جمعه  28 تا يک شنبه 30 خرداد 1395 ـ  17 تا 19 ماه ژوئن 2016

 

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غيرلخبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. در اين پايگاه، به احترام جمهوريت، هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوک

احتمال بی کاری ناگهانی بيش از دو میلیون نفر

گزارش بخش اقتصادی سايت نگام

آخرین گزارش ارائه شده درباره بیکاری مربوط به وضعیت بازار کار در سال نود و چهار است که طی آن مرکز آمار ایران تعداد بیکاران مطلق کشور را دو میلیون و هفتصد و بيست و نه هزار نفر اعلام کرد. به بیان دیگر، این مرکز معتقد است در هفته ای که برای آمارگیری به منازل مراجعه کرده، دو میلیون و هفتصد هزار نفر خود را بیکار معرفی کرده اند. به گزارش افکار نیوز طی سال های اخیر، انتقادات فراوانی به این روش آمارگیری وارد شده که از مهم ترین آنها شاغل دانستن افرادی با یک ساعت کار در هفته است. کارشناسان عقیده دارند با یک ساعت کار در هفته، امکان تامین مخارج و هزینه های زندگی وجود ندارد؛ از اینرو تعیین یک ساعت کار به عنوان مرز بیکاری و اشتغال افراد درست نیست و اینگونه بررسی برآیند غیرواقعی از واقعیت های جامعه ارائه خواهد کرد.

در شیشه کردن غول!

اگر دولت جرج دبلیو بوش، به جای لشکرکشی شتاب زده، زمانی مناسب و تنها چند ده میلیون دلار بودجه در اختیار اندیشکده هایی بی طرف می گذاشت تا مطالعه، بررسی و تحلیل کنند که دلیل "نفرت" عمیق بخشی از مردم دنیا از آمریکا، که ریشهء فاجعهء تروریستی يازدهم سپتامبر بود چیست و بعد، بر مبنای نتایج این پژوهش خردگرایانه، گام های بعدی خود را بر می داشت. چرا جرج دبلیو بوش چنین نکرد و اصولاً ذهنیت آمریکایی، اعم از جرج دبلیو بوش تا اوباما و کلینتون و ترامپ، در حالی که همه در مورد وجود این "نفرت" اتفاق نظر دارند، به خود زحمت پی بردن به "چرایی" آن را نمی دهند؟!

وقت فراموشی نیست

کتاب تازهء شکوه ميرزادگی منتشر شد

اين هفته کتاب جديد شکوه ميرزادگی با عنوان وقت فراموشی نیست، بعنوان مجموعه ای از مقالات او با هدف کمکی به حافظهء ملی ما و هشداری برای آیندگان، منتشر شد. خوانندگان و ياران جنبش سکولار دموکراسی ايران همواره با مقالات اين مجموعه و در زير همين عنوان آشنا بوده اند. مقدمهء کتاب دلايل نگارش اين مقالات و اهميت گريز از فراموش کردن آنچه بر ما گذشته است را به روشنی توضيح می دهد. اين مقدمه را با هم بخوانيم. در همانجا نحوهء تيهيهء کتاب هم، چه بصورت چاپی و چع بشگل الکترونيک تشريح شده است.

دوران نه چندان طلایىِ امام برای روحانيت!

امیر طاهری

دلیلی که نامهء آقای کروبی را جالب می سازد کوشش ایشان برای ترسیم دوران حکومت آقای خمینی، که هوادارنش به او لقب امام داده اند، بعنوان یک عصر طلایی است که در آن هیچ کس را خود سرانه و بطور غیر قانوی بازداشت نمی کردند، چه رسد به این که چهره های سرشناس انقلاب را بی هیچ اتهامی در حصر بیافکنند و از ابتدائی ترین آزادی ها محروم سازند. چنين تصویری که آقای کروبی از دوران حکومت خمینی ارائه می کند غیر واقعی تر از آن است که نیاز به رد جزء به جزء آن داشته باشیم. آقای خمینی در یک دهه حکومت خودکامه اش فرمان کشتار هزاران تن از اقلیت های قومی را صادر کرد، به هزاران اعدام غیر قانونی صحه نهاد، بیش از نيم میلیون ایرانی را برای مدت های متفاوت از چند روز تا چند دهه- به زندان فرستاد و نزدیک به چهار و نيم میلیون تن دیگر را بر آن واداشت تا راه تبعید و غربت در پیش گیرند. یک عصر طلائی عجیب! اما حکومت امام حتی برای روحانیون شیعه نیز نامیمون بود.

