سه شنبه  23  تا جمعه 26 شهريور 1395 ـ  13 تا 16 ماه سپتامبر 2016

پيوند به سايت کنگره: http://isdmovement.com/Congress.htm

عکس دسته جمعی برخی از شرکت کنندگان در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران - هامبورگ، دهم سپتامبر 2016

پيوند به ويدئوهای کنگره

https://www.youtube.com/channel/UCqcanz8h7yboYQwRHmsPM7g

پيوند به گزارش کيهان لندن>>>

پيوند به گزارش مصور اختر قاسمی در سايت گويا>>>

سخنان محمدرضا روحانی>>>

سخنان آذر ماجدی>>>

 

>>>>

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غيرلخبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. در اين پايگاه، به احترام جمهوريت، هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوک

باشگاه بدن سازی بهارستان و ديگر ماجراها!

به گفته شاهدان حاضر در صحنهء عملیات رزمی (مشت زنی و جفتک پرانی) نادر قاضی زاده، نماینده خودخوانده مردم ارومیه، با يک خبرنگار بخت برگشته، عمليات مزبور این نشان داد که مجلس در راس امور (از جمله امور ورزش های رزمی!) قرار دارد و باید فدراسیون بوکس حکومت اسلامی و فدراسیون ورزش های رزمی به مجلس الحاق گردیده و حقوق و مزایای مربیان ورزشی از آنها گرفته شده و به نمایندگان بدن ساز و مشت زن و لگد پران مجلس قانون زدایی و لگد پرانی داده شود

چه سهمناک است قضاوت تاریخ!

ابوالفضل محققی

این هنوز شعله کوچکی است که از هزاران گور بی نام از آن چوبه های دار بر پا شده و جنازه های رقصان در باد بر می خیزد تا آتش در دامن خرقه های آلوده زند. چرا که یاران رفته با خط خونین نوشته اند، اوج ستم همیشه به طغیان رسیده است.* باش که هزاران دهان لب به سخن بگشایند و هزاران جان عاشق به داد خواهی بر خیزند. هنوز مادران عزادار سراز خاک عزیزانشان برنداشته اند و هنوز بغض فرو خورده آنان به بغضی اجتماعی بدل نگردیده است. دور نیست که این بغض بشکند وبه سرودی برای آزادی مبدل شود. من این صدا را در تاریخی نه چندان دور شنیده ام. من به این صدا باور دارم وهیبت آن را می شناسم. نسل های جوان بر خواهند خواست و تاریخ را به قضاوت خواهند کشید! چه سهمناک است قضاوت تاریخ در باره جنایت کاران!

ون داشتن حق برابر برای استفاده از ابزار انتقال جمعی آن، به چه کار می‌آید؟

در بارهء همكارى پوتين ـ خامنه اى

گفتگو با محمدرضا روحانی

گفتگوگر: سايت پژواک

روابط فعلى خامنه اى با جهان همان نظريهء موازنهء مثبت شاهنشاهى است؛ البته شكل آن فرق مى كند، ولی در ماهيت يكى هستند و اصل هم "مصلحت نظام" و حفظ قدرت حکومت است... پوتين به حركت درآمده است تا با يک تاكتيک ماجراجويانه راه فرار آبرومندى از بن بست تحریم های آمریکا و اروپا پيدا كند... براى فرار از عواقب وحشتناک رقابت ناتو و روسيه در خاك ايران، و سمت و سو دادن مطالبات تاريخى و انباشتهء مردم گرسنه اى كه قريب چهل سال در بحران هستند، بايد براى نابودى تماميت رژيم جمهوری اسلامی تلاش كنيم.

روح خدا؟!>>>

بهنام چنگائی

اميدوارانش حتی  ديدند / که آمده ست تا  / در دشت و دره های گلِ سرخ / در هنگامه ی روئیدنِ لاله ها  /  بذرِ شقاوتِ بیکرانِ مرگ بکارد. // ديدند: آن که نامِ خدا در دست و زهرِمار در چشم دارد / خرمگس ملوثی ست / که با لشگر کینه آمده / با دار طناب های کور و / داس های تيز / تا آلاله ها را از هستی تهی کند.

