جستجو در اين سايت

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

آرشيو بيانيه های سازمان ها

مقالاتی دربارهء مفاهيم اصلی

ويدئوهای آموزشی

سردبير: اسماعيل نوری علا

 Fax: 509-352-9630

ای ميل

  iraniansdm@gmail.com

توجه: در اين لينک

شمارهء سوم نشريهء

اينترنتی «گيتی مداری»

در دسترس شما است◄

دعوت به مطالعه و امضای

بیانیهء «جدایی کامل حکومت

و مذهب در ایران»

سایت تدارک پلاتفرمی

برای حزبی آینده نگر

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی کسی را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

 

2. و از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن جز خواست انحلال مطالبه ای نداريم؛

 

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

 

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر سرزمين مان حمايت می کنيم.

 

5. آنچه در اين سايت «اختصاصی و غير خبری» منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاهی سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که  در «پيمان نامهء عصر نو» منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

 

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

 

7. به احترام «جمهوريت»، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء «جمهوری» به «حکومت» يا «رژيم»  تبديل می شود.

 

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت «رژيم ايران» يا «رژيم مسلط بر ايران» را بکار می بريم.

پيمان نامهء عصر نو

تأسيس: 14 امرداد 1392

تاريخ انتشار اين شماره:  دوشنبه 29 سه شنبه 30 آبان  ماه 1396 - 20 و 21 نوامبر 2017

پيوند به سايت ها و وبلاگ های  سکولار دموکرات

    

رفتارشناسی مدیران حکومت در زلزله‌ء کرمانشاه

س. اقبال

مردم به راهکارهای دولتی چندان اعتمادی ندارند. در نتیجه سیل کمک‌ گروه‌های مستقل از دولت به سوی کرمانشاه روانه شد. در آغاز نیروهای بسیجی در جاده‌ها مستقر شدند تا از این حرکت‌های خودجوش و مستقل مردمی جلوگیری به عمل آورند. اما با فزونی گرفتن شمار کامیون‌های کمک‌ مردمی، خودشان را عاجزانه از این ماجرا کنار کشیدند. بیش‌ترین کمک‌ها نیز از استان‌های کردستان و آذربایجان غربی صورت گرفت. کردها می‌خواستند در پرهیز از راهکارهای جمهوری اسلامی، اتحاد عمل خودشان را به همدیگر بباورانند. به واقع آسیب‌های به جا مانده از زلزله بیش از پیش آن‌ها را به هم نزدیک کرد.

تصحيح و پوزش!

حمیدرضا رحیمی

"چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت"، رابط و رئیس چاپارخانه بیت سپهر اقتدار، مأمور است که در کلیهء مکاتبات و مراسلات مرتبط با زلزلهء کرمانشاه که بعلت خشم و نارضایتی حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفداء(عج) و نایب البته بر حق اش از حجاب  زنان متمرّد ایرانی رخ داده است، لغزش فاحش "مدیریت بحران " را به "بحران مدیریت" اصلاح  و در انجام این مأموریت، بین الاقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد. زیاده جسارت است…

قوی ترین زلزلهء تاریخ ایران

ارسالیِ محمد علی گلی

آيا ميدانيد قويترين زلزله اى كه تا به حال در ايران آمده كدام زلزله و در چه سالى بوده؟ بله درست تشخيص داديد. قويترين زلزله در 22 بهمن سال57 آمد. شدت زلزله به قدرى زياد بود كه هيچ پايگاه زلزله نگار . نتوانست آنرا ثبت كند. در اين زلزله مخوف تمام زير ساخت هاى مملكت با خاك يكسان شد. تمام رود خانه ها خشك شدند و آب اكثر درياچه ها خيلى سريع بخار شد. به طوري كه درياچه اروميه با يك ميليون سال قدمت،ظرف سى سال خشك شد. زاينده رود،رود هيرمند،درياچه بختگان،درياچه هامون، درياچه نيريز، درياچه مهارلو، درياچه پريشان و خيلى ديگر از تالاب ها و درياچه ها و رودها سوختند و خشک شدند. در اثر اين زلزله زير ساخت هاى معنوى مثل عاطفه، انسانيت، نوعدوستى، وطن پرستى، شرافت و... در خطر افتادند. به طوري كه بسیارانی با خود و به هم بيگانه شدند. حيوانات هم از اين زلزله جان سالم به در نبردند؛ مثلا يوز پلنگ ايرانى كه سه ميليون سال زاد و ولد كرده بود به ناگاه از بين رفت،  پرندگان استثنایی از ایران گریختند، و شیر ایران دست و پایش شکست. جنگل ها هم در اثر اين زلزله رو به نابودى گذاشتند. اكو سيستم بهم ريخت و بخارات مسموم تحجر تمام فضاى مملكت را پر كرد. زمان زلزله های شدید معمولا چند ثانیه است و با چند ساعت یا چند روز پس لرزه های خفیف. اما زلزله سال 57 ایران با پس لرزه های شدید اش هنوز و همچنان پس از چهل سال ادامه دارد.

