تأسيس: 14 امرداد 1392،  در نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)    |   ناشر: نهاد هماهنگی جنبش       سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم

همچنين، ما که حکومت اسلامی را قانونی نمی دانيم، طبعاً، از آن مطالبه ای هم نداريم اما از همهء مطالبات داخل کشور حمايت می کنيم

جمعه 19 تا يکشنبه 21 تير ماه 1394 ـ  10 تا 12 ماه ژوئيه 2015

ه

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

نهاد هماهنگی

پيمان نامهء عصر نو

اساسنامه

بيانيهء تحليلی

هيئت دبيران

دفتر سياسی

برگ تقاضای عضويت

ای ميل:

iranian.sdmcc@gmail.com

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

کنگره سکولار دموکراتهای ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن نسبت به به تشکيل کنگره های ساليانهء سکولار دموکرات های ايران اقدام شد.

پيوند به پايگاه رسمی کنگره

اعلاميهء جهانی

حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

به قلم حميد شوکت

پيوند به پايگاه رسمی کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران

میراث بین المللی افتضاح!

شهباز نخعی

آنچه که پایگاه "هيل" از آن به عنوان "سرمایهء سیاسی" و "میراث" اوباما نام می برد، پشت کردن او به مردم ایران و سوریه و نوشتن نامه های فدایت شوم و ساخت و پاخت او با سید علی خامنه ای است که به بهای سرکوب جنایتکارانه جنبش مردم ایران، جان صدها هزار تن و بی خانمانی و آوارگی میلیون ها تن دیگر در سوریه تمام شده است.  آیا باری این چنین کج، می تواند صحیح و سالم به مقصد برسد؟  این پرسشی است که پاسخ آن را باید منتظر ماند و دید.

پيام مهندس عباس امير انتظام  

  به سومين سکولارهای ايران 

دوستان و هم اندیشان گرامی،

از اینکه شما در غربت اندیشه وطن در سر دارید و برای آینده این کشور بلازده چاره جویی می کنید، سپاسگزارم و قدردانی می کنم. من افسوس می خورم که با شرایطی که دارم نمی توانم در کنار شما باشم. تنها خواستی که دارم اینست که همبستگی خود حفظ کنید. این راه درست را پی بگیرید، که شاید روزی بتوانیم دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر را با کمک شما در ایران عزیزمان برقرار کنیم. شاد و موفق باشید. تهران - 14 تير 1394

متن سخنرانی ارسالی به سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

کورش زعیم

هدف ما، که قشر روشنفکر و آینده نگر کشور را تشکیل می دهیم، از این گردهمایی ها این است که به یک همگرایی دیدگاهی برسیم که برای کشورمان چه می خواهیم. ما دموکراسی می خواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم. یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا فرقه ای نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند به هر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار متکی به رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده باشند تدوین کرده باشند..

به برگزار کنند گان گرامی کنگرهء سوم

بهنام چنگائی

آشکارا بگوئید. اگر شما به ضرورت همبستگی و همراهی با اراده ی مردمی و پائینی ها و کارگران علیه خودسری فردی و گروهی امیدوارید و می خواهید پاسخی درخور و ژرف به سیاستگذاری خودمدیریتی فردای آزاد و آباد بدهید و به تبع آن بتوانید چاره ای مشترک برای گردهمائی ها، سمتگیری ها و اراده ی دگرگونسازی اجتماعی توده ای علیه خودکامگی شاهی و ولائی دست یازید و اعتماد اجتماعی را به خود تشویق کنید و در درون آن مبارزه ی مسالمت آمیز توده ای وظایف خویش را بیابید؟!

پاسخی به بهنام چنگائی

محسن ذاکری

اگرچه در در اسناد جنبش سکولار دموکراسی به شفافیت گفته شده است، و نه برای اولین بار، که داشته های ما چه است و بنیان کارمان چیست و پیمان نامهء عصر نو، یا همان سند تفاهم و مشترکات مان، از چه می گوید، اما باز می بینم بعضی از هموطنان، با نگرش استراتژیک خود، استراتژی جنبش را نقد می کنند و گویی ما را ابداً نمی بینند و نمی شنوند مگر اینکه پژواکی از نگرش آنها باشیم.