محمدعلی از نگاه دیگر

بخشی از يادداشت سازمان چريک های فدائی خلق ايران

امثال محمدعلی بیش از آنکه آگاهانه اسلام را بپذیرند، تغییر مذهب برایشان واکنشی بود به شرایط حاکم برجامعه آن روز آمریکا. به عبارت دیگر تغییر مذهب محمدعلی و تعداد کثیری دیگراز سیاهپوستان در آن دوره بی شباهت به مسیحی شدن عده ای از ایرانیان امروز نیست که بخاطر عدم وجود دمکراسی و آزادی در ایران ترک وطن می کنند و برای اخذ پناهندگی در کشورهای خارج به مسیحیت می گروند... اکنون بلندگوهای امپریالیستی و ارتجاع، از بیل کلینتون در آمریکا تا حکومت اسلامی در ایران ، از ترکیه تا اروپا همه از محمدعلی سخن می گویند بدون اینکه بگویند دلیل اصلی محبوبیت محمدعلی نه مشت زنی اش بلکه بدین خاطر بود که وی در اوج قهرمانی با شهامت تمام از رفتن به جنگ علیه مردم ویتنام سر باز زد. >>>

دومين مورد انديشيدن به رياست جمهوری از بچگی

و چند ملاحظهء ديگر

همانطور که می دانید در مملکت ما عادت ثانویه امت (مردم سابق!) آن است که این قبیل اسامی را ختنه کرده (!) و برای سهولت کار اسم شخص را با تخفیف صدا می زنند، و مثلا به اسکندر می گویند: "اسی" و فریدون را "فری" صدا می کنند! خدا را صد هزار مرتبه شکر که حاج آقا روحانی از بچگی هواسش جمع بوده و اسم مستعار "روحانی" را بروی خودش گذاشته است، والا الان دشمنان جمهوری اسلامی ایشان را "حجت الاسلام فری" یا عمداً و عالماً عامداً "آیت الله فری" خطاب می کردند و باعث وهن حکومت اسلامی در جهان (به خصوص در جهان اسلام) می شدند. چه بسا اگر حاج آقا اسم خودش را از فریدون به روحانی تغییر نداده بود باعث بدآموزی شده و الساعه عده ای از دیگر روحانیون هم اسامی عجق وجق نظیر حجت الاسلام شاپور، یا آیت الله هوشنگی، حجت الاسلام المسلمین شهرام و نظایر آن داشتند!

يک بام و دو هوا

حمیدرضا رحیمی

مشاور فرهنگی سپاه خبر سحام را تایید کرده و گفته است که اوباما برای حل مسائل منطقه‌ای به رهبری نامه داده است! فدوی می گويد اين که تازگی ندارد. زمانی که حضرت امام(ل) هیچکاره بود، بمدت نوزده سال با رؤسای جمهور ممالک محروسهء امریک، متخلص به شیطان بزرگ، شدیداً حال و مُعانقه می فرموده است! البته بی.بی.سی می گويد: علی خامنه ای، رهبر کنونی ایران، با حملهء لفظی به آمریکا و انگلیس اسناد سازمان سیا را جعلی خوانده و لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نيز بی‌بی‌سی را به انتشار "سندی جعلی از اسناد آمریکا" در مورد تماس ‌های آیت‌الله خمینی با مقامات آمریکایی متهم کرده و گفته که هدف این کار شکستن "قبح ارتباط با آمریکا" بوده است"! فدوی عرض می کند که در واقع معظم لهها یادشان رفته که بفرمایند هر قاعده ای استثنائی هم دارد و آن اینکه، اقرار و افشای دخالت در سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق، از سوی همین منابع، جعلی نیست!

