جمعه 9 تا  يکشنبه 11 مهر 1395 ـ  30 تا 2 ماه اکتبر 2016

حزب سکولار دموکرات ايرانيان

 کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران

پيوند برای مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران>>>

>>>>

دو ماه از بازداشت زعیم گذشت؛

ما چه کردیم؟!

(گپی با دکتر موسویان)

جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غيرلخبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. در اين پايگاه، به احترام جمهوريت، هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوک

نگاهی به کنگرهء چهارم سکولار دموکرات‌های ایران

مهدی رضایی‌تازیک

دین و مذهب در یک سو، و دانش و ارزش‌های مدرن در سوی دیگر، همیشه پا در کفش یکدیگر کزده اند، می کنند و خواهند کرد. تاریخ جوامع غربی اما نشان داده که پیروز این نبرد دانش بوده است. سوالی که رو به روی یک سکولار- دمکرات (چه از جنس فلسفی ‌ا‌ش و چه از جنس سیاسی ا‌ش) قرار می‌‌گیرد این است: پاسخ شما به این نا ‌هم زمان خوانی‌ها -- یعنی قبضهء ارزش ‌های مدرن همچون "سکولاریسم" از سوی دین داران و مذهب داران چیست؟ و همگان بر این امر واقف اند که بی‌پاسخ گذاشتن چنین پرسشی چه هزینه ‌هایی ‌در دراز مدت برای حکومت آینده سکولار- دمکرات ایران خواهد داشت...

اسلام سکولار و مسلمان سکولار

محسن ذاکری

پس از کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ایران که در شهر ‌هامبورگ برگزار شد، همچون کنگره های قبلی، من در جایگاه یکی از اعضای کمیته برگزاری، و شاگردی در مسیر آموختن آیین و مکتب سکولاریسم، روند کنگره و پسا نگرش های به کنگره را با دقت برانداز می کنم، چرا که می بينم هر ساله، کنگره ها بی آنکه خود بدانند و بدانیم، آبستن جریان ها و نگرش های اندیشه ای تازه ای هستند... به يک نمونه از جريانی که در حاشيهء برگزاری کنگرهء چهارم پيش آمد توجه کنيم: آقای ‌رضا حسین بر، که از یاران چند سالهء شبکهء سکولارهای سبز و جنبش سکولار دموکراسی بوده است، همزمان با کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ایران، با اينکه قرار بود به هامبورگ بيايد و در يکی از نشست های کنگره سخنرانی کند، يکباره و در آستانهء برگزاری کنگره، شرکت در آن را رها کرده و به مکه رفته و در ‌مراسم حج شرکت جسته و اين حرکت ايشان امری نقيض سکولاريسم تلقی شده است. اما این رویداد دارای چند لایه است...

تجدد و ایرانیان در پیشا‌مشروطیت

مهران امیراحمدی

فتوحات پیاپی و سریع امپراتوری روسیه سبب شد تا حاکمان ایرانی بخصوص عباس میرزا (ولیعهد) بیش از پیش به این اندیشه فرو روند که سرمنشاء این همه پیشرفت نظامی که با سرعت سرسام‌آور، مرزها و امنیت ملی ایرانِ چند هزار ساله را به خطر انداخته، چیست. بهترین راه حلی که حاکمان قاجار برای این دغدغه ذهنی خود یافتند، چیزی نبود جز مسلح شدن به همان ابزار مدرن و جدیدی که روس‌ها به واسطهٔ آن جهانگشایی می‌نمودند. بنابراین تصمیم گرفتند تا با الگوبرداری از تمدن غرب، راهی را که آنان آغاز نموده بودند‌، بپیمایند تا شاید از این طریق جلوی فزون خواهی‌های روسیه تزاری گرفته شود.

ایران سکولار دموکرات و قدرت های جهانی

(متن سخنرانی در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران)

آريو شهبانی

بزرگ ترین مشکل قاجاریه، که منجر به از دست دادن بخش های زیادی از خاک ابران شد، عدم اطلاع  از منافع و مشکلات کشورهای دیگر دنیا بود. بهمین جهت حکام وقت هیچ توجیهی برای نیات پشت اتحادها و خیانت های دول دیگر نداشتند. همچنین هیچ وقت از سمت ایران پیش نهادی برای اتحاد با حکام هندوستان برای مبارزه با انگلستان نشد. هرگز از طرف شاه ایران هیئتی برای دیدار با بلشویک های روسیه برای همدستی با آن ها در سرنگونی حکومت تزار فرستاده نشد. گویا شخصی بر زمین افتاده پاها را جمع کرده و صورت خود را با بازوان اش پوشانده کاملاً بی دفاع  و بی خبر از همه جا دراز کشیده باشد و مردمی، مشغول زد و خورد کور با یک دیگر، هر از گاهی لگدی هم بر وی بزنند. این تجربه نباید تکرار بشود. یک ایران سکولار دموکرات باید از قدرت های منطقه ای و جهان بخوبی مطلع باشد. (فايل پی.دی.اف)

از برگزاری چهارمین کنگره سکولار دموکرات های ایران

تا وضعیت اپوزیسیون

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

شورا، آرمان شهر مصدق!

