جمعه  26  تا يکشنبه 28 شهريور 1395 ـ  16 تا 18 ماه سپتامبر 2016

>>>>

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غيرلخبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. در اين پايگاه، به احترام جمهوريت، هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوک

برادران به روز اند!

حمیدرضا رحیمی

فدوی یادش نمی رود که پاداش برادران را محفوظ بدارد و یادآور شود که این بزرگواران، طی این سال ها، فقط به ورزش سنگین دوره کردن تسبیح و بازی با انگشت بیست و یکم مبارک اکتفا نفرموده و در به روز کردنِ اتهامات کلیشه ای - اسلامی علیه شهروندان نیز اهتمام مبسوط  ورزیده اند که البته قابل تقدیر اند. یعنی برخی اتهامات کلیشه از قبیل "شرب خمر، حمل و استعمال مواد مخدر، ابزار و ادوات لهو و لعب، مجلات غیر اخلاقی، و البته لواط، اکنون به مشوب کردن افکار عمومی، توهین به رهبر- اقدام بر علیه نظام یا امنیت ملی و عواید نامشروع (جایزه های بین المللی نخبگان- م)، همکاری با دولت های متخاصم، بقول عوام، upgrade شده اند.

 

هویت فرهنگی و سکولاریسم

) متن سخنرانی در کنگره چهارم سکولار دموکرات های ایران(

شکوه میرزادگی

تاریخ کلاً نشان از آن دارد که علاوه بر جنگ هایی که بر مردمان تحمیل شدند، یا خشم های طبیعی چون زلزله و آتشفشان، توفان و غیره، یا خشک سالی های مداوم عامل اصلی آنچه هویت فرهنگی ملتی را تهدید می کند، و ممکن است موجب شود که، فراتر از هویت فرهنگی، ملت و سرزمینی نابود و از روی نقشه پاک شود، دیکتاتوری و فاشیسم است. این نوع حکومت ها علاوه با تحقیر و سرکوب انسان، او را به سوی انحطاط اخلاقی می کشانند؛ انحطاطی که همچون یک بیماری خطرناک و مسری به جان ملتی می افتد. جهانیان نمونه ی روشن این نوع حکومت ها را در همین آلمان و به وسیله ی حکومت هیتلر شاهد بوده اند.

چه سهمناک است قضاوت تاریخ!

ابوالفضل محققی

این هنوز شعله کوچکی است که از هزاران گور بی نام از آن چوبه های دار بر پا شده و جنازه های رقصان در باد بر می خیزد تا آتش در دامن خرقه های آلوده زند. چرا که یاران رفته با خط خونین نوشته اند، اوج ستم همیشه به طغیان رسیده است.* باش که هزاران دهان لب به سخن بگشایند و هزاران جان عاشق به داد خواهی بر خیزند. هنوز مادران عزادار سراز خاک عزیزانشان برنداشته اند و هنوز بغض فرو خورده آنان به بغضی اجتماعی بدل نگردیده است. دور نیست که این بغض بشکند وبه سرودی برای آزادی مبدل شود. من این صدا را در تاریخی نه چندان دور شنیده ام. من به این صدا باور دارم وهیبت آن را می شناسم. نسل های جوان بر خواهند خواست و تاریخ را به قضاوت خواهند کشید! چه سهمناک است قضاوت تاریخ در باره جنایت کاران!

ون داشتن حق برابر برای استفاده از ابزار انتقال جمعی آن، به چه کار می‌آید؟

در بارهء همكارى پوتين ـ خامنه اى

گفتگو با محمدرضا روحانی

گفتگوگر: سايت پژواک

روابط فعلى خامنه اى با جهان همان نظريهء موازنهء مثبت شاهنشاهى است؛ البته شكل آن فرق مى كند، ولی در ماهيت يكى هستند و اصل هم "مصلحت نظام" و حفظ قدرت حکومت است... پوتين به حركت درآمده است تا با يک تاكتيک ماجراجويانه راه فرار آبرومندى از بن بست تحریم های آمریکا و اروپا پيدا كند... براى فرار از عواقب وحشتناک رقابت ناتو و روسيه در خاك ايران، و سمت و سو دادن مطالبات تاريخى و انباشتهء مردم گرسنه اى كه قريب چهل سال در بحران هستند، بايد براى نابودى تماميت رژيم جمهوری اسلامی تلاش كنيم.

روح خدا؟!>>>

بهنام چنگائی

اميدوارانش حتی  ديدند / که آمده ست تا  / در دشت و دره های گلِ سرخ / در هنگامه ی روئیدنِ لاله ها  /  بذرِ شقاوتِ بیکرانِ مرگ بکارد. // ديدند: آن که نامِ خدا در دست و زهرِمار در چشم دارد / خرمگس ملوثی ست / که با لشگر کینه آمده / با دار طناب های کور و / داس های تيز / تا آلاله ها را از هستی تهی کند.

هدف قرار دادن استقلال بعد از نفی آزادی

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران (هجا)

شدت ریسک و زیانباری این راهبرد آنقدر بالا و روشن است که حتی بخش هایی از ساختار قدرت و جناج های نظام و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس نظام نيز به انتقاد واعتراض پرداخته و با تاکيد بر زخم های متعدد روسی بر پيکر وطن، خواهان حراست و صيانت از منافع کشور در برابر دست اندازی دولت روسيه شده اند. هجا امضای هر نوع قرارداد نظامی با روسيه و یا هر دولت خارجی دیگر که ایران را به مهره و ابزار یک کشور خارجی بدل سازد، شدیداً محکوم می کند و به حکومت اسلامی هشدار می دهد که بيش از این امنيت ملی و استقلال ایران را به خطر نيندازد و هرچه زودتر پای ایران را از جنگ داخلی سوریه بيرون بکشد. همچنين خواهان انتشار مفاد کامل قرار داد بين ایران و روسيه در خصوص استفاده از پایگاه های نظامی و قلمرو ایران است.

پانزدهم شهریور، روز بنیاد، خجسته باد!

دبیرخانه حزب ملت ایران

ما، در حزب ملت ایران، از یک سو با باور راستین به تز موازنهء منفیِ دکتر محمد مصدق، که ضامن مانائی میهن مان است و، از دیگر سو، با اعتقاد به نخستین شعار انقلاب، "نه غربی، نه شرقی"، که گویا امروز آن هم به فراموشی سپرده شده است، ضمن اعتراض به ورود نه تنها نیروهای روسی به کشورمان، همانگونه که بارها اعلام کرده ایم با حضور هرگونه نیروی نظامی بیگانه به هوا، دریا و خاک میهن مان معترض و آن را غیرقانونی و محکوم می دانیم.

آموزش و پرورش رکن پنجم دمکراسی است

حمید آقایی

شاید عنوان این یادداشت دوگانه بنظر آید. رکن یا ستون پنجم به نیروهای جاسوس و خرابکار که در صفوف دشمن نفوذ می کنند گفته می شود. اما مورد نظر این یادداشت تأکید بر نقش آموزش و پرورش در یک نظام دمکراتیک است؛ نظامی که قاعدتاً باید بر چهار رکنِ قانون اساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد استوار باشد. آموزش و پرورش اما بدلیل اهمیت بسیار بالای آن می تواند در کنار این چهار رکن قرار گیرد و تضمین کننده بقای دمکراسی باشد.

باشگاه بدن سازی بهارستان و ديگر ماجراها!

به گفته شاهدان حاضر در صحنهء عملیات رزمی (مشت زنی و جفتک پرانی) نادر قاضی زاده، نماینده خودخوانده مردم ارومیه، با يک خبرنگار بخت برگشته، عمليات مزبور این نشان داد که مجلس در راس امور (از جمله امور ورزش های رزمی!) قرار دارد و باید فدراسیون بوکس حکومت اسلامی و فدراسیون ورزش های رزمی به مجلس الحاق گردیده و حقوق و مزایای مربیان ورزشی از آنها گرفته شده و به نمایندگان بدن ساز و مشت زن و لگد پران مجلس قانون زدایی و لگد پرانی داده شود

 

 

 

به بهانهء چهارمین کنگره سالانهء سکولار دموکرات ها

ف . سخن

گفت و گوهاى مطرح شده در چهارمين كنگره سكولار دمكرات ها را كه در آلمان برگزار شده بود از طريق اينترنت دنبال كردم. برخى از سخنرانى ها را به طور كامل شنيدم و برخى ديگر را به شكل خلاصه مشاهده كردم. چون سال ها بود جمع هايى اين چنين را نديده بودم، به نظرم نوعى تغيير كيفى در روند جلسات به وجود آمده بود. سخنرانان اين كنگره جز چند نفر كه با سخنان و سوالات نا مربوط به نوعى اخلال در برنامه به وجود مى آوردند و مسير بحث ها را از موضوعات اصلى و فراگير به موضوعات فرعى و ذهنى مى كشاندند، نوعى آرامش و پختگى در بيان عقايدشان احساس مى شد. به نظر مى رسيد اكثريت جمعيت حاضر در اين كنگره، ديگر گوينده ى صِرف و تحميل كننده ى ايده هاى خود نيستند بلكه سخن ديگران را هم با دقت مى شنوند و نسبت به سخنان مخالف، واكنش منطقى نشان مى دهند.

پيام دکتر شاهين فاطمی به کنگرهء چهارم

دوستان ارجمند: بسیار مشتاق بودم که امروز در کنار شما دوستان و هم میهنان دموکرات، سکولار و ایراندوست باشم و از نزدیک موفقیت های شما را مشاهده کنم. چون، متأسفانه، این فرصت کم نظیر حاصل نشده است، همراه با بهترین آروزها توفیق برگذاری این کنگره تاریخی را که بنام خود در تاریخ مبارزات و تلاش های برونمرزی به ثبت رسانده اید، صمیمانه به شما تبریک می گویم. به یاد داشته باشید که صد ها هزار زن و مرد ایرانی که امروزه در زندانی به وسعت ایرانزمین به محرومیت از ابتدایی ترین مواهب آزادی و حقوق سیاسی و انسانی محکوم شده اند چشم امیدشان به پیروزی شما و امثال شما در رسیدن به هدفی است که دنبال می کنید. ما که از دور دستی بر آتش داریم، در شرایط کنونی با تعهدی مضاعف برای انعکاس فریاد دادخواهی ملت ایران علیه امواج گسترده اعدام ها، شکنجه ها و بازداشت های غیرقانونی، موظفیم به آینده کشورمان نیز بیاندیشیم و در تدارک برنامه ای برای ایران آفت زده باشیم. آنچه نام سکولار دمکرات ها را شاخصیت بخشیده دقیقاً همین آینده نگری و نواندیشی شماست در جوار مبارزات مداوم سیاسی و مدنی خستگی ناپذیرتان. موفقیت روز افزون شما را در تحقق این اهداف صمیمانه آرزومندم. شاهین فاطمی - پاریس: نوزدهم شهریور 1395- نهم سپتامبر 2016

پيام دکتر سيروس آموزگار به کنگرهء چهارم

می رسید و می بینید که وقتی پا به سن گذاشتید، به جز دو فرماندهء سنتی، زن تان و رئیس تان، یک حکمران جابر و ستمگر تازه پیدا می کنید، به نام پزشک تان، که فرمان های خشک و اغلب ناخوش آیند خویش را با لعاب خیرخواهی می پوشاند و به این ترتیب حمایت نزدیکان شما را نیز جلب می کند. پزشک، فعلاً سفر را برای من ممنوع کرده است. اگر سال پیش دلیل علاقه ی من برای حضور در کنگرهء سکولار دموکرات ها، اجابت دعوت دو دوست بسیار عزیزم بود، امسال اشتیاق  دیدار دوستان نازنین تازه ای که پیدا کرده بودم نیز بر آن اضافه شده بود. ولی چه می توان کرد که گفته اند: چه فرمان یزدان چه امر طبیب! به هرحال، همه می دانیم که راه به مقصد ایراني سکولار دموکرات راهی است دراز و پر سنگلاخ اما امن، که در آن رهروان بی شمار در راهند. هم امروز به جز چند کشور جهان سومی، با حکومتی ایدئولوژیک، و متأسفانه اغلب مسلمان، همه ی کشور ها، لااقل بر روی کاغذ، به سکولاریسم و دموکراسی اعتقاد دارند و به تدریج که بند تعصب از ذهن ها گشوده می شود و نیاز به بهره گیری از همه ی تخصص های در دسترس، برای حل مشکلات بغرنج، بالا می گیرد نیاز به پذیرش باور های سکولار افزایش می یابد. کشور های پیشرفته و مدرن این حقیقت را دریافته و پذیرفته اند و بقیه نیز ناچار به دریافتن و پذیرفتن هستند. مجله ی تودی یو اس نیوز (TODAY  U.S.NEWS) بر اساس یک همه پرسی نمونه ای که در پائیز سال پیش انجام داده، به این نتیجه رسیده است که حتی در کشور های ایدئولوژیک یا مذهبی، که اعتقاد به یک فکر یا یک دین مایه ی برتری یافتن گروهی به گروه دیگر می شود، و سران و رهبران کشور نیز از میان این گروه برتر برگزیده می شوند، بیش از بیست و سه در صد از فرهیختگان جامعه به سکولاریسم باور دارند. البته اندیشه ی دموکراسی مقوله ی دیگری است. برای همه ی شما که از راه پرسنگلاخ نهراسیده اید و برای گسترش تفکرات مبتنی بر سکولار دموکراسی پیشگام شده اید صمیمانه موفقیت آرزو می کنم.