ملاقات با خمینی در نوفل لوشاتو

زلمی خلیل‌زاد

ترجمه مهران شقاقی

متنی که می خوانيد ترجمهء بخشی از کتاب "نماینده: از کابل تا کاخ سفید، سفر در جهان آشفته"، نوشتهء زلمی خلیل‌زاد، دولتمرد افغانستانی‌الاصل امریکایی است. زلمی خلیل‌زاد نمایندهء پیشین امریکا در سازمان ملل و نیز سفیر سابق امریکا در عراق و افغانستان حوالی زمان انقلاب ایران استادیار علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا بود و در آغاز همکاری با گروه کاری برژینسکی (مشاور امنیت ملی دولت کارتر و سیاست‌ گزار حمایت از مجاهدین افغانستان در مقابل اشغال شوروی). خلیل‌زاد در قسمتی از کتاب جدیدش، "نماینده"، جریان ملاقاتش را با آیت‌الله خمینی در فرانسه شرح داده‌است.

ولایت فقیهیان خوب و ولایت فقیهیان بد!

پرویز دستمالچی

آنها، ولایت فقیهیان خوب و بد، معمم یا مکلا، همه با هم لیست مشترک می دهند و رسمی و قانونی در ساختاری عمل می کنند که در اساس خود یکی از تبعیض گرا ترین نظام های سیاسی تاریخ است. آنها، پیروان حکومت دینی را، می شود فهمید. آنها، همگی نیروهای واپسگرایی هستند که حاکمیت نا به حق خود بر یک ملت را توجیه "الهی" می کنند و برای حفظ آن (قدرت و ثروت حاصل از آن) دست به هر جنایتی می زنند؛ تا به حال که زده اند. اشکالی اگر هست، که به شدت هست، به نیروهای سیاسی- اجتماعی است که خود را دمکرات، مترقی و بعضاً "چپ" می دانند و مدعی عدالت و مبارزه با ظلم و مبارزه برای آزادی و دمکراسی هستند. اینها چرا به پائین ترین سطح ممکن اخلاقی- سیاسی سقوط کرده اند و از مردم می طلبند به کسانی رای دهند که خود را قیم ملت "صغیر"می دانند و میزان دانش و فهم آنها از دنیای مدرن امروز در سطح همان توضیح المسائل هایی است که که در بالا به محتوای آنها اشاره ای شد؟

رویکرد مسکو به تحولات افغانستان

فرزاد رمضانی بونش

جدا از درخواست محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از روسیه در مورد کمک نظامی، مجلس نمایندگان افغانستان، چندی قبل طرح موافقت‌نامه همکاری بین پارلمان این کشور و دومای فدراسیون روسیه را با اکثریت آرا تصویب کرد و توسعه مناسبات، تفاهم و همکاری بین روسیه و افغانستان در حوزه موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. در این بین از نگاه بسیاری توافقنامه درازمدت همکاری‌های استراتژیک با روسیه که در برگیرنده بخش‌های نظامی، اطلاعاتی، مبارزه علیه تروریسم و اقتصادی به زودی امضا خواهد شد. از این دید مسکو اکنون بر این نظر است که بسترها و فرصت‌های مناسبی برای گسترش روابط و ایفای نقش روسیه در افغانستان فراهم شده است. این  نگرش و رویکرد را می‌توان در چند حوزه  مورد بررسی قرار داد.

حقوق های چند میلیاردی مدیران و کارگران بی حقوق!

محمد جواد ظریف در نروژ

و نقش سپاه قدس در سیاست خارجی ایران

حسن اعتمادی و محمدرضا حیدری

در برنامهء تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی

 

اسلام سياسی در جهان و ايران
اسماعيل نوری علا و رامين پرهام
در برنامهياران به مديريت عليرضا ميبدی

