تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم

همچنين، ما که حکومت اسلامی را قانونی نمی دانيم، طبعاً، از آن مطالبه ای هم نداريم اما از همهء مطالبات داخل کشور حمايت می کنيم

پيوند به پايگاه رسمی کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران

جمعه 16 تا يک شنبه 18 امرداد ماه 1394 ـ  7 تا 9 ماه اگوست 2015

ه

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

  شورای مشاوران جنبش 

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی

حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

تسليت به آقای دکتر شهريار آهی

اعضاء و دبيران نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ايران، درگذشت آقای مجيد آهی، فرزند 23 سالهء آقای دکتر شهريار آهی، از بنيان گزاران اتحاد برای دموکراسی را به ايشان و خانوادهء داغديده شان تسليت گفته و برايشان صبر جميل و عمر با سرافرازی آرزو می کنند.

کورسوی امید!

شهبار نخعی

در حالی که کمتر از چهل روز به تاریخ بررسی و تأیید یا رد توافق هسته ای حکومت آخوندی وپنج بعلاوهء يک توسط کنگره امریکا باقی مانده، طرفین این زورآزمایی یعنی دولت باراک اوباما از یک سو و کنگره دارای اکثریت جمهوری خواه از سوی دیگر، تمام امکانات خود را برای غلبه برحریف به کار گرفته اند. همین روند با مقداری تفاوت در داخل کشور نیز وجود دارد و هواداران توافق با مخالفان دلواپس آن به کارزاری همه جانبه مشغولند. فزون بر این ها، در هفته های اخیر تحرکات نظامی و به ویژه دیپلوماتیک بیشتری در مناطق بحرانی خاورمیانه به چشم می خورد.

تانگوی اتمی اوباما با اونا!

فرخ حیدری

انتظار بیجایی است اگر تصور شود در طول ماه ها مذاکرات همه جانبه و جامع جان و جواد توجهی هم به مقولهء حقوق بشر در ایران شده باشد. در جایی که شخصیت های برجستهء سیاسی امریکا از جناح مخالف، به اوباما اعتراض می کنند که چرا موضوع چهار شهروند زندانی یا مفقود امریکایی را وارد موارد توافق نکردید، دیگر مردم مظلوم ایران و مبارزین گمنام زندانی چه توقع بیشتری می توانند داشته باشند؟ آیا برای نسل جوان ایران هنوز این سوال بی پاسخ مانده است که بالاخره جناب اوباما با اوناست یا با ماست؟

تأثیر توافق هسته‌ای بر سیاست داخلی

گفتگو با ابراهیم یزدی، محمدرضا خاتمی و علیرضا علوی ‌تبار

پرسشگر: توافق هسته‌ای صورت ‌گرفته میان ایران و غرب اتفاقی تاریخی در عرضهء سیاست خارجی ما بود. نشانه‌ای از اقتدار ملی در مواجهه با قدرت‌های جهانی و وداع با عصر تحریم. نظر شما دربارهء اهمیت تاریخی این اتفاق چیست؟ و به نظرتان آیا این توافق مابه‌ازایی هم به لحاظ داخلی خواهد داشت؟ و اگر داشته باشد به نظر شما مابه‌ازای داخلی این اتفاق تاریخی چیست؟

جنبش ملی و خرده جنبش ها

حمید آصفی

اگر خواسته ها و مطالبات صنفی و اقتصادی همگی به دست افراد هوشیار و مسئولیت پذیر هدایت بشوند و بتوانند در راستای جنبش ملی و اصلی و همسو با آن حرکت کنند می توان امید داشت که از تجمیع خرده جنبش ها و تلاقی آنها، یک جنبش ملی شکل بگیرد. در این شرایط باید تلاش کرد تا خرده جنبش ها منجر به سازمان دادن اقشار حامی و تقویت عرصهء عمومی و حوزهء عمومی شوند.

سه روایت از دولت - ملت ایرانی

ذکريا قادری

ایران بیش از یکصد سال است که گام در فرایند تکوین دولت مدرن گذاشته است. نظریات زیادی در مورد دولت ایرانی و ارتباط آن با ملت یا اقوام به اصطلاح ایرانی ارائه شده‌است. در این مقاله به سه رویکرد در سه اندیشمند پرداخته می‌شود که در یک تقسیم بندی کلی می‌توان گفت اندیشه‌های این سه اندیشمند، نماینده ی سه جریان فکری گسترده‌تر در میان روشنفکران ایرانی است.

مطلب در سايت زمانه:  بخش اول     بخش دوم    بخش سوم

حجاب زیر آب!

حمید رضا رحیمی

فدوی نه اینکه نداند که حجاب چیست و در شرع انور، برای بیش از نیمی از جامعهء البته شکوهمند، چه مقررات سهمگین و نفس گیری دارد. و این را نیز کم تا قسمتی می داند که مقررات مذکور، عمدتاً به روی زمین مربوط می شود و برادران یا خواهرانی که، علیرغم میل باطنی، به لقاء الله پیوسته و به زیر زمین پناه برده اند، در ارتباط با دست آویز حجاب و سایر عملیات ایذائی مؤمنین، کثرالله امثالهم، مع الاسف، از تیر رس ایشان دور شده اند؛ این فرمول دلپذیر لکن، شوربختانه، گاه بدرستی کار نمی کند و البته اسباب زحمت می شود. نمونهء خیلی دم دست اگر بخواهید، همین ماجرای شهدای غواص است که میزان اصالت خبری اش را اما فدوی بدرستی نمی داند، و شاید نخواهد هم بداند! لکن آنچه که می داند معرکهء عظیمی ست که ذوب شدگان در دیگ جوشان ولایت،  پيرامون حچاب بر پا کرده اند.

تأملی در روند موضع گيری های سياسی

اسماعيل نوری علا

طبيعی است اگر، به هنگام روياروئی با اعلاميه ها و بيانيه های سازمان های سياسی، که بيانگر موضع گيری های آنان در مورد مسائل مختلف اند، انتظار داشته باشيم که اين مواضع بر اساس قرارداد بنيادين سازمان های مزبور اتخاذ شده باشند. از منظری ديگر اما، از طريق بررسی و ژرف کاوی اين اسناد نيز می توان پی برد که سازمان صادر کنندهء هر اعلاميه و بيانيه تا چه حد به قرارداد بنيادين خود وفادار است و نيز تا چه ميزان بهيکی از سه گروه کلی و بسيط محافظه کاری، اصلاح طلبی و انحلال طلبی تعلق دارد.

فايل صوتی       تصويری     |   فايل پی.دی.اف  

مقامات غربی دچار توهم شده‌اند!

گفتگو با عبدالکریم لاهیجی

گفتگوگر: کاوه قریشی

امضای موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان، این توهم را برای مقامات خارجی بین‌المللی، و به ویژه اتحادیهء اروپا، به وجود آورده که مشکلات مردم ایران پس از امضای این توافق، با توجه به اینکه مشکلات و موانع زیادی در راه زندگی مردم در ارتباط با تحریم‌ها وجود داشت، مرتفع خواهد شد. بر همین اساس طی دو سه هفته گذشته سیل سفر مسئولان درجه اول کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا به طرف ایران جاری شده است. منظور از انتشار این بیانیه این بود که بگوییم متأسفانه عکس این تصور در ایران محقق شده و همچنان در جریان است.

خوشحاليم، اما شکست را پيروزی جلوه ندهيد!

حسن شريعتمداری

همه می‌دانند که چنين توافقی ابعاد وسيع تری دارد که فقط شامل پرونده هسته‌ای نمی‌شود و دير يا زود به گسترش روابط سياسی و اقتصادی ايران و آمريکا منجر خواهد شد. در چنين حالتی يک نظام انقلابی با محوريت دشمنی با آمريکا به ‌تدريج به نظامی قابل محاسبه، مسئوليت‌پذير و به سامان تبديل خواهد شد و خود را از انزوای ناشی از سياست‌های گذشته خودخواسته خواهد رهانيد.

بازدارندگی امنيت

اميرحسين گنج بخش

از آثار و علائمی که پس از توافق ديده می شود نشانی از تنش زدائی در گفتار دستگاه های ولايت قابل مشاهده نيست. ادامهء سطاست تهاجمی رهبر، با تمکيه بر روی توان تکرار و انتقال تجربهء زمان جنگ ايران با عراق در سازماندهی نيروهای ميليشيای تخريبی، ولی نه تثبيتی، بجز از آن که در تکرار آن در عراق مورد شک جدی است، می تواند ايران را در مقابل خطرات جدی و جديدی از توع عکس العمل طرفين مقابل و جنگ های متعارف قرار دهد.

(فايل پی.دی.اف)

تغييراتی از بالا؟

نادر هدايتی

رفسنجانی به سال 57 اشاره کرده که امام مبتکر و خواهان مداکره با امریکا بود. او در این مورد کاملاً درست می گوید. تمام شواهد و اسناد و مدارکی که بعداً علنی شدند به روشنی پرده از توافقات نهانی و هماهنگی خمینی و آمریکا برای هموار ساختن تشکیل حکومت اسلامی در ایران برداشتند. هاشمی رفسجانی فعلاً مجال سخن یافته است. باید دید هدف از این کار چه می تواند باشد. بخش های مهمی از قرارداد اخیر کشورهای غربی با ایران، آن طور که هر دو طرف اعلام کرده اند محرمانه است؛ بنابراین، بعید نمی دانم به مسائل امنیتی و چگونگی ساختار درون حکومتی در ایران مربوط باشد. شاید تغییراتی در راه است. تغییراتی از بالا و فعلاً فقط در میان حکومتگران.

توافق هسته ای حکومت حزب الله با غرب

کامبیز باسطوت

با توجه باینکه متلاشی کردن برنامه اتمی حکومت اسلام سیاسی از طرف آمریکا و غرب منتفی شده است و رژیم اسلامی می تواند بخش قابل توجه صنایع وسیع اتمی خود را حفظ کند و همچنین در برابر بازرسی های جدید کارکرد صنایع هسته ای تحریم ها پولی و تجارتی بتدریج برداشته خواهد شد می توان بطور اطمینان گفت که در این توافق نامه حکومت اسلام سیاسی برنده شده است. بجا ماندن این قرار داد از طرف آمریکا با پایان دولت چپ گرا و سوسیالیت اوباما بشدت زیر پرسش برده خواهد شد لیکن در این فاصله حکومت اسلامی به مقدار پول قابل توجه ای دسترسی پیدا خواهد کرد و در این دوران وارد سیستم تجارتی جهان خواهد شد.   

کردها، دوباره قربانیانِ جنگ قدرت در منطقه شدند

کوروش اعتمادی

تضمینِ بقاء و موجودیت مردمان کُرد در منطقه و تحقق حقوق شهروندی آنها، در همهء عرصه ها، اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در گروی برچیده شدن بساط ظلمِ نظام های تمامیت خواه مذهبی و ایدئولوژیکی است که بر منطقه حاکم می باشند و استقرار و پیوند با حکومتی سکولار و دمکراتیک که پیش از هر چیز در جغرافیای سیاسی کنونی ایران مدّ نظر است. در واقع پیوند با کشور و مردمانی که به لحاظ فرهنگی، زبانی و نژادی با کُردهای منطقه در بستر تاریخی یکسانی با یکدیگر زیسته اند و هویت یافته اند. سر آغاز این پیوند میتواند همان اتحادهای مشترک اقتصادی باشند تا بتدریج به همپیانی سیاسی منجر گردند. آزادی و شکوفایی زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همهء ما و راه یافتن به دنیا و آبهای آزاد جهان به استقلال و پویایی سرزمین مادریمان، ایران، بستگی دارد که همیشه زیستگاه همهء ما بوده است.

 

کنگره سکولار دموکرات ها

   

 

   

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999