ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

tتأسيس: 14 امرداد 1392                                                             سردبير: اسماعيل نوری علا  

جمعه 18 تا يک شنبه 20 دی ماه 1394 ـ  8 تا 10 ژانويه 2016

 

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

  شورای مشاوران جنبش

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

همين شنبه مدافعان اسلام در آنکارا جمع می شوند!

ارسال کنندهء خبر: پيمان عارف

نخستين كنفرانس برادرى مسلمانان: از رويا تا واقعيت شنبه آينده توسط مؤسسه مطالعاتى تقاطع صلح برگزار مي شود. در اين كنفرانس كه در سالن سراى معلمان آنكارا و با همكارى دانشگاه حاجت تپهی اين شهر برگزار مي شود و دين پژوهان و نظريه پردازان شيعه و سنى در آن به ايراد سخن خواهند پرداخت. حسن يوسفى اشكورى، محمد تقى كروبى، عبدالسلام سليمى، رضا عليجانى، محسن سازگارا، رضا طالبى، پيمان عارف، احمد شمس، حسن شريعتمدارى، ابراهيم ملكى و امير يعقوب حقيقت جزو سخنرانان اين سمينار خواهند بود.  اين سمينار بويژه با توجه به شرايط منطقهء خاورميانه حائز اهميت قلمداد گرديده است.

شوخی بی مزهء کنفرانس همبستگی اسلامی!

محمدعلی مهرآسا

منظورتان از روشنفکران راستین کیست و چیست؟ روشنفکر تعریف و توصیف خود را دارد و کسی است که تابع زور و اعتقادات بی اساس و توهماتی که به آسمان نسبت می دهند نیست. اگر شما آقای دکتر حداد عادل و دکتر علی اکبر ولایتی را روشنفکر می دانید و متر و میزان سنجش روشنفکری تان بر روی این گونه ره گمکردگان است، سخت در اشتباه و نا آگاهی هستید. اینها تاریک اندیشانی هستند که هزاران کتاب را هم خوانده باشند از قماش کتاب هائی است که مغز آنان را چنین پوک کرده است. آنها فقط نوشته هائی را می خوانند که در جهت فکری شان باشد و هیچ تناقضی با اندیشه ی تاریک شان نداشته باشد.

چرا غير مسلمانان چنين قدرتمندند؟

دکتر فرخ سليم

شما، چه مسلمان و چه کمونيست، و چه ديندار و خداناباور؛ ممکن است با يهوديان يا مسيحيان ميانه خوشی نداشته باشيد، اما تأملی در برخی از واقعيت ها حتی دائی جان ناپلئون را هم به تأمل وا می دارد: مثلاً، در سراسر جهان فقط چهارده ميليون یهودی زندگی می کنند؛ هفت ميليون در قاره امريکا، پنج ميليون در آسيا، دو ميليون در اروپا و صد هزار نفر در افريقا. يعنی در برابر هر يک نفر يهودی صد نفر مسلمان وجود دارد، اما يهوديان صد بار قدرتمندتر از مجموع مسلمانان روی زمين اند. هرگز فکر کرده ايد چرا؟

لاف زنی های ریاکارانه روباه بنفش!

شیخ حسن، بدون آن که تقابل و تضاد این حرف ها با عملکرد حکومت ولایت مطلقه فقیه را به روی مبارک بیاورد، در کنفرانس وحدت اسلامی چنین می گويد: در دنیای اسلام و در کشورهای اسلامی، همهء مذاهب باید در حکومت شریک باشند و توصیهء "امرهم شوری بینهم" اختصاص به مذهبی خاص ندارد بلکه به معنی مشورت بین همهء مسلمین است! برای پی بردن به میزان دورویی، ریاکاری، دروغگویی و وقاحت شیخ حسن لازم نیست که کشورهای اسلامی دنیا را درنوردیم و سهم و نقش تفرقه افکنانهء حکومت آخوندی را بررسی کنیم، بلکه کافی است نگاهی کوتاه به رفتار حکومت با مسلمان های سنی کشورمان بیاندازیم تا روشن شود که شیخ حسن چگونه همهء مرزهای وقاحت، دروغگویی و تضاد بین حرف و عمل را پشت سر می گذارد.

الگوی بازنشستگان کشور!