هدف قرار دادن استقلال بعد از نفی آزادی

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران (هجا)

شدت ریسک و زیانباری این راهبرد آنقدر بالا و روشن است که حتی بخش هایی از ساختار قدرت و جناج های نظام و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس نظام نيز به انتقاد واعتراض پرداخته و با تاکيد بر زخم های متعدد روسی بر پيکر وطن، خواهان حراست و صيانت از منافع کشور در برابر دست اندازی دولت روسيه شده اند. هجا امضای هر نوع قرارداد نظامی با روسيه و یا هر دولت خارجی دیگر که ایران را به مهره و ابزار یک کشور خارجی بدل سازد، شدیداً محکوم می کند و به حکومت اسلامی هشدار می دهد که بيش از این امنيت ملی و استقلال ایران را به خطر نيندازد و هرچه زودتر پای ایران را از جنگ داخلی سوریه بيرون بکشد. همچنين خواهان انتشار مفاد کامل قرار داد بين ایران و روسيه در خصوص استفاده از پایگاه های نظامی و قلمرو ایران است.

پانزدهم شهریور، روز بنیاد، خجسته باد!

دبیرخانه حزب ملت ایران

ما، در حزب ملت ایران، از یک سو با باور راستین به تز موازنهء منفیِ دکتر محمد مصدق، که ضامن مانائی میهن مان است و، از دیگر سو، با اعتقاد به نخستین شعار انقلاب، "نه غربی، نه شرقی"، که گویا امروز آن هم به فراموشی سپرده شده است، ضمن اعتراض به ورود نه تنها نیروهای روسی به کشورمان، همانگونه که بارها اعلام کرده ایم با حضور هرگونه نیروی نظامی بیگانه به هوا، دریا و خاک میهن مان معترض و آن را غیرقانونی و محکوم می دانیم.

آموزش و پرورش رکن پنجم دمکراسی است

حمید آقایی

شاید عنوان این یادداشت دوگانه بنظر آید. رکن یا ستون پنجم به نیروهای جاسوس و خرابکار که در صفوف دشمن نفوذ می کنند گفته می شود. اما مورد نظر این یادداشت تأکید بر نقش آموزش و پرورش در یک نظام دمکراتیک است؛ نظامی که قاعدتاً باید بر چهار رکنِ قانون اساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد استوار باشد. آموزش و پرورش اما بدلیل اهمیت بسیار بالای آن می تواند در کنار این چهار رکن قرار گیرد و تضمین کننده بقای دمکراسی باشد.

ترس های جدید

ايگناسيو رامونه

امروز ترس به شدت بر اروپا حاکم است. با رسیدن انبوه صدها هزار مهاجر از خاور نزدیک (سوریه، عراق) در ماه های اخیر، ترس از تهاجم خارجی افزایش یافته است. دولت های اروپایی نمی توانند احساس در معرض تهدید نیروهای خارجی بودن را مهار کنند، چرا که ریشهء آن در بالا گرفتن اسلام و انفجار جمعیتی جنوب و تغییرات اجتماعی- فرهنگی است که هویت شان را از بین می برد. ب

انصاف هم خوب چيزی است

حمیدرضا رحیمی

راست اش را بخواهید، فدوی هر چه که می کوشد، از کار ضدانقلاب سر در نمی آورد! آخر این چه بساطی ست؟ نمی شود که شما فقط  ناهنجاری ها، بدی ها و مشکلات عمیق و لاعلاج روحی و روانی حضرات را ببینید و چشم بر وجوه مثبت ایشان ببندید! فی المثل و بعنوان مستوره، نگاه کنید که این بزرگواران، بی تهدید، تنبیه، شکنجه و فوت وقت، چگونه با زبان خوش، به قتل چندین هزار نفر از جوانان وطن سابق در چند دقیقه اعتراف فرمودند. یک لحظه فکرش را بکنید، اگر اینان هم اکنون به چند زبان زنده و مردهء دنیا به این نسل کشی مؤمنانه  اعتراف نمی فرمودند، تکلیف ملت در انقلاب بعدی(عج) چه بود؟ بی گمان ماه ها طول می کشید که این جنایتکاران گرامی، زیر نظر ناظران و نهادهای حقوق بشری و بین المللی، کم کم به جنایات خود اعتراف فرمایند. آخر انصاف هم چیز خوبی ست!

