دوشنبه  5 و  سه شنبه 6 مهر 1395 ـ  26 و 27 ماه سپتامبر 2016

>>>>

دو ماه از بازداشت زعیم گذشت؛

ما چه کردیم؟!

(گپی با دکتر موسویان)

جمال درودی

عضو شورای مرکزی جبهه ملی

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

فهرست مقالاتی درباره مفاهيم

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غيرلخبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. در اين پايگاه، به احترام جمهوريت، هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوک

خفته را خفته کی کند بيدار؟

حمیدرضا رحیمی

يک شهروند: بالای نود درصد کارخانه‌ها و معادن استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان خوابیده. آمار بیکاری در این مناطق از کشور بیداد می‌کند. چرا دولت و دولتمردان احساس مسئولیت نمی‌کنند و با بازی‌های سیاسی می‌خواهند ملت را سرگرم کنند؟

فدوی: مراتب در مجالی به استحضار کلید الاسلام والمسلمین، برادر حسن(ع) روحانی ریاست محترم  آبدارخانهء بیت (رئیس جمهور- م) رسید؛ بعدالتحیه والسلام، در این باب که بالای نود درصد کارخانه‌ها و معادن استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان خوابیده گفتند خب یواش حرف بزنید که بیدار نشنوند!

پيوند برای مطالعه و امضای بیانیهء

جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران

شورا، آرمان شهر مصدق!

محمدرضا روحانی

وقتی عضو شورای ملی مقاومت بودم، مقاله‌ای فراهم آوردم تحت عنوان شورا، آرمانشهر مصدق که منتشر شد. هفته‌ء گذشته، برای شرکت در چهارمین کنگره سکولار دموکرات‌های ایران به هامبورگ رفتم. قرار بود دربارهء موضوع عدم تمرکز بحث کنم. من ضمن سخنرانی از مطالب آن نوشته بهره فراوان بردم. بخش کوچکی از آن را هم  عیناً خواندم. دوستان بسیاری نسخه‌ای از آن را از من خواستند. نداشتم که تقدیم کنم. قول دادم که آن را بفرستم. در بازگشت فکر کردم باز نشر این نوشته مفیدتر است. سوابق قانونی مسئله را در حقوق نوشته ایران بطور کوتاه روشن می‌کند. از حقوق مکتسبه ملت ایران در جنبش مشروطیت، نهضت ملی، تجاوزهای قانونی ولی فقیه نمونه‌هایی وجود دارد. سابقه مربوط به نحوه اعمال اراده آزاد شهروندان، شیوه‌ها و موضوعات مشارکت عموم در اداره کشور در آن‌ها ذکر شده است.

پیام اعلام موجودیت حزب سکولار دموکرات ایرانیان

اين اسناد، که در کنگره های آيندهء حزب تکميل خواهند شد، با ارائهء نقطه نظرهائی سکولار دموکرات در مورد مسائل سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زمينه را برای آغاز عضوگيری و فعاليت حزب در راستای شراکت در روند آلترناتيو سازی فراهم می آورند. و آنگاه، در آن زمان که فرصت تاريخی و گريزناپذير فروپاشی حکومت اسلامی از راه می رسد و در پی آن همهء ملزومات برای فعاليت رسمی احزاب و سازمان های سياسی ممکن می شود، سبب ساز آن می گردند که اين حزب نيز بتواند در مسير شراکت در تدوين قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران و نيز شراکت در مبارزه برای به دست گرفتن زمام مديريت کشور از طريق انتخابات آزاد اقدام نمايد.

