جمعه  29  تا يک شنبه 31 امرداد 1395 ـ  19  تا 21 ماه اگوست 2016

دعوتی عام به گردهمآئی بزرگ سکولار دموکرات های ايران در هامبورگ>>>

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل قرار نيست  نام هيچ يک از اعضاء جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده شود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غيرلخبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در پيمان نامهء عصر نو منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. در اين پايگاه، به احترام جمهوريت، هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء جمهوری به حکومت يا رژيم  تبديل می شود.

سردبير: اسماعيل نوری علا  

تأسيس: 14 امرداد 1392

پيمان نامهء عصر نو

نهاد هماهنگی جنبش

اساسنامه

هيئت دبيران

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوک

دشمنان ما

يادداشت های شبانه، بخش 62، يادداشت 425

ابراهيم هرندی

انسان، جانوری ست که در مقیاس برآیشی، به تازگی جنگل - زیستی را پشت سر گذاشته است و شیوهء زیستی دیگری برگزیده است. از اینرو، خودکامگی و خویشتنخواهی و خشونت، هنوز در رده ی بالای فهرست کردارهای پایدار او جا دارد. دانستن این نکته باید ما را برآن دارد که بپذیریم که دموکراسی و اندیشه برابری، خود بخود پدید نیامده اند و ماندگاری آن ها نیز، نیاز به مبارزه هماره دارد. آن یک درصدی که بیش از نیمی از ثروت جهان را در دست دارد، با دموکراسی و برابری نیز میانه ای ندارند و ناآگاهی همگانی و تهیدستی دیگران را بهترین شیوه برای نگهداری جایگاه خود در جهان می دانند.

اپوزیسیون نظام باید پيه اعدام را به تن اش بمالد!

محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس نهم

سايت زیتون محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس نهم: صریح می‌گویم که بخشی از خانواده انقلاب، ضد انقلاب هستند. ... خب چه کار باید کرد؟ تعارف نداریم. هیچ کشوری هست که اجازه دهد، مخالف نظام قانونی کشور کار کند؟ ... اگر کسی اپوزیسیون نظام شد، باید پیه اعدام را هم به تنش بمالد. ...من اگر به هر دلیل اعتقادی، قدرت و هر چیزی می‌خواهم بر علیه نظام کار کنم خب معلوم است که این چیزها را هم دارد.

شيعه گرایانِ لمیده بر منبر کبر و غرور

حمید آقایی

تجربهء رهبران جمهوری اسلامی که بر کرسی قدرت لمیده و با تکبر و غرورِ خلسه آور داعیهء صدور انقلاب، حکومت جهانی اسلام و هژمونی شیعه را داشته و دارند، و نیز تجربه نظریه پردازان راست افراطی امریکا که آنان نیز به خیال پایان تاریخ و مست از پیروزی نظام کاپیتالیستی طرح خاورمیانه بزرگ را ریختند، نشان می دهند که تاریخ و منزلگاه های آن هیچ گاه موقعیت قابل اطمینان و طولانی مدتی را برای لمیدن بر کرسی قدرت و نشستن در برجهای شیشه ای فراهم نمی آورد.

افغانستان و بحث سکولاریسم

لطیف طبیبی، روشنفکر افغان

واقعیت این است که در تاریخ معاصر افغانستان، تا زمانی که پروسه ی تشکل دولت ها و قانون اساسی از روند تکامل درون جامعه با نقش نیرو های داخلی افغانستان صورت گرفت، ضرورتی به استفاده از مقوله ی سکولار در پوشش قوانین دولتی نبوده است. چون مذهب دست بالا نداشته است. این پدیده تنها مشخصه ی افغانستان نیست، بلکه برخی از کشورهای اسلامی خاورمیانه از چنین ساختار حقوقی و عدم میل به سکولاریسم بر خوردار بودند. اما در اوایل قرن بیستم، وقتی انگلیس، فرانسه و امریکا دست به دست هم دادند و بهره گیری از نهادهای مذهبی اسلامی را روی دست گرفتنند، مشکل بیشتر گردید.