اطلاعيه دربارهء سفر آقای رضا حسين بر به عربستان

يکی از داوطلبان شرکت در چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، که به تقاضای خودشان عکس شان در بين شرکت کنندگان در سايت کنگره گذاشته شد، آقای رضا حسين بر بود که همه جا بعنوان رهبر حزب مردم بلوچستان فعاليت می کنند. ايشان که در گذشته عضو شبکهء سکولارهای سبز ايران بودند و اکنون چهار سال است که ديگر با اين شبکه ارتباطی ندارند، پس از شرکت در يک برنامهء تلويزيونی دربارهء شرکت شان در کنگره، بناگهان اعلام داشتند که به علت پيش آمدن يک سفر کاری نمی توانند در کنگره شرکت کنند. و امروز از طريق سايت العربيه خبر رسيد که ايشان برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته اند و برخی از مغرضان و حسودان نيز سفر کسی را که لابد بعنوان يک مسلمان سنی واجب الحج شده به سابقهء ايشان در ميان سکولارها ربط داده و در عين حال به دروغ ايشان را بعنوان معاون شبکه سکولارها معرفی کرده اند تا اعتماد مردم به سکولارها را سست کنند. حال، با توچه به اينکه اعتقاد به اديان تباينی با سکولار دموکرات بودن ندارد، و نيز با توجه به اينکه در حال حاضر سياست های ايران بر باد ده ولايت فقيه در تهران و اسلام سياسی تروريستی مورد حمايت عربستان، هر دو، با مواضع سکولار دموکرات ها تخالف دارند، بدينوسيله اعلام می داريم که شرکت در کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، از جمله برای مسلمانانی که به جدائی مذهب از حکومت باور دارند، و در نتيجه حکومت های مذهبی مسلط بر ايران و عربستان را يکجا نفی می کنند، آزادانه و داوطلبانه اصورت می گيرد و اکنون هم اگر آقای حسين بر در اين سفر دچار خبط و خطای سياسی شده باشند يا بشوند، و يا دو دستگاه حکومتی مذهبی در ايران و عربستان بخواهند از سوابق ايشان در جمع سکولارها، عليه سکولارها استفاده کنند، نه تنها لطمه ای از اين بابت بر جنبش بزرگ و گسترندهء سکولار دموکراسی وارد نمی آيد، بلکه ما همچنان مجدانه به مبارزهء خود عليه حکومت های ارتجاعی - مذهبی - ايدئولوژيک ادامه خواهيم داد.

اعضاء کميتهء برگزاری کنگرهء چهارم سکولار دموکرات ها

راه حلی برای پیروزی اپوزسیون بر رژیم:

اتحاد مجاهدين

با کنگرهء مليت های ايران فدرال

کریم بنی سعید عبدیان - در سايت العربيه

موفقیت بزرگ مجاهدین در برقراری اجلاس سه روزه با حضور ده ها هزار شرکت کننده از نقاط مختلف جهان و پشتیبانی لجستیکی و مالی و تشکیلاتی در پاریس و به قول یکی از رهبران شان، بدون جاری شدن خون از دماغ کسی،  مجاهدین را در موقعیتی برای ایجاد رهبری تشکیلاتی اپوزیسیون فارس ایران مهیا می کند. جنبش ملل تحت ستم که عمدتاً در کنگره ملیت های ایران فدرال گرد هم آمده اند و دارای رهبری و تشکیلات منسجم است، می تواند از طریق همیاری و همکاری تشکلیلاتی - زمینهء تشکیل و تکوین این جبهه وسیع معارض ایرانی را هموار سازد.

گرایش به سکولاریسم در اظهارات برخی مسؤولان دیده می‌شود!
مصباح یزدی

سکولارها می گویند که دین نباید در امور دنیا دخالت کند؛ امروزه این گرایش در بسیاری از مردم با شدت و ضعف وجود دارد و گاهی اوقات در سخنان برخی از مسؤولان هم دیده می شود و در صورت اشکال کردن به سخن شان، شرایط زمانی را مطرح می کنند که این گرایش، گرایش سکولاریستی است... اگر کسی سکولاریسم را بپذیرد، فرقی بین نظام شاهنشاهی با نظام اسلامی نمی بیند و کسانی که دین و دنیا را به هم مربوط می دانند، ارزش هایی را مطرح می کنند پلیس دو نظام ذکر شده با هم متفاوت هستند.