Copy Shop

حمیدرضا رحیمی

* خبرآنلاین: یکی از نمایندگان دومای روسیه پیشنهاد کرده است که زنان روسیه می توانند از رییس جمهور این کشور صاحب فرزند شوند. سایت خبری (آذربایجانی) پابلیکا گزارش داده که یکی از نمایندگان دومای روسیه پیشنهاد کرده است که زنان روسیه با استفاده از اسپرم ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، از طریق انجام عمل لقاح مصنوعی صاحب فرزند شوند و نسل آیندهء رهبران نظامی و سیاسی روسیه را تربیت کنند!

فدوی: عجیب است که چگونه این فکر بکر، تاکنون بعقل برادران کثرالله امثالهم، که از نظر تولید اسپرم نیز خودکفا هستند، نرسیده است؟!

دست آوردهای يک کنار هم نشستن

اسماعيل نوری علا

با توجه به اينکه در جريان مبارزاتی کنونی، فاعل و انجام دهندهء انواع افعال پيشنهادی معلوم نيست و، بدون معلوم شدن آن، هر پيشنهادی به صورت يک برنامهء بی مجری باقی می ماند، نظر اکثريت حضار آن بود که اگر بتوان در برابر حکومت اسلامی آلترناتيوی سکولار دموکرات آفريد در آن صورت افعال پيشنهادی ما نيز دارای فاعلی خواهند بود که می تواند جريان مبارزه را تسريع کند. به عبارت ديگر، توافق بر سر ضرورت ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات از جمله دست آوردهای کنگره بود.

آلترناتیو سکولار دموکراتیک؛ ضرورت تاریخی

مهران امیراحمدی

برخی همواره سعی نموده اند تا این چنین القا کنند که ساخت و بدنۀ نیروهای سیاسی خارج از کشور، خاصه سکولار دموکرات های ایران، در شناخت و تحلیل رویداهای سیاسی داخل عاجز و توان ارتباط با بدنهء سیاسی نیروهای مخالف و منتقد نظام را در داخل نداشته و ندارند. دریافت پیام از این دو شخصیت مقبول عامه و جامعهء سیاسی درون مرز، خط بطلانی است بر این شبهه افکنی ها و تبلیغات مسمومی که برخی در طول این سال ها سعی کرده اند به انحای مختلف در فضای مجازی و رسانه ای به آن دامن بزنند.

دیپلماسی شکست خوردء اتمی

و قرارداد سری در ملاء عام

(متن گفتار در کنگرهء سوم سکولار دموکرات ها)

احمد تاج الدينی

قرارداد ضمانت اجرای دو جانبه ندارد. در قرارداد از فرمول همه یا هیچ استفاده شده است. به این معنا که اگر حکومت اسلامی ذره ای از تعهدات اش قصور کند تمامی تحریم ها بلافاصله به اجرا در می آیند. یکی از نگرانی های آقایان در چانه زنی های اخیر ظاهراً همین فرمول است... آقایان دیگر نه راه پیش دارند و نه راه پس. همه این شواهد نشان می دهد که کشور ما تحت یک نظام چند جانبه قیمومت بین المللی قرار گرفته است.

رفتم و دیدم که پیشرفت هایی شده است!

بهزاد صمیمی

کنگرهء سکولار دموکرات ها نشان داد که در قدم اول می تواند ظرف و محل مناسبی برای گفت و گوی گرایشات مختلف باشد. شرکت اشخاص با گرایشات ایدئولوژیک مختلف و به صفت فردی برجسته ترین و مهمترین ویژگی کنگره سوم جنبش سکولار دموکراسی ایران در رابطه با خارج کشور بود. اینجا دیگر یک کمونیست مهمان کنگره چپ ها نبود و یا یک پادشاهی خواه به کنگره محافظه کاران نرفته بود... این به معنای بلوغ فکری کنشگر سیاسی ایرانی است که دیگر به ممانعت ذاتی نظم ایدئولوژیک وقعی نمی گذارد و پا درمیدان فعالیت مردمی و فراحزبی ـ فرا ایدئولوژیک می گذارد.