چرا دین نمی‌تواند پایهء دموکراسی باشد؟

مهدی مظفری

نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی دینی می‌شناسد که پیامبرش وعده دموکراسی به پیروان اش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولاً بحث دین و دموکراسی و به طور مشخص‌تر اسلام و دموکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته می‌شود اصولاً موضوعیت ندارد. یعنی بحثی‌است بدون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با این بحث، مسئله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی نمی‌رسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است.

افشای متن نامهء احمدی نژاد به اوباما!

همانطور که اطلاع دارید اینجانب در مدت ریاست خود هشت بار به بهانهء شرکت در اجلاس سازمان ملل به نیویورک آمدم تا بلکه بطور اتفاقی در راهروی مستراح با حضرتعالی از جان بهترم برخورد کرده و مصافحه و روبوسی و تجدید دیدار نمایم اما در این هشت بار مسافرت بنده به نیویورک جنابعالی ناخن خشکی کرده و یکبار هم به مستراح نرفتید! اما به محض آنکه جناح مقابل ما سرکار آمد و وزیر خارجه اش را به نیویورک فرستاد حضرتعالی کارتان تان گرفت و احتیاج به مستراح پیدا کردید و در توالت سازمان ملل، که ما به آن مبال می گوئیم، با وزیرخارجه دولت جدید دست به آب به هم رساندید! گله گذاری زیاد است و اینجانب از آن برادر مکتبی انتظار نداشتم...

دو فايده در يک فايل!

حمیدرضا رحیمی

حالا حکايت ما است و انتشار فایل صوتی مرحوم حسین(ع) علی(ع) منتظری، ولیعهد امام راحل(ل) که بيست و هشت سال پیش، از خط مالروی امام(ل) خارج، و از توپخانهء بیت وی به حیاط خلوت بیت مقام معظم رهبری وقت، متع الله المسلمین بطول بقائه دولته، شلیک شده و ملت ورجاوند، صدای آن را امروز شنیده است!.. باری گرچه فدوی می داند که شوربختانه ملت ورجاوند، از ناحیهء کلیهء حواس، بویژه چشم و گوش و حافظه، شدیداً  در مضیقه است، لکن در عین حال تردید هم ندارد که انتشار این فایل، خاصیت هائی نیز داشته است از جمله اینکه، یادآور مجدد این نکته است که ملت ورجاوند کتابخوان نیست! زیرا نامبرده اینگونه ماجراها را در خاطرات مبسوط خود آورده بوده است! و دیگر از فوائد آن همانا غبار روبی از دوران طلائی حضرت امام(ل) است! که اهمّ آن، کشتار مغول وار هزاران تن از جوانان مرز ُپرگهر بوده است...

جدایی دولت و دین شرط ضروری برای هرگونه تحول در جامعه

شیدان وثیق

گفتگوگر: سايت روشنفکر

در ایران کنونی، دو سلطه‌ی اصلی یعنی استبداد و دین‌سالاری، بی‌شک نقشی مهم، اساسی و تعیین كننده‌ چون مانع ایفا می‌کنند. مقابله‌ی جدی با این دو سلطه در همه‌ی عرصه‌ها و به ویژه در میدان اندیشه و فرهنگ و عمل سیاسی- اجتماعی، وظیفه‌ی اصلی نیروهای لائیک و چپ را تشکیل می‌دهند. از این نگاه، مبارزه در راه تحقق لائیسیته یا جدایی دولت و دین، یکی از شرط ‌های ضرور برای هر گونه تحول جامعه به سوی آزادی، دموکراسی، جمهوریت، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، قانون‌گرایی، عدم تبعیض و برابری حقوق مردمان در چندگانگی ملیتی، قومی، جنسیتی، مذهبی و غیرمذهبی‌شان و در یک کلام برای رهایی شان از سلطه های گوناگون است.