آغاز بکار تالار گفتگوی سکولار دموکراسی

https://isdforums.org/

بر اساس خواست برخی از پشتيبانان جنبش سکولار دموکراسی ايران، و به همت دوست جوان جنبش، آقای آريو شهبانی، يک تالار گفتگوی اينترنتی (فوروم)، اختصاص يافته به مباحث مربوط به سکولار دموکراسی، از اين هفته آغاز بکار کرده است. علاقمندان شراکت در اين مباحث و مناظره ها می توانند، با اسم حقيقی يا نام مستعار خود، در اين تالار ثبت نام کرده و از يکسو هر مبحث و عنوانی را که برای بحث مناسب بدانند پيشنهاد نمايند و، از سوی ديگر، در بحث های مختلفی که زير عناوين گوناگون عرضه می شوند شرکت نموده و اظهار نظر کنند. هر کدام از بحث ها که به نتيجهء روشن و مشخصی برسند بصورت مطلبی منسجم در سايت جنبش منعکس شده و در شمار اسناد توايد شده بوسيلهء کنشگران پشتيبان جنبش سکولار دموکراسی به ثبت خواهند رسيد. اميدواريم که، بخصوص نسل جوان ايرانی که سازنده و دارندهء آيندهء ايران است، با استقبال از، و شرکت در اين مباحث، به غنای نظری و عملی مبارزات آزاديخواهانه، دموکرات و سکولار مردم ايران کمک کند.

مرگ گروه‌های مرجع برای دههء هشتادی‌ها

بامداد لاجوردی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز

امروز جای رسانه‌هایی با اتاق‌های فکر جدی و مؤثر را، رسانه‌های توده‌ای و عوامانه مانند تلگرام پر کرده است؛ رسانه‌هایی که بر مبنای موج سازی توده‌ها مدیریت می‌شود و مدیران فرهنگی کشور نتوانسته‌اند این مشکل را به نحوی حل کنند چرا که گروه مرجعی وجود ندارد که جوان بخواهد نظرات او را در رسانه‌ها دنبال کند... از سوی دیگر شخصیت‌های مؤثر روشنفکری و فکری آن زمان که می‌توانستند در رسانه لب به سخن بگشایند کسانی نظير مصطفی تاج زاده، میردامادی و محسن آرمین بودند و یا در حوزه‌ء دینی نیز محسن کدیور اظهار نظر می‌کرد... ولی امروز جای خالی آنها را رحیم‌پور ازغدی علی‌رغم تبلیغات شبانه‌روزی و سرسام‌آور رسانه‌ی ملی برای آن نتوانسته پر کند و خلاء وجودی آنها کم کم خود را نمایان خواهد کرد.

آیا حکومت اسلامی کمتر از حکومت ارتیره جنایت کرده است!؟

بهروز ستوده

آیا تمام جنایاتی که سران حکومت فقاهتی ایران از سی و هفت سال پیش تا به امروز مرتکب شده اند این حکومت را در مظان ارتکاب جنایت علیه بشریت قرار نمی دهد؟ و راستی چگونه است که آقای احمد شهید، پس از پنج سال تحقیق و گردآوری صدها سند و مدرک، هنوز به این نتیجه نرسیده است که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است؟! حال آنکه همتای ایشان، با مأموریت مشابهی در مورد ارتیره، به این نتیجه رسیده که حکومت ارتیره (که جنایات ارتکابی اش قابل مقایسه با جنایات حکومت اسلامی نیست) مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و می بایستی سران آن رژیم در یک دادگاه بین المللی محاکمه گردند؟ و این دوگانگی در قضاوت برای شناخت جنایت علیه بشریت را چگونه می توان تفسیر نمود؟

اپوزیسیونی که خود را گول می زند!
سام قندچی

اکنون سومین سال دولت آقای حسن روحانی پایان می یابد و هر روز خبر می رسد که شاعر و موسیقیدانی به زندان افتاده یا زندانی دیگری به مرخصی آمده و معلوم نیست چرا اصلاً زندانی بوده، و بعد هم مثل عبدالفتاح سلطانی است که روز گذشته پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت و اسم این را هم گذاشته اند اصلاحات و عده ای نیز در مجلس قانون جرم سیاسی تصویب می کنند و بقیه هم خوشحالند که روز گذشته اجرایی شده، مثل اینکه قانون جرم نفس کشیدن تصویب کنند و خوشحال باشند که نه خودسرانه بلکه طبق قانون مردم را بخاطر نفس کشیدن زندانی کرده اند. ما در ایران و بقیه خاورمیانه با جنبش ارتجاعی کوکلاکس کلان اسلامی روبرو هستیم و عده ای در اپوزیسیون وضع کشور را به چین تین شیائو پین و شوروی گورباچف تشبیه می کنند.

کنگره سکولار دموکرات ها

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000

لللللل