جمعه 12 تا يک شنبه 14 خرداد 1396 ـ  2  تا 4 ژوئن 2017

پيمان نامهء عصر نو

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

تأسيس: 14 امرداد 1392

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا  

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. ما به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت رژيم ايران يا رژيم مسلط بر ايران را بکار می بريم.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

کاری که اپوزيسيون نتوانسته انجام دهد!

در سی و هفت هشت سال گذشته، کل اپوزیسیون حکومت اسلامی و دشمنان نظام نتوانسته بودند سوابقی چنين شرم آور را از کله گنده های مملکت را رو کنند، و نشان دهند که کار قدرت طلبی آخوندها به جایی رسید که بعضی از کاندیداهای ملبس به لباس روحانی، که از نظر عقیدتی و شرعی مخالف کنسرت های لهو و لهب هستند، طرفدار مطرب های درپیتی شدند و حتی تا جایی پیش رفتند که سیاست های کلی نظام را که خودشان به عنوان عضو شورای امنیت ملی در تصویب آنها نقش داشته اند مورد انتقاد قرار دادند! مجموعهء این شو ها و نمایشات تلویزیونی (معروف به منا ظر ظر ظر ظره!) بسیار مورد توجه امت تشنهء دانستن اسرارمگوی مدیران عالیرتبه نظام قرار گرفته و همانطور که رئیس رسانه میلی گفته است باعث افزایش مخاطبان تله وزوزون شده است!

دربارهء سه سفر به ایران

تنی چند از افرادی که به دلائل گوناگون با حزب سکولار دموکرات ایرانیان مخالف هستند، موضوع سفرهای این قلم را به ایران، و حمایتم را از شرکت در برخی انتخابات های جمهوری اسلامی، بهانه ای برای حمله به حزب سکولار دموکرات ایرانیان کرده اند. همچنین، گویا، چون اینجانب، این افراد را، در فیسبوک خود بلوک کرده ام، این امر هم باعث ناراحتی بیشتر این افراد، شده است. تا آنجا که به بلوک کردن در فیسبوک مربوط است، افراد آزاد هستند که نخواهند وقت خود را در بحث با کسی صرف کنند، و بلوک کنند، این کار توهین به کسی نیست، متمدنانه است، و ترجیح افراد در صرف وقتشان در شبکه های اجتماعی است. این دوستان هم، اگر مطالب این قلم، یا هر کس دیگری را، نمی خواهند مطالعه کنند، می توانند بجای حملات شخصی، همین کار را بکنند. به هر حال آزادند و بخودشان مربوط است.

مطلب قبلی از همين قلم:

روشنفکران ايران و احزاب سياسی

پیامدهای انتخابات و مواضع دو جناح درارتباط با سیاست خارجی

رویدادهای منطقه از جمله انفجار در کابل

حسن اعتمادی - مهدی خزعلی

در برنامهء تقسیر خبر بمديريت جمشید چالنگی

شرايط سياسی روز و مسئلهء گفتمان نرم

اسماعيل نوری علا، حسن اعتمادی، رامين پرهام

در برنامهء ياران بمديريت عليرضا ميبدی

چهارده نشانهء بروز فاشیسم، در ارتباط با طبقهء متوسط

اومبرتو اکو

اين مطلب از نشريهء اوپن کالچر ترجمه شده و لازم است در نظر داشته‌ باشید که اکو، فاشیسم را به عنوان جنبشی ابدی می‌بیند و نه چیزی که در تاریخ بوده و تمام شده باشد. از این نظر آن را فاشيسم ابدی می‌نامد. در مطلب حاضر نيز، به جای استفاده از فاشیسم، از واژه فاشیسم ابدی استفاده شده و به همین شکل هم ترجمه شده است. مطلب با اين جمله آغاز می شود که:طبقهء متوسط همواره در معرض خطر درافتادن به دامن فاشیسم است و فهرست حاضر چهارده پیوند فاشیسم با اين طبقه را نشان می دهد. و در اين ميان، چهاردهمين پيوند به زبان باز می گردد: فاشیسم ابدی به زبانی جدید سخن می‌گوید: همهء کتاب‌های درسی نازیسم یا فاشیسم با نوعی زبان مبتذل نوشته می‌شوند که واژگانی محدود و ساختاری ابتدایی دارند تا (قدرت زبانی رشد نکند و) جلوی هرگونه پرسشگری انتقادی و پیچیده را بگیرند.

حرف ها می زنه محمود!

حمیدرضا رحیمی

* بی.بی.سی: محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور پیشین ایران، به دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، نامه نوشته و از او خواسته که نظام انتخاباتی و سیاسی آمریکا را اصلاح کند، با احترام به زنان، نقش آنان را در مشارکت و رهبری در نظر بگیرد و مانع "دست‌اندازی" آمریکا به منافع کشورهای دیگر شود.

* فدوی استثنائاً، قافیه را چندان رعایت نکرده، و عرض می کند: حرفا میزنه محمود، از کله ها بلند میشه دود!

انتخابات ملاحظات و تأملات

محمدرضا نیکفر

هر رخدادی امکانی عرضه می‌کند برای مشاهده چیزهایی که پیش از آن چندان آشکار نیستند. انتخابات − که استخوانی است لای زخم نظام ولایی − از آن رخدادهایی است که چیزهای بسیاری را برملا می‌کند، هم در مورد حکومت و جناح ‌های آن، هم در مورد منتقدان و مخالفان نظام و هم در مورد جامعه. با نظر به این موضوع، من از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی در دور اخیر شروع به دقت بر کنش‌ها و واکنش‌ها کردم و بنابر عادت مشاهدات و تأملاتم را برنگاشتم تا بعداً یادداشت‌ها را بازخوانی کنم برای اینکه دریابم چه چیزهایی را ندیده‌ام و به چه چیزهایی کمتر یا بیشتر از وزن واقعی‌شان بها داده‌ام. نوشتهء زیر مبتنی بر یادداشت‌های دورهء انتخابات است، با سه تکه اصلی: جامعه، حکومت، موضع و تئوری سیاسی.

روايت ابراهيم يزدی از ديدار با برژينسکی

فريار نيکبخت

اخيراً ابراهيم يزدی، يک اسلاميست ايرانی - امريکائی، که يکی از بنيان گزاران اصلی حکومت اسلامی در ايران محسوب می شود، در مصاحبه ای، برژينسکی را يک مذاکره کنندهء کارآمد دانسته، از او به نيکی ياد کرده و خاطر نشان ساخته است که کابينهء جيمی کارتر، تا زمانی که رژيم اسلامی می توانست شوروی ها را از ايران دور نگاه دارد، دوست اين رژيم بوده است. يزدی، در اين مصاحبه، به دروغ می گويد که ديدار برژينسکی (همراه با رابرت گيتز و ديگران) با نخست وزير رژيم اسلامی، مهندس بازرگان، همراه با وزير خارجه اش، ابراهيم يزدی، و چند تن ديگر از مقامات حکومت اسلامی تصادفی انجام گرفته است.

هم چرخ سانتریفوژ و هم چرخ کشور را از کار انداختند!

برای چند روز ماندن بر سریر قدرت، با فرمان نرمش قهرمانانه، یا به گفته‌ی مردمِ کوچه و بازار تسلیم بدون جنگ، نه تنها صنایع پرتوان هسته‌ای کشور را، به هزینه‌ی ملت و مردم ایران، به نابودی کشاندند، بلکه معیشت مردم نیز روز به روز بدتر شد و اکنون اقتصاد کشور در آستانه‌ی ایست قلبی است .با اعلام رسمی خزانه خالی است، پای میز برای تسلیم بلاشرط ملت و مردم ایران نشستند؛ همه‌ی خواسته‌های دشمن را برآورده کردند و برای توجیه آن از قول وزير خارجه شان گفتند که: در رعایت برخی خطوط قرمز، زورمان نرسید! (نقل به مضمون).

