چهارشنبه  17  تا شنبه 20  شهريور 1395 ـ  7 تا 10 ماه سپتامبر 2016

 

>>>>

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غيرلخبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. در اين پايگاه، به احترام جمهوريت، هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوک

باشگاه بدن سازی بهارستان و ديگر ماجراها!

به گفته شاهدان حاضر در صحنهء عملیات رزمی (مشت زنی و جفتک پرانی) نادر قاضی زاده، نماینده خودخوانده مردم ارومیه، با يک خبرنگار بخت برگشته، عمليات مزبور این نشان داد که مجلس در راس امور (از جمله امور ورزش های رزمی!) قرار دارد و باید فدراسیون بوکس حکومت اسلامی و فدراسیون ورزش های رزمی به مجلس الحاق گردیده و حقوق و مزایای مربیان ورزشی از آنها گرفته شده و به نمایندگان بدن ساز و مشت زن و لگد پران مجلس قانون زدایی و لگد پرانی داده شود

راه حلی برای پیروزی اپوزسیون بر رژیم:

اتحاد مجاهدين

با کنگرهء مليت های ايران فدرال

کریم بنی سعید عبدیان - در سايت العربيه

موفقیت بزرگ مجاهدین در برقراری اجلاس سه روزه با حضور ده ها هزار شرکت کننده از نقاط مختلف جهان و پشتیبانی لجستیکی و مالی و تشکیلاتی در پاریس و به قول یکی از رهبران شان، بدون جاری شدن خون از دماغ کسی،  مجاهدین را در موقعیتی برای ایجاد رهبری تشکیلاتی اپوزیسیون فارس ایران مهیا می کند. جنبش ملل تحت ستم که عمدتاً در کنگره ملیت های ایران فدرال گرد هم آمده اند و دارای رهبری و تشکیلات منسجم است، می تواند از طریق همیاری و همکاری تشکلیلاتی - زمینهء تشکیل و تکوین این جبهه وسیع معارض ایرانی را هموار سازد.<<<

در بارهء همكارى پوتين ـ خامنه اى

گفتگو با محمدرضا روحانی

گفتگوگر: سايت پژواک

روابط فعلى خامنه اى با جهان همان نظريهء موازنهء مثبت شاهنشاهى است؛ البته شكل آن فرق مى كند، ولی در ماهيت يكى هستند و اصل هم "مصلحت نظام" و حفظ قدرت حکومت است... پوتين به حركت درآمده است تا با يک تاكتيک ماجراجويانه راه فرار آبرومندى از بن بست تحریم های آمریکا و اروپا پيدا كند... براى فرار از عواقب وحشتناک رقابت ناتو و روسيه در خاك ايران، و سمت و سو دادن مطالبات تاريخى و انباشتهء مردم گرسنه اى كه قريب چهل سال در بحران هستند، بايد براى نابودى تماميت رژيم جمهوری اسلامی تلاش كنيم.

روح خدا؟!>>>

بهنام چنگائی

اميدوارانش حتی  ديدند / که آمده ست تا  / در دشت و دره های گلِ سرخ / در هنگامه ی روئیدنِ لاله ها  /  بذرِ شقاوتِ بیکرانِ مرگ بکارد. // ديدند: آن که نامِ خدا در دست و زهرِمار در چشم دارد / خرمگس ملوثی ست / که با لشگر کینه آمده / با دار طناب های کور و / داس های تيز / تا آلاله ها را از هستی تهی کند.

هدف قرار دادن استقلال بعد از نفی آزادی

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران (هجا)

شدت ریسک و زیانباری این راهبرد آنقدر بالا و روشن است که حتی بخش هایی از ساختار قدرت و جناج های نظام و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس نظام نيز به انتقاد واعتراض پرداخته و با تاکيد بر زخم های متعدد روسی بر پيکر وطن، خواهان حراست و صيانت از منافع کشور در برابر دست اندازی دولت روسيه شده اند. هجا امضای هر نوع قرارداد نظامی با روسيه و یا هر دولت خارجی دیگر که ایران را به مهره و ابزار یک کشور خارجی بدل سازد، شدیداً محکوم می کند و به حکومت اسلامی هشدار می دهد که بيش از این امنيت ملی و استقلال ایران را به خطر نيندازد و هرچه زودتر پای ایران را از جنگ داخلی سوریه بيرون بکشد. همچنين خواهان انتشار مفاد کامل قرار داد بين ایران و روسيه در خصوص استفاده از پایگاه های نظامی و قلمرو ایران است.

پانزدهم شهریور، روز بنیاد، خجسته باد!

دبیرخانه حزب ملت ایران

ما، در حزب ملت ایران، از یک سو با باور راستین به تز موازنهء منفیِ دکتر محمد مصدق، که ضامن مانائی میهن مان است و، از دیگر سو، با اعتقاد به نخستین شعار انقلاب، "نه غربی، نه شرقی"، که گویا امروز آن هم به فراموشی سپرده شده است، ضمن اعتراض به ورود نه تنها نیروهای روسی به کشورمان، همانگونه که بارها اعلام کرده ایم با حضور هرگونه نیروی نظامی بیگانه به هوا، دریا و خاک میهن مان معترض و آن را غیرقانونی و محکوم می دانیم.

آموزش و پرورش رکن پنجم دمکراسی است

حمید آقایی

شاید عنوان این یادداشت دوگانه بنظر آید. رکن یا ستون پنجم به نیروهای جاسوس و خرابکار که در صفوف دشمن نفوذ می کنند گفته می شود. اما مورد نظر این یادداشت تأکید بر نقش آموزش و پرورش در یک نظام دمکراتیک است؛ نظامی که قاعدتاً باید بر چهار رکنِ قانون اساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد استوار باشد. آموزش و پرورش اما بدلیل اهمیت بسیار بالای آن می تواند در کنار این چهار رکن قرار گیرد و تضمین کننده بقای دمکراسی باشد.

ترس های جدید

ايگناسيو رامونه

امروز ترس به شدت بر اروپا حاکم است. با رسیدن انبوه صدها هزار مهاجر از خاور نزدیک (سوریه، عراق) در ماه های اخیر، ترس از تهاجم خارجی افزایش یافته است. دولت های اروپایی نمی توانند احساس در معرض تهدید نیروهای خارجی بودن را مهار کنند، چرا که ریشهء آن در بالا گرفتن اسلام و انفجار جمعیتی جنوب و تغییرات اجتماعی- فرهنگی است که هویت شان را از بین می برد. ب

انصاف هم خوب چيزی است

حمیدرضا رحیمی

راست اش را بخواهید، فدوی هر چه که می کوشد، از کار ضدانقلاب سر در نمی آورد! آخر این چه بساطی ست؟ نمی شود که شما فقط  ناهنجاری ها، بدی ها و مشکلات عمیق و لاعلاج روحی و روانی حضرات را ببینید و چشم بر وجوه مثبت ایشان ببندید! فی المثل و بعنوان مستوره، نگاه کنید که این بزرگواران، بی تهدید، تنبیه، شکنجه و فوت وقت، چگونه با زبان خوش، به قتل چندین هزار نفر از جوانان وطن سابق در چند دقیقه اعتراف فرمودند. یک لحظه فکرش را بکنید، اگر اینان هم اکنون به چند زبان زنده و مردهء دنیا به این نسل کشی مؤمنانه  اعتراف نمی فرمودند، تکلیف ملت در انقلاب بعدی(عج) چه بود؟ بی گمان ماه ها طول می کشید که این جنایتکاران گرامی، زیر نظر ناظران و نهادهای حقوق بشری و بین المللی، کم کم به جنایات خود اعتراف فرمایند. آخر انصاف هم چیز خوبی ست!

گفتگوی نخست - 15 امرداد 1395

حسن اعتمادی و احمد وحدانی

فايل تصويری      فايل صوتی

گفتگوی دوم - 22 امرداد 1395

محسن ذاکری و مجيد آژنگ

فايل صوتی      فايل تصويری

گفتگوی سوم - 19 امرداد 1395

نسترن نيکی عليی ـ مهدی مفخمی

فايل صوتی      فايل تصويری

گفتگوی چهارم - 26 امرداد 1395

دکتر رضا حسين بر - اسفنديار منفردزاده

منوچهر يزديان

فايل صوتی      فايل تصويری

کورش اعتمادی - علی اصغر سليمی

اسماعيل نوری علا

فايل صوتی      فايل تصويری

کنگرهء چهارم و ديگر مسائل

در گفتگو با اسماعيل نوری علا

گفتگوگر رضا گهرزاد ـ تلويزيون انديشه

وضع موجود و کنگرهء سکولار دموکرات ها

مجيد آژنگ

چه سهمناک است قضاوت تاریخ!

ابوالفضل محققی

این هنوز شعله کوچکی است که از هزاران گور بی نام از آن چوبه های دار بر پا شده و جنازه های رقصان در باد بر می خیزد تا آتش در دامن خرقه های آلوده زند. چرا که یاران رفته با خط خونین نوشته اند، اوج ستم همیشه به طغیان رسیده است.* باش که هزاران دهان لب به سخن بگشایند و هزاران جان عاشق به داد خواهی بر خیزند. هنوز مادران عزادار سراز خاک عزیزانشان برنداشته اند و هنوز بغض فرو خورده آنان به بغضی اجتماعی بدل نگردیده است. دور نیست که این بغض بشکند وبه سرودی برای آزادی مبدل شود. من این صدا را در تاریخی نه چندان دور شنیده ام. من به این صدا باور دارم وهیبت آن را می شناسم. نسل های جوان بر خواهند خواست و تاریخ را به قضاوت خواهند کشید! چه سهمناک است قضاوت تاریخ در باره جنایت کاران!

روسیه اجازهء استقرار موشک در خلیج فارس نمی‌دهد؟!

رضا تقی‌زاده

در طول بيست و هشت سال گذشته، پس از درگیری یاد شده، نیروی هوایی ایران به علت غفلت و ناتوانی حکومت پیرتر و کوچکتر شده، و کشورهای مدعی ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس هر روز به ظرفیت نظامی خود افزوده‌اند- واقعیتی که با سر در شن فرو کردن و ندیده گرفتن، قابل انکار نیست. در چنین وضعیتی، نصب نیمی از ظرفیت سامانه موشکی خریداری شده از روسیه در جزایر سه‌گانه، و همچنین پایانهء نفتی خارک، و سکوهای نفتی ایران در فلات قاره و حتی تنگه هرمز، با نیازهای دفاعی روز ایران بسیار همسوتر است تا نصب نمایشی آنها در فُردوی تعطیل شده که نماد عقب‌گرد و تسلیم اتمی جمهوری اسلامی است.

آزادی بیان و اختیار گوش سپردن یا نسپردن

طاهره بارئی

نمی‌توان ابزار‌های انتقال بیان را جدا از مسئله قدرت بررسی کرد. در بررسی تاریخچۀ بیان و تکلم گفته می‌شود که این امر در ابتدا هدیه‌ای بوده از سوی صاحب قدرت، به افراد عادی. قدرتمند بوده که سخن می‌گفته، امر می‌کرده، تعین تکلیف می‌نموده است و بقیه گوش فرا داده، عطیه بیان را دریافت می‌کردند. آیا بیان برنخاسته از موضع قدرت، گوش شنوائی حول خود خواهد یافت؟ هر چند وبلاگ‌ها و سایت‌ها امروزه دریچه‌ای برای بیان به سوی شهروندان غیر متعلق به گروه‌ها و حزب‌ها گشوده‌اند، اما برای تبلیغ و شناساندن این منافذ بیان نیز باید تمسک به رسانه‌های بزرگتر جُست که باز به خاطر داشتن روابط با ارباب قدرت یا نداشتن آن، تضمینی در برخورداری از آنها نیست. آزادی بیان بدون داشتن حق برابر برای استفاده از ابزار انتقال جمعی آن، به چه کار می‌آید؟

به پيشواز کنگرهء چهارم

سکولار دموکرات های ايران

20 و 21 شهريور 1395

10  و 11 سپتامبر 2016

آدرس سايت کنگره:

isd-movement.com/Congress/

موضوع کلی کنگره:

