تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم

همچنين، ما که حکومت اسلامی را قانونی نمی دانيم، طبعاً، از آن مطالبه ای هم نداريم اما از همهء مطالبات داخل کشور حمايت می کنيم

پيوند به پايگاه رسمی کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران

دوشنبه 22 و سه شنبه 23 تير ماه 1394 ـ  13 و 14 ماه ژوئيه 2015

ه

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

نهاد هماهنگی

پيمان نامهء عصر نو

اساسنامه

بيانيهء تحليلی

هيئت دبيران

دفتر سياسی

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی

حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

فدوی و ماه مبارک مؤمنین!

حمیدرضا رحیمی

سايت ناظران نوشته که دولت چین دانشجویان مناطق مسلمان ‌نشین را مجبور می‌کند هندوانه بخورند تا روزه نگیرند! که بابت آن باید عرض کند که لطفاً بین خودمان باشد، ضدانقلاب نشنود، فدوی هم حتا اگر قرار باشد با جراحی چشم چینی بشود!، هندوانه را، بویژه در ماه مبارک، به شلاق ترجیح می دهد!.. حال فدوی از این نکتهء باریک تر از مو (بشرطی که زیر چادر باشد- م) نیز عجالتاً می گذرد که چرا تاوان معامله ای که مؤمنین در ماه مبارک با خدای خود می فرمایند را بقیهء مردم، بايد با حبس و شلاق و شکنجه، و اگر شانس نیاورند اعدام، پس بدهند؟! 

دست آورد فرانکفورت: عاقبت کوه موش زائید!

پرویز داورپناه

هر گاه بخواهند بگویند که فردی با کلّی ادّعا و هیاهو و تبلیغات، کاری مناسب با ادّعایش انجام نداده است، می گویند: کوه، موش زائیده است. بعضی اوقات هم با تأکیدهای بیشتری می گویند: کوه لرزید و غرّید و یک موش زائید. یعنی با آن همه بزرگی و ادّعا و غوغا، کار او بسیار ناچیز و کم اهمّیت بود. و سرانجام حوالی غروب روز یکشنبه پنجم ژوئیه 2015 در گرمای بی سابقهء فرانکفورت آلمان كوه موش زائيد و پس از ماه ها تبلیغ و هیاهو و مقاله نویسی و جنجال رسانه ای، تعدادی از اپورتونیست های ایرانی فرصت یافتند در آنجا سخنرانی كنند.

سومين کنگره؛ انتقادات و نکات قابل تأمل

حنيف حيدرنژاد

سال گذشته که دومین گنگره در شهر بوخوم- آلمان برگزار شده بود، برای نخستین بار در آن شرکت کرده بودم. امسال نیز با همان هدف سال گذشته، یعنی دیدن و آشنائی از نردیک و گوش دادن و شنیدن نظرات شرکت کنندگان در این جلسه شرکت کردم. پس از یک گزارش کوتاه مایلم در این قسمت فقط به دو مورد اساسی در ارتباط با جلسه فرانکفورت اشاره کنم.

پيام مهندس عباس امير انتظام  

  به سومين سکولارهای ايران 

دوستان و هم اندیشان گرامی،

از اینکه شما در غربت اندیشه وطن در سر دارید و برای آینده این کشور بلازده چاره جویی می کنید، سپاسگزارم و قدردانی می کنم. من افسوس می خورم که با شرایطی که دارم نمی توانم در کنار شما باشم. تنها خواستی که دارم اینست که همبستگی خود حفظ کنید. این راه درست را پی بگیرید، که شاید روزی بتوانیم دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر را با کمک شما در ایران عزیزمان برقرار کنیم. شاد و موفق باشید. تهران - 14 تير 1394

متن سخنرانی ارسالی به سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

کورش زعیم

هدف ما، که قشر روشنفکر و آینده نگر کشور را تشکیل می دهیم، از این گردهمایی ها این است که به یک همگرایی دیدگاهی برسیم که برای کشورمان چه می خواهیم. ما دموکراسی می خواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم. یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا فرقه ای نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند به هر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار متکی به رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده باشند تدوین کرده باشند..

