چهارشنبه 5  پنج شنبه 6 آبان 1395 ـ  26 و 27 ماه اکتبر 2016

 کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

توضيح: امروز، بعلت اشتباه فنی يکی از همکاران، بخش هائی از سايت ما از روی اينترنت پاک شده که مشغول ترميم آن هستيم.

>>>>

دو ماه از بازداشت زعیم گذشت؛

ما چه کردیم؟!

(گپی با دکتر موسویان)

جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

 

کوروش بزرگ دیگر فقط در پاسارگاد نیست، در همه جای ایران است

بنياد ميراث پاسارگاد>>>

بد شگونی دست دادن با مسئولان حکومت اسلامی!

از عجایب روزگار معاصر یکی هم این است که هر کس با مسئولان بلند پایهء حکومت اسلامی دست می دهد و یا آشنایی بهم می رساند و یا رابطه برقرار می کند حساب اش با کرام الکاتبین می افتد و در طرفه العینی یا به مخمصه می افتد (مثل بشار اسد مادر مرده) و یا عمرش را می دهد به شما!.. تاریخ بعد از انقلاب اسلامی را یک مرور مختصر بکنید ملاحظه تان می شود که هرکس با مسئولان حکومت اسلامی قاطی شد روانهء دیار آخرت گردید! بطوری که باتوجه به موارد غیر قابل تکذیب و مستند و حقایقی که اتفاق افتاده، به نظر می رسد حکومت اسلامی احتیاجی به بمب اتم برای نابود کردن دشمنان خود ندارد و هر کس روی خود را برای مقامات کشور زیاد کرد کافی است یا او را به تهران دعوت کنند، و یا یکی از مقامات عالیه کشور را تحت پوشش مذاکرات سیاسی و یا اقتصادی به دیدار او بفرستند تا در سه سوت خواهر و مادرش به عزایش بنشینند! بفرمائيد و اين فهرست را ملاحظه کنيد...

کاسبی بس است آقایان! اسلام را به خانه‌ها برگردانید!

مجتبی واحدی

به عنوان یک فرد پایبند به احکام‌ دینی، تصور می کنم برای کسانی که دغدغهء دین دارند تنها یک راه وجود دارد: اصرار بر پایان دادن به کاسبی های دینی، جمع کردن ‌بساط دین فروشی در عرصه های حکومتی و باز گرداندن‌ دین به خانه های متدینان. در آن روز، غیر متدینان بدون‌ کینه ورزی نسبت به دین و دین مداران به زندگی خود ادامه خواهند داد. متدینان هم، مانند سال های پیش از انقلاب، بر اساس درک و علاقهء خویش، رهبران ‌مذهبی خود را برای تبعیت در مناسک و رفتارهای دینی، انتخاب خواهند کرد. رقابت های دینی نیز به رقابت های فکری تبدیل خواهد شد که نتیجهء اولیهء آن، تفکر و اصلاح نگاه خواهد بود نه رونق تجارت دین فروشان از راه عمیق تر کردن کینه ها و زمینه سازی برای برادر کشی.

قاری آقا، و ترسِ تارِ مو

بهنام چنگائی

در مهد پایندگانِ نفرت و اعدام و قصاص / فراموشی نسل کشی و داغ ِ زندان و دار... / در زمانه ای که قاریِ قَدرِ قران، قانون خدایش را برنمی تابد، / و امام اش چپاولگر نانِ کودکان خیابانی ست / کدام وجدان بیدار / داد ریحانه ها، نرگس ها و بهاره ها را خواهد ستاند؟ // که درین شبانِ هول / جز حکم تاراج، هرزگی و بی شرافتی رسمی نرفته است. / و این سیلِ لجن و چرک و خون / که بر بالای گنبد و گردِ منبرِ ریا رسیده /  ناگهانه و بی گدار نیست...>>>

جنگ با مردگان غیر خودی

مجید محمدی

اگر در سال انقلاب به طرفداران نظامی با جوهره‌ء دینی در ایران می گفتند در نظام مورد نظر آنها نه تنها زندگان بلکه مردگان نمی توانند حرمت داشته باشند شاید شگفت زده می شدند و این سخن را نوعی اتهام زنی تلقی می کردند. اما این اتفاق افتاده است. قبور غیر مسلمانان (بهاییان)، مسلمانان (اعضای مجاهدین خلق)، اعضای گروه‌های سیاسی (مثل اعضای گروه‌های کمونیستی)، هنرمندان و اهل فرهنگ (مثل شاملو به دفعات، بنان، سپانلو، فردین، ایرج افشار، سهراب سپهری) و ورزشکاران بنام کشور (مثل همایون بهزادی، غلامحسین مظلومی، بیوک جدیکار) تخریب شده است.

