جستجو در سايت جنبش

پيوند به سايت های ديگر

تاريخ انتشار اين شماره:

جمعه 4  تا يکشنبه 6

اسفند ماه 1396

23 تا 25  فوريهء 2018

آرشيو صفحات اول سايت

تأسيس: 14 امرداد 1392

سردبير: اسماعيل نوری علا

 Fax: 509-352-9630

  iraniansdm.n@gmail.com

پيمان نامهء عصر نو

مقالاتی دربارهء مفاهيم اصلی

ويدئوهای آموزشی

توجه: در اين لينک

شمارهء سوم نشريهء

اينترنتی گيتی مداری

در دسترس شما است

دعوت به مطالعه و امضای

بیانیهء جدایی کامل حکومت

و مذهب در ایران

سایت تدارک پلاتفرمی

برای حزبی آینده نگر

 

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی کسی را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. و از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن جز خواست انحلال مطالبه ای نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل کشور از غاصبان حکومت مسلط بر سرزمين مان حمايت می کنيم.

5. آنچه در اين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاهی سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که  در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام جمهوريت، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

8. و از آنجا که بين ايران و ملت ايران  از يکسو، و حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، از سوی ديگر، تفاوت و جدائی قائليم، در هر متن که واژهء ايران بکار رفته اما منظور رژيم اسلامی باشد، ما بجای ايران عبارت رژيم ايران يا رژيم مسلط بر ايران را بکار می بريم.

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

دختران خیابان انقلاب و ایستادگی مدنی

سخنرانی سهیلا ستاری

در کنفرانس اخير شهر کلن

آنان که با تمام قوا کوشیدند تا روسری بر سر زنان کنند، اکنون که شاهد به باد سپردن روسری ها هستند، ناتوان از حفظ عمامه هایشان گردیده‌اند و ناچارند که بویژه خود را از جلو و تیررس جنبش گستردهء زن ایرانی پنهان دارند. مقابله با فرودست نگه داشتن زن ایرانی با پیام پرتوان دختران خیابان انقلاب نیرو و فرازی تازه یافت. این مبارزه تا برپایی ایرانی سکولار، دموکراتیک، آزاد و آباد و تا پایان یافتن ستم و بیداد و نابرابری، از سوی تک تک زنان میهنمان ایران پی گرفته خواهد شد.

بی آبرویی نواندیشان دینی در حفظ آبروی حجاب

شادی امین

چندی پيش، یازده مرد و یک زن تحت عنوان "جمعی از نواندیشان دینی"، بیانیه‌ای در "حفظ آبروی حجاب" منتشر کرده اند. این بیانیه، نادقیق، سطحی و سرشار از تحریف‌های تاریخی است. و البته خواهان "بازگشت به آرمان های اولیهء انقلاب پنجاه و هفتِ ملت ایران" است. و مشخص نمی‌کند، این آرمان‌های اولیه انقلاب چیست؟ آرمان‌های دوران امام راحل است و یا آرمان‌هایی که منجر به انقلاب پنجاه و هفت شد، یعنی، استقلال، کار، مسکن، آزادی؟ فرای اینکه آیا نواندیشی با دین سازگار است یا خیر، قصد دارم مختصر به این بیانیه با نگاهی به تاریخ یکی از این نویسندگان اشاره کنم.

مراسم معرفی طرحِ مهستان در مورد

 از کار انداختن ماشين بازتوليد استبداد

در نشست عمومی اعضاء مهستان
در 18 فوریه 2018

فايل تصويری         فايل صوتی

گفتگوهائی دربارهء طرح اخير رفراندوم

پيوند به متن بيانيه 15 نفره در مورد رفراندوم

حسن شريعتمداری - اسماعيل نوری علا

در گفتگوی راديو - تلويزيونی با مهران عباسيان

حسن شريعتمداری - حسن اعتمادی - محمد نوری زاد

در برنامه تفسير خبر بمديريت جمشيد چالنگی

اسماعيل نوری علا و رضا گوهر زاد

در برنامه چالش از تلويزيون انديشه

منوچهر يزديان - سياوش دانشور

در راديو- تلويزيون پيام

شورش فقرا رژیم ایران را تکان داده است

آزاده کیان

مقامات ایران موفق شده اند تظاهراتی اجتماعی را که در دیماه کشور را تکان داد مهار کنند. با این حال، این شورش ها تاکیدی بر شکننده بودن قدرت بود و جنبش نافرمانی مدنی زنانی که در ملاء عام روسری از سر بر می دارند و به حجاب اجباری اعتراض می کنند نیز بر این امر تصریح دارد... شورش های خودجوشی که در آنها شماری از زنان جوان نیز مشارکت داشتند، بیانگر خواست تغییر در طبقات فرودست و بدنهء پایین طبقهء متوسط، هم در عرصهء اقتصادی و هم در زمینهء اجتماعی و سیاسی است. مردمی که ضربه های مهمیز بیکاری، بی ثباتی و و بینوایی را بر پیکر خود حس می کنند و چشم اندازی هم برای آینده ندارند، دستخوش احساس بی عدالتی ناشی از فساد و غارت ثروت ملی توسط اقلیت حاکم هستند.

