تأسيس: 14 مرداد 1392     |    در نخستين کنگرهء سکولار های ايران     |      همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 جمعه 24 تا يک شنبه 26 بهمن ماه 1393 ـ  13  تا 15 ماه فوريهء 2015                                                                                                         سردبير: اسماعيل نوری علا  

لطفاً توجه فرمائيد:

در اين پايگاه،

به احترام «جمهوريت»،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء «جمهوری» به

 «حکومت» تبديل می شود.

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء «سکولاريسم نو»

تاريخچه

اساسنامه

نمودار تشکيلاتی

شورای دبيران

سخنگو

هيئت مشاوران

بيانيهء تحليلی

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

برگ تقاضای عضويت

کنگرهء سکولار دموکرات ها ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام «کنگرهء سکولار دموکرات ايران» فراهم آورند. بدين منظور سندی به نام«پيمان نامهء عصر نو» تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن   «اولين کنگره» در 1392 در شهر واشنگتن برگزار شد. «دومين کنگره» در تاريخ 18 مرداد 1393 در شهر بوخوم آلمان برگزار شد. هم اکنون رايزنی برای برگزاری کنگرهء سوم ادامه دارد.

مجمع سازمان های سکولار دموکرات

چند ماه پس از برگزاری کنگرهء واشنگتن، با همراهی چند سازمان سياسی، نهادی با نام «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» بوجود آمد.

انديشگاه سکولار دموکراسی ايران

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

دولت پایندهء عشق

شکوه میرزادگی

بر اساس خبرهایی که رسانه ها از ایران می دهند، روز والنتاین، یا روز عشق، یکی از پر طرفدارترین جشن هایی است که در چند سال گذشته در ایران  برگزار می شود. تعجبی هم ندارد؛ زیرا بیشترین مردمان ایران، به ويژه تحصیل کرده ها، آنقدر از این حکومت عبوسِ غم زده ی عاری از مهر و عشق، و گریزان از تمدن جهانی، خسته شده اند که بسیار بیش از گذشته به جشن های زمینی و ملی خودشان توجه نشان می دهند و، در همان حال، هر جشن جهانی را که در خود معنایی متضاد با تفکر حکومت اسلامی داشته باشد عزیز می دارند.

علل جذابيت کالای اسلامگرایان

شهلا شفیق

بررسی و تحليل مصاحبه‌های انجام شده نشان دهندهء نیازهای متناقض جوانان اسلامگرای رادیکال شده، و یا در راه رادیکال شدن، است: گرایش به نظم و در عین حال شورش؛ نياز به چهارچوبی امن و در همان حال ماجراجویی؛ فرمانبری و در همان حال ميل به فرمانروایی. باید گفت که اسلامگرایی کالای ايد‌ئوژيک فریبنده و کم و بیش کاملی به این جوانان پیشکش می‌کند که پاسخگوی اين نیازهای متضاد است. گرویدن به این اید‌ئولوژی معنایی برای زندگی پيشنهاد می‌کند و اين جوان‌ها را در مجموعهء روابطی قرار می‌دهد، به آنها جا و مقام ناداشته‌ای عرضه می‌دارد تا، با پایان دادن به سرخوردگی‌ها و حس تحقیرها، در ماجراهای قهرمانانه درگیر شوند و اسب خیال را به آرزوی کسب قدرت بتازانند.

دربارهء نقش بازرگان در استقرار حکومت اسلامی

طوس طهماسبی

آيا بازرگان که خود را دمکرات می‌دانست و در فرانسه تحصيل کرده بود، نمی‌دانست که جدايی دين از نهاد آموزش يکی از پايه‌های ضروری دمکراسی مدرن است و در همان فرانسه چه مبارزات و کشمکش‌هايی برای تحقق اين هدف صورت گرفته است؟ همچنين بازرگان را بسياری الگوی يک دمکرات مسلمان می‌دانند، اما دمکراتيک بودن او در عمل محدوديت‌ها و معضلات بسيار داشت. به ياری اسناد و شواهد جديد مشخص شده است اين فرضيه که او و دوستانش از افکار و اهداف آيت‌الله خمينی باخبر نبودند، صحت ندارد. بازرگان در پاريس قضاوت خود را درباره آيت‌الله بيان کرده بود، همچنين اين فرضيه که او شروطی برای قبول نخست وزيری تعيين کرده صحت ندارد. آيا او برنامه‌ای برای مقاومت در برابر روحانيون داشت؟ عملکرد ده ماهه دولت اش نشان می‌دهد که هيچ برنامه‌ای نداشت. واقعيت فقط اين است که او در شرايط بسيار حساسی به ياری روحانيون آمد و آن تسهيل گر يا ميانجی طلايی و موقتی را که نياز داشتند، در اختيارشان گذاشت.

