پيوند به سايت های ديگر

جستجو در سايت جنبش

آرشيو صفحات اول سايت

تاريخ انتشار اين شماره:

چهارشنبه 8 و پنج شنبه 9

فروردين ماه 1397

28 و 29 مارچ 2018

سال 1397 خورشیدی سال زن ایرانی نام می گیرد

تأسيس جنبش: 14 امرداد 1392

سردبير: اسماعيل نوری علا

 Fax: 509-352-9630

  iraniansdm.n@gmail.com

پيمان نامهء عصر نو

مقالاتی دربارهء مفاهيم اصلی

ويدئوهای آموزشی

شمارهء چهارم نشريهء

اينترنتی گيتی مداری

منتشر شد

دعوت به مطالعه و امضای

بیانیهء جدایی کامل حکومت

و مذهب در ایران

سایت تدارک پلاتفرمی

برای حزبی آینده نگر

 

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی کسی را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. و از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن جز خواست انحلال مطالبه ای نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر سرزمين مان حمايت می کنيم.

5. آنچه در اين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاهی سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که  در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت رژيم ايران يا رژيم مسلط بر ايران را بکار می بريم.

 

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

کمبود مجرم و زندانی عقیدتی!

با این همه زندان و زندانبان و متخصصین بازجویی و با لگد کشتن زندانیان و لواط کار که داريم، خبر می رسد که رهبر انقلاب، در سخنان نوروزی خود، افشا کرده اند که در حکومت اسلامی مخالفت با دولت و دولتمردان و ابراز عقیده مخالف، بر خلاف دموکراسی های جهان، کاملاً آزاد است و کسی را به جرم اظهار مخالفت و ساز مخالف زدن و مرام و مسلک مخالف رژیم داشتن دستگیر و زندانی نمی کنند! به اين ترتيب، همهء مشکلاتی که روی پالان دولت است یک طرف، و کمبود مجرم و زندانی سیاسی و عقیدتی و مخالف رژیم طرف دیگر! خدائیش هم همهء مشکلات ديگر قابل حل است اما کمبود مخالف نظام مقدس و مجرم سیاسی را کجای دل مان بگذاریم؟!

بی ارزشی ارزش ها

محمد رهبر

ایران هیچ‌گاه به وصف ایران بودن اش در ذهن فقها ارزشی نداشته است، بیراه نیست که از ابتدای انقلاب وصف اسلامی بر ایران افزودند تا زهر این نام را بگیرند. این ایران ‌ستیزی را شاید بتوان به حساب مهاجر بودن نیاکان علمای شیعه گذاشت و اینکه نسلی از فقهای شیعه که از لبنان به ایران آمدند با این دیار جز شیعه گری‌اش، قرابتی نمی‌دیدند و لقب اسلام‌ پناهی که به شاه ایران می‌دادند نیز به همین پناهندگی علما به ایران و غربت ایشان بازمی‌گشت.

سال آخر!

شهباز نخعی

آنچه که در همهء این سال ها آرام آرام جریان داشت و سید علی خامنه ای غافلانه آن را به حساب نفوذ کلام و یا امدادهای غیبی می گذاشت، تند و تیز تر شدن آتش خشمی بود که در مردم کوچه و بازار زیاد و زیادتر شد و درست در روزهایی که او در سودای برگزاری سالگرد آنچه که حماسهء نهم دی می پنداشت بود، جرقه به انبار باروت خشم مردم خورد و خیزش همگانی آنان در حدود صد شهر کوچک و بزرگ آغاز شد و با آن که حکومت پس از بهت اولیه به گفته شیخ حسن روحانی آن را با کشتن دستکم سی تن و بازداشت هزاران تن جمع کرد، ولی در ماه های بهمن و اسفند نیز به همت والای زنان، دختران، کارگران و کشاورزان نشان داده شد که سرباز ایستادن ندارد.

