تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم

همچنين، ما که حکومت اسلامی را قانونی نمی دانيم، طبعاً، از آن مطالبه ای هم نداريم اما از همهء مطالبات داخل کشور حمايت می کنيم

شما دعوت می شويد

به شرکت در سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

چهارم و پنجم ماه جولای 2015  ـ  در فرانکفورت

لطفاً برای کسب اطلاعات بيشتر به اين پيوند مراجعه کنيد: 

دوشنبه 8 و سه شنبه 9 تير ماه 1394 ـ  29 و 30 ماه ژوئن 2015

ه

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

نهاد هماهنگی

پيمان نامهء عصر نو

اساسنامه

بيانيهء تحليلی

هيئت دبيران

دفتر سياسی

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

Copy Shop

حمیدرضا رحیمی

فقط نمایندگان محترم حکومت در مجلس ما نیستند که یک چیزی شان می شود؛ بلکه برخی از نمایندگان مجلس روسیه نیز، بموجب خبری که در پی می آید، حال خوشی ندارند؛ خودتان ملاحظه کنید:

* خبرآنلاین: یکی از نمایندگان دومای روسیه پیشنهاد کرده است که زنان روسیه می توانند از رییس جمهور این کشور صاحب فرزند شوند. سایت خبری (آذربایجانی) پابلیکا گزارش داده که یکی از نمایندگان دومای روسیه پیشنهاد کرده است که زنان روسیه با استفاده از اسپرم ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، از طریق انجام عمل لقاح مصنوعی صاحب فرزند شوند و نسل آیندهء رهبران نظامی و سیاسی روسیه را تربیت کنند!

فدوی: عجیب است که چگونه این فکر بکر، تاکنون بعقل برادران کثرالله امثالهم، که از نظر تولید اسپرم نیز خودکفا هستند، نرسیده است؟!

پاسخی به بهنام چنگائی

محسن ذاکری

اگرچه در در اسناد جنبش سکولار دموکراسی به شفافیت گفته شده است، و نه برای اولین بار، که داشته های ما چه است و بنیان کارمان چیست و پیمان نامهء عصر نو، یا همان سند تفاهم و مشترکات مان، از چه می گوید، اما باز می بینم بعضی از هموطنان، با نگرش استراتژیک خود، استراتژی جنبش را نقد می کنند و گویی ما را ابداً نمی بینند و نمی شنوند مگر اینکه پژواکی از نگرش آنها باشیم.

به برگزار کنند گان گرامی کنگرهء سوم

بهنام چنگائی

آشکارا بگوئید. اگر شما به ضرورت همبستگی و همراهی با اراده ی مردمی و پائینی ها و کارگران علیه خودسری فردی و گروهی امیدوارید و می خواهید پاسخی درخور و ژرف به سیاستگذاری خودمدیریتی فردای آزاد و آباد بدهید و به تبع آن بتوانید چاره ای مشترک برای گردهمائی ها، سمتگیری ها و اراده ی دگرگونسازی اجتماعی توده ای علیه خودکامگی شاهی و ولائی دست یازید و اعتماد اجتماعی را به خود تشویق کنید و در درون آن مبارزه ی مسالمت آمیز توده ای وظایف خویش را بیابید؟! این جویش و بینش شما با همه ی ناسازگاری های نظری که در چهارچوب سکولار دمکراسی دارد، آن هم در جامعه چند دست ما به راستی هم عالی و هم ناهمخوان است.

مشکل ما بزرگ تر از نواب صفوی و مؤتلفه است!

دلسوز ايران

تئوری توطئه اغلب کار توطئه گرانی است که آن را بخاطر منافع خودشان به جان مردم می اندازند. مثلاً، اين روزها، برخی از به اصطلاح تحليل گران می خواهند همهء بنیادگرایی اسلامی را به نواب صفوی تقلیل دهند، و سپس او را پیوند بزنند به خمینی و آوردن او بوسيلهء امپرياليسم غرب و، با توقف در اين ريشه، و نشان دادن به اين نشانی که خمینی هیچ وقت به باند مؤتلفه میدان نداده است نتيجه بگيرند که اينها اگر نبودند اتفاق پاريس و نشريهء شارلی ابدو هم پيش نمی آمد و، پس، اين اتفاق هم کار خود امپرياليست ها است! اما بد نيست با اين متفکران پرسشی چند را مطرح کنيم.

چرا دیگر نباید از رهبری میر حسین موسوی دفاع کرد؟

(دربارهء رهبری انقلاب ناتمام 1388 در ایران)
سام قندچی

انقلاب 1388 رهبران سکولار خود را داشت اما، متأسفانه، نام آنها حتی مطرح نمی شود. حشمت اله طبرزدی همچنان در زندان رژیم است. کوچک ترین فعالیت های جبهه ملی متوقف می شود. بسیاری از رهبران سکولار انقلاب 1388 در جنبش های مدنی و حقوق بشری شناخته شده اند و رژیم در همهء این سال ها اجازه ایجاد تشکیلات سیاسی به آنها نداده است. اما، با همهء اين احوال، راه حل، پذيرفتن تاریک اندیشی "عصر طلایی امام" نیست که تحولی به جلو نبوده و رفتن به قهقرایی دیگر است. نه تنها سکولارهای عضو تشکلات اصلاح طلب لازم است که فراکسیونی با پلاتفرم سکولار تشکیل دهند بلکه در صورت ندیدن چنین افقی، درست است که انشعاب کنند.