همچنين ن.ک. به اين پيوند>>>

خود تعطيلى!

ف. م. سخن

بعد از سال ها، بالاخره به آرزوى خود رسيدم: ساختن واژه اى جديد، كه نام من بر بالاى آن بدرخشد، و هر كس در آينده از اين واژه استفاده كند، دعاى خيرى هم بدرقه ى راه من نمايد! در همين جا، از باعث و بانى ساخت اين واژه ى دل انگيز، كه تمام شرايط لازم براى ورود به مجموعه ى واژگان فارسى و استفاده ى خاص و عام از آن را دارد، بايد تشكر و قدردانى بنمايم. آقاى محمد قوچانى، باعث و بانى اين امر خير شدند و با كارى كه كردند لااقل من يكى را سپاسگزار خود نمودند!

محاسن سوء پيشينه!

حمیدرضا رحیمی

همانگونه که مسبوقيد، فدوی قبول زحمت کرده و واژه گان تازه ای تدوین و به فرهنگ بیابانی حضرات افزوده است. در همین راستا، فدوی عجالتاً سرگرم کار روی واژهء مرکب "سوء پیشینه" است که عملکرد کنونیِ آن دقیقاً بر عکس معنا و مفهوم مألوف آن در روزگار پیش از انقلاب شکوهمند است؛ فی المثل، چنانچه بخت برگشته ای پیش از اینها "سوء پیشینه" می داشت، شانس استخدام و اشتغال، بویژه در ادارات و سازمان های دولتی، را از دست می داد. در روزگار حاضر اما "سوء پیشینه"، از اوجب واجبات بوده و بی آن، اشتغال، بویژه در سطوح وزارت، صدارت، وکالت، سرداری و فرماندهی، و البته رهبری، از محالات است.

گسترش جنگ های قومی و مذهبی

محمد حسين يحيائی

هم اکنون همهء بازیگران جهانی و منطقه ای در راستای منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود عمل می کنند و با تشویق و حمایت از فرقه گرایی و جنگ مذهبی به بازی کثیف خود ادامه می دهند، بازندگان نيز توده های محروم و ستمدیده منطقه اند که از یک سو گرفتار استبداد و ارتجاع و از دیگر سو بازیچهء مدعیان دروغین دمکراسی قرار گرفته اند که به جای دمکراسی، بمب و جنایت و خشونت و وحشت به ارمغان آوردند. در این میان مداخله و ورود ترکیه، بعنوان بازیگر مهم منطقه ای در بحران سوریه و عراق، و جبهه گیری های جدید بر ابعاد بحران افزوده و خطر فراگیری جنگ را در منطقه افزایش داده است.

در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟

مجید محمدی

مقامات نمی‌خواهند کارهایی انجام شود اما مستقیما نمی‌خواهند دخالت کنند و نمی‌خواهند دخالت به نام آن‌ها تمام شود. پدیدهٔ لباس شخصی‌ها مولود این نگرش است. به عنوان نمونه کنسرت‌ها با مجوز وزارت ارشاد برگزار می‌شوند. کسانی که نمی‌خواهند این کنسرت‌ها برگزار شود اگر نتوانند حکمی از یک قاضی یا دادستان بگیرند یا امام جمعه‌ای را به موضع گیری علیه دولت برانگیزانند نمی‌توانند به نیروی انتظامی و بسیج متمسک شوند. به همین دلیل در بسیاری از شهر‌ها برای لغو کنسرت‌ها از همین نیروهای لباس شخصی و اراذل و اوباش حزب پادگانی استفاده شده است.