نوروز، سحنرانی خامنه ای و پيام ترامپ

منوچهر يزديان، فؤاد پاشائی،علی جوادی، سليمانی نژاد

در برنامهء آخرين لحظه، بمديريت شهرام همايون

باید خون گریست

پسر باد: دلال محبتِ بين خامنه اى و اوباما، بسيجى كراواتى، هوشنگ اميراحمدى، دربارهء نحوهء تولد جانورى بنام ناياك توضيح مي دهد. خودتان بشنويد:

نگرانی های زنجیره ای

حمیدرضا رحیمی

فدوی نمی داند که آیا برای مشکلی که دارد و در پی بدان اشاره می کند، نیازمند ناز طبیبان هست يا نه؟ داستان از این قرار است که هرگاه حکومت داعش درونمرزی، بیگناهی را به حبس های طولانی محکوم می کند، فدوی شدیداً  نگران می شود! و نیز چون رویش نمی شود یواشکی می گوید که این نگرانی، شوربختانه، بابت آن شهروند دربند نیست، بلکه از این جهت است که آيا سایهء دوالپای حکومت داعش درونمرزی، بنا دارد پنج یا ده سال دیگر هم بر سر ملت شل و پل باقی بماند؟! یک مستوره: العربیه: محمد(ص) علی(ع) طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، پس از هفت سال زندان مجدداً توسط  شعبهء پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به پنج سال حبس محکوم شد.

مرثیه ‌ای برای همه‌ء غرب‌ ستیزان

مجید محمدی

وجه مشترک شایگان و آل احمد و فردید و سروش و نصر و بازرگان و شریعتی و مطهری و نراقی و بقیه‌ی کسانی که در دوران معاصر به عنوان متفکر و فیلسوف و روشنفکر به مردم ایران فروخته شده‌اند با وجود همه‌ی تفاوت‌ هایشان این است:‌ نوعی غرب‌ستیزی در کنار دشمنی با ایالات متحده از یک سو و ستایش و درماندگی در برابر روحانیون شیعه از سوی دیگر. در چارچوب فکری اینها ظهور خمینی یا پدیده‌ای مثل خمینی طلیعه برآمدن خورشید شرق در برابر غرب بوده است. همه‌ی اینها بالاتفاق محمد حسین طباطبایی، گردآورنده‌ی دایره المعارف شیعی در دوران معاصر (تفسیر المیزان) را نمودی از حکیم و فیلسوف شرقی تلقی می‌کردند در حالی که همه‌ی آموزه‌هایی که امروز در جمهوری اسلامی در حال اجراست در اثر او هم می‌توان دید.

سال نو را چگونه می‌بینم؟

عباس عبدی

برخی می‌پرسند چه باید کرد؟ پاسخ مختصر این است که ادامهء وضع گذشته، همین شده که الآن شاهد آن هستیم. پس اصرار بر روند گذشته، مفید نیست و باید تغییر مسیر داد. نکته دیگر اینکه این تغییر مسیر باید بر‌آیند یک تفاهم کلی باشد و این طور نیست که یک نفر یا یک گروه آن را رقم بزنند. و بالاخره اینکه برای این تغییر مسیر باید هزینه‌هایی را در نظر گرفت. برای حفظ برخی چیزها، باید چیزهای دیگر را فدا کرد. این طور نیست که هم سودها نصیب یک طرف و همه زیان‌ها متوجه دیگری شود. واقعیت‌های اجتماعی را باید پذیرفت، نمی‌توان ارادهء خود را بر هر چیزی تحمیل کرد. رسیدن به این سه اصل مقدمه لازم برای قرار گرفتن در یک تحول پایدار است.

رو به میهن، پشت به دشمن

مزدک لیماکشی

سالی که گذشت از بسیاری جهات با همهء سال‌های چهار دههء گذشته متفاوت بوده است و مکتبی خوبی است برای درس ‌آموزی که اگر بتوانیم برخی درس‌ها را از آن بیرون بکشیم برای سال جديد به کار خواهد آمد. من دراین یادداشت پنج درسی را که از سال گذشته گرفته‌ام با شما در میان می‌گذارم: مسئولیت ‌پذیری جامعه مدنی، انتخابات زرد، تغییر و تحول در آرایش نیروهای سیاسی در پی جنبش دی، سیاست خارجی رو به میهن، اتحاد بر سر حداقل‌ها، برای نجات میهن...

واشنگتن منتظر بهانه دادن تهران است!

فريار نيکبخت

چند ماه پيش نوشته بودم که کاخ سفيد در ماه مارس تصميم نهائی خود در مورد ايران را اتخاذ خواهد کرد. اکنون، در بيست و دوم ماه مارس جاری، به دنبال بر کنار شدن وزیر خارجهء "نفتی" آمریکا و جایگزین شدن او با سیاستمدار مخالف جمهوری اسلامی ایران ، یعنی مایک پومپئو، مهمترين نشانهء قطعی شدن اين تصميم گيری آشکار شده است: جان بولتن به تيم ترامپ می پيوندد ... نشانهء ديگری از پدید آمدن سياست های شديد ضد نظام حاکم، که موجب ترس حلقه های آمریکائی موافق حکومت اسلامی شده است را می توان در اظهارات برنی ساندرز بر له ملايان در بيستم مارس ديد. همچنين است اعلاميهء اخیر لابی  خجالتی حکومت اسلامی که عملاً در دفاع از سپاه پاسداران در واشنگتن پست منتشر شده، هزينهء انتشار آن را  ظاهراً لابی ثروتمند حکومت اسلامی پرداخته، و  در کار جمع کردن امضاء برای آن، چند تنی از  شخصیتهای ايراني-امريکائی را نيز فريب داده است.

اتحادی آینده نگر برای جدایی حکومت و مذهب

سام قندچی

در شرایط کنونی، منطق حکم می کند که لازم است جبههء واحدی از همهء نیروهایی تشکیل شود که خواست مردم را برای جدایی حکومت و مذهب در ایران پیش ببرد، چرا که جنبش مدنی ایران به شکل سی و نه سال گذشته پایان یافته و، از جمله، پس از خیزش سال گذشته و جنبش زنان، برای پایان دادن به حجاب اجباری، بهترین سمبل این حرکت مردم ایران برای جدایی حکومت و مذهب است. در نتيجه حتی می توان اميدوارانه اظهار داشت که امروز جبههء واحد بزرگی برای جدا کردن حکومت و مذهب در ایران در حال شکل گیری است.

ظهور دموکراسی کمرنگ است!

گفتگو با احمد زیدآبادی

با توجه به حجم مشکلات اقتصادی و اجتماعی و رفتاری که ما ایرانیان با یکدیگر داریم زمینه برای ظهور دمکراسی کمرنگ تر از دو دهه پیش شده است. جریان سوم، احتمالاً با شعار دمکراسی و حقوق بشر وارد می شود اما پس از ورود احتمالی به صحنۀ واقعی قدرت، رویارویی با هرج و مرج ناشی از بی‌انضباطی سیاسی نحبگان و مدعیان بی‌شمار پست ریاست جمهوری و فقدان فرهنگ پذیرش شکست در انتخابات از سوی تمام جریان های سیاسی نهایتا به سمت دفاع از قدرت متمرکزی پیش خواهد رفت که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی فضا را به حال خود رها می‌کند ولی در حوزۀ سیاسی درجۀ بالایی از اقتدارگرایی را بروز خواهد داد تا بر اوضاع مسلط شود و به زور برخی مشکلات را حل کند. از قضا شرایط امروز ایران از جهاتی بسیار شبیه دوران پس از انقلاب مشروطه است که ظهور فردی با قدرت بی چون و چرا را طلب می‌کرد.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا