ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير داخل کشور خود از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

تأسيس: 14 امرداد 1392                                                             سردبير: اسماعيل نوری علا  

جمعه 6 تا يک شنبه 8 فروردين 1395 ـ  25 تا 27 مارس 2016

 

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

1. در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

2. انتخاب تيتر مقالات وارده

با سردبير است.

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

از کو کلاکس کلان تا داعش
سام قندچی

همانگونه که در گذشته شاهد ترورهای یازدهم سپتامبر 2001 در نیویورک و سیزدهم نوامبر 2015 در پاریس بوده ایم، اين هفته شاهد جنایت هولناک تازه ای توسط داعش بوديم که در بروکسل  رقم خورد. داعش نماد مقاومت در برابر موفقیت دنیای مدرن است، همانگونه که "کو کلاکس کلان" نمادی از مقاومت در برابر موفقیت جامعهء آزاد بود. درک تفاوت مقاومت پیشین در برابر استعمار در قرن نوزدهم و اسلامگرایی کنونی بسیار مهم است. اولی شامل جنبش هایی استقلال طلبانه ای بود که مسلمانان و غیرمسلمانان را در بر می گرفت در حالی که دومی جنبشی ارتجاعی است که می خواهد عقربهء زمان را از دنیای مدرن به دوران قرون وسطی بچرخاند. اما ضروری است که اسلام، هم توسط مسلمانان و هم غیرمسلمانان، در چارچوب روند جهانی شدن (گلوبالیسم) درک شود تا از عکس العمل افراطی در برابر قساوت های تروریست ها، که از طريق جنایت برای رسیدن به اهداف واپسگرایانه شان صورت می گیرد، اجتناب شود. افراط گرایی در عکس العمل به این فجایع، چه به شکل راه انداختن جنگ های تازه در خاورمیانه و چه بصورت منفرد کردن مسلمانان در غرب، افتادن به دام نقشه های ارتجاعی اسلامگرایان افراطی است. (منبع)

ضرورت مبارزهء مصلحانه و رد تئوری فنا

سعید حجاریان

اصلاحطلب نمیخواهد که ماشین دولت را تخریب کند و بهقولِ معروف، ساختارشکنی کند. همچنین، حفظ حیات مصلحان جامعه و نیز توده مردم برای نیروی اصلاحطلب بسیار مهم است؛ مشیای که مرگاندیش نیست. چون بنا دارد که باقی بماند و آهسته و پیوسته رود و زمینگیر نشود؛ لذا کار مخفی را نفی کرده و در دایرهء ممکنات حرکت میکند. اصولاً سیاست در مبارزهء مصلحانه یعنی: هنر حرکت در دایرهء ممکنات. نیروی اصلاح طلب این را که آلام مردم را زیاد کند و دردی بر دردهایشان بگذارد، نمیپسندد. حرکت مصلحانه اساساً با آنکه برایش دموکراسی مهم است اما ممکن است در مقاطعی به خاطر رفع آلام مردم، دست از طرحِ شعارش به صورت موقت بردارد و خواست عمومی و فوریِ مردم را بر شعار و آرمان خویش، اولویت دهد.

آيا معنای انتشار این پوستر رفتن خامنه ای است؟

اخيراً، انتشار یک پوستر در سایت آیت الله شاهرودی در شهر قم، به شایعاتی که پیرامون کنار رفتن آقای خامنه ای و یا تن دادن وی به تشکیل یک شورای رهبری موقت یا دائم، بعنوان قائم مقام رهبری دامن زد. شایعات مربوط به رفتن آقای خامنه ای که از قبل نیز در جامعه و محافل سیاسی وجود داشت، با جمله ای که خود وی در سخنرانی اش در برابر اعضای مجلس خبرگان بر زبان آورد بسرعت همه جا گیر شد. خامنه ای از کنار رفتن خود در آن سخنرانی گفته بود. این که انتخابات اسفند ماه، تا چه حد تاثیر بر این تصمیم و تصمیمات دیگری داشته که در پشت صحنه در جریان است، معلوم نیست، اما این که نتایج آن انتخابات هنوز در راه است، یک واقعیت است. در برخی محافل حکومتی، در بارهء این پوستر تبلیغاتی گفته اند که این اقدام با هدف زمینه سازی جهت ریاست آیت الله شاهرودی بر مجلس خبرگان صورت گرفته است. اما در نفی این برداشت، استدلال قوی تری وجود دارد مبنی بر این که ریاست مجلس خبرگان دارای چنان وزن و اعتباری نیست که نیاز به چنین پوستر تبلیغاتی باشد. ضمناً انتشار این پوستر نیز بدون همآهنگی و اطلاع بیت خامنه ای ممکن نیست. بنابراین، در بیت هم خبرهائی هست و این پوستر تنها یک نمونه از آن تحولاتی است که در باره آنها در صحبت می شود. نوحه خوانی در مراسم فاطمه در بیت رهبری و در حضور وی با این بند که " از رفتن نگو" و یا آخرین سخنرانی مصباح یزدی مبنی بر این که هیچ فرد دیگری را جانشین ایشان (خامنه ای) نمی دانم که البته می توان رقابت و مخالفت با امثال شاهرودی باشد نیز نمونه های دیگر تفسیر بالاست.

