تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم

چهارشنبه 9 و پنج شنبه 10 ارديبهشت ماه 1394 ـ  29 و 30 ماه آوريل 2015      

به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد، سال 1394، سال بزرگداشت عمر خیام نیشابوری، نام می گیرد

ه

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

نهاد هماهنگی

پيمان نامهء عصر نو

اساسنامه

بيانيهء تحليلی

هيئت دبيران

دفتر سياسی

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

آئين نامهء کميتهء برگزاری 

کنگرهء اول (1392 ـ  واشنگتن) 

کنگرهء دوم (1393 ـ بوخوم) 

 کنگرهء سوم  (1394 ـ فرانکفورت) 

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

قطعنامهء تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری 
به مناسبت اول ماه مه

آنچه می گذرد  گوشه هایی از بروز عینی يک جنبش اجتماعی است که می رود، با خلق صحنه های قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری، بساط تحمیل بی حقوقی مطلق و ستم معیشتی بر میلیون ها خانواده کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند. اين در حالی است که سرمایه داری حاکم بر ایران، چنان غرق در چپاولگری و کشمکش بر سر سهم خواهی از غارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که نه می تواند و نه می خواهد نقطهء پایانی بر وضعیت مشقت بار موجود بگذارد. به همین دلیل نیز هست که تصویب حداقل مزدی تحقیر آمیز را بی شرمانه به ما کارگران تبریک می گویند و سبعانه تر از آن، با عدم پرداخت بموقع همین مزد، تداوم قطع سوبسیدها، افزایش هر روزه قیمت ها، آزاد سازی قیمت نان و اعمال نُه درصد ارزش افزوده بر مایحتاج زندگی، دست به غارت و چپاول بی رحمانه ای از این دستمزد ناچیز و خفت بار می زنند و با سرکوب بر حق ترین اعتراضات کارگری، محاکمهء دسته جمعی کارگران معترض، و محکوم کردن آنان به شلاق و زندان های طویل المدت در صدد به تمکین واداشتن طبقهء کارگر ایران به وضعیت موجود و شرایطی مصیبت بارتر از این هستند.

فرازهائی از فراخوان تشکل‌های صنفی فرهنگیان

برای اعتراض سراسری معلمان، در روزهفدهم اردیبهشت ماه

کانونهای صنفی معلمان فارغ از دغدغهء جناح بندی های سیاسی نمایندگان مجلس، حقوق پایمال شدهء مادی و معنوی فرهنگیان کشور را مطالبه می کنند و رویکردهای سیاسی کارانه، در خصوص مشکلات جامعه فرهنگیان را محکوم می کنند. بدیهی است که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد، حق و حقوق معلمان کشور وجهالمصالحهء نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد. بر این اساس و علیرغم میل باطنی، فرهنگیان کشور، اولین قسمت از اقدامات اعتراضی ِ مرحله به مرحلهء خود را در دستور کار قرار داده اند.

آيا بود و نبود تحريم ها به سود مردم ايران است؟

در برنامه ای از مهدی فلاحتی

بررسی نتیجه و دستاوردهای مذاکرات لوزان

گفتگو با حسن اعتمادی و مازیار شکوری

در برنامهء تفسير خبر جمشيد چالنگی

تفاهم لوزان، سخنان خامنه ای

و سومين کنگرهء سکولار دموکرات ها

گفتگو با کورش اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

کشنده تر از جام زهر!

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

گفتوگر: مهدی فلاحتی در برنامهء صدای امريکا

دربارهء تفاهم نامه

الاهه بقراط ـ اسماعيل نوری علا

در برنامهء ياران با مديريت عليرضا ميبدی

شفافیت: خبر ایران و  گروه های لابی در واشنگتن
سام قندچی

سه گروه قدرتمند لابی در شهر واشنگتن هستند که تلاش می کنند اخبار ایران را تحت نفوذ خود در آوردند. برای آنکه خبر ابژکتیو باشد مهم است که در مورد چنین نفوذهائی شفاف باشیم. بهترین راه برای ابژکتیو بودن در مورد خبر این است که همه جوانب خبر را گزارش کنیم. به عبارت دیگر، همهء تشکلات خبری که بعنوان بخشی از گروه لابی کار می کنند، حق دارند که کار خود را بکنند اما برای آنکه خبرهای ایران ابژکتیو باشد مهم است که رابطهء اين منابع خبری با گروه های لابی آشکار شود، همانگونه که وقتی خبری از منابع دولتی ایران نقل می شود، برای حفظ شفافیت، منبع خبر را به روشنی برای خوانندگان مشخص می کنیم.

اين تازه اول عشق است!