گفتگوهائی دربارهء کنگرهء چهارم سکولار دموکرات ها

حسن اعتمادی

آذر ماجدی - مينا احدی

الاهه بقراط (ابتدای برنامه)

محمدرضا روحانی

و سعيد بهبهانی

کسروی و مسئلهء هويت سکولار

محمدرضا نيکفر

دفاع پرشور احمد کسروی از مشروطيت و حکومت قانون، انتقاد تند او از خرافه، از کشيشان و همهء همکاران ايشان، از هر دين و کيش و به طور مشخص از شيعي‌گری و شيعي‌گران، همهنگام دفاع او از ضرورت وجود يک دين بخردانهء مدني، تلاش او برای پيرايش ذهن و زبان، و سرانجام توجه ويژهء او به ايدهء ايران، و در اين ارتباط جايگاه آذربايجان در آن، چون همه با هم نگريسته شوند، مي‌توانند سازه‌ها و سويه‌هايی از گونه‌ای تلاش برای ساختن يک هويتِ ايرانی سکولار به شمار ‌آيند. در اين مقاله در مي‌نگريم که کسروی مسئله هويت سکولار را چگونه طرح مي‌کند و چه پاسخی به آن مي‌دهد. در پايان اشاره‌ای به طرح امروزين اين مسئله مي‌کنيم. شروع مقاله توضيح مختصری دربارهء سکولاريسم است.

داستان دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

گزارشی از دویچه وله

حزب النهضه تونس که از تاثیرگذارترین احزاب سیاسی جهان عرب و نیروی محرکه دموکراسی نوظهور این کشور است، از گذاری تاریخی خبر داده است. راشد غنوشی، رهبر این حزب، در مقاله‌ای در مجله فارین افیرز عزیمت این حزب از ریشه‌های اسلامی‌اش به هویت دموکراتیک امروز را تشریح کرده و آن را نمونه‌ای موفق از سازگاری اسلام و دموکراسی خوانده است. راشد غنوشی می‌گوید النهضه در دوران 35 ساله تکامل خود به این نتیجه رسیده که باید به تغییری بنیادین تن بدهد و بپذیرد که با تغییر فضای فعالیت سیاسی تونس حالا یک دموکراسی است و نه دیکتاتوری، و این یعنی النهضه حالا باید بر دستور کار سیاسی و چشم‌انداز اقتصادی متمرکز شود و از نزاع‌ها بر سر رابطه مذهب و سیاست بپرهیزد.

چه سهمناک است قضاوت تاریخ!

ابوالفضل محققی

این هنوز شعله کوچکی است که از هزاران گور بی نام از آن چوبه های دار بر پا شده و جنازه های رقصان در باد بر می خیزد تا آتش در دامن خرقه های آلوده زند. چرا که یاران رفته با خط خونین نوشته اند، اوج ستم همیشه به طغیان رسیده است.* باش که هزاران دهان لب به سخن بگشایند و هزاران جان عاشق به داد خواهی بر خیزند. هنوز مادران عزادار سراز خاک عزیزانشان برنداشته اند و هنوز بغض فرو خورده آنان به بغضی اجتماعی بدل نگردیده است. دور نیست که این بغض بشکند وبه سرودی برای آزادی مبدل شود. من این صدا را در تاریخی نه چندان دور شنیده ام. من به این صدا باور دارم...

هدف قرار دادن استقلال بعد از نفی آزادی

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران (هجا)

شدت ریسک و زیانباری این راهبرد آنقدر بالا و روشن است که حتی بخش هایی از ساختار قدرت و جناج های نظام و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس نظام نيز به انتقاد واعتراض پرداخته و با تاکيد بر زخم های متعدد روسی بر پيکر وطن، خواهان حراست و صيانت از منافع کشور در برابر دست اندازی دولت روسيه شده اند. هجا امضای هر نوع قرارداد نظامی با روسيه و یا هر دولت خارجی دیگر که ایران را به مهره و ابزار یک کشور خارجی بدل سازد، شدیداً محکوم می کند و به حکومت اسلامی هشدار می دهد که بيش از این امنيت ملی و استقلال ایران را به خطر نيندازد و هرچه زودتر پای ایران را از جنگ داخلی سوریه بيرون بکشد. همچنين خواهان انتشار مفاد کامل قرار داد بين ایران و روسيه در خصوص استفاده از پایگاه های نظامی و قلمرو ایران است.

شمارهء مخصوص عربستان سعودی!

با توجه به اینکه مطابق قوانین سفت و سخت عربستان، ورود غیر مسلمانان به مکه مکرمه ممنوع می باشد، و مفتی اعظم عربستان ایرانیان را از صدر تا ذیل، کلهم اجمعین، نامسلمان دانسته است؛ بعید به نظر می رسد تا یکی از دو رژیم جمهورر اسلامی و عربستان صهیونی سرکار هستند، ایرانیان بتوانند پای به صحاری عربستان بگذارند و یا در فرودگاه جده مورد بازرسی درون بدنی (!) قرار بگیرند! پیشنهاد می شود همانطور که در حکومت اسلامی مدارک دکترای آکسفورد و سوربن فرانسه و برکلی کپی سازی شده و در کنار پیاده روها به متقاضیان پست های بالای دولتی و وزرا و وکلا به بهای نازلی فروخته می شود، عنوان حاجی و حاجیه خانم هم با گواهی سازمان حج و زیارت به علاقمندان داشتن عنوان حاجیگری فروخته شود، تا هم کسبه با ایمان کم فروش و گرانفروش به آرزوی داشتن عنوان حاجی گری برسند، هم ممر درآمد کلان دیگری برای اختلاس در دستگاه های دولتی باز شود!

کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران

سخنان آغازين حسن اعتمادی، رئيس کميتهء برگزاری کنگره

برخی ها که فلسفهء تشکيل يک کنگره سالانه از سکولار دموکرات ها را درک نمی کنند اغلب می پرسند که وجود اين کنگره چه فايده ای دارد و اين دور هم جمع شدن ها چه حاصلی می تواند داشته باشد و تا بحال در راه انحلال حکومت مسلط بر کشورمان چه کار مفيدی انجام داده است؟ پاسخ بنيان گزاران و برگزار کنندگان و، به نظر من، شرکت کنندگان در اين کنگره ها که سالانه بر تعدادشان افزوده می شود آن است که هيچ کاری جای کارهای ضروری ديگر را نمی گيرد. ما پاسدار انديشهء سکولار دموکرات هستيم و خوشحاليم که می بينيم در عرض اين چهار ساله که جنبش سکولار دموکراسی بعنوان يک جنبش سراسری بخود شکل گرفته و در قامت کنگرهء سکولار دموکرات های ايران تعيُن يافته است،

اسلام سکولار و مسلمان سکولار

محسن ذاکری

پس از کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ایران که در شهر ‌هامبورگ برگزار شد، همچون کنگره های قبلی، من در جایگاه یکی از اعضای کمیته برگزاری، و شاگردی در مسیر آموختن آیین و مکتب سکولاریسم، روند کنگره و پسا نگرش های به کنگره را با دقت برانداز می کنم، چرا که می بينم هر ساله، کنگره ها بی آنکه خود بدانند و بدانیم، آبستن جریان ها و نگرش های اندیشه ای تازه ای هستند... به يک نمونه از جريانی که در حاشيهء برگزاری کنگرهء چهارم پيش آمد توجه کنيم: آقای ‌رضا حسین بر، که از یاران چند سالهء شبکهء سکولارهای سبز و جنبش سکولار دموکراسی بوده است، همزمان با کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ایران، با اينکه قرار بود به هامبورگ بيايد و در يکی از نشست های کنگره سخنرانی کند، يکباره و در آستانهء برگزاری کنگره، شرکت در آن را رها کرده و به مکه رفته و در ‌مراسم حج شرکت جسته و اين حرکت ايشان امری نقيض سکولاريسم تلقی شده است. اما این رویداد دارای چند لایه است...

ایران سکولار دموکرات و قدرت های جهانی

(متن سخنرانی در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران)

آريو شهبانی

بزرگ ترین مشکل قاجاریه، که منجر به از دست دادن بخش های زیادی از خاک ابران شد، عدم اطلاع  از منافع و مشکلات کشورهای دیگر دنیا بود. بهمین جهت حکام وقت هیچ توجیهی برای نیات پشت اتحادها و خیانت های دول دیگر نداشتند. همچنین هیچ وقت از سمت ایران پیش نهادی برای اتحاد با حکام هندوستان برای مبارزه با انگلستان نشد. هرگز از طرف شاه ایران هیئتی برای دیدار با بلشویک های روسیه برای همدستی با آن ها در سرنگونی حکومت تزار فرستاده نشد. گویا شخصی بر زمین افتاده پاها را جمع کرده و صورت خود را با بازوان اش پوشانده کاملاً بی دفاع  و بی خبر از همه جا دراز کشیده باشد و مردمی، مشغول زد و خورد کور با یک دیگر، هر از گاهی لگدی هم بر وی بزنند. این تجربه نباید تکرار بشود. یک ایران سکولار دموکرات باید از قدرت های منطقه ای و جهان بخوبی مطلع باشد. (فايل پی.دی.اف)

چند پيام به کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران

پيام حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

تلاش و سازمان دهی خردمندانه و پايدار کنشگران اين  جنبش بر شاهدان و دست اندر کاران اپوزيسيون پوشيده نبوده و ايرانيان آزادی خواه را در طی سال های گذشته اميد فزاينده بخشيده است. در کنار رويش و باروری ساختار و سازمانی اين جنبش، ما گواه بر پیشبرد درونمايه  آن نيز بوده ايم و چشم براه گفتمان های تيزنگر و رهگشای آن در آينده می باشيم. نوشته ها و گفته های کوشندگان  جنبش سکولاردموکراسی ايران بر بارمندی و ژرفای اندیشه اپوزيسيون ايران بسی افزوده اند. يکی از دستاوردهای ژرف اين جنبش روشن ساختن آن انديشه بوده که سکولاريزم تنها به جدايی نهاد دين و دولت نمی پردازد بلکه جدايی هرگونه ايدئولوژی از نهاد دولت را بايسته می شمارد.

پيام حزب کوملهء کردستان ایران

حزب کومله کردستان ایران پشتیبانی و حمایت خود را از تلاش های شما عزیزان در جهت ببار رساندن یک اتحاد سکولار دمکرات اعلام می دارد و تلاش می کند که در راستای چنین اقداماتی گام های جدی  بردارد . کومله در چند سال گذشته از هیچ تلاشی برای هر چه نزدیک ترشدن گروه های متفاوت اپوزیسیون ایران بهم نيز فروگذار نکردە و همچنان این کار را در دستور کار خود دارد. ما معتقدیم که تنها راه گذار از رژیم جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به ایرانی آزاد، دمکرات، سکولار و فدرال  در گرو اتحاد و همبستگی سراسری و گستردە میان گروه ها و احزاب و شخصیت های اپوزیسیون است.

پیام حزب ایران آباد

چهارمین کنگره ی سکولار دمکرات های ایران در حالی برگزار می شود که کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت حرکت به سوی سکولاریسم و دمکراسی را با تمام وجود حس می کند. سکولاریسم در پاسخ به استفاده از مذهب برای مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت نهادینه در جامعه در قالب اعدام و قصاص و قتل و مجازات و دمکراسی در پاسخ به استبدادی کهن که دشمن هر نوع آزادی فردی و اجتماعی است. پس در این نباید تردید کرد که جامعه ی ایران تشنه ی هر دو پدیده ی مبارک سکولاریسم یا همان جدایی امر دنیوی از امر غیر دنیوی و دمکراسی یا همان دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود است. نیاز کشورمان به این دو نیازی است تاریخی و دیرباز که در شرایط فعلی به صورت مبرم و گریز ناپذیر مطرح است.

تبریک برای برگزاری موفق چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات ها

