پيوند به سايت ها و وبلاگ های  سکولار دموکرات

دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء «جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران»

سایت تدارک پلاتفرمی

برای حزبی آینده نگر

سردبير: اسماعيل نوری علا

جستجو در اين سايت

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

مقالاتی دربارهء مفاهيم اصلی

ويدئوهای آموزشی

 Fax: 509-352-9630

ای ميل

  iraniansdm@gmail.com

پيمان نامهء عصر نو

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی کسی را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

 

2. و از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن جز خواست انحلال مطالبه ای نداريم؛

 

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

 

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر سرزمين مان حمايت می کنيم.

 

5. آنچه در اين سايت «اختصاصی و غير خبری» منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاهی سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که  در «پيمان نامهء عصر نو» منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

 

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

 

7. به احترام «جمهوريت»، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء «جمهوری» به «حکومت» يا «رژيم»  تبديل می شود.

 

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت «رژيم ايران» يا «رژيم مسلط بر ايران» را بکار می بريم.

تأسيس: 14 امرداد 1392

تاريخ انتشار اين شماره:  جمعه 31 شهريور تا يک شنبه 2 مهر 1396 - 22 تا 24 سپتامبر 2017

پيوند به ويدئوی اعلام برگزاری کنگره

اين سخنان شوخی نيست!

سخنان حسن روحانی (تدارکچی آقا!) در سازمان ملل

حسن روحانی در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است هیچ تهدیدی را نمی‌پذیرد. او گفته: “سلاح های مرگبار صادراتی زیبا نیست صلح زیباست! ما ظلم را نمی پسندیم و از مظلوم دفاع می کنیم. ما تهدید نمی کنیم و تهدید را از جانب هیچ کس نمی پذیریم. ما زبان تهدید را بر نمی تابیم. ما اهل مذاکره ایم، اما از موضع برابر و متقابل.” او گفته است: “صدای اعتدال(!) از طرف ملتی است که نه فقط در بیان، که در عمل به آنها پایبند بوده است. برجام بهترین نشانه صدق ادعای ماست... برجام ایجاد یک تعامل نو در مناسبات جهانی است؛ تعاملی مبتنی بر تعامل سازنده میان ما و جهان. متاسفانه برخی خود را از این امکان تازه محروم کرده اند. و الان احساس غبن می کنند و فکر می کنند فریب خورده اند. ما بازدارندگی هسته ای را نه از سلاح هسته ای بلکه از دانش و مقاومت به دست آورده ایم!” او همچنین گفته: “به صراحت می گویم که ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند ولی در مواجهه با نقض آن عکس العملی قاطع(!) نشان خواهد داد.”

پيوند به مشروح سخنان سراپا دروغ حسن روحانی در سازمان ملل

ترجمهء همزمان به سبک حکومت اسلامی!

«شبکهء خبر صدا و سيمای حکومت اسلامی» سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل را ترجمه همزمان کرد. اما وقتی مترجم به بخش مربوط به ایران رسید، ناگهان عبارت ‌های ترجمه شده به طرز گیج‌ کننده‌ای با صحبت‌های واقعی دونالد ترامپ تفاوت داشتند. گذشته از موارد تحریف، شبکه خبر ایران حدود یک سوم صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران را نیز به کلی ترجمه نکرد. موارد زیر، از جمله موارد آشکار تحریف بودند:

* ترامپ: وقت آن رسیده که ملت‌های دنیا با یک حکومت بی‌پروای دیگر مقابله کنند

ترجمه: ما با کشورهای دیگه هم مشکل داریم.

* ترامپ: این دولت یک کشور ثروتمند را با تاریخ و فرهنگی غنی به یک کشور منزوی و به لحاظ اقتصادی تهی شده از سرمایه بدل کرده.

ترجمه: به تعبیر ما می‌تونه زندگی ایرانی‌ها بهتر باشه.

* ترامپ: این حکومت بعد از نیروی عظیم ارتش امریکا از مردم خودش می‌ترسد.

ترجمه: ارتش امریکا قوی است. مردم ایران هم قوی هستند.

* ترامپ: حکومت ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرده، ماهواره‌ها را ساقط می‌کند، به‌سوی دانشجویان معترض آتش می‌گشاید و مخالفان را به زندان می‌اندازد.

ترجمه: بسیاری اتفاقات توی ایران می‌افته که از نظر ما غیرقابل قبوله.۞

پيوند به توضيحات مجری «ترجمه به اختيار!»

در چند و چون عوامل پيدايش آلترناتيو

اسماعيل نوری علا

حکومتی که صد سال پيش مشروطه خواهان ما بعنوان آلترناتيو «وضع موجود» نخست در ذهن خود ترسيم کردند و سپس کوشيدند تا آن را در عمل پياده کنند، از طريق روند «خلاف آفرينی»، ويژگی های خود را از همان وضع موجود می گرفت. مملکت قانون نداشت؟ پس مشروطه خواهان خواستار حکومت قانون بودند. شاه/سلطان همه کاره بود؟ آنها برانداختن سلطنت را می خواستند و وقتی هم که زورشان نرسيد به «پادشاهی تشريفاتی و غير مسئول» راضی شدند. حکومت استبدادی بود؟ آنها حکومت تأمين کنندهء حقوق ملت را خواستار بودند. امروز هم ما مشغول انديشيدن به آلترناتيوی در برابر وضع موجوديم.  

