جمعه 15 تا يک شنبه 17 ارديبهشت 1396 ـ  5 تا 7 مه 2017

پيمان نامهء عصر نو

شمارهء اول نشريهء گيتی مداری، فصلنامهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان،  منتشر شد >>>

پيوند به سايت ها و وبلاگ های ديگر سکولار دموکرات>>>                       دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

تأسيس: 14 امرداد 1392

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

سردبير: اسماعيل نوری علا  

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

دموکراسی سکولار نه پایان که آغاز کار است!

سام قندچی 

در صد و پنجاه سال گذشته، انکار اهميت دموکراسی سکولار، بمدد خاطر نشان ساختن به کمبودهای موجود در عرصه های عدالت اجتماعی، نابرابری های اقتصادی و آزادی های عقیدتی و سیاسی در کشورهای مدرن، همواره روشی بوده است تا کمونیست ها، آنارشیست ها، پسامدرنیست ها و بنیادگرایان مذهبی، بتوانند به کمک آن اتوپی ها و مدينهء فاضله های خود را بعنوان نوشدارو مطرح کنند... حال آنکه دموکراسی سکولار پایان کار نیست؛ مدینهء فاضله هم نیست؛ اما تنها جامعهء مدرنی که بر دموکراسی سکولار مبتنی است دارای امکاناتی است که بمدد آنها می شود در راستای مقابله با همهء مصائب مورد اشارهء جويندگان مدينهء فاضله فعالیت کرد.

از نو شدن مفاهيم سياسی تا نوانديشی دينی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

الان ما یک حکومت مذهبی داریم و مذهب آمده است در داخل حکومت نشسته. بنابراین آزادی اندیشه را متوقف کرده. آزادی اندیشه مرز نمی شناسد، می تواند ضد مذهب و ضد خدا باشد و یا، نه، در خود مذهب باشد و بر له خدا و مذهب باشد، و يا می خواهد دنیا و مذهب را با قرائت جدید ببیند. حکومت مذهبی جلوی همهء این کارها را می گیرد و به همین دلیل هم شما می بینيد که هر کسی که اسم خودش را در چهل سال اخیر گذاشته نواندیش مذهبی یا دینی ناگزیر شده فرار کند بیاید مغرب زمین. الان تمام انديشه ورزان مسلمانی که راجع به دین صحبت می کنند و معتقدند قرائتی که آیت الله ها و آخوند ها در ایران از دین دارند غلط است، همه در خارج از کشور هستند. آنها همه به اسلام و به خدا عقيده دارند اما، در عين حال، معتقدند که قرائت رسمی فقهی آخوندی غلط است و می شود همهء احکام و تاریخ اسلام را با یک نگاه جدیدی هم ديد. اما ناچارند از چنگ آخوند فرار کنند.

از همين قلم:

انتخابات سلاطين

در باغ وحش آخوندها!

محمد هادی

اختلافات و منازعات درونی رژیم (از ترور حجاریان گرفته تا حصر خانگی  موسوی و کروبی، از واجبی خوراندن به سعید امامی گرفته تا  سکته دادن فرزند امام، و سرانجام از مصلحت نظام در مرگ مشکوک رئیس تشخیص مصلحت نظام)، همه و همه حاکی از جدیت و واقعی بودن جنگ گرگ هاست! اما در عين حال، از روشنفکران دینی و اصلاح طلبان از قدرت رانده شده گرفته تا سرداران مستِ مصادرِ قدرت،  همگی بخوبی می دانند که اگر قرار بر رفتن باشد همه با هم باید بروند و حنای هیچیک از آنان در فردای نبود آخوندها در نزد مردم رنگی نخواهند داشت. آری در باغ وحش آخوندها، در قفس ها باز ولی در باغ بسته است!

کاندیدای پوششی!