دست آوردهای ديگر سال گذشته

با برداشته شدن تحریم ها، سران کشورهای دوست و برادر به جمهوری اسلامی سرازیر شده اند و مذاکرات موفقیت آمیزی هم در مورد توسعهء روابط اقتصادی و فرهنگی به عمل آمده است و قرار شده از تجربیات این کشورهای دوست در زمینه توسعهء صنعت گدایی استفاده شود زیرا، با توجه به کاهش درآمد کشور که به زحمت کفاف برادران اختلاس چی و دزد و غارتگر را می دهد و ایضا رشد بیکاری فزاینده در کشور و متعادل نبودن درآمد خانوارها با مخارج شان، قریباً آنهایی هم که تا به حال به گدایی نیفتاده اند مشغول کار در این صنعت ملی خواهند شد. مبادلهء گدا با کشورهای دوست و برادر و استفاده از تجربیات و ادعیهء شفابخش و شگردهای روزآمد گدایی و استفاده از فناوری گریم گدایان و سایر علوم و فنون تکدی گری نيز از جمله توافقاتی است که تاکنون صورت گرفته است.

اندر کيفيت جام زهر

حمیدرضا رحیمی

ملت، بقول آن بزرگوار، اگر چه حافظهء تاریخی ندارد، لکن اگر قدری به خود فشار بیاورد، بیاد خواهد آورد که زمانی که حضرت امام(ل) "جام زهر" خود را تا ته سرکشید، ملت مسموم شد!.. و باز، ملت اگر فراموش نکرده باشد، مقام معظم رهبری، صدمه الله تعالی، جام زهر دوم را، همین چند روز پیش لاجرعه سرکشید و باز، ملت مسموم شد!.. خب شما اگر جای فدوی بودید، با تمام ارادتی  که به امام سیزدهم(ل) و امام چهاردهم شیعیان(ضپ) دارید، چه فکر می کردید؟ باری ادامهء پژوهش های فدوی در این باب حاکی ست که ترکیباتی که در زهر مذکور بکار رفته، بگونه ای ست که بر امامان گرامی تأثیری نداشته و ندارد.

چرا نمی پرسید چرا؟!

شهباز نخعی

اگر قرن بیست و یکم قرن پیشرفت های شگفت انگیز فناوری باشد که هست-، به همان اندازه قرن پسرفت تفکر و اندیشه ورزی نیز هست. از این رو است که به خلاف قرن پیش، که افراد اندیشمند و دارای توان بالای تفکر اداره دولت ها را در دست می گرفتند، اکنون بیشتر دولت های جهان توسط جمعی تکنوکرات اداره می شوند که پیوند چندانی با تفکر و اندیشیدن ندارند. این گسست پیوند بین اندیشه و عمل هر قدر هم که عمل با بهره گیری از پیشرفته ترین ابزارهای فناوری باشد-، مشکلاتی بزرگ برای جامعه بشری به وجود آورده که مسئله "تروریسم" و مبارزه ناموفق با آن از جملهء آنها است.

خاورمیانه و نیاز به صلح و گفت‌وگویى از نوع وستفالى

محمد ارسى

خاورمیانه جنگ زده و سوخته هم نیازمند آنگونه گفت‌وگو و دیالوگ و مذاکره است که در وستفالیا صورت گرفت. زیرا در اینجا نیز هر دولت و قدرتى با هر انگیزه و امکاناتى در کار خاورمیانه فرو مانده و در رسیدن به اهدافش شکست خورده است. مثلأ رژيم اسلامى که صدور انقلاب اسلامى، نابودى اسرائیل و غلبه بر آمریکا را شعار اصلى و سر لوحه همه کار‌ها قرار داده بود، به چیزى نرسیده که هیچ از حل بحران درونى خود نیز باز مانده است. در واقع موقعیت همهء طرف‌هاى درگیر در منطقه و وضع انواع ستیزه‌جویى‌ها و ایسم‌ها به همین گونه است... با تروریسم و رژیم‌افکنی و سلطه‌جویی از این دوزخ جنگ و تروریسمی که در خاورمیانه است نمی‌توان نجات یافت. تنها راه ممکن، گفت‌وگو، دیالوگ و مذاکره میان قدرت‌های اصلی منطقه یعنی ایران، اسراییل، ترکیه و مصر است که می‌تواند به یک مذاکره همه جانبه در منطقه منجر شود. در آن صورت، صلح، دوستی و امنیت سراسری دور از دسترس نخواهد بود.