دست آوردهای يک کنار هم نشستن

اسماعيل نوری علا

با توجه به اينکه در جريان مبارزاتی کنونی، فاعل و انجام دهندهء انواع افعال پيشنهادی معلوم نيست و، بدون معلوم شدن آن، هر پيشنهادی به صورت يک برنامهء بی مجری باقی می ماند، نظر اکثريت حضار آن بود که اگر بتوان در برابر حکومت اسلامی آلترناتيوی سکولار دموکرات آفريد در آن صورت افعال پيشنهادی ما نيز دارای فاعلی خواهند بود که می تواند جريان مبارزه را تسريع کند. به عبارت ديگر، توافق بر سر ضرورت ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات از جمله دست آوردهای کنگره بود.

نمایشی از ارادهء سیاسی

احمد تاج الدينی

کنگرهء سوم سکولار دمکرات های ایران، مطابق با برنامه پیش بینی شده، در روزهای چهارم و پنجم جولای در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید. در این همایش زنان ومردانی مصمم از آمریکا و کشورهای اروپایی شرکت کردند. ترکیب سنی شرکت کنندگان متفاوت بود - از پیران سپید موی کارآزموده تا جوانان تیزهوش با اندیشه های امروزین. شرکت کنندگان از جهت منشاء زادگاهی تقریبا به همه جغرافیای ایران تعلق داشتند- آذربایجانی، کردستانی، بلوچستانی، کرمانشاهی، خوزستانی، مازندرانی، گیلانی، خراسانی، لرستانی، بختیاری، تهرانی و شهرهای کوچک و بزرگ دیگرِ میهن.

رادیکالیسم دیری نپایـَد،

و امیدِ اتحاد بزرگ جوانه می زند!

محسن ذاکری

من خوش بین هستم که امید در راه است. این نگاه های تردید، که کهنهء سال های کوچ نشینی است، این بار از جنس دیگری بود. بیانیه هایی که در حمایت و نقد و نفی کنگره آمد از جنس دیگری بودند. می شد دید که افراد، بسیار می اندیشند تا فرازی بیافریند و سخنی بگویند. دیدم که در پایان لبخند ها بر لبان همه، از جنسی جدید بود. رضایتی وجود داشت که امیدی جوانه زده است. و دلیل اصلی این ها نیز چیزی نبود جز اینکه بخش اعظم حضار به این نتیجه رسیده اند که با رادیکالیسم های گروهی نمی توان این بار را به مقصد رساند.

چرا سکولار دمکرات ها هنوز متحّد نشده اند؟

ناصر کرمی

انتخاب این عنوان بر گرفته از شعار محوریِ "سومین کنگرهءِ سکولار دمکراتهای ایران"، در روز هایِ چهارم و پنجم ماه جولای سال جاری میلادی در شهر فرانکفورت آلمان هست که به گمانِ من در آن به فاکتور هایِ اصلیِ این عدمِ اتحّاد و ریشه یابیِ آن به اندازهءِ کافی پرداخته نشد. طبیعی است وقتی یک مشکل و بیماری بصورتِ دقیق بررسی و شناخته نشود، در حلّ و بهبودی و یا  در بر طرفیِ آن نمی توان چاره جوییِ بنیادی کرد.

طرح گفتگو با سکولار دموکرات‌های دیگر

منوچهر يزديان

برای پاسخ‌گوئی به این پرسش که چرا سکولار دموکرات ها هنوز متحد نشده اند؟ ابتدا بايد روشن کنیم که تعریف ما از سکولار دموکراسی چیست. ما معتقدیم امر حکومت و اداره‌ء کشور باید از ادیان، مذاهب و ایدئولوژی ها دور نگهداشته شود تا تک تک مردم ایران بتوانند در آزادی و برابری کامل و در چهارچوبه‌ء قانون به بیان عقاید، نیایش و کردار اعتقادی خود عمل کنند. ما همچنین معتقدیم که تمام ساکنین ایران با همه‌ء گوناگونی ‌شان در زبان، فرهنگ، قومیت، آئین، اعتقادات دینی و مذهبی و ایدئولوژیک واحد یک‌پارچه‌ء ملت ایران بوده و آرزو و خواست این ملت باید اساس حکومت و قائون باشد. با این تعریف، و در بستر پرسش بالا به  دو پرسش جديد می‌رسیم...

آلترناتیو سکولار دموکراتیک؛ ضرورت تاریخی

مهران امیراحمدی

برخی همواره سعی نموده اند تا این چنین القا کنند که ساخت و بدنۀ نیروهای سیاسی خارج از کشور، خاصه سکولار دموکرات های ایران، در شناخت و تحلیل رویداهای سیاسی داخل عاجز و توان ارتباط با بدنهء سیاسی نیروهای مخالف و منتقد نظام را در داخل نداشته و ندارند. دریافت پیام از این دو شخصیت مقبول عامه و جامعهء سیاسی درون مرز، خط بطلانی است بر این شبهه افکنی ها و تبلیغات مسمومی که برخی در طول این سال ها سعی کرده اند به انحای مختلف در فضای مجازی و رسانه ای به آن دامن بزنند.

رفتم و دیدم که پیشرفت هایی شده است!

بهزاد صمیمی

کنگرهء سکولار دموکرات ها نشان داد که در قدم اول می تواند ظرف و محل مناسبی برای گفت و گوی گرایشات مختلف باشد. شرکت اشخاص با گرایشات ایدئولوژیک مختلف و به صفت فردی برجسته ترین و مهمترین ویژگی کنگره سوم جنبش سکولار دموکراسی ایران در رابطه با خارج کشور بود. اینجا دیگر یک کمونیست مهمان کنگره چپ ها نبود و یا یک پادشاهی خواه به کنگره محافظه کاران نرفته بود... این به معنای بلوغ فکری کنشگر سیاسی ایرانی است که دیگر به ممانعت ذاتی نظم ایدئولوژیک وقعی نمی گذارد و پا درمیدان فعالیت مردمی و فراحزبی ـ فرا ایدئولوژیک می گذارد.

لحظهء حقیقت سکولار دموکرات‌های ایران

بهمن زاهدی

در سال گذشته زمانی که سکولار دموکرات در سالروز جنبش مشروطیت کنگره خود را برگزار می‌کردند، از خود می‌پرسیدم که آیا سکولار دموکرات‌ها با اندیشه مشروطه‌خواهی آشنایی دارند؟ امسال توانستم تجددگرایی مشروطه‌خواهان را در سکولار دموکرات ‌های ایران تجربه کنم. انسان ‌گرایی و حقیقت ‌گرایی صدر مشروطیت را می‌توان در اندیشه‌های نوین سکولار دموکرات‌های ایران لمس کرد. به همین جهت از شرکت در کنگره آن‌ها بسیار خرسند شدم و می‌توانم تصور این را داشته باشم که گذشته را فراموش کرده و به‌سوی آینده‌ای مشترک حرکت داشته باشیم که تمامی اندیشه‌های ایرانی توان رشد کردن را داشته باشند.

گزارشی از سومین کنگره سکولار دمکرات ها

حميدرضا برهانی

بسیاری از شرکت کندگان با کارنامه ای پر از تلاش برای کنشگری علمی و کوله باری مملو از کتاب ها، مقالات و اطلاعات جمع آوری شده یادآوری می کردند که دیگر برای ادارهء سرزمین مان ایران، حکومتی مذهبی را مناسب نمی بینند.  تقریبا 90 در صد شرکت کنندگان در این کنگره همصدا بودند که بیش از این نمی توان حکومت مذهبی را تحمل کرد و برای ساختن سرزمین مان، و همچنین برای از میان برداشتن  تبعیض های مختلف از جنسیتی و مذهبی تا نژادی، ملیتی یا عقیدتی و سیاسی، راهی بجز اجرای سیستم سکولاریسم دمکراتیک نمیتوان در مقابل حکومت مذهبی پیشنهاد نمود.

 
  v  

 

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999