تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم

 

دوشنبه 23 و سه شنبه 24 آذر ماه 1394 ـ  14 و 15 دسامبر 2015

 

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

  شورای مشاوران جنبش

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

نظر خير!

حمیدرضا رحیمی

فدوی نمی داند که کسی تاکنون به فلسفه و انگیزهء حرکت برادران در بازداشت وکلای زندانیان سیاسی، آن هم اندکی پس از حبس زندانی، غور و تأمل کرده است یا نه؟ من که فکر نمی کنم. فلذا فدوی زحمت خوانندگان محترم ضد انقلاب را کم کرده و عرض می کند که نیت برادران گرامی، خیر و در این حدود است که دوست ندارند که زندانی سیاسی در سلول خود تنها باشد، فلذا برای رفع تنهائی، وکیل را هم می فرستند بغل دست زندانی!..

اتهام سکولاريسم عليه اصلاح طلبان درست نيست

علی شکوری راد، دبيرکل حزب اتحاد ملت ايران اسلامی

اتهام سکولاريسم عليه اصلاح طلبان درست نيست. ضمن اينکه بايد توجه داشت که سکولاريسم با لائيسيته فرق دارد. ما امروز سکولاريسم را در بين حوزويان هم می بينيم. يعنی ممکن است کسی ديندار باشد اما سکولار هم باشد و معتقد باشد نيازی به ايفای نقش دين در حاکميت جامعه وجود ندارد. بنا بر اين، سکولار بودن به معنای بی دينی نيست. در حالي که در فرهنگ دينی جامعه طوری جا افتاده که سکولاريسم با بی دينی قرينه است. حزب اتحاد ملت ايران اسلامی هم در بر دارندهء نيروهائی است که ممکن است نقش دين در حاکمين را پر رنگ يا کم رنگ ببينند. ولی همهء اعضاء حزب در يک مورد توافق دارند و آن هم مبنا قرار دادن قانون اساسی است. بنا بر اين، ما از اعضاء حزب اتحاد ملت ايران اسلامی سئوال نمی کنيم که شما به ايفای نقش دين در حکومت قائل هستيد يا خير. پاسخ اين سئوال ملاکی برای پذيرش عضو نيست. ملاک ما برای پذيرش عضو التزام به قانون اساسی است. در قانون اساسی يک فصل حقوق ملت وجود دارد که مربوط به ملت است. فصل هائی هم دربارهء رهبری، شورای نگهبان، و نهادهای اطدئولوژيک نظام دارد. ما به آن حوزه اختياراتی که در قانون اساسی به اطن نهادها داده شده ملتزم هستيم. يعنی، نه فقط به حقوق ملت بلکه به آن حقوقی که به رهبری، شورای نگهبان، قوهء قضائيه و... داده شده هم التزام داريم. اما، در عين خال، می گوئيم که اين قانون بايد درست شود. اينکه ما از اجرای متوازن و بدون تنازل قانون اساسی سخن می گوئيم به همين معنا است. ما دربارهء خود قانون اسای اصلاً وارد بحث نمی شويم! (برگرفته از مصاحبه نشريهء مهر نامه، شمارهء 44، صفحهء 88)

نظارت استصوابى و مربع رفسنجانى، روحانى، خاتمى و حسن خمينى

مهرانگیز کار

این سیاستی است که در دستور کار انحصارگرایان برای تضمین پیروزی در دو انتخابات پیش رو قرار دارد: مربع قدرت، که هرگاه در انتخابات پیش رو نشکند قدرت دست به دست می شود، بزرگترین نگرانی است که مقامات قضائی و نظامی و امنیتی را همسو کرده و به جزء جزء رفتار آنها رنگ و بوی شکستن این مربع را داده است. زمینه چینی ها برای شکستن مربع حکایت از آن دارد که مربع می شکند و انتخابات به کام آنها که همواره کامیاب بوده اند، تمام می شود. شاید عوامل غیرقابل پیش بینی ظهور کند و زمینه جینی را در هم بریزد. در حال حاضر از آن عوامل خبری نیست.