سکولاريسم هندی و سکولاريسم فرانسوی

(دو مفهوم از سکولاریزم)

رامین جهانبگلو

برای ما زمان آن رسیده که به بازاندیشی کل رویکرد خود به پرسش سکولاریزم بپردازیم.  فرهنگ های واژگان انگلیسی سکولاريسم را نداشتن هیچ دل مشغولی به امور دینی یا روحانی معنا می کنند. ولی همچنین، آن را سیستمی که خواهان تفسیر و ساماندهی زندگی یا اصول، تنها در چارچوب این جهان است، می دانند. از این رو، واژۀ سکولاریزم در فضای سیاسی اشاره ای است به آزادی برخورد حکومت با امور دنیایی، بی آن که از سوی هیچ مقام دینی در آن ها دخالتی بشود.

چرا همهء دستگير شدگان جاسوس اسرائيل اند؟

به نظر می رسد با حضور اتباع امریکا، انگلیس، کانادا، اسکاتلند و سایر کشورهای غربی در پست های ارشد نظام مقدس، فقط جای اتباع اسرائیل خالی است و به همین خاطر اسرائیل مجبور به اعزام جاسوس و یا عضو گیری برای موساد در داخل کشور شده است و هرچه جاسوس دستگیر می شود بخاطر ارتباط با اسرائیل است، چون مجموعهء کشورهای آمریکا و متحدان اش نیازی به جاسوس بازی ندارند و اتباع شان در هیئت دولت و پست های ارشد نظام حاصر هستند!

دیکتاتور پیشین کرهء شمالی:

من كنت مولاه، فهذا سیدعلی مولاه!

حمیدرضا رحیمی

فدوی که اخیراً مبالغی آجیل مشکل گشا بلعیده است، با ملاحظهء خبری، نخست پنداشت که سرانجام بخت اش باز شده و مقرّر است که  این تتمهء عمر را در رفاه بگذراند. باری قضیه راجع بود به انتخاب همسر برای همشیرهء گرامی مقام معظم رهبری کرهء شمالی، که شرابط سختی هم نداشت و فدوی منتظرالظهور، شدیداً واجد شرایط بود؛ و نیز از آنجا که ما، به استناد سند مصور و منگوله دار بالا، با کرهء شمالی خویشاوندی سببی داریم، فلذا چیزی نمانده بود که فدوی چفیه و عمامه کند (شال و کلاه سابق- م) و همانند زائران کربوبلای معلی (ع- س- ص- عج) و امام رضا(ع)، پیاده خودش را به کرهء شمالی برساند که، بدلائلی که به آنها خواهد پرداخت، از این فقره صرفنظر کرد.

العفو، العفو!

شهباز نخعی

مردرندی ذاتی و آخوندی سبب می شود که مقام معظم چیزی هم طلبکار شود و بر ضرورت تفکیک نظام انقلابی امامت و امت با تشکیلات دیوان سالاری تاکید کند. این چنین است که ذهن پریشان، بریده از واقعیات و بیمار سید علی خامنه ای به نتیجه ای شگفت انگیز دست می یابد: انتقاد مردم فقط از دولت و مجلس و قوه ی قضاییه نیست، نه، ممکن است از شخص حقیر هم انتقاد داشته باشند، اما این انتقاد منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام اسلامی و نظام انقلابی که با فداکاری این ملت به وجود آمده است!

دروغ روی دروغ!

وحيد آبان

خبر اين است: آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از اهالی استان آذربایجان شرقی گفت که مردم به رغم نارضایتی و انتقادها، از نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند. او گفت مردم شاید "از شخص حقیر" هم انتقادهایی داشته باشند. خامنه‌ای به ویژه گفت که در زمینۀ عدالت مشکلات زیادی داریم و باید از مردم عذرخواهی کنی. اما هم عبید زاکانی، و هم تجربهء 39 سال حکومت اسلامی، به ما هشدار می دهند که هرگز و هرگز نباید به ملاها اعتماد کرد. آن ها استاد فریب و دروغگویی هستند. اساساً کل دستگاه دینی شان بر دروغ و شمشیر بنیاد یافته است. آن زمان که احساس ضعف کنند، با خوش زبانی به هر دروغی، و به همسو نشان دادن خود با مردم، متوسل می شوند.  ملاحظه کنيد که در همین گزاره سه دروغ کلان نهفته است...

تجاوز به همه پرسی!

فرج سرکوهی

در متن پانزده نفره رفراندو]، در کنار آدم هائی که در شرافت و صداقت و درستکاری آنان شک نیست، عضو اسبق شورای امنیت ملی هم هست که بر اساس متنی که همان زمان منتشر شد از طراحان طرح کشتارها و شکنجه ها و اعدام های سال 60 بود. عضو سابق یا کنونی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان سرکوب و شکنجه و اعدام در دههء اول حکومت اسلامی، هم هست، مبلغ سابق رهبر و استبداد هم هست، کسی که زندانیان سیاسی مخالف حکومت اسلامی را مجبور کرد تا برخلاف میل و عقاید خود در فیلم بایکوت حضور یابند نیز هست و... رفراندم برای دموکراسی به دعوت چنین کسان همه پرسی نیست. اين اعدام دوبارهء اعدام شدگان سال 60، تجاوز دوباره به قربانیان استبداد، تجاوز به خاطره جمعی و تجاوز به همه پرسی است.

