جمعه 20 تا يک شنبه 22 اسفند 1395 ـ  10 تا 12 مارس 2017

پيمان نامهء عصر نو

شمارهء اول نشريهء گيتی مداری، فصلنامهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان،  منتشر شد >>>

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

تأسيس: 14 امرداد 1392

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا  

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

وضعیت زنان در ایران، داستان دوتابعيتی ها،  کارنامهء حسن روحانی

حسن اعتمادی - محمد رضا حیدری

در برنامهء تفسير خبر بمديريت جمشيد چالنگی

تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (4)

اسماعيل نوری علا

در برنامهء نگاه بمديريت عليرضا ميبدی

هشتم مارس، روز جهانی زن، روز تمرکز بر حقوق بشر

شکوه میرزادگی

به نظر می آید که اکنون بیشتر زنان مبارز دریافته اند نه تنها داشتن توقع حذف تبعیض جنسیتی از یک حکومت مذهبیِ آزادی ستیز، و با قوانینی قرون وسطایی، غیرممکن است بلکه حذف تبعیض های دیگری همچون تبعیض جنسی، قومی، نژادی، مذهبی و فرهنگی نیز از جانب چنین حکومت هایی به خواب و خیال بیشتر شبیه است. این دریافت دست آورد بزرگی برای زنان ما داشته است، زیرا آن ها امید خود را از این حکومت بریده و به جای سر و کله زدن و به بحث و گفتگو نشستن با وزیر و وکیل و رییس جمهور و نمایندگان مجلس اسلامی، اکنون زیر پوشش بی تفاوتی، به دنبال پیدا کردن راه هایی بهتر و اساسی تری برای رسیدن به خواست های خود هستند.

آيا جای چپ و راست با هم عوض شده است؟

فريار نيکبخت

براستی چپ ها و راست ها، در دفاع از زنانی که تن به پوشش حجاب نمی دهند، یا به اجبار به پوشش اسلامی عادت کرده اند، در کجا ايستاده اند؟ بد نيست به اين پرسش پيش از فرا رسيدن هشتم مارس امسال بيانديشيد! اکنون، همزمان با اينکه بسياری از زنان داخل ايران از زنان خارج خواسته اند که به هيچ بهانه در راستای پوشش حجاب تن ندهند، و هنرمندان و ورزشکاران و شطرنج بازان و ديگر زنان، عليرغم قوانين حکومت اسلامی، بدون حجاب در مجامع بين المللی ظاهر شده اند، ما همچنان شاهد آنيم که فمنيست های سابق اين نماد آشکار سرکوب زنان را نادیده می گیرند.

قوانین ضد زن ایران در یک نگاه

نرگس توسلیان

تضادهای حقوقی و قانونی در ایران کم نیستند. با وجود ادعاهای حکومت، قوانین تبعیض آمیز بسیاری هم چنان علیه زنان در قلمروهای مختلفی هم چون قانون خانواده، قانون ارث، قانون مجازات اسلامی و ... وجود دارد. مطابق قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص مرد است. همین ماده می تواند نشان گر نابرابری حقوقی در روابط بین زن و شوهر باشد. بر اساس همین قانون، حق تعیین مسکن هم با مرد است، در جائی ديگر این قانون می گوید: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

سرور و شادمانیِ روز جهانی زن در مجلس اسلامی

همانگونه که می دانيد بعد از انقلاب و در بالای خط فقر اهمیت و ارزش زنان زیاد شده و بر خلاف تبلیغات علیه حکومت اسلامی و اتهامات زن ستیزی و نصف مرد بودن زن، روز زن در حکومت اسلامی گرامی داشته می شود و در اين راستا داشتن چند زن به صورت عقدی یا خرید خدمتی (صیغه) توسط پولدارها و رانت خوارها و قدرتمندان نوعی تفاخر هم محسوب می گردد. در عکس بالا چند تن از هنرمندان مجلس اسلامی در صحن علنی با انجام حرکات موزون روز زن را جشن گرفته اند!

تهديد جدی!

حمیدرضا رحیمی

این اروپائیان خاج پرست و پر رو، در ارتباط با ما، براستی چه فکر می کنند؟ مراد فدوی تعیین تکلیف های بی موردی ست که این نابکاران اخیراً، خلاف نظر خداپسندانهء ما، در کشورهای خودشان می کنند! این هم سند منگوله دارش:

* وزیر کشور آلمان خواستار ممنوعیت منطقه‌ای استفاده از حجاب نقاب در این کشور شد. همچنین سباستین کورتز، وزیر امورخارجه اتریش، خواستار ممنوعیت استفاده زنان از پوشش برقع برای رعایت حجاب در کشورش شد.

فدوی یک بار و برای همیشه، شدیداً اعلام می کند که  وزیر کشور آلمان یا هر کشور خاج پرست دیگری، بی خود کرده که چنین مهملاتی خلاف منویات اهل بیت صادر می کنند، اگر خیلی ناراحت اند بروند یک کشور دیگر و از دست ما پناهنده شوند!

هفت هفته‌ء نامیمون در کاخ سفید

و سهم حکومت اسلامی در توطئه تخریب ترامپ

رضا تقی‌زاده

سرعت سرسام‌آور روند جهانی شدن و شکستن قراردادهای اجتماعی، علاوه بر آسیب‌های خاص خود،  آنقدر بوده است که بسیاری، حتی در سکوت اجباری و پذیرش ظاهری تغییرات، خود را قادر به هضم کامل آنها نمی‌دیدند. بهار عربی و تشدید پدیده‌ای به نام تروریسم اسلامی و به دنبال آن تهدید امنیت و سلامت جوامع غربی، در برابر تهاجم بی‌رحم و بدون مرز گروه‌ها و افراد افراط‌گرای مسلمان، در اروپای غربی موج فکری تازه‌ای را جان داد... این موج تازه، درون‌گرا است و علاقمند به رعایت حدود ملی، حفظ مرزها و بی علاقه نسبت به غریبه‌ها  و مصمم به بازگرداندن و حفظ سنت‌های اخلاقی و اجتماعی. اما صاحبان قدرت نهادینه شده در آمریکا از روز انتخاب ترامپ، دست کم بنا بر قول او، حتی یک روز را برای تخطئه و تخریب او از دست نداده‌اند.

با آمریکای ترامپ چه باید کرد؟

گزارش نشست ديپلماسی ايرانی در تهران

سايت شهروند (داخل کشور): ناصر ‌هادیان، از کارشناسان سیاست خارجی حکومت اسلامی، گفت: ترامپ با رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا درگیر شده و آنها نیز با ترامپ درافتاده‌اند و سعی می‌کنند که از وی مشروعیت‌زدایی کنند و این فرصت خوبی را برای ما ایجاد می‌کند و ما باید از فضای مدیا که در این ارتباط ایجاد شده است، استفاده کنیم... اما موضوع مهم این است که ما خودمان را در رادار این فرد قرار ندهیم. توجه اصلی ترامپ به ‌طورکلی به ایران معطوف نیست، با وجود شعارهایی که در زمان مبارزات انتخاباتی داده است و ما نیز باید حواسمان جمع باشد که بهانه و آتویی به وی ندهیم. بخصوص اسراییلی‌ها و شخص نتانیاهو تلاش می‌کنند که ما را درمرکز توجه ترامپ قرار دهند و استراتژی ‌هراس از ما را به پیش ببرند.  

نقد نظریه‌ء پساسکولار

ناصر کاخساز

چرخش ویژه‌ای  که سکولاریسم را به پساسکولاریسم، یعنی به مرحله‌ای دیگر، فرا برویاند در جهان عینیِ امروز جز با عینکی ذهنی‌ گرایانه قابل رویت نیست. گرایش مردم در اروپای شرقی به دین نیز پدیده‌ای غیر طبیعی نیست و به دیرکردِ ورود آن‌ها به دموکراسی مربوط می‌شود. این که در این یا آن سوی جهان، مثلاً در آمریکا، مواردی از گسترش توجه به دین دیده می‌شود، نمی‌تواند علائمی دورانی به حساب آید. اینکه تفاهم با دین شرط بنیادین پلورالیسم است و سکولارها گاه می‌توانند از باورمندان دینی هم چیزهائی بیاموزند تجربه‌ای تردید ناپذیر است که به خودی خود آلترناتیوی اخلاقی در برابر حق به جانبیِ اعتقادی، مذهبی و ایمانی است.