سام قندچی

دوستان گرامی، برگزاری چهارمین کنگره سکولار دموکراتها را در هامبورگ به شما و دکتر اسماعیل نوری علا تبریک می گویم. سی و هفت سال پیش اسلام سیاسی که از پیروزی جامعه مدرن در ایران ناخرسند بود توانست با جلب اعتماد مبارزان دموکراسی خواه، رهبری انقلاب 1357 را در ایران در دست گرفته و قدرت را در کشور قبضه کند. سی سال بعد نخستین قیام عمومی بزرگ مردم ایران علیه حکومت اسلامی با عنوان جنبش سبز در خرداد ماه 1388 برخاست که به رغم فداکاری های بی شمار مردم به دلیل رهبری اصلاح طلبان اسلامی به شکست انجامید. شما در خارج کشور نمادی از تلاش مردم ایران برای آزادی از کوکلاکس کلان اسلامی هستید که امروز ایران، منطقهء خاورمیانه و کل جهان را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده است. کوکلاکس کلان اسلامی می خواهد پیروزی جامعه مدرن در جهان را نابود کند، اما شما تلاش خود را بر حمایت از سازماندهی مردم جهت جدایی دولت و مذهب در ایران قرار داده اید. بیانیه ای را ضمیمه می کنم که امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد تا همگی بتوانیم با امضای آن حمایت خود را از تلاش تاریخی مردم ایران برای بازپس گیری کشور از کوکلاکس کلان اسلامی اعلام کنیم.:

بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

به بهانهء چهارمین کنگره سالانهء سکولار دموکرات ها

ف . سخن

گفت و گوهاى مطرح شده در چهارمين كنگره سكولار دمكرات ها را كه در آلمان برگزار شده بود از طريق اينترنت دنبال كردم. برخى از سخنرانى ها را به طور كامل شنيدم و برخى ديگر را به شكل خلاصه مشاهده كردم. چون سال ها بود جمع هايى اين چنين را نديده بودم، به نظرم نوعى تغيير كيفى در روند جلسات به وجود آمده بود. سخنرانان اين كنگره جز چند نفر كه با سخنان و سوالات نا مربوط به نوعى اخلال در برنامه به وجود مى آوردند و مسير بحث ها را از موضوعات اصلى و فراگير به موضوعات فرعى و ذهنى مى كشاندند، نوعى آرامش و پختگى در بيان عقايدشان احساس مى شد. به نظر مى رسيد اكثريت جمعيت حاضر در اين كنگره، ديگر گوينده ى صِرف و تحميل كننده ى ايده هاى خود نيستند بلكه سخن ديگران را هم با دقت مى شنوند و نسبت به سخنان مخالف، واكنش منطقى نشان مى دهند.

جمهوری اسلامی و جامعهء ایران در بن ‌بست انقلاب و اصلاح

(متن سخنرانی در کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ايران)

الاهه بقراط

انقلاب خاموش فرهنگی و اجتماعی در سکوت و بر زمینه‌ء ناتوانی محض رژیم و شکست‌ بیش از سه دهه بمباران تبلیغاتی، خود را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده. آنچه در ایران در سال‌ های گذشته روی داده، تلاش برای تبدیل مخالف استبداد به موافق استبداد بوده است! و این، با تغییر مواضع در برخی مخالفان و همراه با پروژه‌ی اصلاحات صورت گرفته. در شرایطی که مخالفان دمکرات رژیم اسلامی ایران پراکنده و قوی نیستند ممکن است بتوان حتی به سکولاریسم رسید ولی نه الزاما به دمکراسی.

هویت فرهنگی و سکولاریسم

) متن سخنرانی در کنگره چهارم سکولار دموکرات های ایران(

شکوه میرزادگی

تاریخ کلاً نشان از آن دارد که علاوه بر جنگ هایی که بر مردمان تحمیل شدند، یا خشم های طبیعی چون زلزله و آتشفشان، توفان و غیره، یا خشک سالی های مداوم عامل اصلی آنچه هویت فرهنگی ملتی را تهدید می کند، و ممکن است موجب شود که، فراتر از هویت فرهنگی، ملت و سرزمینی نابود و از روی نقشه پاک شود، دیکتاتوری و فاشیسم است. این نوع حکومت ها علاوه با تحقیر و سرکوب انسان، او را به سوی انحطاط اخلاقی می کشانند؛ انحطاطی که همچون یک بیماری خطرناک و مسری به جان ملتی می افتد. جهانیان نمونه ی روشن این نوع حکومت ها را در همین آلمان و به وسیله ی حکومت هیتلر شاهد بوده اند.

     

کنگره سکولار دموکرات های ايران

     
   

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000

BBBBB

سسسسسسس

 

ُُُُُُ