لحظهء حقیقت سکولار دموکرات‌های ایران

بهمن زاهدی

در سال گذشته زمانی که سکولار دموکرات در سالروز جنبش مشروطیت کنگره خود را برگزار می‌کردند، از خود می‌پرسیدم که آیا سکولار دموکرات‌ها با اندیشه مشروطه‌خواهی آشنایی دارند؟ امسال توانستم تجددگرایی مشروطه‌خواهان را در سکولار دموکرات‌های ایران تجربه کنم. انسان ‌گرایی و حقیقت ‌گرایی صدر مشروطیت را می‌توان در اندیشه‌های نوین سکولار دموکرات‌های ایران لمس کرد. به همین جهت از شرکت در کنگره آن‌ها بسیار خرسند شدم و می‌توانم تصور این را داشته باشم که گذشته را فراموش کرده و به‌سوی آینده‌ای مشترک حرکت داشته باشیم که تمامی اندیشه‌های ایرانی توان رشد کردن را داشته باشند.

گزارشی از سومین کنگره سکولار دمکرات ها

حميدرضا برهانی

بسیاری از شرکت کندگان با کارنامه ای پر از تلاش برای کنشگری علمی و کوله باری مملو از کتاب ها، مقالات و اطلاعات جمع آوری شده یادآوری می کردند که دیگر برای ادارهء سرزمین مان ایران، حکومتی مذهبی را مناسب نمی بینند.  تقریبا 90 در صد شرکت کنندگان در این کنگره همصدا بودند که بیش از این نمی توان حکومت مذهبی را تحمل کرد و برای ساختن سرزمین مان، و همچنین برای از میان برداشتن  تبعیض های مختلف از جنسیتی و مذهبی تا نژادی، ملیتی یا عقیدتی و سیاسی، راهی بجز اجرای سیستم سکولاریسم دمکراتیک نمیتوان در مقابل حکومت مذهبی پیشنهاد نمود.

سکولار دموکراسی، چراغ راه همبستگی

مریخ مرادی

به عنوان زنی که فعالِ سیاسی است و دغدغه ی آزادی ایران را دارد، در دو روز چهارم و پنجم ژولای 2015 در سومين کنگره سالانه سكولار دموكرات هاى ايران در فرانكفورت شركت كردم. آنچه موجب خوشحالى من شد روزنه ی اميدى اين چنين بود كه نيروهاى مترقى و چپِ سابق، در كنار ساير نيروهاى مختلف براندازِ حكومت اسلامى ايران، در فضايى بسيار صميمانه و دوستانه به دور از اختلاف نظرهاى سياسى و گرايشات فكرى و ايدئولوژيک با هم به بحث و گفتگو پرداختند.

طپش پرحرارت سکولار دموکراسیِ ایران

در فرانکفورت داغ

زمان فیلی

کنگرهء سکولار دموکرات های ایران، که سومین نشست خود را در فرانکفورت برگزار کرد، شاهدی نیک بر این حقیقت است که دادخواهی ‌های مردم ایران تنها با گذار از حکومت اسلامی امکان‌ پذیر است؛ و اینکه این مهم نیز میسر نمی‌شود مگر اینکه با هر اندیشه و نظر در کنار هم بنشینیم و برای ایجادِ آلترناتیو به بحث و گفتگو بپردازیم. این امرِ مهم در این کنگره اتفاق افتاد، و فعالانِ سیاسی و مردمِ عادی با هر تفکری در کنار هم نشستند تا بیان کننده‌ی عزمی راسخ جهتِ رسیدن به آرمانِ آزادیِ ایران باشند.

 
  v  

 

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

 

HHHH                                         99999