(منبع: سايت بنياد ميراث پاسارگاد)

خطابی به حامیان نهضت آزادی و اصلاح طلبان

حسن شریعتمداری

نهضت آزادی، اگر خود را اصلاح‌ طلب دینی می‌داند و روشن‌فکر مذهبی به شمار می‌آورد، باید بداند که هیچ اصلاح و رفرمی اساسی‌تر و بنیادی‌تر از خواست جدایی نهاد دین از نهاد حکومت نیست. این تفکیک به نفع مردم، به نفع دین، و به نفع حکومت است.اسلام سیاسی آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و حکومت دینی همه‌جا رفوزه شده است. البته هیچ انسان دموکراتی نمی‌تواند مانع فعالیت سیاسی افراد مذهبی باشد. نهایتاً افراد مذهبی می‌توانند مانند احزاب متعددی که در دموکراسی‌های جا افتاده،  مذهب را نه به عنوان عامل تعیین سیاست‌های خود، بلکه به مثابه امری شخصی و هویتی تلقی می‌کنند ، مانند حزب دمکرات مسیحی و یا سوسیالیست مسیحی آلمان،  به فعالیت سیاسی دلخواه خود بپردازند

حسن شریعتمداری در میان حامیان ابراهیم یزدی

عبدالحمید وحیدی

بدون تردید، حامیان نهضت آزادی، با دعوت از آقای شریعتمداری و با توجه به شناخت از مواضع ایشان، قصد داشتند نشان دهند که پوست انداخته اند و تمایل دارند پس از مرگ دکتر یزدی در رویکرد های خود تغییراتی انجام داده، سیاست ها را به گونه ای دیگر دنبال، و در دیدگاه خود نسبت به «مقوله»ی جدایی دین از حکومت بيشتر توجه و عنایت بیشتر بکنند. نرمش این  تشکل، که همواه از آن به عنوان محافظه کار ترین طیف اصلاح طلب یاد می شود، پیام گویایی از نوع تغییر در نگرش کلی اصلاح طلبان است که هر یک از طیف های آن سعی دارد تا در این مورد خود را پیشگام نشان دهد.

آيت الله ها، پای سفرهروسی، با مخلّفات سکسی

گزارشی از کيهان لندن

آیتالله‌ها که خود را مسوول بهشت و جهنم مردم میدانند، در ستیز با فرهنگ آمریکایی و غربی، بسته‏‌های روسی سبک زندگی را به جامعه تزریق میکنند که چیزی جز کاریکاتور «زندگی غربی» نیست... در قرارداد «نفت در برابر کالا» روسها نفت را می‌‏برند و به جای آن کالا تحویل تجار جمهوری اسلامی می‌دهند... رستم مینیخانوف، نماینده ویژهء ولادیمیر پوتین، در دیدار با سیدابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس، گفته بود ما امیدواریم با کمک دین اسلام جوان‌های خود را به گونه‌ای تربیت کنیم که تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار نگیرند!

