادان

چگونه و بر پایه کدام اندیشه خرَدوَرز می‌توان پذیرفت که رأی دادن، به‌سود همه لایه‌ها و بخش های گوناگون و گاه باهم‌ستیزنده جامعه ایران باشد؟ سود مشترک خامنه‌ای، گنجی، جنتی، حزب دموکراتیک مردم ایران، یزدی، فرخ نگهدار، مصباح یزدی، مسعود بهنود، محمد ارسی، فلاحیان و .... در چه و کجاست؟ اگر براستی رأی دادن ما آنگونه که شیفتگان انتخابات می‌گویند سلطه اقتدراگرایان را در هم می‌شکند، پس چرا رهبر همین اقتدار گرایان این چنین به دست و پا افتاده و خود را خوار و کوچک کرده است و خواهش می‌کند که ما برویم و سلطه‌اش را در هم بشکنیم؟ آیا رهبر نادان است و نمی‌داند که رأی‌دادن ما به زیان اوست؟

در انتظار داوری تاریخ!

روایت شده که رضاشاه مجلس شورای ملی را "طویله" می نامید و برای این اساسی ترین رکن مشروطیت ارزشی قایل نبود. فرزند او محمد رضا شاه نيز، با آن که لفظ "طویله" را به کار نمی برد، ولی در عمل، با تبدیل آن به مجلسی فرمایشی، همان کار را می کرد. پرسش این است که آیا وضع کنونی مجلس در حکومت آخوندی که آن را عملاً تبدیل به یک "طویله"، یا بدتر از آن، گندابی متعفن کرده، برآیند عملکرد آن "پدر و پسر" نبوده است؟! در بلبشو و آشفته بازار کنونی، که تحریف آشکار تاریخ در دستور کار حکومت است، نمی توان انتظار دریافت پاسخی منصفانه و بی طرفانه برای این پرسش داشت و تنها پس از گذر از حکومت پلید و سیاهکار آخوندی، فرونشستن غبارهای ناشی از حب و بغض، و برقراری حکومتی مردم سالار و ملی است که رویدادهای قرن گذشته از جمله کودتای سوم اسفند 1299 می تواند محک زده شود و در معرض نقد قرار گیرد و تا آن زمان گزیری جز کشیدن انتظار برای داوری تاریخ نیست!

شباهت هاى توجيه مذهبى با توجيه سياسى

ف. م. سخن

چه در مذهب، چه در سياست، وقتى پاى ايده و منافع و باقى ماندن در قدرت به ميان مى آيد، توجيه زشتى ها و پليدى ها آغاز مى شود. نمى توان انتظار داشت كه فرد معتقد به مذهب، حتى با ديدن كريه ترين اثرات مذهب، يك شبه آن را رها كند و در مقابل آن قرار گيرد. در اين جاست كه بايد هر آن چه را كه زشت است به نوعى توجيه كرد و ايده را از خطر نفى مطلق نجات داد. گفته هايى از قبيل دين واقعى اين نيست، هر چه زشتى هست ناشى از بدفهمى و استنباط غلط است، تفسير صحيح فلان آيه اى كه در فلان كتاب مقدس آمده چنان نيست و چنين است... و امثال اين ها، سر آغاز توجيه تبه كارى هاست...

پيام جنبش سکولار دموکراسی ايران

به مجلس سالگرد تأسيس حزب کوملهء کردستان ايران

اينکه بار ديگر به دعوت حزب شما، نماينده ای از جانب نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ايران، بعنوان ناظری مشفق، در مراسم سالگشت تأسيس حزب تان شرکت می کند موجب خوشحالی بسيار است. گفتگوی بين احزاب، جبهه ها و جنبش ها، که نشان از حسن نيتی فراگيرنده و نه حذف کننده دارد، برای ساختن ايران فردای بدون حکومت اسلامی روندی دلگرم کننده است و ما به نوبهء خود از آن استقبال می کنيم و خوشحاليم که در طی چند ماه اخير، علاوه بر شرکت در کنگرهء حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات) و حزب کمونيست کارگری ايران، اکنون در مراسم سالگرد تأسيس حزب کوملهء کردستان ايران حضور يافته ايم.>>>

             

 

کنگره سکولار دموکرات ها

 

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000