تأسيس: 14 مرداد 1392          |         در نخستين کنگرهء سکولار های ايران          |           همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه         |        سردبير: اسماعيل نوری علا  

  جمعه ا تا يک شنبه 3 اسفند  ماه 1393 ـ  20  و 22 ماه فوريهء 2015      

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

تاريخچه

اساسنامه

نمودار تشکيلاتی

شورای دبيران

سخنگو

هيئت مشاوران

بيانيهء تحليلی

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

برگ تقاضای عضويت

کنگرهء سکولار دموکرات ها ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن   اولين کنگره در 1392 در شهر واشنگتن برگزار شد. دومين کنگره در تاريخ 18 مرداد 1393 در شهر بوخوم آلمان برگزار شد. هم اکنون رايزنی برای برگزاری کنگرهء سوم ادامه دارد.

مجمع سازمان های سکولار دموکرات

چند ماه پس از برگزاری کنگرهء واشنگتن، با همراهی چند سازمان سياسی، نهادی با نام مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران بوجود آمد.

انديشگاه سکولار دموکراسی ايران

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

جاهل ها ولات ها؛ درانقلاب و در حکومت

مسعود نقره کار

اکثر صاحب نظران متفق القولند که گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعی و، بنا به اقوالی، حتی "گروه های فرا طبقاتی و اجتماعی" در بروز انقلاب ایفای نقش کردند. در این میانه نقش روشنفکران غیر مذهبی (به ویژه روشنفکران اهل قلم)، دانشجویان، زنان، فعالین حقوق بشر، کارگران (مانند کارگران صنعت نفت)، سایر زحمتکشان شهری و روستائی، روحانیون و بازاریان چشمگیر بود. یکی از گروه های اجتماعی فعال در انقلاب و موثر در شکل گیری و تداوم حیات حکومت اسلامی، گروه اجتماعی "جاهل ها و لات ها"، به ویژه جاهل ها و لات های متدین، بوده اند که برخی از صاحب نظران افراد این گروه را " لمپن" خوانده اند.

 سکولاریسم اسلامی رفسنجانی!

شهباز نخعی

ده سال پیش، هاشمی رفسنجانی گفت که (نقل به مضمون) نظام ولایت مطلقهء فقیه می تواند با رأی پانزده یا حتی ده درصد مردم نیز حکومت کند. رفتار و گفتار کنونی او به نوعی پس گرفتن و خط بطلان کشیدن بر آن نظریه است زیرا به طور مکرر بر نقش تعیین کنندهء مردم در مشروعیت بخشی به حکومت تأکید می کند و یکه تازی های ولی مطلقه فقیه که در واقع آن نظریه را در بوته آزمایش گذاشته و شکست خورده را به چالش می کشد.  صرفنظر از عیار بالای عوام فریبی در حرف های کنونی، فاصلهء هاشمی رفسنجانی با تبدیل شدن به یک سیاستمدار هوشمند سکولار تنها یک گام است که البته او هرگز قادر به برداشتن آن نخواهد بود زیرا قید "اوجب واجبات" حفظ نظام مانع اش می شود و از این رو در چهارچوبی بسته دست و پا می زند.

اطلاعيهء تلويزيون ديدگاه

با درود. به اطلاع شما هموطن گرامی می رسانیم که پس از هشت ماه فعالیت آزمایشی، تلویزیون دیدگاه از 15 ماه ژوئیه کار خود را به طور رسمی بر روی ماهواره ی یاه ست آغاز کرد. این تلویزیون در خدمت آگاهی رسانی و آموزش سازماندهی مبارزاتی در داخل کشور است. از شما می خواهیم برنامه های ما را دنبال کرده و اگر پسندیدید به سایر هموطنان نیز معرفی کنید. (پيوند به اطلاعات بيشتر) 

ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ!

ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻠﻪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﯿﻦ

چند ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯﻭﺿﻌﯿﺖ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﻭﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻨﺠﺎﺭ ﺷﮑﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﻫﺪ .ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿ ﮕﻮﯾﻨﺪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺩﺭ 3 ﻣﺴﺌﻠﻪء ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ: ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ، ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺮﺩﻡ. و ﺍﮔﺮ دولت ها ﺩﺭ ﺍﯾﻦ 3 ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ ﻫﻤﯿﻦ می شوﺩﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪﺵ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ می خوﺍﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ...

قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟

قسمت سوم

کریم قصیم

چرا حالا دستگاهی به نام کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا - که قطعاً کپی نامهء رجوی به من را در اختیار دارد - می آید و با صدور اطلاعیهء کذائی مورخ 24 ژانویه 2015، و آن ادعاها و زشتکاری ها، چنین آشکار و جلوی چشم افکار عمومی به اعتبار و روح آن پیام رهبری لجن می پاشد؟.. با چه هدف و خواست سیاسی؟ انتقام کشی از استعفای من یا انتقام کشی از رهبر عقیدتی بابت آن واقعهی فراموش نشدنی سی سال پیش بین خودشان، و تخریب آشکار یک سر از رهبری دوسره؟!.. هستند کسانی که شواهد زیادی دراین مسیر ذکر می کرده اند و می کنند و به تشابهات تاریخی، از جمله اختلافات فراکسیونی دوران آخر استالین و چین زمان مائو و... توجه می دهند! البته ، فنجان سازمان با فیل آن مثال ها قابل مقایسه نیست ولی به لحاظ موضوعی شواهدی وجود دارد که نمی شود فرضیهء مزبور را چکی مردود شمرد. قابل تآمل است.   

دولت پایندهء عشق

شکوه میرزادگی

بر اساس خبرهایی که رسانه ها از ایران می دهند، روز والنتاین، یا روز عشق، یکی از پر طرفدارترین جشن هایی است که در چند سال گذشته در ایران  برگزار می شود. تعجبی هم ندارد؛ زیرا بیشترین مردمان ایران، به ويژه تحصیل کرده ها، آنقدر از این حکومت عبوسِ غم زده ی عاری از مهر و عشق، و گریزان از تمدن جهانی، خسته شده اند که بسیار بیش از گذشته به جشن های زمینی و ملی خودشان توجه نشان می دهند و، در همان حال، هر جشن جهانی را که در خود معنایی متضاد با تفکر حکومت اسلامی داشته باشد عزیز می دارند.

امروز دلم بدجوری گرفته

پوريا از ايران

همهش با خودم می گم که چه روزی میشه که بتونم عقاید و باورهام رو بدون ترس و نگرانی و با داشتن امنیت کامل بیان کنم. آیا اون روز میرسه که با جرات و شهامت بگم که من یک مسلمان نیستم و اصلاً این دین و مذهب رو قبول ندارم و کسی جرأت نکنه بهم بگه مرتد (چون که اون موقع از حمایت قانون برخوردارم ). آيا اون روز می رسه که بگم من باورم به "انسان مداری" ست؟ باور کنید که همین حرف ها رو به پدر و مادر و اطرافیان ام نمی تونم بگم و مجبورم هر روز صبح که از خواب بیدار میشم مثل بقیه نقاب به صورت بزنم و آدم دیگه ای بشم به غیر از خودم.

حمیدرضا رحیمی

معضل فرهنگی تازه..!

فدوی  تاکنون و پیش از زیارت نکته ای که بنقل از آخرین نیوز در پی می آید، بر این تصور باطل یود که زنان، فقط تا زمانی که در این جهان شانس زندگی در محدودهء جغرافیائی ولایت بهجت افزای فقیه را دارند، بابت حجاب اجباری آماج عملیات ایذائی برادران، کثرالله امثالهم، هستند و پس از ترک جهان فانی، از تیررس جنود ظفر ورود مؤمنین خارج، و آسایش و احترام نداشتهء در زمان حیات را در جهان باقی تجربه خواهند کرد!، لکن خبر مذکور او را شدیداً از اشتباه در آورد. شما خوانندگان محترم ضد انقلاب نیز، لطفاً با زبان خوش، متنبّه شوید: چندی است که عده ای دانسته یا ندانسته اقدام به انتشار اعلامیه های ترحیم با تصاویر زنان و دختران می کنند که جای تأسف و نگرانی دارد! این امر جدا از اینکه تصاویری گاهاً با آرایش و نامناسب عرف را در اختیار همگان قرار می دهد، سبب شکسته شدن حریم عفت و سبب عذاب روحی برای میت می شود! / فایز نیوز