روایت یک وجدان معذب

(خمینی و یاران اش به روایت عبدالکریم سروش)

شاهد علوی

دکتر عبدالکریم سروش، فیلسوف، نظریه‌پرداز و روشنفکر دینی، در سخنانی به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی ضمن اشاره به سوابق و خدمات نهضت آزادی به انتقادات اخیرا وارد شده به ابراهیم یزدی پرداخته است و در همین پیوند اشاره‌ای نیز به روح‌الله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، کرده است که جای تامل دارد... سروش می‌گوید: «خداوند همهء "خادمان به این ملک و ملت" را رحمت کند و … از همه مهمتر قدر خادمان را بدانیم و راه درست آن‌ها را در پیش بگیریم.» در این یادداشت کوتاه بر بخش مورد اشاره عبدالکریم سروش به روح‌الله خمینی تمرکز شده است.

مقايسه ها!

بابک مختاری

37 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎن ﺭﺍ ﺑﺎﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  می کرﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ می دﻳﺪﻧﺪﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 25 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ، ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ! 15 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭﻣﺎﻟﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟! 5 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﻰ، ﺳﻘﻮﻁﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟! ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ می بينيم ﻛﻪﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻧﺪ و خدا را شاکرند که مثل عراق و سوریه نیستند! ﺁﻧﻬﺎ كشورشان را ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻮﺋﯿﺲ و کره، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫ ﻬﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ ﻜﻨﻨﺪﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﺻﻰ می کنند! ﺍﯾﻦ "ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ" ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪﺷﻮﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ می جهد، ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻢ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﺠﻮﺵﺁﯾﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﻬﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼﺗﺒﺎﻫﯽ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ..!۞

احتمال حل مشکل «برجام» در توالت سازمان ملل!

گفته می شود برای نجات برجام از نابودی کامل، که به عنوان معجزه تیم مذاکره کننده وزارت خارجه حکومت اسلامی تبلیغ می شد، احتمال دارد ممد جوات ظریف در حین برگزاری اجلاس به بهانه آنکه تنگش گرفته راهی مستراح سازمان ملل شود و بطور اتفاقی با تیلرسون و دونالد ترامپ  مواجه شده و طرفین «روابط مستراحی» را که در آخرین سال ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما برقرار شده بود مجددا احیا کنند! اما امسال این وحشت وجود دارد که مستراح رفتن اتفاقی اوس ظریف و برخورد با دونالد ترامپ کار را خراب تر کند و دونالد ترامپ بطور کلی با کشیدن سیفون برجام را روانه چاه فاضلاب نماید!

پای درد دل مردم دارالخرافه

و باقی قضايا

حمیدرضا رحیمی

اخوان: نباید گذاشت فاجعهء کشتار مردم تهران در هفده شهریور سال پنجاه و هفت توسط رژیم منفور پهلوی از اذهان پاک شود. خود بنده با چند نفر در یک گروه در طول سه روز حدود چهار صد نفر از این شهدا را در قطعه ‌های  دهم تا هجدهم بهشت‌زهرا دفن کردیم. اکنون پس از سی و نه سال در این ستون از مساعدت و همکاری کارمندان وقت بهشت‌زهرا در دفن این شهدا تشکر می‌کنم. اگر این همکاری نبود مشکلات زیادی به‌وجود می‌آمد.

فدوی: ممنون از یادآوری، اتفاقاً مردم هم، علیرغم تلاش آن سید [نخیر،  محمد(ص) خاتمی نه، آن یکی! (ابراهیم نبوی- م)] در باب کشتار تابستان سال شصت و هفت می کوشند که آن را تا انقلاب بعدی(عج) زنده نگهدارند!

بصارت ِ ولایت

امیرعلی متولی

وضع  اسفبار  کارگران، معلمان، کولبران، اهل سنت، بهاییان و غیره در کشور بر کسی پوشیده نیست. آیا شما تا بحال به بلوچستان سری زده اید و از نزدیک وضعیت  آزار دهندهء مردم را دیده اید؟ لازم به یادآوری است که وسعت کشور سوریه با استان  سیستان و بلوچستان تقریبا برابری میکند ولی بشار اسد از سفرهء انقلاب سهم می برد اما کودک بلوچستانی حقی ندارد؛ بلوچستانی که یکی از بزرگترین معادن طلا را در خود جای داده است و مردمان اش نیز اصیل و مهربان و با غیرتند. ولی همین مردم باید برای امرار معاش به قاچاق بنزین و مواد مخدر دست بیازایند و روزانه برای لقمه نانی نیز توسط نیروهای شما کشته شوند!