نگاهی به درون؛ به مناسبت بیست و دوم بهمن

بيانيه ء نهضت مقاومت ملی ايران

سی و شش سال است که از پراکندگی ملیون ایران در دوران انقلاب تأسف می خوریم و ده ها بار رفتار افراد را بررسی کرده ایم و برای هرکدام از آنها توضیحی داریم و به گمان خود به ضعف و قدرتِ خوی و سرشت ایشان واقفیم. حال چه؟ حال این طرف ما هستیم و آن طرف حکومت اسلامی... آنها بر سرِ به تاراج گذاشتن ثروت کشور و چپاول درآمد حاصل از فروش نفت و ارتکاب سایر جنایات نسبت به ملت با هم شریک و متحدند؛ وما؟ کدامین خُلق و خُوی، کدام مانع غیر قابل عبور، باعث شده است و می شود که هنوز پراکنده ایم و ناتوان از اتحاد عمل بر سر ارزش های مورد قبول همگان؟

ضرورت تشکيل ارتش ملی ایران

حمیدرضا برهانی

سازمانی سکولار و دمکراتیک، که هیچ ارجحیت نژادی، قومی ،مذهبی، جنسیتی، عقیدتی و غیره برای شهروندان تابع ایران را نمی پذیرد، توانایی فرماندهی يک ارتش ملی را خواهد داشت. این ارتش و فرماندهی اش، بدون دخالت در امور سیاست داخلی و خارجی ایران می توانند، با حفظ انضباط و رعایت سلسله مراتب شغلی، از قدرتمندترین و مدرن ترین وسایل و امکانات به روز شده استفاده کنند تا شرایط بدست آوردن منافع ملی یا حفاظت از منافع بدست آمدهء ملی  را فراهم سازند. یادمان باشد که همهء لشکر های قدرتمند جهان از دسته ها و گروهان های کوچک تشکیل شده اند!

قدر شناسی مسعود رجوی یا..؟
کریم قصیم

ابتکار و طرح اولیّهء همکاری من، بیش از دو دهه پیش، کتباً از جانب مسعود رجوی عنوان شد و پس از «فروغ جاویدان»، و سال ها اصرار اندر اصرار، و اِعمال فشار عاطفی توسط او و دیگران نسبت به این جانب، در دامن مناسباتی رفیقانه، عمدتاً به صورت پارت تایم - با قطع و وصل مقتضی شرایط زمان - به اجرا درآمد. ولی اکنون با «اطلاعیه»ی کذائی مورخ بيست و چهارم ژانویه، تحت عنوان «فراخواندن چاکران ولایت...»، و علنی کردن "غافلگیرانه"ی یک بغل قبوض مالی بيست و پنج سال اخیر، با نمایش خاص و محتوائی از خود بیگانه و دروغ آشکار از ماوقع مواجهیم  لذا، برای ثبت در تاریخ و عبرت دیگران هم که شده، مایلم در این رابطه نکاتی را خاطر نشان کنم.

روایت ندامت يک امريکائی از اعتماد به خمینی

کامبیز فتاحی

«ريچارد فالک» می‌گوید که آیت الله خمینی‌ از فرصت ديدار ما استفاده کرد تا به میهمانان آمریکایی یادآوری کند که هویت انقلاب، اسلامی است نه ملی. می‌گوید: «پرسید چرا ما پیش او آمده‌ایم، چرا در چنین شرایط متلاطمی به ایران رفته بودیم؟ پاسخ ما این بود که آمده‌ایم تا انقلاب ایران را بهتر از آنچه در آمریکا به ما گفته می‌شد درک کنیم. همان موقع بود که آیت الله خمینی حرف مان را قطع کرد و گفت این یک انقلاب ایرانی نیست. اسلامی است؛ برای تمام جهان اسلام اهمیت دارد.»

از فرمايشات آيت الله جنتی در نماز جمعهء تهران

حمیدرضا رحیمی

راديو فردا قسمتی از فرمايشات آيت الله جنتی در نماز جمعهء تهران را به شرح زير گزارش کرده است: (دربارهء امام خمينی) «اگر گفته شود خداوند امام خمینی را مبعوث کرد، حرف درستی است»! / (دربارهء اقتصاد مقاومتی):‌ چه اشکالی دارد روزی یک وعده غذا بخوریم؟ (دربارهء نامهء رهبر جمهوری اسلامی به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی و در اشاره به نامهء سلیمان پیامبر به بلقیس): «این هم نامهء سلیمان ما بود

آلترناتيوهای ديروز و امروز و فردا

اسماعيل نوری علا

اگر برای «فقدان» يک آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب چاره ای انديشيده نشود، هيچ تضمينی وجود ندارد که حکومت آينده 1. اسلامی (چه نوع بسيجی و چه نوع مجاهدی) نباشد؛ 2. دموکراتيک (يعنی پايبند به مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر) نباشد و استبدادی بد تر از استبداد کنونی را برقرار نکند و، 3. توأماً قدرتمند و عدالتخواه نباشد و نتواند از جنگ داخلی و تجزيهء کشور جلوگيری کند. از نظر من، هرچه به نقطهء جوش «تحولات سياسی انقلاب گرا» نزديک می شويم ضرورت پيدايش اين «آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب» بيشتر می شود.

فايل صوتی       تصويری         فايل پی.دی.اف  

خاطره پردازی درسالگرد انقلاب

همراه با علی ميرفطروس ـ در گفتگو با عليرضا ميبدی

در برنامهء «ياران» از تلويزيون پارس

دربارهء سوسيال دموکراسی

در گفتگو با مهدی ذوالفقاری  

در مجموعه برنامهء های «آزادی و عدالت اجتماعی»، در راديو پويا

چهره خانه، فصل 1 ـ محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش چهارم يوتيوب     دانلود

در گفتگو با عليرضا ميبدی

برنامه ای از تلويزيون ايران فردا

پيوند به فصل های قبلی

ابداع گری اخیر اکبر گنجی

در حوزهء سیاست: «اسلام سکولار» است!

کوروش اعتمادی

اين پرسش مطرح است که مگر دوران خلیفه گری چهار خلیفه راشدین، که آقای گنجی سخت نسبت به آخرین آن دل بسته اند، و در روزگاری برای استقرار چنان خلافتی جانفشانی و جان ستانی می کردند، چیزی جز یک مدیریت سیاسی در قالب حکومت بوده است که از دل همان جامعهء بدوی در جزیرة العرب سر برآورده و بعدها از لابلای کتاب «امت الکلثوم ِ» «امام راحل» شان، حضرت آیت الله خمینی، تئوریزه شده است؟

انقلاب ايران و خاورميانه:

سرنوشت جوامع بی‌پرسش

جمشيد چالنگی

آيا ايران امروز، نتيجهء بی پرسشی در جامعه از جمله گروه ها ، سازمان ها و تشکل های سياسی، روزنامه نگاران و... در جريان انقلاب و مقدمات آن نيست؟ اينکه هيچکس نپرسيد خمينی دقيقاً کيست و چه برنامه ای دارد؟ اينکه آنانکه بايد، نپرسيدند آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی، سه شعار او که در هياهوی انقلاب دميده می شد از نظر او چه مفهومی دارد؟ اينکه کس نپرسيد آيت الله خمينی در سال 1342، و پيش از آن، چه می گفت و چه می خواست که سرانجام باعث تبعيدش شد؟ و در کتاب ها و رساله هايش چه گفته و نوشته است؟