همانطور که می دانید بازنشستگان محترم کشور پس از بازنشستگی در پارک ها و حاشیهء معابر گعده می کنند و روز خود را به بطالت می گذرانند و چشم شان به آخر برج و صنار و سه شاهی حقوق بازنشستگی و چهل و پنج هزار تومان یارانه دولت است! در حالی که می توانند با تجاربی که در دوران خدمت ذخیره کرده اند بروند و ده ها شرکت پتروشیمی و ده ها شرکت و مجتمع صنعتی و کارخانه و هولدینگ صنعتی و تجاری تاسیس کنند و دست فرزندان و دامادها و اهل بیت را هم بند کنند! چرا تعجب می کنيد؟

پاداش ايثار

حمیدرضا رحیمی

يک شهروند: قرار بود به ایثارگران بابت حضورشان در جبهه‌ های جنگ تحمیلی حقوق و پاداش بدهند ولی خبری نشد. از مطبوعات تقاضا داریم پیگیر موضوع باشند.

فدوی: مراتب با قید چندین فوریت و در شرایطی که بعلت ابتلا به لرزش قهرمانانه بحال ترّقص در آمده بودند، به شرف عرض خاک نعلین ملک پاسبان سپهر اقتدارشان رسید؛ بعدالتحیه والسلام در پاسخ و همینطور که قهوهء قجَرخاج پرستان (جام زهر- م) را مزمزه  می کردند، فرمودند که شما با خدا، عز اسمه، معامله کرده اید فلذا حقوق و پاداشی در کار نیست لکن در نهایت می توانید که غرامت را، از ائمهء معصومین، رضوان الله علیهم اجمعین، توقع نمائید، برادر ایثارگر!

فقيهی که فروافتاد و پنج يادداشت ديگر

محمد نوريزاد

آقای خامنه ای ارثیهء ناجوری از خود به یادگار نهاد؛ ارثیه ای که دزدی را بجای پاکدستی نهادینه کرده است، و نفرت را بجای همدلی، و ریاکاری را بجای یک رنگی. همهء تحقیرهای بین المللی و همهء شکست های پی در پیِ داخلی و خارجی نیز از همین "عصبیتِ جاری" و شیعه گستریِ وی است که بر می جهند و جز خسارت بجای نمی نهند. فردا که زنگِ کوچِ همهء ما بصدا در آید، از هر کدامِ ما سخن ها ساز می کنند. سخنی که در بارهء آقای خامنه ای دهان به دهان خواهد شد، بسیار دهشتناک است. چه؟ ای بسا مردم در توصیفِ وی بگویند: خامنه ای، فقیهی که از مجاورتِ "گاندی شدن" فرو افتاد، و مردمی را با خود به زیر برد.

سعید مرا حکومت دستگیر کرده!

پاسخ اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، به محسنی اژه‌ای

از من سند می‌خواهید؟! براى بازداشت کدام زندانى سیاسى به خانواده‌اش سند مکتوب مى‌دهید که به من داده باشید؟ وقتى خودم و دخترم را دستگیر کردید سند دادید؟ وقتى یک‌ماه پیش همسرم را دستگیر کردید و من تا شش روز اصلا نمی‌دانستم همسرم را کجا برده‌اید، براى بازداشت اش به من سند دادید؟ و هفده سال پیش براى سعید به من سند داده شده که حالا من آن را ارائه دهم؟ سند قابل ارائه من به شما این‌هاست...

نتایج قطع مناسبات ریاض با تهران

رضا تقی زاده

حکومت اسلامی و عربستان، در یک رقابت آشکار شیعه - سنی در منطقه، در گیر و به صورت غیر مستقیم در عراق، سوریه، بحرین، لبنان و یمن به نوعی رویارویی خشن کشیده شده‌اند. طی تازه‌ترین تحول در جنگ داخلی یمن، ریاض بدنبال شلیک موشک از سوی حوثی‌های مخالف دولت به خاک عربستان، آتش ‌بس شکننده‌ای را که چند هفته پیش اعلام شده بود کنار گذاشت. مذاکرات صلح سوریه قرار است با حضور ایران و عربستان از 16 ژانویه سال جاری در وین از سر گرفته شود. با تیره شدن مناسبات تهران و ریاض انتظار می‌رود علاوه بر شدت گرفتن جنگ در یمن، بخت به نتیجه رسیدن کنفرانس صلح سوریه نیز به شدت کاهش یابد.