(دومين شمارهء مخصوص انتخاب تدارکچی جديد)

ما تا بحال پوشش را در موارد مختلفی بکار می برديم. فی المثل: برای البسه. می گفتیم زیرشلواری و شورت برای پوشش اقلام کریه المنظر پائین تنه است! یا زیرپیراهن برای پوشش بالاتنهء انسان است. در مواردی هم می گفتند که فلان جاسوس در پوشش توریست وارد کشور شده بود! یا ریش گذاشتن و تسبیح به دست گرفتن پوششی برای سوء استفاده از ساده لوحی مردم و متدین نشان دادن خود برای راحت سرقت کردن است! کاندوم هم پوششی بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به سوزاک و سفلیس و ایدز و بیماری های مقاربتی بوده و استفاده از آن توسط اهل فن توصیه می شود! اما کاندیدای پوششی از ابداعات جدید در این دوره از انتخابات است که آن را به ريش حاجی اسحاق جهانگیری بسته، و ما چارچنگولی مانده ایم که حاجی اسحاق می خواهد کجای حاجی حسن روحانی را پوشش دهد!>>>

انتخابات ملکهء زیبائیِ نَر!

حمیدرضا رحیمی

فدوی اصلاً با ماجرا و معرکه گیری انتصابات دولتی امسال کار ندارد و برایش نیز مهم نیست که کدامیک از گزینه های مقام معظم رهبری (ضپ )، که جز مار چیزی نیست، از جعبهء مارگیری بیرون می آید. مشکل فدوی در حال حاضر، قیافه های به اصطلاح داوطلبان است که فدوی را زهره ترک کرده است! شما را بخدا کمی به عکس های رد شدگان از فيلتر شورای نگهبان که در پی می آيد دقت کنيد، آيا یک قیافهء نرمال در بین آنها می بینید؟!.. گويا شورای مزبور بساط انتخاب ملکهء زيبائی نر براه انداخته است!>>>

انتخابات و تغییر سیاست آشتی ملی

شادی امین

رد صلاحیت احمدی نژاد توسط شورای نگهبان، بدون طی روندی که گفته شد، نمی‌تواند و نباید مرحمی بر زخم‌های عمیق آسیب دیدگان این دوره باشد، همانگونه که شکست احتمالی رییسی مرحمی بر زخم بازماندگان کشتار دههء شصت و به ویژه سال شصت و هفت نخواهد بود. فراتر از مسئولیت و نقش افراد، کلیت نظام سیاسی موجود هم باید در برابر تمامی جنایت های چند دهه گذشته پاسخگو شود. عدالت معنایی وسیع تر و عمیق تر از این جنگ قدرت دارد. در روند دستیابی به عدالت، آسیب دیدگان حرف آخر را می‌زنند و نه شرکا یا متنفعان جرم. این آن نکتهء کلیدی است که نباید فراموش شود.

آئینهء ناتوانی نامزدها و بن بست نظام ولایت فقیه!

ژاله وفا

پنج سواال گزینشی از کاندیداها در مقایسه با معضلات اجتماعی که نظام ولایت فقیه کشور را بدان گرفتار ساخته است، از قبیل وضعیت فحشا و اعتیاد، وضعیت کارتن خوابی،خودکشی، افزایش بیماری های روانی و خصوصاً افسردگی در جامعه، اعدام، رشوه خواری، طلاق، کودکان کار، فرار از خانه، فرار مغزها، فقر و مسائل و فشارهای مربوط به جامعه زنان و... که مسائل و بحران هایی است که اغلب آنها ساختهء نظام است، بسیار حساب شده انتخاب شده بود تا با پاک کردن صورت مساله، نیاز به راه حل نیز به اذهان نرسد! از طرح حقوق شهروندي مردم و حقوق ملي مردم در درون و بيرون مرزها نیز خبری نبود.

انتخابات، برنامه های عرضه شده و دوران پس از خامنه ای

حسن اعتمادی - جمشید اسدی

در برنامهء تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی

در آستانهء انتخابات

شکوه ميرزادگی و سيروس ملکوتی

در برنامهء دنيای امروز بمديريت پريسا ساعد

آیا ادامهء تحریکات سپاه، ایران را به ورطهء جنگ با آمریکا می‌کشاند؟

رضا تقی زاده

با آگاهی از گرایش های سیاسی کادر‌های جوان تر سپاه، و بمنظور توجیه اقدامات تحریک آمیز در چارچوبی موجه تر از ضرورت حفظ منافع اقتصادی و افزایش سهم قدرت سیاسی در نظام، فرماندهان سپاه به این نظریه دفاعی تکیه می کنند که آمریکا قادر به ادامهء یک جنگ فرسایشی با ایران نیست و در صورت بروز جنگ خارجی، مجبور به عقب نشینی و شکست خواهد شد. بنا بر فرضیات سپاه، در صورت آغاز جنگ از سوی آمریکا، پایان بردن آن با ایران و به سود نظامیان خواهد بود. خطوط نا نوشته در متن این پیش فرض، اعمال کنترل مستقیم بر جامعه، یکدست ساختن شاخه‌های نامتقارن درون حاکمیت و تثبیت موقعیت سپاه در هرم قدرت حکومت است.