ایران در مخاطره

فرید لطفی

اگر موقعیت و شرایط امروز کشور را در محیط داخلی و بین‌المللی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم کاملا واضح است که ظرفیت‌های اقتصادی، چشم انداز امنیتی و فضای سیاست خارجی کشور در سی سال اخیر تا بدین میزان زیر بار انواع فشارهای داخلی و بین المللی، در حال فرسایش و از هم گسیختگی نبوده است. آیا واقعا مسئولین تراز اول کشور، سایه‌ی خطری را که بر روی کشور و منافع ملی و دست آوردهای این ملت هر روز گسترانیده تر می‌شود را احساس نمی‌کنند!؟

مسیر انتخاب رهبر آیندهء حکومت اسلامی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

به نظر می رسد که احتمال انتخاب يکی از نزديکان تند روی خامنه ای به عنوان رهبر آينده بيشتر شده است. رهبر حکومت اسلامی نيز همين خواسته را غيرمستقيم مطرح کرده است... در طی سال ها، با انتشار اخباری از بطماری آين الله خامنه ای و سپس بستری شدن گوتاه مدت او در بيمارستان، مسئلهء جانشينی او به مهمترين مسئلهء سياسی ايران تبديل شده است. چالش هائی که در مجلس خبرگان رهبری بوجود آمد و در نهايت به کنار رفتن آيت الله هاشمی رفسنجانی از رياست اين مجلس و جاگزينی آيت الله مهدوی کنی انجاميد نيز به دليل اهميت مسئلهء جانشينی و رقابت جريان های قدرتمند در پشن صحنه تعبير می شد.

آشتی ملی در ولایت فقیه!: یک توهم؟

پرویز دستمالچی

آشتی ملی تنها می تواند بر روی یک "قرارداد اجتماعی" عادلانه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بنا شود؛ قراردادی اجتماعی که "امضاء کنندگان" آن شهروندان آزاد و خودمختاری باشند که عدل و تساوی یا رفع تبعیض های قانونی- حقوقی را در آن تفاهم نامه ببینند. اگر عده ای از حقوق اساسی خود محروم باشند و عده ای دیگر غاصب حقوق آنها، در آن صورت "آشتی ملی" تنها یک توهم است و تنش ها همچنان ادامه خواهند یافت. آیا آشتی ملی در آمریکا با حفظ برده داری ممکن بود؟ آیا بدون تضمین تساوی حقوقی میان سیاهان و سفیدان و برچیدن جدا سازی نژادی، بدون لغو امتیارات ویژه سفیدان و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی سیاهان، امکان دست یازی به آشتی ملی وجود داشت؟ در نظام آپارتاید افریقای جنوبی چه؟

وضعيت پنج انگاره‌ سیاست ورزی در ایران امروز

مجید محمدی

برخوردهای میان مقامات قوه‌ی مجریه و قضاییه و برخی اعضای مجلس بر سر پرونده‌ی بابک زنجانی، حساب‌های قوه‌ی قضاییه به اسم رئیس این قوه، منابع هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری سال نود و دو (پول‌های کثیف)، سوء استفاده‌ برادر رئیس دولت از قدرت، تجهیزات امنیتی نهاد ریاست جمهوری و مسائل مربوط به برجام نه از جنس دعواهای ایدئولوژیک و نه از جنس دعاوی حقوقی بلکه از نوع مجادله‌های سیاسی است. این برخوردها کمتر رنگ و بوی جناحی، گفتمانی و تقابل منافع خانواده‌ها و بیشتر رنگ و بوی جنگ در درون نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی دارند. این مجادله‌ها چه بسترهایی دارند و در چه چارچوب‌هایی انجام می شوند؟

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000