آیا آمریکا چنین کشوری است؟

شهباز نخعی

امری که در میان سیاستمداران غربی و به ویژه آمریکایی تاکنون رواج چندانی نداشته است؛ پرسش هایی مانند: این نفرت ازکجا می آید و چرا؟ و آیا ما چنین کشوری هستیم؟ اما، پاسخ در صورتی می تواند درست باشد، که پرسش درست طرح شده باشد. در مورد آقای ترامپ پرسش: این نفرت از کجا می آید و چرا؟، به اندازه کافی واضح و روشن است و از این رو می توان با شرح و توضیح و مثال به آن پاسخ درست و روشن داد. اما، در مورد خانم هیلاری کلینتون، به دلیل کارکشتگی او در سیاست، پرسش: آیا ما چنین کشوری هستیم؟، ابهام و ایهام بیشتری دارد و نیازمند رمزگشایی و ابهام زدایی است.  

واردات مسافر از کشور دوست و برادر چین

پیش بینی می شود هيچ يک از ابتکارات دولت تدبير و اميد نتیجه بخش نخواهد بود اما طرح اخير دادن اتومبیل قسطی به دست مردم یک فایده غیر قابل انکار دارد: چون حقوق بخور نمیر فعلی کارمندان و کارگران و بازنشسته ها کفاف پرداخت اقساط آنها را نمی دهد، جملگی باید برای تأمین اقساط اتومبیل به خیل بیکاران و فارغ التحصیلان دانشگاه ها که از زور بیکاری مسافرکش شده اند بپیوندند و چون بسیاری از مسافران هم خودشان اتومبیل قسطی خریده و یکپا مسافرکش شده اند، کشور با کمبود مسافر مواجه شده و به ناچار باید، در برابر صادرات نفت، از کشور دوست و برادر چین مسافر وارد کنیم.

کعب بن اشرف یا میشل فوکو؟ مسأله این است!

علی سجادی

چندی پیش دیدم سایت هافینگتون پست مقاله ای از آقای اکبر گنجی منتشر کرده با عنوان تبديل شدن دموکراسی امريکائی به نخبه سالاری... من هرگز نتوانسته ام فهم کنم که چگونه آدمی به خود جرأت می دهد با چند سال اقامت در کشوری مثل امریکا (و در حالی که هنوز حتی به زبان آن کشور مسلط نیست، و مجبور است نظرات خود را به فارسی بنویسد و بعد کسی آن را به انگلیسی ترجمه کند، تا قابلیت چاپ در یک نشریه انگلیسی زبان بیاید) می تواند با این رشادت و شجاعت دربارهء موضوعی که احتمالاً و بنا بر آنچه نوشته اند از ابعاد آن اطلاعی کافی و همه جانبه ندارد، چنین اظهار نظرهای قاطع بنماید؟

دست آوردهای حکومت اسلامی در سه دهه ی اخیر

گزارشی از راديو صدای آلمان

آنچه می آيد گزارشی است که دست اندر کاران سايت صدای آلمان (دويجه وله)، بر اساس آمارهای موجود و اظهارات شخصيت ها و مسئولان در ايران تحت تسلط حکومت اسلامی، در مورد مسائلی همچون اعتياد، فحشا، فساد اقتصادی، و نظاير اين ها تهيه و منتشر کرده اند. از نظر ما اين تازه نوک کوه يخی است که در کشور ما به سوی نابودی حرکت می کند.