شمارهء مخصوص: فصلی در جانور شناسی

حاج مهرداد بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، به خبرگزاری ایسنا گفته است طی چهار دهه گذشته هشتاد درصد جانوران کشور از بین رفته‌اند! حال بايد ديد که راز بقای آن بيست درصد باقی مانده چيست... تا کنون تصور می شد که راز ماندگاری این بیست درصد جانور باقی مانده در «همه چیز خوار بودن» آنها و قابلیت تطبیق با محیط و هرگونه شرایط است!.. اما اکنون مبحث جديدی در بيولوژی بوجود آمده که از آن با نام «ژن خوب» ياد می شود و کل مطلب امروز را به بررسی چند و چون اين کشف اختصاص داده ايم.

سه رویداد بزرگ

فیروز نجومی

فروریزی ساخت و سازها بر می گردد بدورانی که ولی فقیه، قیم بزرگ، بملت "صغیر" ایران اطمینان داده بود که تا کنون تاریخ دولتی مثل دولت محمود احمدی نژاد، "دست پاک"، بخود ندیده است. ریزش دیوارهای مسکن مهر و کشتگانی بی شمار که بجا گذاشته است، نماد ریزش دین است و دستگاه فقاهت. تردید مدار که هر روز که از عمر این نظام می گذرد سرزمین ایران بویرانی کامل نزدیک تر می شود. اگر امام عج امروز که نایبان اش دست شان تا مرفق در جنایت و خیانت در تخریب و خونریزی فرو رفته است از غیبت خروج نمی یابد، پس در چه زمانی قرار است که ظاهر شود؟ آیا کافی نیست که معصومین، ملعون شوند و مومنین و روحانیون دزد و جنایتکار؟  

مادر رفت!

حشمت  طبرزدی

امروز، 26 آبانماه، مادرم، سکینهء زیبایی (طبرزدی)، پس از 3 سال دست و پنجه نرم کردن با سکتهء مغزی (اولین بار در بهار 93 در دفتر وزارت اطلاعات)، سکته ی قلبی، نارسایی ریوی و سختی های ناشی از یک عمر ستمدیدگی و مقاومت، از بین ما رفت. او شیرزنی بود که دو فرزندش در راه دفاع از میهن به شهادت رسیدند و طی 20 سال گذشته نیز، برای من، مشاور، پشتوانه و همرزم عزیز و خستگی ناپذیری بود. او را بنا به خواست خودش، در زادگاهمان روستای "در"، از توابع شهرستان گلپایگان، و در پایین پای دو فرزند شهیدش، احسان و ابوذر، و در جوار پدر به خاک خواهیم سپرد. همهء مادران، به ویژه مادران زلزله زده و مادران شهدای راه آزادی و راه وطن، شاد و سلامت باشند.

جنبش سکولار دموکراسی ايران مصيبت وارده به آقای طبرزدی و خانوادهء محترم شان را تسليت می گويد و برايشان صبر بسيار و قدرت مبارزه ای بيش از هميشه عليه بیداد حکومت اسلامی آرزو می کند.۞

پاسخی به مخالفان سکولار دموکرات های ایران
 سام قندچی

گرچه یکی از این نظرات از سوی جریانی کمونیستی و دومی از سوی جریانی سلطنت طلب و سومی از سوی جریانی هوادار همبستگی ملی ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، اما هر سه جریان در یک نکته مشترک اند و آن هم اینکه مبارزه با جمهوری اسلامی را در آمریکا و اروپا، نظیر مبارزه با رژیم شاه در گذشته تصور می کنند، و در نتیجه هم خود این منتقدان دچار افسردگی هستند (چرا که نتیجه ای از همه تلاش های خودشان در چهل سال گذشته در خارج کشور نمی بینند)، و هم حمله به دکتر اسماعیل نوری علا را جایگزین پاسخ به مسأله ای کرده اند که با آن روبرو بوده و هستند.