محمدرضا روحانی

وقتی عضو شورای ملی مقاومت بودم، مقاله‌ای فراهم آوردم تحت عنوان شورا، آرمانشهر مصدق که منتشر شد. هفته‌ء گذشته، برای شرکت در چهارمین کنگره سکولار دموکرات‌های ایران به هامبورگ رفتم. قرار بود دربارهء موضوع عدم تمرکز بحث کنم. من ضمن سخنرانی از مطالب آن نوشته بهره فراوان بردم. بخش کوچکی از آن را هم  عیناً خواندم. دوستان بسیاری نسخه‌ای از آن را از من خواستند. نداشتم که تقدیم کنم. قول دادم که آن را بفرستم. در بازگشت فکر کردم باز نشر این نوشته مفیدتر است. سوابق قانونی مسئله را در حقوق نوشته ایران بطور کوتاه روشن می‌کند. از حقوق مکتسبه ملت ایران در جنبش مشروطیت، نهضت ملی، تجاوزهای قانونی ولی فقیه نمونه‌هایی وجود دارد. سابقه مربوط به نحوه اعمال اراده آزاد شهروندان، شیوه‌ها و موضوعات مشارکت عموم در اداره کشور در آن‌ها ذکر شده است.

تنها راه نجات اقتصاد!

حمله اعراب نومسلمان غارتگر به ایران و تجاوز آنان به زنان و دختران ایرانی و نابودی امپراطوری باشکوه ایران به صدر اسلام باز می گردد و به تاریخ پیوسته است و اسلام امروز در ایران، به قول فرنگی ها، "آپ تو دیت" (با آب توبه اشتباه نشود!) شده و با اسلام اولیه و اسلام موجود در کشورهای عربی زمین تا آسمان تفاوت دارد و در واقع ورژن ایرانی اسلام است! اسلام موجود در ایران بسیار مفید و در واقع موتور محرکه گردش کار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... کشور است... مثلاً تصور بفرمائید نعوذبالله اگر مسجع شریف حضرت رضا علیه السلام در مشهد نبود الان جمعیت زیاد استان خراسان چگونه امرار معاش می کردند و وضعیت اقتصادی این استان و شهر مشهد چه بود؟ وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در مشهد باعث شده است سالانه میلیون ها نفر برای زیارت به امام رضا(ع) بروند و به همین خاطر اقتصاد منطقه شکوفا شود.

خفته را خفته کی کند بيدار؟

حمیدرضا رحیمی

يک شهروند: بالای نود درصد کارخانه‌ها و معادن استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان خوابیده. آمار بیکاری در این مناطق از کشور بیداد می‌کند. چرا دولت و دولتمردان احساس مسئولیت نمی‌کنند و با بازی‌های سیاسی می‌خواهند ملت را سرگرم کنند؟

فدوی: مراتب در مجالی به استحضار کلید الاسلام والمسلمین، برادر حسن(ع) روحانی ریاست محترم  آبدارخانهء بیت (رئیس جمهور- م) رسید؛ بعدالتحیه والسلام، در این باب که بالای نود درصد کارخانه‌ها و معادن استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان خوابیده گفتند خب یواش حرف بزنید که بیدار نشنوند!

در آرزوی جنبش سوم

يادگاری از جاودان ياد، نادر نادرپور

ايجاد سومين جنبش بزرگ فکری (پس از عرفان و مشروطيت) نياز مبرم روزگار ما است و برآوردن اين نياز را تنها از انديشه ورانی انتظار بايد داشت که ديگر به سوی عرفان (يعنی مکتب تربيت فرد) باز نگردند و در ضمنِ بهره گيری از اصول دوگانهء مشروطيت (يعنی جداسازی دين از حکومت و نشانيدن هويت ملی به جای هويت مذهبی)  به انديشه ای روی آورند که بر پايهء ناسيوناليسمی تجددخواه استوار باشد؛ و آن ناسطوناليسم، علاوه بر حمايت از حقوق و جنعی همهء اقوام ايرانی، تساوی جنسی و نژادی و مذهبی آنان را در مقابل قوانين آيندهء مشور ما تضمين کند. (4 آذر 1372 - 25 نوامبر 1993)

چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد؟

سام قندچی

در سال های گذشته مبارزهء اصلي اپوزيسيون ايران عليه حکومت اسلامي مبارزه براي کسب حقوق بشر در ايران بوده است. در اين نوشتار نشان خواهم داد که، بر خلاف رژيم هاي بلوک شرق که با تمرکز مبارزه مخالفين بر روي موضوع حقوق بشر سرنگون شدند، مبارزه بر سر حقوق بشر بعنوان مبارزهء اصلي نيروهاي سياسي ايران، نه تنها به رژيم حکومت اسلامي پايان نخواهد داد بلکه حتي موضوع حقوق بشر در ايران را هم حل نخواهد کرد. اين نظر را بخاطر تفاوت اصلي وضعيت ايران با کشورهاي کمونيستي و فاشيستي سابق، که در بخش دوم اين نوشتار درباره اش بحث خواهم کرد، ابراز مي کنم.  در بخش آخر اين نوشتار هم نشان خواهم داد که در صورت عدم موفقيت سکولاريسم در ايران، مردم ما  با رسيدن به نقطهء پايان مرگ در جهان در سال 2025 و نيز با فرارسيدن نقطهء انفصالي در سال 2045، در تکامل بعدي بشريت به نوع جديد، با خطر جدي روبرو خواهند شد. ( 5 دي 1386 - 26 دسامبر 2007)

کارکرد احزاب سیاسی در شرایط فعلی ایران

کورش عرفانی

اگر بخواهیم سایر ملت های جهان خواسته های ما مردم ایران را جدی تلقی کنند باید ابزار لازم برای طرح مناسب آن را در اختیار داشته باشیم. این حزب است که توان چنین کاری را دارد. تا وقتی ملت مجهز به اهرم قدرت سیاسی، یعنی احزاب قدرتمند نباشند، نمی تواند در تعیین سرنوشت خود نقشی داشته باشند... اگر احزاب از طرف جامعه ی خود حمایت شوند، رشد می کنند و می توانند مدافع حقوق مردم در مقابل رژیم ضد ملی و نیز بیگانگان باشند. ما می توانیم حزب را به مثابه یک تشکل تعاونی بدانیم. هر شهروندی می تواند در ساختن این صندوق تعاونی سیاسی، یا همان حزب، از طریق ارائهء کار و تلاش و تخصص و سرمایه خود سهم داشته و در نتیجه از حاصل کار جمعی بهره مند شوند. اما چگونه می توان در این صندوق تعاونی سیاسی یعنی حزب سهم داشت؟

اطلاعيه در مورد انتخابات داخلی حزب سکولار دموکرات ايرانيان

هموطنان گرامی؛ شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ايرانيان با مسرت به اطلاع می رساند که انتخابات داخلی اين حزب در تاريخ 5 مهر 1395 (26 سپتامبر 2016) در مورد پنج سمت پيش بينی شده در بنيادنامهء حزب انجام شد و نتايج زير به دست آمد: آقای حسن اعتمادی (دبيرکل حزب)، خانم نسترن نيکی عليی (معاون دبيرکل حزب)، آقای دکتر اسماعيل نوری علا (رئيس شورای مرکزی حزب)، آقای منوچهر يزديان (مسئول امور عضويت ها و شاخه ها) و آقای محسن ذاکری (مسئول دفتر انتشارات و رسانه های حزب). از هموطنان علاقمند به کسب اطلاعات بيشتر در مورد حزب دعوت می شود تا از پايگاه اينترنتی حزب بازديد کنند. هموطنانی که تمايل دارند به عضويت حزب درآيند برگه درخواست عضويت را در اين پايگاه خواهند يافت.>>>

هدف قرار دادن استقلال بعد از نفی آزادی

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران (هجا)

شدت ریسک و زیانباری این راهبرد آنقدر بالا و روشن است که حتی بخش هایی از ساختار قدرت و جناج های نظام و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس نظام نيز به انتقاد واعتراض پرداخته و با تاکيد بر زخم های متعدد روسی بر پيکر وطن، خواهان حراست و صيانت از منافع کشور در برابر دست اندازی دولت روسيه شده اند. هجا امضای هر نوع قرارداد نظامی با روسيه و یا هر دولت خارجی دیگر که ایران را به مهره و ابزار یک کشور خارجی بدل سازد، شدیداً محکوم می کند و به حکومت اسلامی هشدار می دهد که بيش از این امنيت ملی و استقلال ایران را به خطر نيندازد و هرچه زودتر پای ایران را از جنگ داخلی سوریه بيرون بکشد. همچنين خواهان انتشار مفاد کامل قرار داد بين ایران و روسيه در خصوص استفاده از پایگاه های نظامی و قلمرو ایران است.

کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران

سخنان آغازين حسن اعتمادی، رئيس کميتهء برگزاری کنگره

برخی ها که فلسفهء تشکيل يک کنگره سالانه از سکولار دموکرات ها را درک نمی کنند اغلب می پرسند که وجود اين کنگره چه فايده ای دارد و اين دور هم جمع شدن ها چه حاصلی می تواند داشته باشد و تا بحال در راه انحلال حکومت مسلط بر کشورمان چه کار مفيدی انجام داده است؟ پاسخ بنيان گزاران و برگزار کنندگان و، به نظر من، شرکت کنندگان در اين کنگره ها که سالانه بر تعدادشان افزوده می شود آن است که هيچ کاری جای کارهای ضروری ديگر را نمی گيرد. ما پاسدار انديشهء سکولار دموکرات هستيم و خوشحاليم که می بينيم در عرض اين چهار ساله که جنبش سکولار دموکراسی بعنوان يک جنبش سراسری بخود شکل گرفته و در قامت کنگرهء سکولار دموکرات های ايران تعيُن يافته است،

چند پيام به کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران

پيام حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

تلاش و سازمان دهی خردمندانه و پايدار کنشگران اين  جنبش بر شاهدان و دست اندر کاران اپوزيسيون پوشيده نبوده و ايرانيان آزادی خواه را در طی سال های گذشته اميد فزاينده بخشيده است. در کنار رويش و باروری ساختار و سازمانی اين جنبش، ما گواه بر پیشبرد درونمايه  آن نيز بوده ايم و چشم براه گفتمان های تيزنگر و رهگشای آن در آينده می باشيم. نوشته ها و گفته های کوشندگان  جنبش سکولاردموکراسی ايران بر بارمندی و ژرفای اندیشه اپوزيسيون ايران بسی افزوده اند. يکی از دستاوردهای ژرف اين جنبش روشن ساختن آن انديشه بوده که سکولاريزم تنها به جدايی نهاد دين و دولت نمی پردازد بلکه جدايی هرگونه ايدئولوژی از نهاد دولت را بايسته می شمارد.

پيام حزب کوملهء کردستان ایران

حزب کومله کردستان ایران پشتیبانی و حمایت خود را از تلاش های شما عزیزان در جهت ببار رساندن یک اتحاد سکولار دمکرات اعلام می دارد و تلاش می کند که در راستای چنین اقداماتی گام های جدی  بردارد . کومله در چند سال گذشته از هیچ تلاشی برای هر چه نزدیک ترشدن گروه های متفاوت اپوزیسیون ایران بهم نيز فروگذار نکردە و همچنان این کار را در دستور کار خود دارد. ما معتقدیم که تنها راه گذار از رژیم جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به ایرانی آزاد، دمکرات، سکولار و فدرال  در گرو اتحاد و همبستگی سراسری و گستردە میان گروه ها و احزاب و شخصیت های اپوزیسیون است.

پیام حزب ایران آباد

چهارمین کنگره ی سکولار دمکرات های ایران در حالی برگزار می شود که کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت حرکت به سوی سکولاریسم و دمکراسی را با تمام وجود حس می کند. سکولاریسم در پاسخ به استفاده از مذهب برای مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت نهادینه در جامعه در قالب اعدام و قصاص و قتل و مجازات و دمکراسی در پاسخ به استبدادی کهن که دشمن هر نوع آزادی فردی و اجتماعی است. پس در این نباید تردید کرد که جامعه ی ایران تشنه ی هر دو پدیده ی مبارک سکولاریسم یا همان جدایی امر دنیوی از امر غیر دنیوی و دمکراسی یا همان دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود است. نیاز کشورمان به این دو نیازی است تاریخی و دیرباز که در شرایط فعلی به صورت مبرم و گریز ناپذیر مطرح است.

کسروی و مسئلهء هويت سکولار

محمدرضا نيکفر

دفاع پرشور احمد کسروی از مشروطيت و حکومت قانون، انتقاد تند او از خرافه، از کشيشان و همهء همکاران ايشان، از هر دين و کيش و به طور مشخص از شيعي‌گری و شيعي‌گران، همهنگام دفاع او از ضرورت وجود يک دين بخردانهء مدني، تلاش او برای پيرايش ذهن و زبان، و سرانجام توجه ويژهء او به ايدهء ايران، و در اين ارتباط جايگاه آذربايجان در آن، چون همه با هم نگريسته شوند، مي‌توانند سازه‌ها و سويه‌هايی از گونه‌ای تلاش برای ساختن يک هويتِ ايرانی سکولار به شمار ‌آيند. در اين مقاله در مي‌نگريم که کسروی مسئله هويت سکولار را چگونه طرح مي‌کند و چه پاسخی به آن مي‌دهد. در پايان اشاره‌ای به طرح امروزين اين مسئله مي‌کنيم. شروع مقاله توضيح مختصری دربارهء سکولاريسم است.

         

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000