آزادی مذهب در فرهنگ ایرانی

شکوه میرزادگی

این روزها هر زنی که یک تار مویش را از حجابی اجباری اش بیرون می گذارد و یا حتی با خودش زمزمه می کند که آزادی پوشش حق من است، هر زنی که می گوید: حق من نیست که قیم فرزندم نباشم، یا برابری حقوق اجتماعی حق من است یا حق من است که از آموزشی یکسان بهره مند شوم و بسیاری ديگر از خواست های این گونه حقوق که همه می دانیم، يقيناً به آزادی مذهب باور دارد، چرا که حکومت اسلامی این آزادی ها و خواست ها را از زنان گرفته است.

آیا مذهب می تواند در خدمت پیشرفت اجتماعی باشد؟

ژيلبرت اشکار

ترجمهء شهباز نخعی

در حالی که خداناباوری (آتئیسم) توسط بسیاری از مذاهب مورد حملهء خشن قرار گرفته و مذهب آماج حملهء خداناباوران است، مبارزات استقلال طلبانه، به ویژه در امریکای لاتین، به همت الهیات آزادی بخش، آنهائی که به آسمان اعتقاد دارند را در کنار آنهائی گرد آورده که به آسمان اعتقاد ندارند. اما تصور این نوع اتحاد با پیروان تندروی اسلام سیاسی دشوار است. چرا؟

پروژهء وحدت چپ و زمان نتیجه گیری رفیق شیدان وثیق

برزویه طبیب

پروژهء وحدت چپ را میتوان تمام شده اعلام کرد، به این دلیل که امکان وحدت بین جناح رفرمیست و جناح رادیکال وجود ندارد. ولی ما در تاریخ جنبش کارگری تجربه جبهه متحد کارگری بین کمونیست های رادیکال و سوسیال دموکرات های رفورمیست، در برابر فاشیسم، را از یکسو، و تجربه سیریزا در یونان را در زمان حال، داریم که دو جناح رادیکال و رفورمیست با یکدیگر همکاری سازمانی دارند...

جنبش سياسی و برنامه های اجرائی

اسماعيل نوری علا

مسلماً اگر اعضاء پر شمار جنبش موفق شوند تا در مورد ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات با يکديگر به توافق برسند و آن آلترناتيو اجرای نقش هماهنگی و هدايت مبارزات ملت ايران برای رسيدن به آزادی و استقلال و حاکميت ملی را بر عهده بگيرد و، پس از انحلال حکومت اسلامی نيز، کشور را تا رسيدن به موعد انجام رفراندوم ها و انتخابات های گوناگون اداره کند، می توان، هم در دوران مبارزات و هم در دوران موقت ادارهء کشور، انتظار ارائهء همه گونه برنامه های ويژه و موضع گيری های خاص را از آن داشت.

فايل صوتی         فايل تصويری        فايل پی.دی.اف  

اسلام کامل، آلترناتيو خامنه ای

در برابر اسلام سکولار

اکبر گنجی

آيت الله خامنه‌ای همیشه سکولاریسم را از جهات گوناگون نقد و رد کرده است. اما از مفهوم اسلام سکولار برای اولین بار در بيست و يکم اسفند سال گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری استفاده و آن را نقد و رد کرد. با توجه به این که راقم این سطور چندی پیش در مقاله اسلام سکولار، پاد زهر تروریسم اسلام‌گرا به تفصیل از اسلام سکولار دفاع کرده بود، می‌تواند خود را یکی از مخاطبان خامنه‌ای به شمار آورده و با او وارد گفت‌و‌گو در این زمینه شود.

آیا تأخیر بیش از این جایز است؟

احمد تاج الدینی

در میان ما عده ای اساساً نسبت به فعالیت های سیاسی و سیاست ورزان بدبین شده اند و هر گونه فعالیت سیاسی را طرد و رد می کنند. برای این بد بینی ها دلایل بسیاری وجود دارند، مانند سوء استفاده از اعتماد کسانی که جان و جوانی خود را صادقانه در احزاب، سازمان ها و دستجات سیاسی صرف کردند، و در نهایت حاصل زحمات آنان در دست رهبرانی ناشایست، به عمد یا غیرعمد، به هدر رفته و یا دست مایهء زد و بندهای پنهانی قرار گرفته است. این نیروها، با تجربه های سیاسی ای که به بهای سنگینی کسب کرده اند، از سرمایه های بزرگ انسانی در جامعهء برون مرز و درون مرز به حساب می آیند. بازگرداندن اعتماد به این هموطنان از طریق ایجاد یک فضای سیاسی متفاوت و سالم امکان پذیر است. کنگرهء سکولا دمکرات ها در ایجاد چنین فضایی تلاش می کند.

نکاتی پیرامون سیاست خارجی ایران

ن. نوری زاده

دولتمردان این رژیم از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی تلاش می کردند از طرفی با محدود ساختن رسانه های گروهی داخل کشور و از طرف دیگر با ابزار تبلیغاتی و رسانه ای در سطح بین المللی تعاریف و تفاسیر جدید و تازه ای از مبانی و معیارهای حقوق بشر و دمکراسی ارائه دهند. این گونه اقدامات جاه طلبانه و جزم اندیشانه (دگماتیک) بعد از چندین دهه که از رویداد انقلاب می گذرد هنوز ادامه دارد. سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی برای اهداف توسع طلبانۀ خود همواره با رژیم هائی عقد اخوت می بندد که مانند خودش سلطه گر، قدرت طلب، خودکامه و تمامیت خواه هستند.

 
v

به قلم حميد شوکت

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999