تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم

همچنين، ما که حکومت اسلامی را قانونی نمی دانيم، طبعاً، از آن مطالبه ای هم نداريم اما از همهء مطالبات داخل کشور حمايت می کنيم

پيوند به پايگاه رسمی کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران

چهارشنبه 14 و پنج شنبه 15 امرداد ماه 1394 ـ  5 و 6 ماه اگوست 2015

ه

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

  شورای مشاوران جنبش 

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی

حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

تانگوی اتمی اوباما با اونا!

فرخ حیدری

انتظار بیجایی است اگر تصور شود در طول ماه ها مذاکرات همه جانبه و جامع جان و جواد توجهی هم به مقولهء حقوق بشر در ایران شده باشد. در جایی که شخصیت های برجستهء سیاسی امریکا از جناح مخالف، به اوباما اعتراض می کنند که چرا موضوع چهار شهروند زندانی یا مفقود امریکایی را وارد موارد توافق نکردید، دیگر مردم مظلوم ایران و مبارزین گمنام زندانی چه توقع بیشتری می توانند داشته باشند؟ آیا برای نسل جوان ایران هنوز این سوال بی پاسخ مانده است که بالاخره جناب اوباما با اوناست یا با ماست؟

تأثیر توافق هسته‌ای بر سیاست داخلی

گفتگو با ابراهیم یزدی، محمدرضا خاتمی و علیرضا علوی ‌تبار

پرسشگر: توافق هسته‌ای صورت ‌گرفته میان ایران و غرب اتفاقی تاریخی در عرضهء سیاست خارجی ما بود. نشانه‌ای از اقتدار ملی در مواجهه با قدرت‌های جهانی و وداع با عصر تحریم. نظر شما دربارهء اهمیت تاریخی این اتفاق چیست؟ و به نظرتان آیا این توافق مابه‌ازایی هم به لحاظ داخلی خواهد داشت؟ و اگر داشته باشد به نظر شما مابه‌ازای داخلی این اتفاق تاریخی چیست؟

سوریه، ننگین ترین لکّه بر وجدان جهان!

شهبار نخعی

اگر توافق هسته ای دلبند آقای اوباما سر نگیرد، او یک سال و اندی از باقی ماندهء دوران ریاست جمهوری خود را با نامرادی و تلخکامی سپری خواهد نمود و باید مانند وزیرخارجه اش از خود بپرسد: من چگونه سرم را بالا بگیرم و در انظار عمومی ظاهرشوم؟.  آقای اوباما حق خواهد داشت این پرسش را از خود بکند، زیرا با اشتباه بزرگ راهبردی اش در مورد سوریه، مسئولیت مستقیم فاجعهء بزرگی را به گردن گرفته که استفان اوبراین، مدیر عملیات بشر دوستانهء سازمان ملل متحد آن را چنین توصیف می کند: سوریه سیاه ترین، سبعانه ترین و ننگین ترین لکه بر وجدان جهان است.

جنبش ملی و خرده جنبش ها

حمید آصفی

اگر خواسته ها و مطالبات صنفی و اقتصادی همگی به دست افراد هوشیار و مسئولیت پذیر هدایت بشوند و بتوانند در راستای جنبش ملی و اصلی و همسو با آن حرکت کنند می توان امید داشت که از تجمیع خرده جنبش ها و تلاقی آنها، یک جنبش ملی شکل بگیرد. در این شرایط باید تلاش کرد تا خرده جنبش ها منجر به سازمان دادن اقشار حامی و تقویت عرصهء عمومی و حوزهء عمومی شوند. لذا رهبران خرده جنبش ها باید از احساس توهم نسبت به جایگاه خود پرهیز کنند. اخذ این الزامات، می تواند صحنهء سیاست را از انفعال خارج کند.

نهمین سالگرد شهادت  اکبر محمدی

منوچهر محمدی

قسم به خون اکبر، که مهمترین شرط برای نیل بدکاران به هر صفت مثبت آن است که با صداقت به مردم بپیوندند؛ نه اينکه همچون بسیاری از اصلاح طلبان و محافظه کارانی عمل کنند که، اگرچه به مردم پیوستند اما بسیاری شان به مردم دروغ گفتند و بر حسب عادات بیمار گونهء گذشته، تبعیض ها، انحصار طلبی ها، گروه بازی ها و خط بازی ها، تفرقه افکنی ها، زدن ها و زیر پا خالی کردن های به سبک نهادهای امنيتی رژیم اسلامی ایران را، این بار بصورتی اتو کشیده، با خود به خارج از کشور آورده اند و در اين قلمرو همچنان در حال نهادینه کردن آن اعمال اند.

بهای 38 روز آزادی!

سیامک مهر (پورشجری)

در پایان هر محاکمه ای، این وکلا از قاضی شرع تقاضا می کنند که موکل وی را شامل رأفت اسلامی قرار دهد. در واقع این خواهش بخصوص در مورد شخص من می تواند تفی باشد که بصورت من انداخته می شود و باعث ننگ من است. بنابراین من در هیچکدام از این محاکمات نمایشی و سرکوب گرانه هرگز وکیل معرفی نکرده ام و نداشته ام. از طرفی من کتبا در شعبه 12 دادیاری دادگاه انقلاب کرج اظهار نموده ام که هیچ یک از آدم های رژیم پلید اسلامی مخاطب من نبوده و من هیچ قاضی و دادگاهی را برای رسیدگی به اتهامات واهی و احمقانه ای که وزارت ضد بشر اطلاعات این رژیم به معترضان و منتقدان وارد می سازد معتبر نمی شناسم و تنها و تنها مخاطب من در وهله نخست هم وطنان من هستند و پس از آن افکار عمومی جهانیان.

حجاب زیر آب!

حمید رضا رحیمی

فدوی نه اینکه نداند که حجاب چیست و در شرع انور، برای بیش از نیمی از جامعهء البته شکوهمند، چه مقررات سهمگین و نفس گیری دارد. و این را نیز کم تا قسمتی می داند که مقررات مذکور، عمدتاً به روی زمین مربوط می شود و برادران یا خواهرانی که، علیرغم میل باطنی، به لقاء الله پیوسته و به زیر زمین پناه برده اند، در ارتباط با دست آویز حجاب و سایر عملیات ایذائی مؤمنین، کثرالله امثالهم، مع الاسف، از تیر رس ایشان دور شده اند؛ این فرمول دلپذیر لکن، شوربختانه، گاه بدرستی کار نمی کند و البته اسباب زحمت می شود. نمونهء خیلی دم دست اگر بخواهید، همین ماجرای شهدای غواص است که میزان اصالت خبری اش را اما فدوی بدرستی نمی داند، و شاید نخواهد هم بداند! لکن آنچه که می داند معرکهء عظیمی ست که ذوب شدگان در دیگ جوشان ولایت،  پيرامون حچاب بر پا کرده اند.

سه روایت از دولت - ملت ایرانی

ذکريا قادری

ایران بیش از یکصد سال است که گام در فرایند تکوین دولت مدرن گذاشته است. نظریات زیادی در مورد دولت ایرانی و ارتباط آن با ملت یا اقوام به اصطلاح ایرانی ارائه شده‌است. در این مقاله به سه رویکرد در سه اندیشمند پرداخته می‌شود که در یک تقسیم بندی کلی می‌توان گفت اندیشه‌های این سه اندیشمند، نماینده ی سه جریان فکری گسترده‌تر در میان روشنفکران ایرانی است. نظریه وحدت در کثرت سید جواد طباطبایی، نظریه کنفدراسیون قبایل و دولت چند قومیتی حمید احمدی و نظریه ی تضاد دولت و ملت همایون کاتوزیان.

مطلب در سايت زمانه:  بخش اول     بخش دوم    بخش سوم

کردها، دوباره قربانیانِ جنگ قدرت در منطقه شدند

کوروش اعتمادی

تضمینِ بقاء و موجودیت مردمان کُرد در منطقه و تحقق حقوق شهروندی آنها، در همهء عرصه ها، اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در گروی برچیده شدن بساط ظلمِ نظام های تمامیت خواه مذهبی و ایدئولوژیکی است که بر منطقه حاکم می باشند و استقرار و پیوند با حکومتی سکولار و دمکراتیک که پیش از هر چیز در جغرافیای سیاسی کنونی ایران مدّ نظر است. در واقع پیوند با کشور و مردمانی که به لحاظ فرهنگی، زبانی و نژادی با کُردهای منطقه در بستر تاریخی یکسانی با یکدیگر زیسته اند و هویت یافته اند. سر آغاز این پیوند میتواند همان اتحادهای مشترک اقتصادی باشند تا بتدریج به همپیانی سیاسی منجر گردند. آزادی و شکوفایی زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همهء ما و راه یافتن به دنیا و آبهای آزاد جهان به استقلال و پویایی سرزمین مادریمان، ایران، بستگی دارد که همیشه زیستگاه همهء ما بوده است.

سکولاریزم، نان و دمکراسی /2

بهنام چنگائی

اپوزیسیون مستقل، مترقی، سرنگونی خواه و آزموده، از یکسو روبروی دگرگون کردن اعماق دید و ذهن سکتاریستی خود بسوی گفتمان بی پرده و سازنده و کار مشترک علیه کل دستگاه رژیم است و، همزمان و از ديگر سو، تلاش گری در جهت پاکسازی جامعه از دیدگاه های زهربار شاهان و شیخانِ وامانده می باشد. و توامان در جستجوی آلترناتیوی رنگین و چندقطبی برای سیاست فردای متفاوت و مردمی ست که برایش دهه ها مبارزه کرده و پیگیر بپا ایستاده است.

توافق هسته ای حکومت حزب الله با غرب

کامبیز باسطوت

با توجه باینکه متلاشی کردن برنامه اتمی حکومت اسلام سیاسی از طرف آمریکا و غرب منتفی شده است و رژیم اسلامی می تواند بخش قابل توجه صنایع وسیع اتمی خود را حفظ کند و همچنین در برابر بازرسی های جدید کارکرد صنایع هسته ای تحریم ها پولی و تجارتی بتدریج برداشته خواهد شد می توان بطور اطمینان گفت که در این توافق نامه حکومت اسلام سیاسی برنده شده است. بجا ماندن این قرار داد از طرف آمریکا با پایان دولت چپ گرا و سوسیالیت اوباما بشدت زیر پرسش برده خواهد شد لیکن در این فاصله حکومت اسلامی به مقدار پول قابل توجه ای دسترسی پیدا خواهد کرد و در این دوران وارد سیستم تجارتی جهان خواهد شد.      

افق‌های تازه در خاورمیانه

م. ارشک

با پیروزی اخیر نیروهای دموکرات در ترکیه و کاهش تدریجی اعتبار و اقتدار نیروهای مذهبی یا دارای دیدگاه و پایگاه مذهبی نشانه‌های امید بخشی برای تحولات آتی در منطقه به چشم می‌خورد. گزافه نیست اگر گفته شود، که در جنبش های دموکراسی ‌خواهانهء آتی منطقه، اقلیت ها، اعم از قومی، مذهبی یا حتی جنسی، زنان و دیگر قشرهای ستمدیده مضاعف، گروه ‌های گمنامی که تا به حال از جانب اکثریت متکبر مورد تحقیر و بی اعتنایی واقع شده‌اند، در حدی که با پنهان کردن هویت خویش به حیات خود ادامه داده‌اند، پرچم تحول و دگرگونی به سوی عدالت و صلح و ثبات در منطقه را به دست خواهند گرفت.

دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
سام قندچی

دریافت کمک از دولتی خارجی مسأله ای خصوصی نیست که به عموم مردم ربطی نداشته باشد. و می بایست از روز اول شفاف عمل می کرد. کسانی که سفیر دولت های خارجی در میان ایرانیان هستند، چه ايرانی باشند و چه بيگانه، جایگاه شان مشخص است و مشکلی هم نیست و نظیر دولت لویی شانزدهم فرانسه، که بخاطر منافع فرانسه از انقلابیون آمریکا حمایت کرد، عالی است که سفیران دولت های خارجی از اپوزیسیون ایران حمایت کنند. حتی اینکه لویی شانزدهم در خود فرانسه به دلیل استبداد اعدام شد دریافت چنین کمکی را مورد پرسش قرار نمی دهد. اما اگر انقلابیون آمریکا از لویی شانزدهم و سفیران اش رهبر جنبش آزادیخواهانهی خود را می ساختند و شفاف عمل نمی کردند اين امر مایهء خجالت می شد.

سيل بزرگ از سوی ملت در راه است!

هاشم خواستار

نمایندهء معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان

به حاکمیت اخطار می کنم که حرکت های معلمان نم نم باران است، سیل بزرگ از جانب ملت در راه است. معلمان حق شان را گدایی نمی کنند، حق گرفتنی است. سال 94، سال 67 نیست که تعداد زیادی از زندانیان را بعد از قبول قطعنامه قتل عام و در گور های دسته جمعی دفن کردند. مردم، و به خصوص معلمان، به سرعت در مقابل زور گویی ها و ظلم ها واکنش نشان می دهند. در کشور های آزاد امثال معلمان که تظاهرات کرده و حتی شعار می دهند پلیس برای حفظ امنیت شان در کنار تظاهر کنندگان هست که دیگران مزاحم آنها نشوند. ولی در کشور ما نه تنها از پلیس، که از نیروهای لباس شخصی که در بین شان نوجوانان 15 تا 16 ساله نیز بودند که هیچ گونه آموزشی ندیده و مسلما اشتباهات بزرگی انجام می دهند برای سرکوب استفاده می کنند. آن هم در تجمعی که سکوت است .آیا این پلیس و لباس شخصی ها خودشان ضد امنیت نیستند؟

آیا آقای روحانی می تواند خرگوش را از توی کلاه اش در بیاورد؟

گفتگو با کورش زعیم

گفتگوگر: سارا سماواتی

این توافق منافعی برای ما ندارد ولی به ما فرصت می دهد که از نقطهء زیر صفر آغاز و کشورمان را در همهء زمینه های موجودیت یک ملت و کشور، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی و روابط بین المللی، که کلاً ویران شده اند، باز سازی کنیم. یک جنگ بین المللی نمی توانست اینقدر برای این ملت و کشور گران تمام شود و ویرانی ببار آورد که این بهانهء فعالیت هسته ای بوجود آورد. مفاد توافق هم نباید با مفاد تسلیم ژاپن و آلمان در جنگ جهانی دوم متفاوت باشد، ولی آیا ما هم خواهیم توانست بهره برداری که آن دو کشور از تسلیم شدن کردند بکنیم؟ اگر ما هم بتوانیم غارتگران و جنگ افروزان را کنار بزنیم و خردمندان و وطن دوستان را روی کار بیاوریم، توافق خوبی بوده است.

 
     

کنگره سکولار دموکرات ها

     

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999