دموکراسی و نقش سکولاریسم و لائیسیته در برپایی آن

نیما فرمین

جنبش مردم آزاده ی ایران زمین نه تنها مخالفت با دین نیست، بلکه در راستای این اندیشه است که دین جایگاه خود را که با فساد و ناراستی های سرکردگان حکومت از دست داده و بی ارج شده است دوباره بدست آورد. بنابراین آشکار می شود، که سکولاریسم و لائیسیته هنگامی مطرح می شوند که دین از جایگاه خود بیرون آمده وبا زور و فریب مردم زودباور، حاکمیت را از مردم ربوده است. از این رو در کشورهایی که سلطه و خودکامگی دینی وجود ندارد، گفتگو درباره ی سکولاریسم و لائیسیته جایگاهی ندارد، و سخنی از آن به میان نمی آید.

لزوم ایجاد شورای رهبری و برنامه مشترک در اپوزسیون

عارف شیخ احمدی

شاید بسیاری از رهبران اپوزسیون ایران از اکنون برنامه های سیاسی خود را با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایالات متحده امریکا و پیروزی جمهوریخواهان و یا حزب دمکرات گره زده باشند و بگویند یٲس و نومیدی کنونی در صفوف مبارزان ایران و خروج از سردرگمی و پیدا کردن راهکار مناسب نمی تواند بدون در نظر گرفتن تغییرات در سیاست دولت جدید امریکا عملی شود. اما عملکرد و سابقه تاریخی هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواهان امریکا به همهء اپوزسیون ایران ثابت کرده است که تا هماهنگی کامل در میان اپوزسیون ایرانی در ایجاد شورای رهبری واحد و برنامه هماهنگ صورت نگیرد، ایالات متحده تنها منافع اقتصادی و سیاسی خود را رصد می کند و برایش اشکالی ندارد که، در جهت پشیبرد سیاست هایش در منطقه، حاکمیت اسلامی کماکان سرکار بماند.

خط سرخ ایران دوستان!

بیانیهء ایران گرایان پيرامون رخدادهای نگران کننده اخیر

ورشکستگی اقتصادی کشور، استبداد سیاسی، فقر فرهنگی و معضلات بزرگ اجتماعی که ناامیدی گستردهء جامعه ایرانی را به همراه داشته، زمینه هایی برای رشد و گسترش گرایش های قومی- قبیله ای در کشور ایجاد نموده که هر چند محدودند ولی خطرناک و مسموم می باشند. شوربختانه، برخی جناح های حکومتی در کشور نیز برای در فشار گذاشتن جناح های دیگر، وارد این بازی زشت و ایران ستیزانه شده اند تا شرایط کشور را از بد به بدتر بکشانند. ما تضعیف کردن ارکان هویت ایرانی، حاکمیت یکپارچهء ملی و وفاق ملت ایران در رقابت های قدرت در درون نظام را محکوم و مردود می دانیم و در برابر آن می ایستیم.>>>

سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان، جنگ کنسرت ها و...

حسن اعتمادی - علی اصغر رمضانپور

در برنامه تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی

دربارهء چهارمين کنگرهء پيش روی  سکولار دموکرات های ايران

محسن ذاکری - مجيد آژنگ

در گفتگو با سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

فايل صوتی      فايل تصويری

اپوزیسیون و بار سنگین گذشته؛ طرح یک معضل

امیریحیی آیت‌اللهی

گزاف نیست اگر مدعی شویم که بخشی از جبههء مخالف رژیم اسلامی از آنجا که هنوز نتوانسته است حساب خود را با آنچه در انقلاب بهمن انجام داد تصفیه کند، زیر بار سنگین پیامدهای آن رخداد ویرانگر و سقوط کشور در آن گردنهء تاریخی کمر خم کرده و نسل جوان به برنامه‌ها و مدعیات آنان چندان خوش‌ بین نیست. با وجود سر برآوردن نهادها و سازمان‌ های نوظهور با نام‌های گوناگون، نیم‌نگاهی به رهبران مطرح در مبارزه با نظام کنونی نشان می‌دهد که اکثریت آنان دست‌اندرکار سرنگونی پادشاهی پهلوی بوده‌اند و یا پیشینهء عضویت در نهادهای قدیمی اپوزیسیون را داشته‌اند. بزرگ‌ترین برنده این بی‌اعتمادی و بدبینی بی‌گمان جمهوری اسلامی بوده است.