آريوبرزن داريوش

طبيعت دولت رژيم اسلامی از روز نخست تاکنون اين بوده تا از حضور نمايندگان سياسی قدرت بزرگ و تاثير گذاری چون آمريکا در ايران که مي تواند نابکاری های سياسی، اجتماعی و ضد انسانی رژيم را رصد کرده و در برابر آن واکنش نشان بدهد، با انجام تدابيری معين سد کرده است. انجام اين مذاکرات رسمی با نمايندگان غربی و بخصوص آمريکا در واقع تابوی وجود شيطان بزرگ را در اذهان عمومی شکسته و در آينده در صورت برقراری مراودات سياسی با ايالات متحده، رژيم اسلامی ناگزير به ملاحظه کاری در اعمال اش در برابر مردم ايران خواهد شد.

آزمون سراسری

حمیدرضا رحیمی

خواهشمند است، برای یکبار هم که شده، بجای پرتقال فروش، پیدا کنید تفاوت احکام زیر، صادر کنندگان و اجرا کنندگان آن را؛ اجرتان با گربهء مرتضا علی(ع)!:

* دویچه وله: تایید حکم اعدام سهیل عربی، فعال فیس بوکی "به دلیل توهین به پیامبر". دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی، عکاس و فعال شبکه‌اجتماعی فیس‌بوک را که به اتهام "سب‌النبی" محکوم به مرگ شده تایید کرده است.

* البرز نيوز: داعش 4 سورى را به اتهام سب الله گردن زد.

بیدادی کم نظیر برکارگران، در تاریخ ایران

شکوه میرزادگی

در زمانه ای که  بیگاری (کار اجباری یا بدون دستمزد) گرفتن از دیگران، همچون برقراری بردگی، یکی از زشتی های روزگار ما محسوب می شود و کمتر کشوری را می توان یافت که کارگران اش از سوی دولت ها و حکومت های خود به بیگاری گرفته شوند، کارگران رنج دیده ی سرزمین ما، بیشتر از سوی حکومت و سازمان های دولتی و یا پیمانکارانی که به وسیله ی دولت انتخاب شده اند، به بیگاری گرفته می شوند. و در جستجوی خبر این نوع "بیگاری دولتی" لزومی ندارد که تنها به اعتراضات خود کارگران یا مخالفان حکومت گوش کنیم. در هر گوشه ای از رسانه های دولتی نیز می توانیم سخنانی را از زبان مسئولین بشنویم که از همين وضعيت حکايت می کنند.

جایگاه در شاخص شادی و رضایت!

شهباز نخعی

تصمیم گرفته ام نوشتار این هفته را، به توصیهء يک هم میهن معترض، به بخش پر لیوان، یعنی تشریح وضعیت "شاغلان"، اختصاص دهم تا شاید از بار گناهم کاسته شود و رنگ پروندهء قطورم در امنیت خانهء حکومت آخوندی از "سیاه سیاه" به خاکستری تبدیل شود. در بررسی وضعیت "شاغلان" نمی توان دو گروه از پرشمار و مهم ترین آنها، یعنی "کارگران" و "معلمان"، را نادیده گرفت... در مورد جایگاه صد و دهم کشورمان در "شاخص شادی و رضایت از زندگی" نيز توضیح اين نکته ضروری است که در سی و شش سال گذشته مردم ایران زیر بار اندوه پراکنی و غم پرستی آخوند های حاکم نرفته اند و به هر مناسبتی چهارشنبه سوری، نوروز و... با دهن کجی به حکومت به شادی و شادمانی پرداخته اند. اگر این عزم جزم عمومی نبود، بی گمان رتبهء کشورمان به رده های بالای صد و پنجاه و در جوار افغانستان، سوریه و رواندا منتقل می شد. 

پیرامون مسئلهء هژمونی

(بحثی در گفتمان جنبش چپ)

کریم قصیم

پیکار آزادی ایران را دو جناح اصلی و لازم و ملزوم همدیگر یش می برند: گفته اند و درست است که هُمای آزادی و عدالت خواهی با دو بال لیبرال و چپ دموکرات پرواز می کند. پس، یکی از محورهای مهم و لازم، کوشش در جهت تقویت جنبش چپ و سرگرفتن وحدت سازمان ها و عناصر چپ دموکراتیک است. مثلاً، از راه امداد به شفافیّت ها و همگرائی های نظری و نیز اقدام به حصول اتحاد های امکان پذیر. حضور و کوشش بیش از پیش جریان چپ دموکراتیک، لازمهء نقش آفرینی مثبت در بنای آلترناتیو سکولار ـ دموکرات (با ارکان بهم پیوستهء درون و بیرون کشور)، به منظور جایگزینی حاکمیّت ورشکستهء ولایت فقیه در یک بهم ریختگی و خلاء قدرت سیاسی احتمالی است. مبحث کنونی به منظور سنجش انتقادی و رفع به احسن برخی مشکلات تئوریک مسیر فوق صورت می گیرد.

چگونه می شود دیکتاتور ها را شناخت؟

اشکبوس طالبی

پاسخ به این پرسش چندان هم مشکل نيست و شناخت و بررسی شخصیت دیکتاتورها، بر اساس داده های جدید روانشناسی و تحلیل تیپ های شخصیتی، کار چندان مشکلی بنظر نمی رسد؛ چرا که تاریخ زندگی آن ها به سادگی قابل دسترس است. دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، و بزرگسالی آن ها را می توان بررسی کرد و شرایط تبدیل شدن آن ها به یک دیکتاتوری کوتوله یا دیکتاتور بزرگ را تحلیل نمود.

ما و نهادهای مدنی خارج کشور

اسماعيل نوری علا

عضو دفتر سياسی نهاد هماهنگی

در جنبش سکولار دموکراسی ايران

از نظر من، در پنج سال گذشته، با وجود لجاجت سرسختانهء شخصيت ها و رهبران گروه های سياسی، راه درازی طی شده است. اختلافات عقيدتی و باورهای فلسفی و سياسی، در دوام آوردن حکومت اسلامی و دراز شدن دوران زندگی در تبعيد، کم رنگ و گاه بی معنا می نمايند. جنگ ميان پادشاهی خواه و جمهوری خواه در خارج کشور بی معنا و بی حاصل است. جدال مابين سوسياليسم و ليبراليسم، در فاصله های بسيارمان از ايران، بيشتر حکم سرگرمی را دارند. مسلمان و يهودی و مسيحی و بهائی در خارج کشور رمز و راز انسانی ِ همزيستی را می آزمايند و برای ايران آينده همين فضا را می خواهند.  

فايل صوتی      فايل تصويری        فايل پی.دی.اف

توصيه به گفتگو

گفتگو با محمد رضا نیکفر

به دعوت نشریه میهن

اشکال کار روشنفکران دينی ما این است که فکر می‌کنند مشکلات موجود در کار دین به معرفت برمی‌گردد و وظیفهء آنان این است که شناختی درست را به جای جهالت مسلط یا برداشت‌های انحرافی بگذارند. پهنهء ستیز اما نه عقل نظری، بلکه عقل عملی است. دین البته می‌تواند موضوع شناخت قرار گیرد؛ اما در جایی که شناخت مطرح است، ایمان مطرح نیست. اگر می‌خواهید پا به کارگاه شناخت بنهید، باید ایمان تان را پشت در بگذارید. پیشنهاد من به روشنفکران دینی این است که پروژهء اصلاح را در حیطهء عقل عملی پیش بردند، اصلاح در حیطه عقل نظری هیچ جایی ندارد.

گرایشات درونی جمهوری خواهان ایران

اکبر سیف

در ميهن ما ایران، مثل دیگر نقاط جهان، گرایشات سیاسی مختلف و گاه متضاد، خود را با جمهوری و جمهوری خواهی تعریف می کنند. چنین است که جمهوری ایران، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک و لائیک، جمهوری دموکراتیک و سکولار، جمهوری عرفی، جمهوری فدرال، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دو، جمهوری دموکراتیک اسلامی در ادبیات سیاسی ایران مطرح شده اند. هر یک از این فورمول بندی ها از پیشینهء تاریخی معینی برخوردارند و طرفداران آنها، به این یا آن صورت و تحت نام های مختلف، خود را سازمان داده اند. اما جمهوری چیست و از آن چی می فهمیم؟

ستاد جلادان اسلامی رد گم می کند!

در حاشیه جنگ تبلیغاتی میان آل خمینی و آل سعود

محسن ابراهیمی

اخيراً "ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی" ادعا کرده است که دو نوجوان ایرانی در جریان حج عمره مورد آزار جنسی ماموران عربستان سعودی قرار گرفته اند و خواستار پیگیری این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. این ستاد اعلام کرده است که این اتفاق "غیراسلامی و غیرقانونی" است و "بر اساس فتوای یکی از شیوخ و امامان جماعت جده" انجام پذیرفته است و اینکه "این اقدام نشان ‌دهندهء یک روند سیستماتیک و بسیار خطرناک است"!.. غیر اسلامی؟ غیر قانونی؟ فتوای شیوخ و امامان جماعت؟ روند سیستماتیک؟ کنوانسیون حقوق کودک؟ تعهدات بین المللی؟ برخورد با حامیان این گونه اعمال؟

 
       

 
 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999