شورای نگهبان؛ نماد انسداد مردم سالاری

حسین رئیسی

جایگاهی که شورای نگهبان در قانون اساسی دارد و به تدریج برای خود افزایش داده است (نظیر نظارت استصوابی و نظارت بر نامزدهای انتخابات به جای اصل انتخابات) از یک طرف، و عدم دخالت مردم و یا مجلس در انتخاب فقهای شورای نگهبان منسوب رهبر و امکان تصدی سمت برای همه‌ء ادوار در شورا، از طرفی دیگر، جایگاه خاصی برای شورای نگهبان پیش روی مردم قرار داده است. این جایگاه صرفاً در خدمت اسلامیت نظام است؛ هرچند در اصل ششم قانون اساسی اداره‌ء کشور متکی بر آرای عمومی فرض شده است.

افسانهء انتخاب میان بد و بدتر

مجید محمدی

محمد شریعتمداری، رییس ستاد انتخابات حسن روحانی، در واکنش به اعتراض یکی از معلمان دربارهء زندانی کردن فعالان صنفی، در همایش کشوری مسئولان ستادهای فرهنگیان روحانی می گوید: شما فکر می‌کنید اگر قالیباف، که رئیس پلیس، و رئیسی که رئیس دادگستری بودند، رییس جمهور شوند تعداد معلمان زندانی کمتر می‌شود؟ این پرسش از جنس استفهام انکاری است، به این معنا که نفی در خود سؤال است. گوینده زندانی شدن معلمان را فرض می گیرد و مخاطب را از بیشتر شدن زندانیان معلم می هراساند تا معلمان ناراضی به روحانی رای دهند.

با اُمید و اعتماد به روحانی رأی می‌دهم

محمد ارسی

اینجانب با اعتماد تمام به حسن روحانی رأی می‌دهم؛ به روحانی و به تیم معتدل و مدیر و مدبّر او رأی می‌دهم تا مانده‌ء برنامه‌های نیک و عالی خود را به عمل آورند و ایران را از این وضع بد و بغرنج و پررنجی که گرفتار آمده بیرون آورند. من به روحانی رأی می‌دهم، نه برای اینکه از میانِ بد و بدتر، بد را انتخاب کرده باشم، بل به این سببِ ساده که در اوضاع و احوالِ داخلی و بین‌المللیِ کنونی، فردی شایسته‌تر از او را برای مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران نمی‌شناسم. یعنی صمیمانه معتقدم که در درونِ نظام فقاهتی که هیچ، در میان اعضاء اپوزیسیونِ نظام هم، محال اگر نباشد مشکل بتوان کسی را هم‌سنگ و هم‌وزن او پیدا کرد!

رئیس جمهور چه کاره است؟

فیروز نجومی

پس از چهل سال تحمل فریبکاری و خشونت و خاموشی، آیا زمان آن فرا نرسیده که از خود بپرسیم به راستی با وجود ولایت فقیه چه نیازی ست به گزینش ریاست جمهوری؟ آیا زمان پاسخگویی به این سوال فرا نرسیده است؟ مگر نه اینکه ولی فقیه از تبار "رسالت" است و "امامت" که بنا بر تعبیر پیروان امامت، در غیبت امام دوازدهم، حکومت ولی فقیه باید ادامه یابد تا "قیامت،" تا روز تسویه حساب ها و جدا ساختن بهشتیان از دوزخیان؟ در چنین شرایطی چه نیازی ست به اجرای یک برنامهء پرهزینه ای برای انتخاب رئیس جمهور، آن هم در زمانی که فقیه اعظم، خود بیتی دارد گسترده و مخوف تر از دولت.

2017 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000