زمان خشم

سرژ حليمی

عدم محبوبیت مداوم رهبران سوسیالیست فرانسه یک امر استثنایی ملی نیست که بتوان آن را به حساب آمار ناگوار بیکاری یا نفی روشمند اصول عقیدتی چپ گذاشت. به پایان رسیدن دوران ایدئولوژیکی که بیست سال پیش راه سوم آقایان کلینتون، آنتونی بلر، فلیپه گونزالس، دومینیک اشتراوس کان و گرهارد شرودر تجسم آن بودند، در ایالات متحده و بیشتر کشورهای اروپایی نیز دیده می شود. این انحراف سوسیال- لیبرالیسمی، که مدتی طولانی پیروز بود، دیگر فقط به نفع نیروهای واقع شده در طیف راست نیست و مدت کمی است که با نوزایی جریانی معترض همراه شده که ادعا می شد ایده هایش توسط جهانی سازی، انعطاف و فناوری های نو سپری، کهنه و جارو شده است.

يادداشتی دربارهء پدرم

مانلی کسرائی

دوستاني سياوش كسرايي را باني اصلي انقلاب ايران ميدانند. به عنوان نمونه دوستي چندي پيش در زير عكسي از پدرم و محمد رضا شجريان مي نويسد: "ايكاش شادروان كسرايي هيچگاه با خميني و دار و دسته تبهكار او در يك جبهه قرار نمي گرفت. خانوادهء ما در طول بيست سال گذشته همواره در رابطه با هر اظهار نظري در رابطه با پدرم سكوت اختيار كرد چرا كه اين حق هر ايراني است كه در رابطه با او نظر خود را بيان كند. در رابطه با مسايل فني شعر نيز بايد اعتراف كنم كه مثل "از فضل پدر تو را چه حاصل" در باب من صدق ميكند و همين كه اين متن را به فارسي مي نويسم ( در حالي چهارده سال بيشتر نداشتم هنگام خروج از ايران) هنر كرده ام. اما صلاح ديدم به دو نكته اشاره كنم...

رقص نوروزی بر چمن های جهان

شکوه ميرزادگی

می بینم که در طول این مدت انگار میلیون ها ایرانی چون من، هر کدام از راهی، به این دریافت رسیده اند که کسی نمی تواند فرهنگ زیبای خردمدار و مهرآفرین ما را، که چون خورشیدی می درخشد، ویران سازد. می بینم که، با همه ی بگیر و ببندها و بهانه گیری ها، و حرام کردن ها و نامشروع خواندن های حاکمان، عطر نوروز مان، نه تنها در ایران، که در سراسر جهان پراکنده است. می بینم که دیگر نوروز و مراسم آن برای ما دوستداران فرهنگ ایرانی یک سنت نیست، یک فرهنگ غنی و امروزین است؛ فرهنگی که راز و  رمز ماندگاری شایسته ی مردمان ایران را با خود دارد و هر نوروز در سراسر جهان گل می دهد.

بهار ِآزادی ما هم خواهدآمد!

بهنام چنگائی 

در این رژیم، انسان های کار، آزاده و وارسته، در کنج مرثیه های فقدان نان و کار و آزادی ناگزیر مغموم نشسته اند، و پیوسته محکوم به فقر، بیکاری، عزا، ندبه، گریه، زندان، شکنجه، اعدام و نابرابری های بی پایان می باشند و بر تن هستی سی هفت سالهء آنان، همان تنپوش سیاهِ زمستان زدهء خمینی باقی ست که بهارشان همچنان اسیر و دچار در دام زمهریر خلافت امام و یخبندان ارتجاع مذهبی گرفتار مانده است. اما بهار واقعیِ سرزمین به غارت رفته ای که در دشت بلازدهء آن هرگز و هنوز بهار آزادی و نان کافی و کار حتی کم درآمد هم پیدا نیست و نمی شود در راه است؛ بهارِ گمشده مردمانی که خشم و نفرتی سازش ناپذیر علیه دزدان، ریاکاران دروغگویان و دکانداران شیعی را در خود انباشته است که می تواند، هر آئینه، بسان آتشفشان، راه فورانی خود را در اعماق بیاید و بی گمان و نچندان دور خواهد یافت.

نوروز ماندگار است، تا يک جوانه باقی است

اسماعيل نوری علا ـ علی ميرفطروس

در برنامهء ياران بمديريت عليرضا ميبدی

برنامهء نوروزی با دوستان

شکوه ميرزادگی - حسن داعی

بمديريت پرويز کاردان

رویدادهای ایران در سالی که گذشت

سهراب مبشری

آنچه می خوانيد‌ گزیده ای از رویدادهای ایران در سالی که گذشت. رسانه ها این سال را با مذاکرات هسته ای آغاز کردند و با انتخابات اسفندماه به پایان بردند. این دو رویداد درسال گذشته در مرکز توجه اکثر رسانه های ایران بود. اما در فاصله این دو رویداد، ایران شاهد رویدادها و روندهای دیگری نیز بود که برخی از آنها بر زندگی میلیونها ایرانی تاثیر ملموس تری از این دو رویداد داشتند و دارند. رویدادها و روندهایی که کماکان حاکی از یک واقعیت دارد: گره خوردن سرنوشت مهمترین معضلات و گره های کور به تعیین تکلیف با استبداد مذهبی.

             

 

 

کنگره سکولار دموکرات ها

 

 

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000