احتمال اشغال کردستان عراق

از سوی ترکیه و حکومت اسلامی ايران

رضا تقی‌زاده

برگزاری همه‌پرسی بيست و پنجم سپتامبر امسال برای استقلال کردستان عراق اقدامی مستقل از مصالح و امنیت ملی ایران و ترکیه نیست و بدون تردید تبعات اجتناب‌ناپذیر چنین اقدامی می‌تواند استقرار نفرات و تجهیزات نظامی دو کشور همسایه را درون مناطق جدا شده از خاک عراق در دستور کار تهران و آنکارا قرار دهد.... در اين ميان نحوهء مقابلهء «پیشمرگه‌»ها با نیروهای داعش الگویی بود برای ارزیابی ظرفیت‌ها و ضعف‌های نیرویی که برای دفاع قبیله‌ای و جنگ چریکی تجهیز شده و دولت خودمختار اربیل قصد دارد دفاع از یک کشور مستقل را به آن بسپارد.

همه پرسی‌ استقلال کردستان در عراق و پیامدهای آن

حسن اعتمادی، دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان

و حسن شرفی، قائم مقام حزب دموكرات كردستان ايران

در برنامهء تفسیر خبر به مديريت جمشید چالنگی

مواضع ترامپ - کنگره پنجم سکولار دموکرات ها

اسماعيل نوری علا - مسعود نقره کار - جسن اعتمادی

در برنامه ياران بمديريت عليرضا ميبدی

پس از مرگ ولایت، مرگ روحانیت!

فیروز نجومی

چه کسی می تواند بر جایگاه این "معصوم،" این موجود ماورایی، تکیه بر زند؟ اینجا از جانشینی رهبری سخن می گوئیم که روزانه هزاران بار نام خدایی که بنا بر باورش "الرحمان و الرحیم" و یا "بخشنده و مهربان" است بر زبان می راند و پوزهء خود را بر آستان اش می ساید و، در همان حال، شمشیر شریعت را بر هر گردنی فرود آورد که در برابر او عمود ایستد و از "تسلیم" و "اطاعت" و"فرمانبری" سر باز زند. آنها را یا بدار مجازات می آویزد و یا در حصر خانگی نگاه می دارد. او در تبعیت از خدای خود، نوید زندگی جاودانه در "بهشت" می دهد و "دوزخ" را برای شکنجه و آزار ناباوران نگاهداری می کند تا آنها را نه به یک مرگ بلکه هزاران هزار مرگ و یا عذاب "الیم" دچار نماید.

اينها، سر و ته، از يک کرباس اند!

اشکان رضوی

محمد علی عمویی، محمد جواد ظریف، صادق زیبا کلام، صادق خرازی و در سویی دیگر حسین فریدون و... خلاصه همه بودند. همه ی اینان با درگذشت "حاج ابراهیم یزدی"، یکی از ایران ستیزترین عناصر تاریخ سیاسی ایران معاصر، به سوگ نشسته اند. اين «جمیع اضداد!» در یک مسئله با هم اشتراک نظر و هم بستگی دارند و آن نیز ایران ستیز بودن است. محمد علی عمویی از بازماندگان حزب توده و دشمن فطری نیروهای ملی، صادق زیبا کلام یک ایران ستیز جهان وطن بی وطن، حضرات صادق خرازی و حسین فریدون و محمد جواد ظریف هم ار کادرهای بلند پایهء حکومت! اگر عکاسان گوشه و کنار این مراسم را خوب جستجو می کردند بی گمان شاید سوژه های بهتری نیز که در ایران ستیزی نامی هستند پیدا می کردند.

معرفی نامهء دبیرکل جدید نهضت آزادی ایران

آیا سیاست می‌تواند اخلاقی باشد؟

فاضل غیبی

یکی از تصورات نادرست ما ایرانیان از «غرب» این است که در آن‌ سو نیز سیاست و اخلاق مخالف و مغایر هم هستند، با این تفاوت که سیاستمداران غربی از «زرنگی و دورویی» بیشتری برخوردارند و به سبب ظاهری خوش‌آیند مورد پشتیبانی مردم قرار می‌گیرند. به هر حال مسلّم است که «سیاست» جز تزویر و زد و بست و ناراستی نیست و سیاست‌ورزی امری است اضافه به زندگی عادی و اگر آدمی بخواهد زندگی پاک و سالم داشته باشد باید از آن بپرهیزد! سرنوشت فجیع نسل جوانی که در بحبوبه‌ی انقلاب اسلامی به فعالیت سیاسی روی آورد تأییدی بر ناراستی سیاست است. اما هرچند در وهله‌ی نخست شگفت‌انگیز می‌نماید اما واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته نه تنها سیاستمداران نمونه‌های اخلاق نیک هستند، بلکه به طور کلی دنیای سیاست در جوامع دمکراتیک از استرالیا تا دانمارک و از اسپانیا تا آمریکا دنیایی است آمیخته با اخلاق!

000000000000000000000000