اوضاع کنونی جهان و ظهور پوپولیسم

گفتگو با اسماعيل نوری علا

در برنامهء سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

فايل صوتی     فايل ويدئوئی

از انتخابات مجلسین تا فساد و پوسیدگی نظام

گفت و گو با حسن اعتمادی

در برنامهء سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

آیا انتخاباتی که در ایران صورت می گیرد آزاد است؟

گفتگو با حسن اعتمادی

در برنامهء آوای مردم به مديريت سوزی ياشار

مغرب زمينيان و مسلمانان

گفتگو با اسماعيل نوری علا

در قسمت اول برنامهء ياران تلويزيون پارس

سير تصور ایران در معنای وطن

گزارش سخنرانی دکتراحمد اشرف در لندن

سخنران اعلام کرد با ادعای مبنی بر یک گسست کامل و نبود هیچ نوع رابطه‌ای بین احساس هویت گذشته و هویت ملی امروزی مخالف است. او افزود که قبلاً خودش هم بر این نظر بوده که احساس هویت ملی امروزۀ ما ایرانیان عمدتاً ساخته و پرداختهء دورهء رضا شاه است ولی اکنون این برداشت را درست نمی‌داند. به عبارت دیگر، امروزه بر این عقیده است که پیوندهایی بین هویت ملی گذشته و امروزی ما وجود دارد که با به کار بردن متد علمی‌ باید اين نکته را بررسی کرد که این احساس هویت ملی چگونه تحول پیدا کرده است.

چرا جامعهء سوئد سکولارترین جامعهء غربی است

کوروش اعتمادی

زمانی که در موردِ سکولاریسم صحبت می شود، بیشتر بر رابطه دین با دولت تأکید می شود. یک دولت سکولار، همچون دولت سوئد، مستقل و جدا از دین است و هرگز یک دولت سکولار برای دین خاصی حق ویژه در مقابل دیگر ادیان و ایدئولوژی ها در نظر نمی گیرد. یک دولت سکولار حق فعالیت آزاد برای همه ادیان و جهان بینی های سیاسی قائل است. یک دولت سکولار دین ستیز نیست، در صورتی که یک دولت دینی روش و سیاستی خصمانه علیه ادیانی دارد که دین رسمی دولتی محسوب نمی شوند. از این رو سکولاریسم بواسطه ماهیت اش بمعنای رعایت و تحقق اصول بنیادی دمکراسی است. یعنی در یک نظم سیاسی سکولار هیچ اندیشه سیاسی و دینی و هیچ گروه سیاسی و اجتماعی برتر از دیگر اندیشه ها سیاسی و دینی و گروه های اجتماعی نمی باشند. به یک عبارت؛ سکولاریسم همان دمکراسی است و یا بالعکس دمکراسی همان سکولاريسم است.

امکان تحول در جامعه بر اساس کدام اصل راهنما؟

جهانگیر گلزار

وقتی آدمی می گوید که ما فعال حقوق بشری هستیم و کاری به سیاست نداریم چه تاثیری می گذارد؟ اگر دفاع از حق وظیفه و هدف برقرار کردن آزادی ها باشد پس روش انسان مدافع حقوق افشای روابط ضد حق و دادن راه حل در حقوق مداری می گردد. اینکه می گوبند فعال حقوق بشری نبایستی از موضع سیاسی اینکار را بکند منظور این است که همه انسان ها را بایستی برابر دید در حقوق و در دفاع از حقوق فرد تقدم تشکیلاتی فرد عضو تشکیلات خود را در نظر نگرفت چرا که خود این عمل آغاز تبعیض و بنابر این ضد حقوق است. نه اینکه فردی سیاسی نباشد و موضع سیاسی نداشته باشد و نسبت به سرنوشت کشور و وطن اش و تصمیم گیری ها در مورد خود و آینده خود و هموطنان اش بی تفاوت باشد.

توسعهء ایران از مسیر توسعهء سیاسی می گذرد!

محسن صفایی فراهانی

سايت ندای آزادی: صفایی فراهانی، در مصاحبه با نشريهء اعتماد، هرچند لابه‌لای سخنان اش امید به حل مشکلات را پنهان نمی‌کند اما می‌گوید ریشهء بحران در بخش اجتماعی است، دفتر مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری اخیرا گزارشی تهیه کرده که به نظر من تکان‌دهنده است. نگرانی‌های فراوانی را ایجاد می‌کند. براساس مفاد این گزارش، ميان اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ده درصد رسیده است، شاخص صداقت و امانتداری به هشت درصد؛ و این ارقام در کشورهای حوزهء اسکاندیناوی بالای هفتاد درصد است، یعنی جامعه به واقع دچار یک سقوط اخلاقی شدید شده است.

 
     

کنگره سکولار دموکرات ها

     

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999