درس های تلخ انقلاب

علی اصغر رمضانپور

سی و شش سال پس از انقلاب، هيچ يك از اهداف انقلاب تحقق نيافته است.از آزادي سياسي خبري نيست و آزادي هاي مدني پيش از انقلاب نيز از دست رفته است. ميزان وابستگي ايران به تصميمات امريكا و روسيه به بالاترين حد تصور رسيده است و چيزي به نام استقلال معنا ندارد. صرف نظر از اينكه مناسبات جهاني و ميزان وابستگي متقابل كشورها از نظر اطلاعات و ارتباطات دچار تغيير بنيادي شده، ميزان وابستگي افكار عمومي و رسانه هاي ايراني به جريان اصلي رسانه اي و شبكه ارتباطي جهاني افزايش يافته است.

مثلث شوم علیه کارگران و کمونيست ها در انقلاب پنجاه و هفت

محسن ابراهیمی

انقلاب مردم "اسلامی" نبود. بر عکس، جریان اسلامی بهترین کاندید مقابله با آن بود. وقتی شاه رفتنی و برچیده شدن سلطنت محتوم شد، جریان اسلامی به عنوان موثر‌ترین کاندید برای مقابلهء با انقلاب انتخاب شد و خمینی به عنوان بهترین کاندید این جریان به جلوی صحنه رانده شد. مهم‌ترین دلیل: خمینی یک ضد کمونیست حرفه‌ای بود و همهء جبههء ضد انقلاب در مقطع 57 نگرانی ِ مشترک شان این بود که چپ و کمونیسم می‌تواند قدرت بگیرد، چون مردم را آرمان آزادی، خواست برابری، زندگی در رفاه و برخورداری از حرمت انسانی، یعنی خواست تاریخی و همیشگی جنبشی که نامش کمونیسم بود، به تکان آورده بود.

نسل جوان مرا بچشم دیگری می ‌بیند!

گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی

گفتگوگران: از روزنامه فیگارو

من برای ایجاد زیرساخت ‌های جنبش در داخل کشور تلاش می‌کنم، تا زمینهء مبارزه به شیوهء نافرمانی ِ به ‌دور از خشونت ایجاد شود..، این می‌تواند با اعتصاب عمومی همراه شود که به رژیم ضربهء نهایی را خواهد زد. برای دستیابی به چنین هدفی، ابزارهای گوناگون و امکانات کافی نیاز است. در آوریل 2013 من شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد را بنیاد نهادم، که امروز ریاست آن را بر عهده‌دارم.

نقد اين مصاحبه به قلم امير فيض ار سازمان «سرباز»

جامعهء ایران و انقلابی دیگر

گفتگو با کورش زعیم

گفتگوگر: فیروزه رمضانزاده

ما ملتی نیستیم که به این آسانی بمیریم. کشور ما در درازنای تاریخ قدرتمندترین و بزرگترین اقتصاد جهان بوده است. این روند تا دوران ساسانیان ادامه داشته و قدرتمندتر هم می شده است. بهمین دلیل است که ما نوآوری هایی چون... سازمان ملل و غیره را برای آسان سازی بازرگانی و رشد اقتصادی و رفاه مردم در سراسر کشور داشته ایم. حمله عرب به ایران نه تنها ویرانی سرزمینی، علمی و انسانی بوجود آورد، در ذهن خلاق ایرانیان هم ایجاد ویرانی و کشور را چند پارچه کرد.

انديشيدن به راهکارهای استراتژیک

ريموند رخشانی

همانگونه که یکایک شهروندان آفریقای جنوبی که مخالف رژیم آپارتاید بودند (بر اساس توانایی ها، امکانات و تخصص خود( سهم انسانی خود را پیرامون عوامل بالا در حوزه های مدنییر انتفاعی، غیر دولتی و غیر خصوصی در چارچوب شیوه و راهکاری استراتژیک و بر اساس دستورالعمل ها و اهداف مدنی ادا کردند ، ما ایرانی ها نيز می توانیم، دور از سیاست زدگی و "مکتب از تجربهء استراتژیک جنبش های مدنی دیگر ملت ها بیآموزیم.

 

 

 

© 2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630