اطلاعيه دربارهء سفر آقای رضا حسين بر به عربستان

يکی از داوطلبان شرکت در چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، که به تقاضای خودشان عکس شان در بين شرکت کنندگان در سايت کنگره گذاشته شد، آقای رضا حسين بر بود که همه جا بعنوان رهبر حزب مردم بلوچستان فعاليت می کنند. ايشان که در گذشته عضو شبکهء سکولارهای سبز ايران بودند و اکنون چهار سال است که ديگر با اين شبکه ارتباطی ندارند، پس از شرکت در يک برنامهء تلويزيونی دربارهء شرکت شان در کنگره، بناگهان اعلام داشتند که به علت پيش آمدن يک سفر کاری نمی توانند در کنگره شرکت کنند. و امروز از طريق سايت العربيه خبر رسيد که ايشان برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته اند و برخی از مغرضان و حسودان نيز سفر کسی را که لابد بعنوان يک مسلمان سنی واجب الحج شده به سابقهء ايشان در ميان سکولارها ربط داده و در عين حال به دروغ ايشان را بعنوان معاون شبکه سکولارها معرفی کرده اند تا اعتماد مردم به سکولارها را سست کنند. حال، با توچه به اينکه اعتقاد به اديان تباينی با سکولار دموکرات بودن ندارد، و نيز با توجه به اينکه در حال حاضر سياست های ايران بر باد ده ولايت فقيه در تهران و اسلام سياسی تروريستی مورد حمايت عربستان، هر دو، با مواضع سکولار دموکرات ها تخالف دارند، بدينوسيله اعلام می داريم که شرکت در کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، از جمله برای مسلمانانی که به جدائی مذهب از حکومت باور دارند، و در نتيجه حکومت های مذهبی مسلط بر ايران و عربستان را يکجا نفی می کنند، آزادانه و داوطلبانه اصورت می گيرد و اکنون هم اگر آقای حسين بر در اين سفر دچار خبط و خطای سياسی شده باشند يا بشوند، و يا دو دستگاه حکومتی مذهبی در ايران و عربستان بخواهند از سوابق ايشان در جمع سکولارها، عليه سکولارها استفاده کنند، نه تنها لطمه ای از اين بابت بر جنبش بزرگ و گسترندهء سکولار دموکراسی وارد نمی آيد، بلکه ما همچنان مجدانه به مبارزهء خود عليه حکومت های ارتجاعی - مذهبی - ايدئولوژيک ادامه خواهيم داد.

اعضاء کميتهء برگزاری کنگرهء چهارم سکولار دموکرات ها

راه حلی برای پیروزی اپوزسیون بر رژیم:

اتحاد مجاهدين

با کنگرهء مليت های ايران فدرال

کریم بنی سعید عبدیان - در سايت العربيه

موفقیت بزرگ مجاهدین در برقراری اجلاس سه روزه با حضور ده ها هزار شرکت کننده از نقاط مختلف جهان و پشتیبانی لجستیکی و مالی و تشکیلاتی در پاریس و به قول یکی از رهبران شان، بدون جاری شدن خون از دماغ کسی،  مجاهدین را در موقعیتی برای ایجاد رهبری تشکیلاتی اپوزیسیون فارس ایران مهیا می کند. جنبش ملل تحت ستم که عمدتاً در کنگره ملیت های ایران فدرال گرد هم آمده اند و دارای رهبری و تشکیلات منسجم است، می تواند از طریق همیاری و همکاری تشکلیلاتی - زمینهء تشکیل و تکوین این جبهه وسیع معارض ایرانی را هموار سازد.

گرایش به سکولاریسم در اظهارات برخی مسؤولان دیده می‌شود!
مصباح یزدی

سکولارها می گویند که دین نباید در امور دنیا دخالت کند؛ امروزه این گرایش در بسیاری از مردم با شدت و ضعف وجود دارد و گاهی اوقات در سخنان برخی از مسؤولان هم دیده می شود و در صورت اشکال کردن به سخن شان، شرایط زمانی را مطرح می کنند که این گرایش، گرایش سکولاریستی است... اگر کسی سکولاریسم را بپذیرد، فرقی بین نظام شاهنشاهی با نظام اسلامی نمی بیند و کسانی که دین و دنیا را به هم مربوط می دانند، ارزش هایی را مطرح می کنند پلیس دو نظام ذکر شده با هم متفاوت هستند.

   

کنگره سکولار دموکرات های ايران

   

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000

BBBBB