روسیه اجازهء استقرار موشک در خلیج فارس نمی‌دهد؟!

رضا تقی‌زاده

در طول بيست و هشت سال گذشته، پس از درگیری یاد شده، نیروی هوایی ایران به علت غفلت و ناتوانی حکومت پیرتر و کوچکتر شده، و کشورهای مدعی ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس هر روز به ظرفیت نظامی خود افزوده‌اند- واقعیتی که با سر در شن فرو کردن و ندیده گرفتن، قابل انکار نیست. در چنین وضعیتی، نصب نیمی از ظرفیت سامانه موشکی خریداری شده از روسیه در جزایر سه‌گانه، و همچنین پایانهء نفتی خارک، و سکوهای نفتی ایران در فلات قاره و حتی تنگه هرمز، با نیازهای دفاعی روز ایران بسیار همسوتر است تا نصب نمایشی آنها در فُردوی تعطیل شده که نماد عقب‌گرد و تسلیم اتمی جمهوری اسلامی است.

افتخار می کنیم حکم خدا را اجرا کردیم!

مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری روحانی

مصطفی پورمحمدی ، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در سال 67 و یکی از اعضای هیئت چهار نفره اجرای فرمان خمینی برای اعدام جمعی زندانیان سیاسی، روز یکشنبه در سخنرانی‌ای در جلسه شورای اداری استان لرستان در خرم‌آباد گفت: ما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.  او صراحتا گفت که خودش و سه تن دیگر از اعضای هئیت مرگ، در سال 67 بنا به فرمان رهبر حکومت اسلامی به هیچ کس رحم نکرده اند. او با کفار خواندن زندانیان سیاسی، برای توصیف ابعاد کشتاری که بر مبنای فرمان خمینی در زندان ها به راه انداختند گفت حکم هئیت مرگ این بود که : خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آنها به شما رحم نمی کنند و به منافقان نباید رحم کرد.

حمایت مجلس خبرگان از کشتارهای سال 67

خبرگزاری های داخلی

به گزارش خبرگزاری های داخلی، مجلس خبرگان رهبری نظام جمهوری اسلامی که در این دوره بسیاری از نمایندگان آن با رأی اصلاح طلبان انتخاب شده اند، در یک بیانیه از کشتارهای سال 67 به دستور آیت اله خمینی دفاع کرد. هاشمی رفسنجانی نیز در سخنانی ضمن حمایت مجدد از خمینی، هدف هجمه های اخیر را مرحوم حاج احمد آقا و بیت محترم ایشان و انتقام از نقش و جایگاه بی ‌نظیر امام در تاریخ معاصر ایران و جهان دانست.>>>

اگر آقای خامنه‌ای را از دست بدهیم هیچ کس ديگری نیست

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

مرحوم علی اکبر پرورش نوشته است: آقای ناطق تعریف کرد چند وقت پیش دیدم آقای هاشمی یک سری قرص از توی جیبش درآورد و آب خواست و خورد. می‌دانید که بنیه هاشمی خیلی قوی است... آقای ناطق می‌گفت پرسیدم آقای هاشمی شما قرص می‌خورید؟ گفت: بله. گفتم: شما که اهل قرص نبودید؟ گفت: دچار سرگیجه می‌شوم. گاهی وقت‌ها هم از خواب بلند می‌شوم، زمین می‌خورم. رفتم دکتر این قرص‌ها را تجویز کرد. هر وقت از خواب بیدار می‌شوم یاد این نکته می‌افتم که اگر یک وقت آقای خامنه‌ای را از دست بدهیم می‌بینیم که هیچ کس نیست و همین فکر است که من را زمین می‌زند و قرص‌ها را برای همین می‌خورم. آقای هاشمی می‌گفت: به زن و بچه هایم هم گفته‌ام من روی دو چیز با کسی معامله نمی‌کنم. یکی روی جمهوری اسلامی و دیگری آقای خامنه‌ای. بر سر این دو معامله نمی‌کنم و محکم پای آنها می‌ایستم.

 

 

کنگره سکولار دموکرات های ايران

 

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000

BBBBB