اصلاح طلبی حکومت اسلامی را باز تولید می کند

گفتگو با کامران متین

گفتگوگر: مریم حسین‌خواه

غیرممکن است که بخواهید حقوق بشر و دموکراسی سیاسی را در ایران محقق کنید اما قانون اساسی را از حوزه‌ی تغییر خارج بدانید... در نتیجه، وقتی به اين مسأله اصلاً ن‌پرداخته نمی شود، یا در شکل فعلی نگه‌اش می‌دارد، خواسته یا ناخواسته به بازتولید وضع موجود دامن خواهد زد. بخشی از توانایی حکومت اسلامی در بازتولید خودش، حتی در دوران‌هایی که بحران‌های شدیدی گریبان‌گیرش بوده، این است که می‌تواند مسأله‌ی اصلاح در چارچوب حکومت اسلامی را برتابد و حتی از آن برای بازتولید خود استفاده کند، و در نتیجه مبارزاتی که در این چارچوب قرار می‌گیرند حد خیلی خاصی خواهند داشت، و نمی‌توانند از آن جلوتر بروند. کارنامه‌ء سیاسی اصلاح‌طلبانِ حکومتی شاهد این مدعا است.

سخنی با دو مقام جمهوری اسلامی

حسن یوسفی اشکوری

آقای روحانی! با رهبری با زبان کارشناسی و با ارائه واقعیت‌های عینی و ملموس و قابل اثبات سخن بگویید نه با زبان و بیان ایدئولوژیک و فلسفی و جدلی، و آن هم در کوچه و خیابان. او هم در نهایت نمی‌تواند به جنگ واقعیت‌ها برود. منطق امور و نیز تجربه نشان می‌دهد رهبری که مدعی است حفظ نظام اوجب واجبات است و او نیز مانند رهبر اول جمهوری اسلامی نشان داده است در صورت احساس خطر جدی برای بقای نظام اهل انعطاف است و نرمش قهرمانانه را فراموش نمی‌کند، این آمادگی را قاعدتاً دارد در صورت مواجهه با واقعیت های بی‌رحم و خطرناک منعطف شود و برای بقای نظام و خودشان هم که شده گامی فراپیش نهد و کاری بکند.

اصلاحات، از گفتمان تا کوفتمان، یا قوت لایموت

الف.لام.نیم

در این چهار سال اخیر گویا توهم تعیین سرنوشت از یک‌ طرف و مشمول مرور زمان شدن وقایع هشتاد و هشت و شاید هم مسائل مالی - با پولی اشتباه نشود - از طرف دیگر کار خودش را کرده و این گفتمان یواش یواش تبدیل به کوفتمان شده و این آیات، شکلی مدنی (این مدنی به معنی متمدنانه نیست بلکه مربوط به شهر مدینه و کاملن غیر مدنی است) به خود گرفته طوری که حتا دانه‌ درشت‌ هاشان، که در پی حوادث هشتاد و هشت از مملکت تحت مدیریت آقا امام زمان (عج) گریزان و در جراید و برنامه‌های تلویزیونی به نوشتن نطنزهای خنک مشغول شده بودند، امروز در محیط ‌های مجازی با استفاده از ادبیات سیاستی- دیاثتی که خودشان و دوستان اصلاح ‌طلب ‌شان، انحصار گرایان تندرو را به خاطر به کار بردن آن الفاظ به صلابه می‌کشیدند، در حال هدایت متمدنانه و دموکراتیک مخالفان شرکت در انتخابات به شکاف صندوق‌ رای برای نامزد خود هستند و از حالا خط و نشان هم می‌کشند...

سخنی چند پیرامون انتخابات اخیر

هوشنگ کردستانی

خامنه ای با اطلاعاتی که از عمق نارضایتی مردم داشت و مطمئن بود که انتخابات تحریم خواهد شد، با توجه به شرایط روز ایران و منطقه، و به ویژه موضع گیری های تند مقام های آمریکا در ضدیت با جمهوری اسلامی، تصمیم گرفته بود که ریاست جمهوری روحانی برای یک دوره دیگر ادامه یابد. به عبارت دیگر، در واقع شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات کوچکترین تأثیری در نتیجه آن نداشت. اما، طبعاً عدم حضور مردم در حوزه های رأی گیری و تحریم انتخابات ضربه شدیدی به حیثیت نظام وارد می کرد و مشروعیت و پایگاه مردمی آن را زیر سئوال می برد. ترفند ولی فقیه آوردن رئیسی قاتل و جنایتکار بود...

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000

 

طططططططططططط