ساختار پايگاه اينترنتی  حزب سکولار دموکرات ايرانيان

گفتگو با محسن ذاکری، دبير انتشارات حزب

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

فايل تصويری     فايل صوتی

سکولار دموکراسی و دشمنان اش

گفتگو با اسماعیل نوری علا

گفتگوگر: بيژن فرهودی، در برنامه تلويزيونی کيهان لندن

شوخی تلخی به اسم در عوض امنیت داریم

مهدی تاجیک

امنیتی که از آن حرف زده می‌شود به این معنی است که در ایران عملیات تروریستی صورت نمی‌گیرد و خبری از داعش نیست. دیگر کمتر کسی حرف از امنیت برای منتقدان سیاسی می‌زند یا اگر بزند هم در این وانفسا جدی گرفته نمی‌شود. سقف خواسته‌ها کوتاه شده و دارد کوتاه‌تر هم می‌شود. گویی همین که داعش نیست، کافی است و باید شکر‌گذار بود. سپاه نیروهایش را برای جنگ به سوریه و عراق می‌فرستد و در داخل همچنان به بگیر و ببند و سرکوب منتقدان با پروژه‌هایی مانند نفوذ دست می‌زند. امنیت مرزها در پیوند با برقراری جو امنیتی در داخل قرار گرفته و تلاش می‌شود که هر دو به یک اندازه مشروع به نظر برسد. انگار همان طور که شاملو گفته بود امنیت بلال شیردانه‌ای است که تنها در قفس به نصیب می رسد.

روسیه حتماً امپریالیست است

سلامه کیله، نویسندهء فلسطینی ـ سوری

برگردان: حماد شیبانی

اقداماتی که روسيه در سوریه مرتکب میشود، برآمده از توهم عظمت طلبانه ای است که مافیای مسلط بر طبقهء حاکم روسیه به آن دچارشده است. در حالی که عملاً در چارچوب نظم جهانی امپریالیستی ضعیف است و چه بسا در نتیجه ی این واقعیت که حتی مانند چین نیز نمی تواند در اقتصاد جهانی رقابت کند، اینگونه به سخت سری و توسل به زور گرایش پیدا کرده است. روسیه فراتر از شرایط عینی خود می خواهد به جایگاه جدیدی در بازار و تحمیل منافع خود برخلق ها دست یابد. روسیه یک قدرت مافیائی تمام عیار است و (به دلیل همین ویژگی- م) امپریالیستی است ناکام.

آرشيو يا حافظه تاریخی

محمدرضا شفیعی کدکنی

حق دارند کسانی که می‌گویند ما حافظه‌ی تاریخی نداریم فقر حافظه‌ی تاریخی ما نتیجه‌ء نداشتن آرشیو ملی است؛ نه در قیاس با فرانسه و انگلستان که در قیاس با همسایگانمان. آرشیو ما کجا و آرشیو عثمانی (یعنی ترکیه‌ی قرن اخیر) کجا؟! ...در جامعه‌ای که برای اطلاعاتی از نوع جای قبر فرخی یزدی، ما، بی‌پاسخ مطلقیم، چگونه می‌توانیم ساختار بوف کور یا چشم‌هایش یا همسایه‌ها یا جای خالی سلوچ را بر نظام اقتصادی و سیاسی عصر آفرینش این آثار انطباق دهیم با آن گونه‌ای که جامعه‌شناسان ادبیات در مغرب زمین، توانسته‌اند ساختارهای آثار ادبی را با ساختارهای طبقاتی و اجتماعی عصر پدیدآورندگان آن آثار انطباق دهند؟ صرف اینکه فلان نظام، بورژوازی یا زمین‌داری است یا فلان نظام خرده بورژوازی بوده است، برای آن‌گونه ملاحظات علمی ساختارشناسانه کفایت نمی‌کند.

اعتماد نظام به امنیتی ها برای جایگزینی رهبری

گفتگو با حسن شریعتمداری

گفتگوگر: آیدا قجر در سايت زيتون

حادثهء تغییر رهبری بسیار متلاطم و همراه با حوادث پیش‌بینی نشده‌ای خواهد بود. چون جنگ منافع پیش می‌آید؛ به خصوص در مورد این موضوع حساس که آیا روحانیتی که تاکنون در درجهء اول اقتدار در امور سیاسی بوده، پس از آقای خامنه‌ای همچنان اقتدار خود را حفظ خواهد کرد یا سپاه این اقتدار را از روحانیت خواهد گرفت و روحانیت دست ‌نشاندهء سپاه خواهد شد؟ در چنین معادلهء چندمجهولی اگر خامنه‌ای فرصت نکند که جانشین خود را تثبیت کند در ادامه جنگ منافع ممکن است آقای حسن خمینی و مجتبی خامنه‌ای و افراد دیگر هم به میدان بیایند و این ماجرا در عین طول کشیدن با حوادثی همراه شود که امروز نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد.

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000