شروط و موانع آلترناتيوسازی

اسماعيل نوری علا

پرسشی که مکرراً از همهء شرکت کنندگان در اپوزيسيون حکومت اسلامی می شود آن است که چرا در برانداختن اين حکومت نکبت با هم متحد نمی شويد؟.. چرا آن دسته از تفاوت های در انديشه و مرام و برنامهء خود را ـ که پيش از فروپاشی حکومت اسلامی قابل حل نيستند ـ مانع اتحاد عمل خود عليه حکومت اسلامی می کنيد؟ من، بعنوان يک کوشندهء سياسی که اکنون مسئوليت سخنگوئی گروهی سياسی نيز بر عهده ام گذاشه شده، می خواهم در اينجا پاسخ خود و سازمان متبوع خويش را به اين پرسش بدهم.

فايل صوتی       تصويری     |   فايل پی.دی.اف  

وکيل مستقل، دادبان ِ آزادی است!

گفتگو با محمدرضا روحانی

گفتگوگر: همنشين بهار

ایران ، تحریم ها و شرایط امروز نظام اهریمن

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن 

فيلم جعفر پناهی و مشکل اپوزيسيون

گفتگو با اسماعيل نوری علا و علی ميرفطروس

گفتگوگر: عليرضا ميبدی در برنامهء ياران تلويزيون پارس

دست از این همه اعدام بردارید و توبه کنید!

کورش زعیم

اعدام "سامان نسیم" یک لکهء ننگ بزرگ دیگر بر پیشانی دادگری در جمهوری اسلامی خواهد بود... شما، با اعدام این نوجوان، افزون بر تخلف آشکار و فاحش از قانون بین المللی که ایران امضا کنندهء آن بوده، ثابت می کنید که دیدگاه او نسبت به شما، و مسلح شدن گروه اش علیه شما، مشروع بوده است. اعدام سامان باعث می شود که ده ها نوجوان و جوان دیگر به آن گروه و گروه های مشابه بپیوندند تا انتقام او را بگیرند. همین عمل شما باعث انتقام جویی و کشته شدن شمار زیادی از سربازان و هم میهنان بیگناه ما خواهد شد؛ و هم میهنان همدرد او را بیش از پیش از وطنی که شما اداره کنندهء آن هستید منزجر خواهد کرد.

چه کسی ملت ایران را تحقیر کرده است؟

وحيد آبان

خامنه ای، رهبر این نظام، همان کس که شبانه روز دشمن، دشمن می کند، می گوید غرب و آمریکا با تحریم هاشان ملت ایران را تحقیر کرده اند. اما، علیرغم  هر انتقادی که می توان به سیاست خارجی آمریکا و یا هر کشور دیگری داشت ـ انتقاداتی که در خود کشورهای دمکراتیک  آزادانه نیز مطرح می شوند،  واقعیت آن است که این غرب و  آمریکا نیست که ملت ایران یا، حتی وسیع تر از آن، مردم کشورهای خاورمیانه، و یا حتی فراتر از آن، مردم تمام  کشور هایی را که بنام اسلام اداره می شوند، تحقیر کرده است... 

نامه ای به علی خامنه ای

یاسمین ک. (آلمان)

آقای خامنه ای! من یک دختر دانشجوی بيست و چهار سالهء زادهء آلمان و در نتيجه آلمانی هستم که متن پیام شما به جوانان اروپا و آمریکای شمالی را خواندم و اولین پرسشی که در ذهنم طرح شد این بود که شما در این جهان که هستید و با چه حقی خود را موظف می بینید به جوانان آن هم تنها جوانان اروپا و آمریکای شمالی نامه بنویسید؟ آیا شما به عنوان یک مصلح دینی این کار را میکنید یا به عنوان رهبر مسلمین در جهان و یا به عنوان رهبر سیاسی حکومت اسلامی؟

آیا انسان حیوانی سیاسی است
یا سیاست از انسان یک حیوان می سازد؟

حمید آقایی

آیا واقعاً ما می خواهیم در چنین جهانی زندگی کنیم که سیاست و سیاست ورزی این اندازه مهم شده اند، بطوری که سیاست همه چیزمان را مشخص و تعیین می کند و ما را وا می دارد تصور کنیم که تنها راه کمک به کشورمان ورود به عرصه سیاست است؟ اما مگر نه اینکه، ما شهروندان علاوه بر خواست برخورداری از حق دخالت دمکراتیک در امور کشورمان در عین حال نیز می خواهیم که انسان خوبی نیز باقی بمانیم؟

شرایط عینی و وظیفۀ تبعیديان

احمد سخائی

وقتی به این واقعیتِ اقتصادی توجه داشته باشیم که سرمایۀ در اختیارِ ایرانیان خارج از کشور مبالغی فراتر از هزار میلیارد دلار برآورد می شود. توجه به تولید ناخالص داخلی بین صد تا حداکثر چهارصد میلیارد دلار (مقدار حداکثر، از گزارشات کذب مسئولین کشوری با قدری اغماض گرد شده است). یکی دیگر از عجایب در زندگی تاریخی ملت ایران را نمایان می سازد. این میزان انحراف فی مابین "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص ملی" که به مدت 36 سال است، اثرات ویرانگر خود را بر اقتصاد، روابط اجتماعی و سیاست در ایران گذاشته است و چشم اندازی هم از اصلاح امور مشاهده نمی شود سرمایۀ در اختیار ایرانیان خارج از کشور و ارزش کل سهام بورس در ایران به ما چه می گوید؟

معمای انقلاب ایران؟

مهرداد درویش پور

انقلاب ایران را می توان، با استفاده از تئوری اقتدار ماکس وبر، از منظر چالش ها و مخاطرات گذار به مدرنیته در کشورهای پیرامونی نیز بررسی کرد. یکی از پیامدهای رشد ناموزون سرمایه داری پیرامونی، حضور هم زمان گروه های اجتماعی سخت ناهم زمان و ناهمگون (سنتی و مدرن) است که تنها نقطه اشتراک شان ناخرسندی از نظام است. انقلاب ایران برآمد خیزش همزمان این گروه ها و، به اعتبار آن، انقلاب پوپولیستی بود که گرایش های گوناگون با انگیزه‌های  متفاوت در آن شرکت کردند اما به دلیل نقش فرادست روحانیت به انقلاب واپس گرای اسلامی فرا روئید.

مشکل ایران پیش از آنکه سیاسی باشد،

اجتماعی و فرهنگی است!

محمدعلی مهرآسا

دموکراسی و حکومت مردمسالار که طبعاً در درون خود استقلال و رفع هرگونه ستم را می پرورد و در همه حال سرفرازی ملت را با خود همراه دارد، اصل مسلمی است که بیش از یک سده هدف غائی روشنفکران وطن در مرحله ی نخست و خواستگاه ملت در مراحل بعد بوده است. نخبگان ملت ایران بارها برای رسیدن به این آرمان قیام کرده اند؛ و در این راه از دادن کشته و فداکردن جان و مال هم دریغ نداشته و سلحشورانه به میدان آمده و به مصاف مستبد و ستمگر رفته اند. اما بدبختانه این اُفت و خیزها هیچگاه ره به جایی نبرده و سرانجامی نداشته است. در نتیجه مبارزان در این تلاش ها یا شکست خورده اند و یا پیروزی شان کوتاه مدت و دولت مستعجل بوده است. چرا..؟

ابداع گری اخیر اکبر گنجی

در حوزهء سیاست: اسلام سکولار است!

کوروش اعتمادی

اين پرسش مطرح است که مگر دوران خلیفه گری چهار خلیفه راشدین، که آقای گنجی سخت نسبت به آخرین آن دل بسته اند، و در روزگاری برای استقرار چنان خلافتی جانفشانی و جان ستانی می کردند، چیزی جز یک مدیریت سیاسی در قالب حکومت بوده است که از دل همان جامعهء بدوی در جزیرة العرب سر برآورده و بعدها از لابلای کتاب امت الکلثوم ِ امام راحل شان، حضرت آیت الله خمینی، تئوریزه شده است؟

 

 

 
 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

HHHHH