بررسی چشم اندازهای

يک حکومت سکولار دموکرات

برنامهء کنگره

(شنبه 9 صبح، 10 سپتامبر 2016)

مراسم افتتاح کنگره

1. سرود ملی ايران

2.  خوش آمدگوئی نمايندهء کميتهء محلی:

 بوسيلهء خسرو بختياری

3. گزارش حسن اعتمادی

رئيس  کميتهء برگزاری کنگره:

4. سخنان افتتاحيه

5. قرائت پيام دکتر سيروس آموزگار

بوسيلهء آقای محمدرضا روحانی

6. قرائت برخی از پيام های ديگر

(پيوند به برخی از پيام های رسيده تا کنون>>>)

استراحت 30 دقيقه

 

نشست اول

(11 صبح شنبه 10 سپتامبر 2016)

چشم انداز اجتماعی ايران سکولار دموکرات

رئيس جلسه: محسن ذاکری

سخنران 1: علی اصغر سليمی

تکوين اجتماعی گفتمان سکولار دموکراسی

سخنران 2: باريش نصيريان

راه های نهادينه کردن انديشهء

سکولار دموکراسی

سخنران 3: دکتر اسماعيل نوری علا

سکولار دموکراسی و مسئلهء اقوام

 

بخش دوم:

سخنران 1: عبدالرضا کريمی

سخنران 2: رضا کعبی

سخنران 3: بهيه جيلانی

سخنران 4: مريخ مرادی

سخنران 5: محمد رضا روحانی

 

تعطيل برای صرف نهار

نشست دوم

(2 بعد از ظهر شنبه 10 سپتامبر 2016):

 چشم انداز فرهنگی ايران سکولار دموکرات

رئيس جلسه: دکتر امير کيانی

سخنران 1: شکوه ميرزادگی

سکولار دموکراسی و هويت فرهنگی

سخنران 2: کورش اعتمادی

سکولار دموکراسی، مذاهب و مکاتب

سخنران 3: دکتر مصطفی آزمايش

سکولار دموکراسی و آزادی عقايد

 

استراحت: 30 دقيقه

بخش دوم:

سخنران 1: علی فکری

سخنران 2: مريم مؤذن زاده

سخنران 3: زمان فيلی

سخنران 4: داريوش مجلسی

سخنران 5: تقی هاشمی

 

نشست سوم:

(10 صبح يکشنبه 11 سپتامبر 2016)

چشم انداز سياسی ايران سکولار دموکرات

رئيس جلسه: مهدی مفخمی

سخنران 1: احمد رأفت

سياست  داخلی ايران سکولار دموکرات

سخنران 2: دکتر رضا تقی زاده

سياست خارجی ايران سکولار دموکرات

سخنران 3: مهندس حسن شريعتمداری

نقش ايران سکولار دموکرات در منطقه

 

استراحت: 30 دقيقه

بخش دوم:

سخنران 1: آريو شهبانی

سخنران 2: الاهه بقراط

سخنران 3: آرش مهدوی

سخنران 4: آذر ماجدی

سخنران 5: ويکتوريا آزاد

1 بعد از ظهر - تعطيل برای نهار

 

نشست چهارم:

(يکشنبه بعد از ظهر 11 سپتامبر 2016)

چشم انداز وضعيت ايران و اپوزيسيون

(بحث آزاد)

رئيس جلسه: حسن اعتمادی

سخنران 1: محمود مراد خانی

سخنران 2:. مينا احدی

سخنران 3: بهيه جيلانی

سخنران 4: عبدالرضا کريمی

سخنران 5: پرويز ضرغامی

سخنران 6: بهزاد صميمی

سخنران 7: مجيد آژنگ

 

استراحت: 30 دقيقه

بخش دوم:

سخنران 8: . آذر ماجدی

سخنران 9: آريا قجر

سخنران 10: منوچهر يزديان

سخنران 11: آرش مهدوی

سخنران 12: نويد فاضل

سخنران 13: اسفنديار منفرد زاده

سخنران 14: مريم نادری

 

مراسم اختتام کنگره:

جمع بندی و چشم انداز آيندهء کنگره

پيام سام قندچی

سخنان پايانی

 سرود ملی

             
       

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000

BBBBB