ايران، عربستان، و بحران خاورميانه

الاهه بقراط - اسماعيل نوری علا

در بخش اول برنامهء عليرضا ميبدی در تلويزيون پارس

دربارهء شرکت اعضای جبههء ملی ایران در انتخابات مجلس

حسن اعتمادی ـ داريوش مجلسی

در برنامهء آوای مردم به مديريت سوزی یاشار

رهبر یا شورای رهبری!؟

پرویز دستمالچی

قانون "الهی" را چه یک نفر بر ملت تحمیل کند و چه تحمیل کنندگان یک شورای سه نفره (بنابر قانون) باشند، آش همان خواهد بود و کاسه همان: بی حقوقی کامل ملت و انحصار تامگرایانه قدرت در دست نمایندگان خود خوانده "الله"، یعنی فقها و مجتهدان و پیروان مکلای آنها. تنها اتفاقی که خواهد افتاد، تقسیم "منصفانه" تر قدرت در میان فقهاست. تنها اتفاقی که خواهد افتاد، تقسیم "منصفانه" تر قدرت در میان فقها و مجتهدان و ایجاد بهتر تعادل قدرت میان گروه بندیهای آنان است که الزاما ربطی به ملت و منافع ملی نخواهد داشت. زیرا، حکومت همچنان یک "حکومت دینی-اسلامی" باقی خواهد ماند و همراه با آن ملتی که صغیر و نادان به حساب می آید.

آلزايمر ملی!

رضا بابایی

بيماری آلزایمر، حافظۀ کوتاه ‌مدتِ بیمار را نابود می‌کند اما به بخشی از خاطرات او از سال‌های دور، دست نمی‌زند. اگر از او بپرسی که امروز ناهار چه خورده‌ای، ممكن است نام غذایی را به زبان آورد که سی یا چهل سال پیش در یک ظهر دل‌انگیز خورده است... اما اگر آشنایی با تاریخ دور، سرمایۀ علمی است، آگاهی از تاریخ نزدیک، سرمایۀ ملی است. آلزایمر ملی، این سرمایۀ سرنوشت ‌ساز را بر باد داده‌ است.

هما ناطق، تاریخ دان برجستهء ایرانی درگذشت

حسین نوش‌آذر

در نخستین روز سال 2016 ایران یکی از مهم‌‌ترین تاریخ‌ نگاران اش را از دست داد: دکتر هما ناطق، پژوهشگر و استاد دانشگاه سوربن، یکم ژانویه 2016 در تبعید، در پاریس درگذشت. او یکی از نسل کمیاب تاریخ ‌نگارانی بود که به دوران مشروطه به عنوان سرآغاز تجدد در ایران می‌‌پرداختند. جنگ‌های ایران و روس و علل آن، تأمل در اندیشه ‌های شخصیت‌های تاریخ سازی مانند میرزا ملکم خان، میرزا آقا خان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی از موضوعات پژوهش‌های تاریخی او بودند.

دربارهء انتخابات دهمين دورهء مجلس شوراى اسلامى

اعلاميهء حزب مشروطه ايران ( لیبرال دمکرات)

انتخابات در نظام ولائى جمهورى اسلامى هرگز در طول اين سال‌ها نه آزاد و دمكراتيك بوده و نه بى تقلب و دست‌کاری دست‌اندرکاران نظام ولائى برگزارشده است. از این ‌روی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) كه در خارج از كشور از توان ابراز خواسته‌ای واقعى خود برخوردار است دليلى براى شركت و يا تشويق ايرانيان به شركت در اين انتخابات نمايشى و غير دمكراتيك جمهورى اسلامى نمی‌بیند.

هیچگونه تصمیمی برای کاندیدا کردن اعضاء خود اتخاذ نکرده ايم

اطلاعيهء جبههء ملی ايران

اگر فردی برای ثبت نام جهت کاندیدا شدن مراجعه نماید، ناگزیر است با پر کردن فرم ثبت نام، آنچه را حاکمیت جمهوری اسلامی می اندیشد بپذیرد و تایید نماید و نسبت به قبول کردن باورهای حاکمیت متعهد شود. و تازه پس از تقبل این تعهدات، این شورای نگهبان خواهد بود که کاندیداها را مورد ممیزی قرار میدهد و حواریون حکومت را می پذیرد و هر آنکس را که غیر خودی و دگراندیش دانست، رد صلاحیت نموده و به صحنه انتخابات راه نمی دهد. و مسلما اعضای جبهه ملی جزو غیر خودی هائی هستند.

             
y y

کنگره سکولار دموکرات ها

y y

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000