مروری بر کودتاها

در سالگرد کودتای بیست و هشت امرداد

کورش زعیم - از زندان اوین

من به هموندان سازمان های سیاسی ملی هشدار می دهم که هیچ کشور بیگانه، هیچ دولت داخلی و هیچ سازمان امنیتی به کسانی که فریب آنها را می خورند و با همکاری به سازمان خود آسیب حیثیتی می زنند اعتماد نخواهد کرد. ما ایرانیان نيز تنها ملتی هستیم که هرگز شکست های خود را فراموش نمی کنیم و پیوسته آنها را یاد می کنیم؛ از اسکندر و حملهء عرب و حملهء مغول و شکست از روسیه و دخالت های بریتانیا در دو سدهء گذشته گرفته تا 28 مرداد و آنچه امروز گرفتار آن هستیم. این یادکردن ها و افسوس ها قدرت و پویایی فرهنگی ما را می رساند. ما از شکست نفرت داریم و همهء آنانی که ما را به شکست و ذلت می کشانند منفور ما هستند، زیرا فرهنگ ما زنده است و اینگونه با بیماری ها مبارزه می کند.

فرجام یک کودتای نافرجام

هوشنگ کردستانی

کودتای پانزدهم ژوئیه ترکیه، به مفهوم واقعی کودتا نبود. در همه کودتاها، کودتاچیان پیش از هر کاری رئیس دولت را کشته یا بازداشت کرده اند. در بنگلادش شیخ مجیب الرحمان رهبر محبوب مردم را در همان شب کودتا کشتند، در پاکستان ذوالفقار علی بوتو و در مصر محمد مُرسی را بازداشت کردند. چرا در ترکیه قبل از هر کاری، فرودگاه را اشغال کردند؟ چرا ارتشیان هنگام حضور طرفداران اردوغان که در ابتدا زیاد هم نبودند و بی شک عناصری از طرفداران داعش ترکیه نیز میان آنان دیده می شدند، از به کار بردن زور خودداری کردند؟

عراق، غولی با سر گِلين

پيتر هارلينگ

در حال حاضر، تقریبا غیرممکن است که در عراق کمترین اظهار نظر مثبتی در مورد سیاستمدارانی که همگان نسبت به آنها بدبین هستند، شنیده شود. پس از عزیمت نیروهای آمریکایی، کشور با خشونتی فراگیر نیز رو در رو شده و بحران سیاسی مداومی که خود را، از جمله، با رکود و توقف همهء لوایح قانونی مورد بحث در مجلس نشان می دهد. یارگیری های معدودی که این یا آن شخصیت سعی در انجام آن داشته اند نیز در برابر واقعیت غیر قابل تغییر بودن وضعیت از بین رفته است. تعبیر یک روشنفکر واقع بین این است که: در اصل، در ورای این نزاع ها، اینها همه با هم رفیق هستند. از سوی دیگر، آنها وانمود می کنند که از همدیگر متنفرند تا با به اصطلاح مبارزات خود ما را سرگرم کنند. دعوای آنها بر سر حق و حساب ها است و نه به خاطر فرقه گرایی، و همه بر یک چیز توافق دارند: حفظ نظام.

هیلاری کلینتون، بازگشت به مداخله گری قدرتمند؟
سيلوان سيپل

هیلاری کلینتون، زنی که می پندارد می توان جریان زمان را متوقف کرد، از سوی حزب دموکرات به عنوان نامزد ریاست جمهوری آمریکا معرفی می شود و همهء نظرسنجی ها تا امروز نشانگراین است که بخت بسیاری برای راهیابی به کاخ سفید دارد، و این در شرایطی است که دنیای خارج برای آمریکائیا خطرناک و پرآشوب تر و بیش از همیشه غیرقابل درک است. آیا رفتار او در زمان بهار عرب در مصر می تواند نشان دهندهء سیاست خارجی اش در خاور نزدیک پس از انتخاب به ریاست جمهوری باشد؟ او در خاطرات خود با نام زمان تصمیم گیری ها پنهان نمی کند که از دید او نتیجهء بهار مصر نشان داد که حق با او بوده است!

     

کنگره سکولار دموکرات ها

     

2016 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

00000000000000000000000000

BBBBB