جمعه 7  تا يک شنبه 9 آبان 1395 ـ  28 تا 30 ماه اکتبر 2016

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

توضيح: بعلت اشتباه فنی يکی از همکاران، بخش هائی از سايت ما از روی اينترنت پاک شده که مشغول ترميم آن هستيم.

>>>>

دو ماه از بازداشت زعیم گذشت؛

ما چه کردیم؟!

(گپی با دکتر موسویان)

جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

 

نامهء سرگشادهء جمعى از مقتولان زنجيره اى به دادگاه عدل الهى!

...اين رسانه هاى گردن شكسته ى بيگانه اگر نبودند، آن طور كه ما را بر روى زمينِ جناب عالى، ماموران حكومت اسلامى جناب عالى، به شيوه هاى مختلف به قتل رساندند، اصلا كسى نمى فهميد كه ما با طناب و كارد و شياف پتاسيم و تزريق الكل و جك ماشين به عالم اعلا فرستاده شده ايم و همه فكر مى كردند كه ماموران تحقق اسلام در روى زمين، ما را همچنان در ويلاهاى خصوصى، كنار باغچه ى گل و استخر پر آب نشانده اند، با ما مصاحبه مى كنند! حالا شما پدر رسانه هاى بيگانه را بيامرزيد كه تلاش آن ها باعث شد كشته شدن ما به گوش مردم برسد. حالا ما از كسى که لطف ببينيم، پِنجه به صورت طِرف بيندازيم؟!... ما، نويسندگان اين نامه از شما مى خواهيم تا اگر راست مى گوييد كه قدرت كل جهانيد، يك شب به خواب آقاى خامنه اى برويد و به او بگوييد كه هر چى روزنامه نگار و نويسنده و زندانى سياسى و نرگس محمدى و غيره هست آزاد كند والّا بد خواهد ديد!

کاسبی بس است آقایان! اسلام را به خانه‌ها برگردانید!

مجتبی واحدی

به عنوان یک فرد پایبند به احکام‌ دینی، تصور می کنم برای کسانی که دغدغهء دین دارند تنها یک راه وجود دارد: اصرار بر پایان دادن به کاسبی های دینی، جمع کردن ‌بساط دین فروشی در عرصه های حکومتی و باز گرداندن‌ دین به خانه های متدینان. در آن روز، غیر متدینان بدون‌ کینه ورزی نسبت به دین و دین مداران به زندگی خود ادامه خواهند داد. متدینان هم، مانند سال های پیش از انقلاب، بر اساس درک و علاقهء خویش، رهبران ‌مذهبی خود را برای تبعیت در مناسک و رفتارهای دینی، انتخاب خواهند کرد. رقابت های دینی نیز به رقابت های فکری تبدیل خواهد شد که نتیجهء اولیهء آن، تفکر و اصلاح نگاه خواهد بود نه رونق تجارت دین فروشان از راه عمیق تر کردن کینه ها و زمینه سازی برای برادر کشی.

قاری آقا، و ترسِ تارِ مو

بهنام چنگائی

در مهد پایندگانِ نفرت و اعدام و قصاص / فراموشی نسل کشی و داغ ِ زندان و دار... / در زمانه ای که قاریِ قَدرِ قران، قانون خدایش را برنمی تابد، / و امام اش چپاولگر نانِ کودکان خیابانی ست / کدام وجدان بیدار / داد ریحانه ها، نرگس ها و بهاره ها را خواهد ستاند؟ // که درین شبانِ هول / جز حکم تاراج، هرزگی و بی شرافتی رسمی نرفته است. / و این سیلِ لجن و چرک و خون / که بر بالای گنبد و گردِ منبرِ ریا رسیده /  ناگهانه و بی گدار نیست...>>>

بد شگونی دست دادن با مسئولان حکومت اسلامی!

از عجایب روزگار معاصر یکی هم این است که هر کس با مسئولان بلند پایهء حکومت اسلامی دست می دهد و یا آشنایی بهم می رساند و یا رابطه برقرار می کند حساب اش با کرام الکاتبین می افتد و در طرفه العینی یا به مخمصه می افتد (مثل بشار اسد مادر مرده) و یا عمرش را می دهد به شما!.. تاریخ بعد از انقلاب اسلامی را یک مرور مختصر بکنید ملاحظه تان می شود که هرکس با مسئولان حکومت اسلامی قاطی شد روانهء دیار آخرت گردید! بطوری که باتوجه به موارد غیر قابل تکذیب و مستند و حقایقی که اتفاق افتاده، به نظر می رسد حکومت اسلامی احتیاجی به بمب اتم برای نابود کردن دشمنان خود ندارد و هر کس روی خود را برای مقامات کشور زیاد کرد کافی است یا او را به تهران دعوت کنند، و یا یکی از مقامات عالیه کشور را تحت پوشش مذاکرات سیاسی و یا اقتصادی به دیدار او بفرستند تا در سه سوت خواهر و مادرش به عزایش بنشینند! بفرمائيد و اين فهرست را ملاحظه کنيد...

محاسن سوء پيشينه!

حمیدرضا رحیمی

همانگونه که مسبوقيد، فدوی قبول زحمت کرده و واژه گان تازه ای تدوین و به فرهنگ بیابانی حضرات افزوده است. در همین راستا، فدوی عجالتاً سرگرم کار روی واژهء مرکب "سوء پیشینه" است که عملکرد کنونیِ آن دقیقاً بر عکس معنا و مفهوم مألوف آن در روزگار پیش از انقلاب شکوهمند است؛ فی المثل، چنانچه بخت برگشته ای پیش از اینها "سوء پیشینه" می داشت، شانس استخدام و اشتغال، بویژه در ادارات و سازمان های دولتی، را از دست می داد. در روزگار حاضر اما "سوء پیشینه"، از اوجب واجبات بوده و بی آن، اشتغال، بویژه در سطوح وزارت، صدارت، وکالت، سرداری و فرماندهی، و البته رهبری، از محالات است.

بزرگداشت یک شخصیت تاریخی يا گسترش فاشیسم؟

شکوه ميرزادگی

چند سالی است که - علاو بر حکومت اسلامی و وابستگان آن که مستقیم وغیر مستقیم، رسمی و غیر رسمی از استقبال مردمان و حضورشان در آرامگاه کورش بزرگ جلوگیری می کنند - دیگرانی نیز هستند که، درست در آستانه روز کوروش بزرگ، مطالبی را علیه کوروش و یا علیه کسانی که در بزرگداشت این روز می کوشند منتشر می کنند، و بی آنکه اشاره ای به وضعيت اسفناک کشور و تلاش مردم گريزان از حکومت اسلامی در راستای بزرگداشت نقاط روشن تاريخ شان اشاره ای داشته باشند می کوشند تا آنان را از اين کار باز دارند.

کوروش بزرگ دیگر فقط در پاسارگاد نیست، در همه جای ایران است

اعلاميهء بنياد ميراث پاسارگاد>>>

دربارهء سخنان خامنه ای در ارتباط با غرب

و حکم زندان برای ايرانی تباران امريکائی

گفتگو با حسن اعتمادی، دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان

در نيمهء نخست برنامهء تفسیر خبر از جمشيد چالنگی

خامنه‌ای نگران چيست؟

رضا وضعی

با توجه به امضای این توافقنامه، حکومت اسلامی در برابر خواسته های  ششگانهء غرب دو انتخاب دارد که یا باید این خواسته ها را یکی پس از دیگری بپذيرد، که در این صورت شاهد یک نوع تغییر ساختاری تدریجی خواهیم بود، یا اینکه به این موارد تن ندهد که در این صورت مذاکرات شکست خورده و روابط قطع شده و در نتیجه تحریم ها باز خواهد گشت، سرمایه خارجی به داخل سرازیر نمی شود و در نهایت فقر و بیکاری گسترده ای پيش خواهد آمد و احتمال یک شورش میليونی در پيش است، که اگر رخ دهد کل نظام را به پرتگاه سرنگونی خواهد کشاند. و اما همه ما میدانیم که پذيرش گزينهء دوم برای نظام دردناک و وحشتناک است.

ساختارهای کودتا و ضدکودتا

يک يادداشت تحليلی از دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز

به گزارش سايت اصلاح طلب کلمه، دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) در زندان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زندانی جنبش سبز تشکیل شده است... اعضای این دفتر که همگی از زندانیان سیاسی جنبش سبزند و روزی در فضای آزاد معرفی خواهند شد، در آخرین یادداشت تحلیلی خود، با تاکید بر این که کودتا بخشی از ساختار سیاسی حاکم و نه یک امر گذرا، و جنبش سبز موثق‌ترین شکل مقابله با کودتا و ساختارهای متکی به آن است، نوشته اند: اگر برای تغییر و تحول اساسی وضع موجود به مفهوم کلی اصلاح ‌طلبی می‌اندیشیم، تغییر این وضع دردناک باید هدف نهایی هر گونه حرکت یا جنبش اصلاح‌طلبانه باشد وگرنه تغییر ادواری چهره‌های سیاسی در جریان انتخابات کنترل ‌شده، نمی‌تواند در کلیت پر خطا و فاجعه بار کنونی تغییری ایجاد کند.

گسترش جنگ های قومی و مذهبی

محمد حسين يحيائی

هم اکنون همهء بازیگران جهانی و منطقه ای در راستای منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود عمل می کنند و با تشویق و حمایت از فرقه گرایی و جنگ مذهبی به بازی کثیف خود ادامه می دهند، بازندگان نيز توده های محروم و ستمدیده منطقه اند که از یک سو گرفتار استبداد و ارتجاع و از دیگر سو بازیچهء مدعیان دروغین دمکراسی قرار گرفته اند که به جای دمکراسی، بمب و جنایت و خشونت و وحشت به ارمغان آوردند. در این میان مداخله و ورود ترکیه، بعنوان بازیگر مهم منطقه ای در بحران سوریه و عراق، و جبهه گیری های جدید بر ابعاد بحران افزوده و خطر فراگیری جنگ را در منطقه افزایش داده است.

در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟

مجید محمدی

مقامات نمی‌خواهند کارهایی انجام شود اما مستقیما نمی‌خواهند دخالت کنند و نمی‌خواهند دخالت به نام آن‌ها تمام شود. پدیدهٔ لباس شخصی‌ها مولود این نگرش است. به عنوان نمونه کنسرت‌ها با مجوز وزارت ارشاد برگزار می‌شوند. کسانی که نمی‌خواهند این کنسرت‌ها برگزار شود اگر نتوانند حکمی از یک قاضی یا دادستان بگیرند یا امام جمعه‌ای را به موضع گیری علیه دولت برانگیزانند نمی‌توانند به نیروی انتظامی و بسیج متمسک شوند. به همین دلیل در بسیاری از شهر‌ها برای لغو کنسرت‌ها از همین نیروهای لباس شخصی و اراذل و اوباش حزب پادگانی استفاده شده است.

شوخی تلخی به اسم در عوض امنیت داریم

مهدی تاجیک

امنیتی که از آن حرف زده می‌شود به این معنی است که در ایران عملیات تروریستی صورت نمی‌گیرد و خبری از داعش نیست. دیگر کمتر کسی حرف از امنیت برای منتقدان سیاسی می‌زند یا اگر بزند هم در این وانفسا جدی گرفته نمی‌شود. سقف خواسته‌ها کوتاه شده و دارد کوتاه‌تر هم می‌شود. گویی همین که داعش نیست، کافی است و باید شکر‌گذار بود. سپاه نیروهایش را برای جنگ به سوریه و عراق می‌فرستد و در داخل همچنان به بگیر و ببند و سرکوب منتقدان با پروژه‌هایی مانند نفوذ دست می‌زند. امنیت مرزها در پیوند با برقراری جو امنیتی در داخل قرار گرفته و تلاش می‌شود که هر دو به یک اندازه مشروع به نظر برسد. انگار همان طور که شاملو گفته بود امنیت بلال شیردانه‌ای است که تنها در قفس به نصیب می رسد.

روسیه حتماً امپریالیست است

سلامه کیله، نویسندهء فلسطینی ـ سوری

برگردان: حماد شیبانی

اقداماتی که روسيه در سوریه مرتکب میشود، برآمده از توهم عظمت طلبانه ای است که مافیای مسلط بر طبقهء حاکم روسیه به آن دچارشده است. در حالی که عملاً در چارچوب نظم جهانی امپریالیستی ضعیف است و چه بسا در نتیجه ی این واقعیت که حتی مانند چین نیز نمی تواند در اقتصاد جهانی رقابت کند، اینگونه به سخت سری و توسل به زور گرایش پیدا کرده است. روسیه فراتر از شرایط عینی خود می خواهد به جایگاه جدیدی در بازار و تحمیل منافع خود برخلق ها دست یابد. روسیه یک قدرت مافیائی تمام عیار است و (به دلیل همین ویژگی- م) امپریالیستی است ناکام.

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000