در حمایت از نشست کلن

سعید صالحی نیا

من، بعنوان کمونیست کارگری  مستقل، از چنین کنگره هائی که فراسیاسی هستند و فضا سازی می کنند تا اپوزسیون رژیم اسلامی با هم دیالوگ و مناظره کند کاملاً پشتیبانی می کنم و این نشست ها را ابزاری می بینم که بشود راه پر سنگلاخ تفاهم اجتماعی جنبش آلترناتیو را بالاخره هموار کرد. به همین منظور بود که پروژهء مناظره را سال هاست سازمان داده ام و اتفاقاً همین معضل اتحاد و همکاری را هم در این پروژه مناظره مورد بحث قرار دادیم. از دید من، یکی از معضلات بزرگ اپوزسیون رژیم اسلامی نرسیدن به فرهنگ همکاری و دیالوگ و مناظره بوده و این راه را برای تداوم رژیم اسلامی گشوده است.

زلزله در ايران - سکولار دموکراسی و مخالفان اش

کاظم علمداری - اسماعيل نوری علا

در برنامهء تلويزيونی پرويز کاردان

دربارهء گمراهی سکولار دموکرات ها

ناصر پاک نژاد - عليرضا عحمی

در برنامهء «مرغ سحر» فرامرز فروزنده

مهستان و دولت تبعيد - تشيع سرخ علوی و سکولاريسم

اسدالله نصر اصفهانی - وزير کشور در رژيم سابق

در برنامهء جبههء هماهنگ مبارزان ايران

دربارهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان

علی جوادی - از حزب کمونيست کارگری

در برنامهء نلويزيونی حزب

سياست روسيه: تضعيف ايران به هر قيمت!

رضا تقی‌زاده

روسیه مصالح راهبردی خود را در نزدیکی ایران با غرب و توسعهء مناسبات خارجی تهران با همسایگان نمی‌بیند. با این پیش‌ فرض، با وجود اعلام پشتیبانی قراردادی از توافق اتمی، اجرای این توافق در معادلات سیاسی کرملین عامل مثبت ارزیابی نمی‌شود. طی نزدیک به چهل سال گذشته، روسیه تنها در وضعیت‌های بحرانی و شرایط اضطراری ایران قادر به استفاده از اهرم‌های نفوذ خود در تهران و گرفتن امتیازهای مستقیم و یا غیرمستقیم شده است. روسیه (مانند هر قدرت منطقه‌ای دیگری) هرگز از قدرت گرفتن ایران راضی نبوده و از هر فرصت برای تضعیف این کشور (حتی در شکل تجزیه جغرافیایی) استفاده کرده است.

دیپلوماسی در دقیقه نَود...

محمد ارسی

آقای روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران! وااسفا که آن امید و اعتماد دارد کمتر و کمتر می‌شود، و آن اکثریتی که از روی حساب و کتاب، - نه از روی اعتقاد به اسلام یا حکومت اسلامی - به نفع شما رأی داده بودند، از شما به سبب  اتخاذ سیاست‌هائی که به تسلیم‌طلبی در برابر خامنه‌ای، و خلف وعده تعبیر می‌شود، دارند دلسرد و رویگردان می‌شوند... خلاصه اینکه دلسوزان این ملت می‌پرسند: ترس و سپرافکنی در مقابل ولی فقیه و افراطی‌های ضد ایرانی تا کی؟ این وضع داخلی و خارجی اسفبار را تا کی می‌خواهید کش بدهید؟

زلزلهء سیاسی در خاورمیانه: جنگ مرد، زنده‌باد جنگ!

خالد صالح

سرعت و دامنهء وقوع درگیری‌ها در خاورميانه افزایش یافته است. از هم اکنون، دو عرصهء جدید و غیرمنتظره درگیری گشوده شده است: میان نیروهای حکومت اسد و نیروهای اتحاد دموکراتیک سوریه (ائتلاف کرد و عرب تحت حمایت آمریکا) و از سوی دیگر، در لبنان، پس از استعفای نابه‌هنگام سعد حریری، میان عربستان و ایران، و متحدان محلی‌شان. با این حساب، پرسش‌های ژئوپلتیک خاورمیانه امروز، که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند، بدین قرار‌ اند: نقشهء جنگ پس از داعش چگونه ترسیم خواهیم شد؟ صلح و ثبات مستلزم وقوع چه کنش و واکنش‌هایی روی نقشه است؟ شکل نهایی نقشه صلح چه خواهد بود؟ و مرزها چگونه باید جابه جا شوند?..

000000000000000000000000

Congress-New