نگهدار و مخملباف: آينه های رو به رو!

تقی روزبه

بنظر می رسد در پیشبرد پروژهء آشتی ملی محسن مخملباف لااقل تاکنون دست پرتری از فرخ نگهدار داشته باشد! چرا که، از یک سو، بر کرسی رفراندوم خواهان نشسته و، از سوی دیگر، آن چه را که دیگران حرف اش را می زنند دارد در عمل پیش می برد. باب گفتگوی ملی را گشوده است و قادر است از حربهء رفراندوم، به عنوان مترسکی بر سر خرمن، برای جلب مخاطبانی که خود جرئت ندارند گذارشان از نظام و دولت مذهبی را به زبان بیاورند استفاده کند...

حفظ اتحاد یک ضرورت انقلابی است

بیانیهء حشمت الله طبرزی علیه مخملباف

بخشی از اپوزسیون اس گمان می کنند وارد فضای کاملاً انقلابی شده ایم و طرح رفراندوم می تواند راه گریزی برای نجات رژیم از سرنگونی قطعی به وسیله ی انقلابی تمام عیار باشد. از دید من و سایر امضا کنندگان فراخوان رفراندوم اما این برداشت به کلی اشتباه است، ولی آنها حق دارند نظر مخالف با این فراخوان را اعلام کنند... حملات سیاسی یکی از امضا کنندگان فراخوان، به یکی از گرایش های معروف به پادشاهی پارلمانی و آقای رضا پهلوی، نمی تواند با نیت اصلی ما که اتحاد همه نیرو ها است، سازگاری داشته باشد.

از بيانيهء رفراندوم استقبال می کنيم!

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از بیانیه ای که تنی چند از فعالین فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران  درخواست برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت آینده ایران را کرده اند، استقبال می کند. این بیانیه گامی مهم به جلو می‌باشد چرا که تغییر نگاه مثبت برخی از امضاکنندگان این بیانیه به سمت گذر از جمهوری اسلامی نسبت به اصلاح‌ طلبی و استمرار طلبی گذشته آنان و گذار به سوی پلورالیسم سیاسی در ایران مهم است. همچنین در نگاهی اجمالی به روح قانون، محتوا و ماهیت اصل پنجاه و نه و پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی مشخص است که برپایی هر نوع همه پرسی و انتخاباتی، مطابق با آنچه که در این بیانیه نیز درخواست شده تا چه حد می‌تواند دور از دسترس باشد. 

بار ديگر رفراندوم و مقولهء افعال بی فاعل

اسماعيل نوری علا

به نظر می رسد که يکی از هنرهای سياست مداران و سياست بازان ما بيان مطلبی شده است که برای افعال مندرج در آن فاعلی وجود ندارد؛ بخصوص وقتی که پای ارائهء پيشنهادی در ميان باشد. اينکه اينگونه اظهار نظر کردن ها و پيشنهادات، بخاطر روشن نبودن فاعل و انجام دهندهء فعل هرگز به عمل در نمی آيند را نه تنها از لحاظ آن منطق بديهی که در اين فقدان فاعل موجود است بلکه حتی از نظر عملی نيز در طی لااقل چهل سال گذشته تجريه کرده ايم. در نتيجه، می توان از خود پرسيد که اگر، منطقاً و عملاً، اين سخنان به نتيجه ای نمی رسند چگونه است که اهل سياست، که قطعاً دارای عقل و شعوری بالاتر از حد متوسط هستند، چرا به اين کار ادامه می دهند و همچنان به صادر کردن افعال بی فاعل مشغولند؟

جنبش اعتراضی مردم و هویت‌های سیاسی زود هنگام!

حمید آقایی

این امر بسیار طبیعی و منطقی است که یک حزب و گروه سیاسی، ایدئولوژی و اهداف مشخصی داشته باشد و تحقق آن‌ها را پیگیری نماید، اما اگر این پیگیری‌ها بدون توجه به فاز و مرحله‌ای که هویت سیاسی یک ملت در آن قرار دارد، بویژه زمانی که ملت به هر دلیل نتوانسته است به یک باور عمومی جدید دست یابد و بر مبنای آن هویت سیاسی خود را تعریف کند، می‌تواند بجای وحدت بر تفرقه و جدایی‌ها دامن بزند و بدنبال خود فرایندی را که آن ملت در حال عبور از آن است به تاخیر بیندازد. زمانی که یک گروه سیاسی فقط به این اعتبار که برخی از مردم ایران در اعتراضات اخیرشان شعارهایی که هماهنگ با اهداف آن گروه بودند سر دادند، بخواهد بر این تصور دامن زند که مردم ایران در این اعتراضات خواستار جانشینی یک مدل خاص به‌جای نظام اسلامی شده‌اند، خواسته و نا‌خواسته این جنبش را در حد اهداف گروهی خود تقلیل می‌دهد.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا